hits

"Mitt liv med Arfan Bhatti"

kommentarer 68 kommentarer

"Mitt liv med Eskil Pedersen" er tittelen på boken jeg aldri får utgitt.
 
Ikke at det er taushetsbelagt at jeg bistår Eskil i Utøya-saken. Klientforholdet er offentlig kjent. Hva jeg har målbåret på hans vegne likeså. Men det vil nok ikke gi noen spenning som gjør at en bok blir bestselger.
 
Hvis jeg derimot i samsvar med den nye åpenhetslinjen for advokater i bokbransjen begynner å skrive litt om hva Eskil har betrodd meg, hvordan han egentlig føler det og hvordan  jeg oppfatter hans indre liv og spenninger på bakgrunn av våre samtaler de siste årene, begynner det kanskje å smake fugl. Hvis jeg appåtil antyder litt om hva jeg tror om hans tilregnelighet og vuderingsevner og når han føler på barnet i seg, er krydderet på plass.
 
At jeg er Høyre-mann og at vi er politiske motstandere har han jo visst hele tiden, så Eskil kan ikke bli overrasket over at dette kommer. Jeg har tross alt gjort meg mine notater gjennom noen år. Det kan vel ikke være noen grunn til å spørre Eskil først da?
 
Jeg kan også vurdere å holde en liten tale til Høyres landsmøte rundt bokutgivelsen så ingen skal glemme mitt demokratiske utgangspunkt.
 
Men jeg tror jeg må stå over.
 
Jeg tror det hadde blitt et ramaskrik. Noen kunne kommet til å antyde at jeg da brøt min taushetsplikt som advokat, at jeg brøt med diskresjonsplikten i forhold til egen klient, og endog at jeg utnyttet en politisk motstander når jeg driver partipolitikk.
 
Jeg kunne risikert at folket stilte spørsmål ved om det var trygt å snakke med sin egen advokat under fire øyne, og om de risikerer å bli møtt av egne betroelser og vurderinger fra et forlag. Ikke minst kunne klienten lure på om han risikerer å bli fallt i ryggen.
 
Jeg kunne risikert at noen ville stilt spørsmål ved mitt forhold til forsvareretikkens punkt 2.3: "Forsvareren skal utad lojalt tilkjennegi samme standpunkt til faktum som klienten gjør, men skal gi klienten sin vurdering av bevisene i saken og om nødvendig gi råd med hensyn til skyldspørsmålet." For ikke å si advokatetikkens punkt 1.2: "Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient."
 
Og hva med forsvareetikkens punkt 5.2: "I forbindelse med offentlig omtale av saken skal forsvareren alltid ha klientens interesser for øye"
 
På den annen side ville jeg utvilsomt få ros for å oppfylle punkt 2.2: "Forsvareren skal ikke identifisere seg med sin klient. Forsvareren har krav på ikke å bli identifisert med det han anfører for sin klient eller det syn og de interesser klienten har."
 
Må jeg bevare fortroligheten til Eskil da? Reglene svarer meg: "Det er av sentral betydning for advokatens virke at klienter og andre kan gi advokaten opplysninger som advokaten er forpliktet til ikke å meddele videre. Advokatens plikt til å behandle opplysningene fortrolig, er en nødvendig forutsetning for tillit og er således en grunnleggende og overordnet rett og plikt for advokaten. "
 
Men hvis jeg avslutter klientforholdet til Eskil da? Er det da OK med boken. La meg slå opp i de etiske regler punkt 2.3.2: "Plikten til fortrolighet er ikke tidsbegrenset.". Nei det hjelper visst ikke heller. Jeg husker forøvrig godt den kritikken h.r.advokat Annæus Schjødt fikk 30 år etter Lillehammer-saken da han i en bok lot falle noen bemerkninger om sin klient. Nei det vil jeg helst unngå. Eskil er jo en skikkelig fyr.
 
Jeg får heller gi ut "Mitt liv med Arfan Bhatti" og kritisere Bhatti sånn passe. Han er jo tross alt en vedtatt folkefiende. Og da må advokatetikken kunne parkeres trygt til folkets generelle billigelse - og mitt historiske testamente om vår kontakt.

 

68 kommentarer

25.04.2013 kl.19:43

Var Breivik for dårleg betalt ?? eller det lovlig for dette "passer makta" å tillata ??

Ønsker me å stimulera til ein slik advokatpraksis ??

Thomas Henden

25.04.2013 kl.20:00

Kan det være at Lippestad har sett seg nødt til å skrive denne boka pga mordtrusler mot hans familie og ham, fra aktører som ikke ville vært lette å stoppe uansett politibeskyttelse?

At Lippestad har vært tvunget opp i et hjørne, og måttet distansere seg fra klienten sin, til de grader for å redusere belastningen mot familien sin?

Jeg vet ikke, jeg bare spør, for det ville i såfall vært den eneste gode forklaringen, for advokater tjener jo mer enn nok penger, så det burde ikke være noe økonomisk motiv for å gjøre noe slikt.

Dessverre er det en del mennesker der ute som ikke skjønner at _noen_ må innta rollen som forsvarer i en rettssak, uansett hvor alvorlig forbrytelsen er.

Ingeborg Senneset

25.04.2013 kl.20:02

Betimelig kommentar. Taushetspliktsbelagte yrker, det være seg helse, juss eller annet, sin troverdighet og aktelse er avhengig av at enkeltutøvere ikke fremmer en relativistisk tilnærming som gir inntrykk av at det er klientens omdømme eller historie som avgjør hvorvidt taushetsplikten overholdes eller ikke.

Kjetil Iversen

25.04.2013 kl.20:54

Vi må huske på arbeiderpartifolk skal ha ekstra privilegier og rettigheter fordi de mener det som er den vedtatte, absolutte sannhet. Disse folkene er bedre mennesker enn resten av oss.

Alle vi andre må forholde oss til noe så kjipt som lover og regler.

Håvard

25.04.2013 kl.20:56

Jeg vet ikke hva jeg synes er verst jeg, at forsvareren til verdenshistoriens verste massedrapsmann skriver en bok om saken og klienten sin, eller Elden som jobber iherdig med å sørge for at alvorlig og farlige kriminelle får en så lav straffeutmåling at den alminnelige rettsoppfatning krenkes, gang på gang på gang, og så lenge Elden og kollegaene hans får disse sakene.

Jeg har stor respekt for Eldens faglige dyktighet, men stiller spørsmål til om de egentlig har glemt sin rolle, han og hans forsvarerkolegaer.

Jeg skulle gjerne sett Elden prosedere i en sak hvor ett av hans egne barn var blitt offer for en av de grusomme handlingene han har forsvart opp igjennom årene.

F.eks er det betenkelig at Elden aldri spør en klient om denne er skyldig eller ei.. er ikke det essensielt i forhold til å sørge for at klienten får en rettferdig behandling i rettssystemet? "Jeg forsvarerer personen, ikke handlingen" har han uttalt.. Jeg skulle hørt den samme holdningen om noe hadde skjedd med hans barn. For det sitter pårørende rundt, som ikke synes straffeutmålinger på 1.5 år, 2 år, 5 år.. er nok for den som voldtok, ranet, drepte..den pedofile som er tidligere straffedømt som lignende..

Det vil jeg høre Elden si noe om, hvordan tenker egentlig en forsvarer i forhold til hva som egentlig er jobben..

Jeg har stor respekt for hans kompetanse, intelligens og retorikk, men forstår bare ikke dette.

Er det prestisje i advokatmiljøene som er viktigst?

Slik som en arkitekt tegner de merkeligste bygg, ikke så praktiske for brukeren, men veldig fint i konkurransen om den mest kreative og nyskapende arkitekten..

PolitiskUkorrekt

25.04.2013 kl.20:56

Elden har her på en glimrende måte beskrevet noe som burde fått langt større oppmerksomhet i offentligheten. Men som vanlig så unngår det store flertallet av mediehusene å stille de nødvendige spørsmålene.

Per

25.04.2013 kl.22:43

Trodde også de psykiatriske vurderingene av Breivik også var taushetsbelagt.

Men de ble nå godt brettet ut i media.

Så hva er forskjellen? Tror heller ikke det blir noe stor etterspørsel av boka heller.

25.04.2013 kl.22:44

Jeg har alltid vært en fan av Lippestad, men med denne bokutgivelsen må jeg innrømme at mannen klart er ute av "julekortlisten" - han skuffer enormt. Dermed er det ikke sagt at Elden er mannen som skal ha "rett", hverken i å påpeke dette (innlysende) problemet eller i noe annet. Jeg personlig tar avstand fra det Lippestad har gjort, dog helt uten å nærme meg Elden med så mye som en millimeter.

Elisabeth Eriksen

25.04.2013 kl.22:49

So what, Elden?

Det der krype du driver å forsvarer kjemper mot alt det demokratiske Norge står for. Jeg håper inderlig at pakistanske etterretning har funnet frem startkablene og gir det der svinet det han fortjener.

Tom

25.04.2013 kl.23:36

Stå på Adv Elden!

Demokratiet trenger slike som deg.

Alle har rett på lik behandling etter loven.

Utlending i Norge

25.04.2013 kl.23:56

Omdiskutert av mange sikkert men viktige med slike som deg Elden. Du er flink.

Shr

25.04.2013 kl.23:57

ABB har ikke rett på en dritt!

Advokat

26.04.2013 kl.00:35

Takk Elden! Glimrende kommentar.

OgsåUkorrekt

26.04.2013 kl.00:46

Veldig bra du reiser dette spørsmålet Elden.

Det bør ikke være galt i dette tilfelle å spekulere i om det kanskje er frykt som ligger bak. Slike ekstraordinære foretak, av en forsvarer vi vet har integritet. Hvor kommer isåfall frykten fra?

Hele saken oppfordrer til å rette lyset på noe tilsynelatende mange i pressen ikke liker oppe til debatt. Alle medier tier, ingen stiller spørsmål? Finnes det kulturer i Norge som ikke vil ha rettsikkerhet for alle?

Underlige greier!

Jorunn

26.04.2013 kl.07:03

Håvard: Din kommentar var nydelig. Du skriver akkurat det jeg tenker.

Jeg må innrømme at jeg ikke har lest boka til Lippestad. Men det Breivik gjorde hadde en så spesiell ondskap i seg at lite kan overkomme dette i lang tid (tror og håper jeg). Og jeg tenker at en slik bok vil være viktig for ettertida også i tillegg til til alle de som i dag fortsatt strever med å finne en mening med det som skjedde 22.7.11.

Og jeg lurer: Er det riktig at en slik sak skal inngå i taushetsplikten? Det samme gjelder Bhatti. Han truer også Norge - altså oss alle - har ikke vi krav på å bli beskyttet? Så langt Elden - du beskytter Bhatti - ikke det norske folk. Forstå det den som kan. :-(

Erik

26.04.2013 kl.07:07

Elden som den mediekåte person han er, prøvde

Flere gange å ta saken fra Lippestad

Det er her problemet er

Elden er og blir en klovn

Joachim

26.04.2013 kl.07:19

Fantastisk artikkel. Belyser hvor stort overtrampet var til Lippestad. Helst hinsides at han leverer ut en bok om Breivik. Han er vel siste person som skal gjøre noe sånt stunt. Jeg hadde tenkt meg om flere ganger før jeg hadde engasjert en slik advokat.

Tennispunk

26.04.2013 kl.08:45

Er enig med deg at dette ikke er på sin plass. Men du er ikke rette person til å komme med denne kritikken. Forskjellen mellom deg og Lippestad er at han "forsvarte" ikke handlingene, men det gjør du for dine klienter. Videre trenger du litt frisk luft :-)

John Christian Elden

26.04.2013 kl.08:49

Mye spennende i kommentarfeltet. Noen spørsmål fortjener også sine svar:

Først Håvard og Elisabeth: Dere belyser egentlig glimrende forsvarerenes dilemma. På jobb skal vi forsvare våre klienter, Med hud og hår. Uansett hva vi personlig måtte mene og tro. Derfor skal vi ikke mene eller tro. Offentlig. Akkurat som en lege. Operasjonen skal gjøres med samme faglige dyktighet hva enn pasienten er offer eller gjerningsmann.

Jorunn: Det er det norsk folk som har ansatt meg til å beskytte klienten. Fordi samfunnet selv synes det er greit at oppgaven er outsourcet til en forsvarer som husker at den må ivaretas for at det norske samfunn skal kunne kalle seg et demokrati. Deretter der det dommere som avgjør på vegne av samfunnet og som skal ivareta samfunnets interesser.

Dette kunne jeg sagt mer om, og dere inspirerer til en ny blogg. Snart.

Erik: Du virker som en reflektert fyr. Men har du tenkt på at det kunne være et problem å representere både den siketde og alle ofrene i samme sak på en gang? I alle fall hvis du skal gjøre jobben din som alltid er for klienten og aldri for samfunnets flertallsoppfatning. Ingen forsvarer eller bistandsadvokat vil noen gang prioritere egen populæritet før klienten, så sammenlignet med det er nok din bruk av ordet klovn en hedersbetegnelse.

Ola normann

26.04.2013 kl.09:14

Bra JC!

bjørn terje riborg thoresen

26.04.2013 kl.10:16

Skummel kommentar fra en av norges mest profilerte advokater. Teksten henviser til en heltedyrkelse av Breivik. Bare i Norge blir det implisitt respektert at en masse-morder kan ta et intellektuelt ståsted og skyte fra seg. Det har alt med makt å gjøre, om negativ makt blir brukt mot mennesker uten psykologisk bakgrunn vinner utøveren fordi makten blir sett på som positiv når den er sterkere enn de som blir slått. Bare i Norge får Breivik alt han kunne ønske seg fordi samtlige i apparatet ikke har psykologisk bakgrunn. Mordene kan settes direkte i sammenheng med internasjonale katastrofer grunnet type oppmerksomhet han fikk i retten. Dette er deres skyld Elden. Er forresten en skrivefeil i artikkelen. Vet ikke hva journalister kaller de som trykker artikler med skrivefeil.

hans rustad

26.04.2013 kl.10:17

Det hevdes her at Elden forsøkte å kapre ABB som klient fra Lippestad. Fra pressen vet vi at Lippestad omtaler slike fremstøt i sin bok. Det hadde vært interessant å vite om det er hold i påstanden hva Elden angår.

Egil

26.04.2013 kl.10:31

Til Håvard

"Jeg forsvarer personen, ikke handlingen" .Punktum,ja.

Er ikke det det perfekte utgangspunktet? I mitt hode er det nettop det. Det burde være et mantra for oss alle, og egentlig tror jeg at om en tenker og tygger på det,så er det slik vi vil ha det. Hva er alternativet? Ønsker vi en verdijustert forsvarerrolle? Neppe. Selvfølgelig må en forsvarer tale klientens sak fullt og helt, uansett handlingens valør, allt annet ville være meningsløst.

Om juristenes kvalitet kan det nok sies og menes så mangt, men en ting må være klart, lovverket er skapt av folket, og blir justert av folket. Ofte er ikke lovverket i takt med tiden vi lever i og den allmenne rettsoppfatning, men det er vel ikke juristen som skal ha tyn for det? Vi skal være ydmyke og svært takknemlige for at demokratiet er velfungerende hos oss, og det innebærer en forsvarer som er forsvarer, fullt og helt. Om lovverket er usynkronisert med samfunnets ånd, ja, det er en helt annen sak, men vi har heldigvis fora der både jeg og du kan bringe det til torgs, og sammen få de justeringene som trengs, om det er det som skal til. Jeg tillater meg å låne et visdomsord, Fritenkeren Voltaire (1694?1778) har blitt tillagt følgende utsagn: ?Jeg er helt uenig med deg, men jeg vil kjempe inntil døden for din rett til å si det du sier, og slik vil vi ha det. Takk for oppmerksomheten.

Bjørn

26.04.2013 kl.10:57

Fryktelig synd et ellers veldig bra innspill blir skjemmet av at man lever i usikkerhet om incentivet til Elden. Det hadde vært fint om Elden kan avkrefte om han selv eller en av "hans" kjørte aktiv innsalgspolitikk overfor terroristen. Og med tanke på at han aktivt deltar i debatten her, har han nå en glimrende mulighet til å avkrefte disse påstandene. Alt annet en et "nei det gjorde vi ikke" blir feil i denne konteksten. Og, som alle vet: Å unnlate å svare er også et svar.

Erik

26.04.2013 kl.11:18

Elden

Problemet dit er jo presist at du altid går foran klienten, ellers ville din klientmasse ikke være den som den er.

Da ville du inn imellom også forsvare folk litt høyere i hirakiet, men de velger ikke deg.

Du blir valgt av Arfan og alle de andre, saker som alle er tapt på forhånd, men hvor du malker systemet for penger og profilerer deg.

bjørn deire

26.04.2013 kl.11:21

Egil forsvarer ytringsfriheten til det ekstreme, og forsvarer dermed en ekstrem-ideologi. Problemet med Voltair er at tenkingen er, ironisk nok forklart av din tekst, men dog gammel og genialt tilpasset en tid der man ikke vet bedre. I dagens samfunn vet man alt, men politikk og tradisjon som din nevnte filosof har brent seg fast i universitets-bøkene og vinner over dagens tenkere. Man må for å passere en filosofisk eller hvilken som helst moderne samfunns-rettet utdanning være enig i hva disse tenkere mente for hundrevis og ofte tusenvis av år tilbake. En tid før industriell revolusjon overhodet. Jeg liker i denne sammenheng filmen til Noland som tar for seg den industrielle revolusjonens kjerne. Og hvordan de henger en morder selv om karakteren hans er spesiell og over gjennomsnittet. Folket har derimot ingen bestemmelses-rett over de små grupper som vurderer hva som er rett og galt. At de har fora er ikke riktig. Man har ytringsfrihet til å skrive hva man vil, men rett eller galt er det vinnende grupper som bestemmer enten de har rett eller ikke. Slik har enkelt-advokater makt til å si nei til å forsvare et individ, mens den neste kan hoppe på saken som den er gyllen med gullkanter av høyeste karat. Det er ikke rettferdighet i et slikt system. Det er korrupt og beskytter seg selv. Venter på ingen svar eller teite spørsmål som ikke leder noe annet sted enn der vi var fra før. Av folk som synes at alle spørsmål er smarte fordi de ikke har lest bøker som vil noe mer for individer eller større grupper. Forandring kommer sakte fordi det berører de som bestemmer. Og i et konkurranse-styrt samfunn bestemmer de som allerede har vunnet. Hvorfor skal de forandre seg når en endring kan føre til en endring for deres personlige interesser.

Egil

26.04.2013 kl.12:37

Til bjørn deire ønsker jeg å si:

Hva er alternativet til det du omtaler som ekstrem ytringsfrihet? Ønsker vi samfunnsmessig at vi ikke ytrer oss fullt ut?

Jeg ser konturer bak en innsnevring, som på ingen måte tiltaler meg. Jeg får assosiasjoner til samfunnsmessige forhold som vi

kritiserer kollektivt daglig. Jeg tolker ditt innlegg i retning av at vi skal legge bånd på oss, og at det ikke er allt som kan leveres offentleg,

og det er jeg grunnleggende uenig i, men jeg oppfatter ikke meg sev som ekstrem av den grunn. Alternativet til ytringsfrihet, er ikke ytringsfrihet,

Og det tror jeg ikke noen i vårt samfunn ønsker.

Denne passiaren kan nok oppfattes som en digresjon , men skitt la gå,,

Ha en fin dag.

John Christian Elden

26.04.2013 kl.12:50

Hei Hans og Bjørn etc - som dere sikkert husker av Lippestads kommentar rundt forsvarerspørsmålet, presiserte han at den/de han tenkte på som søkte forsvareroppdraget ikke senere hadde noen rolle i saken. Jeg og vårt kontor hadde en rolle i saken som bistandadvokat allerede før Lippestad ble oppnevnt som forsvarer. Så om nødvendig kan Lippestad sikkert avkrefte det spørsmålet. Når det er sagt har ALLE krav på en forsvarer, og samfunnet plikter å stille en god advokat til grunn. Slik gjør vi det i Norge i dag, og også for Breivik. Det er en del av vårt demokrati.

John Christian Elden

26.04.2013 kl.12:53

Hei Hans og Bjørn etc - som dere sikkert husker av Lippestads kommentar rundt forsvarerspørsmålet, presiserte han at den/de han tenkte på som søkte forsvareroppdraget ikke senere hadde noen rolle i saken. Jeg og vårt kontor hadde en rolle i saken som bistandadvokat allerede før Lippestad ble oppnevnt som forsvarer. Så om nødvendig kan Lippestad sikkert avkrefte det spørsmålet. Når det er sagt har ALLE krav på en forsvarer, og samfunnet plikter å stille en god advokat til grunn. Slik gjør vi det i Norge i dag, og også for Breivik. Det er en del av vårt demokrati.

Så for ordens skyld: Svaret på Bjørns spørsmål er "nei det gjorde vi ikke"

26.04.2013 kl.13:10

Vedr. Eldens: "Når det er sagt har ALLE krav på en forsvarer, og samfunnet plikter å stille en god advokat til grunn. Slik gjør vi det i Norge i dag, og også for Breivik. Det er en del av vårt demokrati."

Det stemmer nok at det er en del av vårt demokrati på det viset at samfunnets plikt til å stille advokat er bestemt av den valgte lovgivende forsamling. Men etter min forståelse er det riktigere å si at det er en del av rettsstaten. Rettstatsidealet slik det har vokst frem i Europa gjennom et par tusen år må vi ikke gi etter på. Da får vi barbari og WW2 viste at det er kort vei til barbariet.

La ikke et utslag av facistisk nedvurdering av menneskeverdet føre til at vi også misser rettstatsidealene av øyne. Rettssaken ble eksemplarisk gjennomført. Dessverre har Lippestad skjemmet sitt renome fra rettssaken gjennom bokutgivelse om klienten.

Bjørn

26.04.2013 kl.13:46

Tusen takk for svar. Det gleder meg å måtte innrømme at jeg - som du allerede har skjønt - tok feil i mine "antakelser". Veldig godt skrevet artikkel. God helg :-)

Lena

26.04.2013 kl.15:16

La Lippestad være, han er en flott mann som mest sannsynlig har skrevet en bok av allmenn interesse. Hvis vi begynner å rote i Eldens etiske og moralske skap vil vi nok finne et skjelett eller to...

Morten

26.04.2013 kl.17:30

Lena, du har misforstått hva dette dreier seg om fullstendig. Forsøk igjen etter å ha tenkt deg om.

Mr. Scary

26.04.2013 kl.19:42

Jeg har bare to ord til deg Elden (eller rettere sagt navn):

Norulv Øvrebotten. Du burde i alle fall ikke føle deg alt for "high & mighty" her.

Vi er mange nå som vet hvem som tok over arven etter Jens Christian Hauge.

Stikkord: Norge er en mafiastat. Drevet av mafiajurister. Kontrollert fra Russland. Stay behind/Gladio.

Nyt friheten mens du kan! Bedrag har en lei tendens å komme for en dag!

bjørn terje riborg thoresen

26.04.2013 kl.22:02

Hei Mr scary! Fullt navn = fint om du ringer. Har en drøss med navn på folk som arbeider under sikkerhets-politiet om det er ønskelig, når de har jaget meg rundt siden 2004. Det jeg lurer på er hvordan alle advokat-kontor, offentlige instanser og mannen i gaten lar seg overtale ved en samtale. Er det hypnose som endelig fungerer, eller er de liv-redde?

Ilden

26.04.2013 kl.22:58

Elden har kun påminnet advokater's - og andre, om rettningslinjer i utøvelse av sitt fag. Intet annet. Respekt og gjensidig tillit!

Flott forfattet innlegg JC!!!!!!

bjørn

26.04.2013 kl.23:44

Hei jeg synes også at artikkelen var kul! Er ikke lett å velge hvem som er vennlige når halve landet driver aggressiv venne-klubb. Jeg vil beklage til Elden for forhastet kritikk som ikke har noen tråder likevel. Jeg drev å skrev på noe annet. Du trenger ikke engang lese over saken jeg sendte!!!! Jeg bare elsker artikkelen her.

Harald

27.04.2013 kl.05:52

bjørn har talt opp EN skrivefeil, men det er jo TRE! Javel, usaklig da.

Margrethe

27.04.2013 kl.17:53

Jeg syntes det er merkelig at endel personer ikke forstår at reglene må være slik for at rettssystemet skal fungere. Alle har krav på et forsvar, og da må forsvareren søke å være motvekt mot den forhåndsdømmingen som ofte oppstår blant folket.

Se bare på Øygården saken. I det mediapresset som er rundt saken, så er det fint å se en forsvarsadvokat som bidrar til at alle sider belyses når det står ord mot ord. I hans tilfelle ser det vel ikke helt lyst ut, men vi må være sikre på at uskyldige ikke havner i fengsel som for eksempel i Fritz Moen saken. Ikke alle er like godt i stand til å ivareta sitt eget forsvar. Folket ropte blod, og de fikk blod...

Eirik

29.04.2013 kl.09:26

Når ble "appåtil" et ord?

Yeahright

29.04.2013 kl.09:38

Du ønsker sikkert å bli tatt seriøst men du har et stort problem; du er advokat :) Du lever av å utnytte rettssystemet og andre folks problemer, det går 13 av slike som deg på ett dusin. Og nå er du irritet fordi en annen blodsuger har skrevet bok om en klient? Helt greit, vær irritert, det er svært få som bryr seg om hva en advokat sier han føler, det er 90% sjanse for at det er en løgn uansett.

norskgoy

29.04.2013 kl.10:11

@Yeahright

Mulig at en advokat lyver i 90% av tilfellene, bare husk at på anklagersiden er man også advokater.

Altså er behovet for forsvarerrollen høyst reell.

kesj

29.04.2013 kl.10:43

PR kåte mennesker som bestemt tar de styggeste sakene for å legge ut sugerør i "statens pengesekk" eller felleskassen. For all del, sug litt ekstra hardt du har jo tross alt fortjent det. Eskil Pedersen?? ja nei stakkars han, han sliter vel med dårlig samvittighet fra utøya.

Svein Harald Endresen

29.04.2013 kl.11:03

Spørsmålet om hva som er god advokatskikk er en viktig debatt som John Christian Elden nå reiser. Jeg kunne ønske at de som for fremtiden komenterer eller vil delta i debatten med fordel kan holde seg saklig til de spørsmål som debatten inviterer til.

Nyhetsbloggen

29.04.2013 kl.12:45

Vi i nyhetsbloggen forstår Elden godt i denne saken!

maren

29.04.2013 kl.13:49

Geir Lippestad virker som den mest fornuftige og ærlige personen jeg noen gang har møtt. En fryd å være nordmann når det finnes slike som han i landet.

Elden derimot jåler seg rundt for å få oppmerksomhet. Makan til fyr. Fikk virkelig avsmak etter oppstyret rundt Tone. Og nå kritiserer han Lippestads bok. Sjalu på hans suksess?

John P. Rivers

29.04.2013 kl.15:55

Takk til advokat Elden for evne til å se det prinsipielle i viktige saker, slik som denne! Det er langt mellom intelligente og modige innspill i norsk offentlighet. Min mening er at Lippestads store mediaoppmerksomhet i kjölvannet av ABB-saken, har gått han til hodet. Hans bok og agitering for AP er fullstendig upassende og et eklatant brudd med den lovpålagte advokatrollen. I det minste burde han bli skriftlig irettesatt av Foreningen, hvis da ikke en strafferettslig reaksjon er på sin plass.

Også kommentarene under denne bloggen fortjener en bemerkning: Flertallet av disse viser dessverre hvilken manglende evne til å skille sak/person som finnes blant allmuen i tillegg til svak logisk sans og en generell forsimpling av det offentlige ordskiftet. Mitt råd er at enkelte besinner seg mer, leser mer og skriver mindre.

29.04.2013 kl.18:42

Dette er en veldig interesant debatt.Jeg støtter Eldens synspunkt, og mener det er helt uholdbart at advokaten utlevere sin klient. Grensen går der (og sikkert et par andre steder). Det pussige er at norsk offentlighets kjæledegg her er skurken, men jussens enfant terrible belærer oss i rett og galt. Kjæledeggens fall er nesten litt trist, men ikke veldig. Når han kalle Elden en rosablogger, ja da mister Lippestad ytterlige pondus.

Riveri

29.04.2013 kl.18:59

spill for galleriet. hvilken detalj tar opp tiden mens alle med helt egen hjerne vet at uten hemmelighold og for eksempel 1000 drap av psykiatrien, bare inne på sykehus de siste 10 årene, så ville ikke karakteren Breivik skutt noen skudd. Lippestad vet hva som opptar vanlige advokater som Elden. Regler som han har lest på skolen og blitt best i klassen i. Dette er Eldens stolthet, selv om det ikke har noe med hans karakter å gjøre så har det blitt det. Ingen som forsvarer psykiatriske pasienter, og Norge har en hel gruppe som sier dem jobber med nasjonal sikkerhet, mens de i virkeligheten har spioner på uvennene til de rike i befolkningen. Breivik var såre lett å oppdage. Men myndighetene satt med andre oppgaver.

Ilden

29.04.2013 kl.22:32

Det fundamentale for individet - og samfunnet's stabilitet for øvrig, er følgende: ?Respekt for eierskapet?s verdier!!

ABB?s negative - og positive sider, er uansett hans ?sett av verdier? - rent prinsippiellt, og disse skal uanstt respekteres og ikke utleveres allmennheten ? spesielt ikke fra sin juridiske bistand som er hans eneste støtte i saken!

Lippestad har nå - i praksis krevd å overta forvaltningen av ABB?s verdier, og gjort kravet gjeldende ved å skrive bok om ABB?s fortrolige formidlinger ? og som han nå skal høste egen vinning av i form av klingende mynt.

Lippestad har glemt 'basecae': ?RESPEKT? i utøvelse av sitt virke ? noe du så inderlig påminner ham om i ditt blogginnlegg...!!

Igjen - flott og vekkende innlegg for oss i allmuen!!! Modig mann er du i sannelighet, JC!!

Tore Iversen

30.04.2013 kl.09:07

synes ikke du det er rimelig problematisk at f.eks. fengselsleder Knut Bjarkeid ved Ila kommenterer personlige og soningsmessige forhold til media for enkeltpersoner som er i forvaring der?

Etter min mening er det helt klare brudd på den taushetsplikt man er underlagt etter forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven.

Trond Hansen

30.04.2013 kl.13:03

Stå på, Elden! Hvor korrekt din kritikk av Lippestad er vises ikke bare i Lippestads egen reaskjon, men også i den øredøvende tausheten blant landets mediekommentatorer.

Mainstream-medias troverdighet ligger i ruiner.

30.04.2013 kl.13:15

Du viser stor sjalusi overfor Lippestad! Du prøvde jo å ta ifra ham klienten i begynnelsen, og nå slenger du bare stygt mot han, kan du ikke holde deg til dine egne saker? Dette viser bare hvor uprofesjonell du er.

30.04.2013 kl.14:17

stop

Advokat, Oslo

30.04.2013 kl.23:22

Lippestad vet utmerket godt at han bryter taushetsplikten og fortrolighetsplikten med denne boken.

Jeg har strengt tatt reagert på hans opptreden og uttalelser i media siden dag 1. Jeg sikter da til et helt påfallende stort behov for til enhver tid å ta klar avstand ikke bare fra Breiviks handlinger men også hans politiske tankegods.

Opptredenen til Lippestad virker også mot sin hensikt, og gir antakelig Breivik unødvendig sympati hos enkelte.

Lippestad burde ha sagt nei til dette forsvareroppdraget. I mine øyne har gjennomføringen av denne rettssaken ikke vært en rettsstat verdig.

Jeg kan riktignok forstå behovet for å beskytte egen familie, og forebygge trusler og trakassering. Like fullt finnes det nok av eksempler på advokater som i grusomme saker har stått lojalt på for sin klient samtidig som de har vist varsomhet og respekt for de pårørende. Baneheia-forsvarerne er gode eksempler i så måte.

Sture

01.05.2013 kl.07:07

Det er svært skuffende at en advokat som Lippestad bryter taushetsplikten og det etiske regelverket. De neste som kommer til å bryte taushetsplikten er psykiatere og leger. Til sist kan vi ikke stole på noen og rettstaten kollapser fullstendig.

Advokat, Telemark

01.05.2013 kl.12:54

Spikeren på hodet, Elden. Dette luktet brudd på advokatetikken umiddelbart da jeg forstod at det dreiet seg om samtaler og vurderinger med klienten. Dette er å melke ei ku som allerede er mager, og attpåtil ikke er ens egen!

Lill Andersen

02.05.2013 kl.14:07

En fin påminnelse om etiske retningslinjer innenfor advokatyrket.

Jeg reagerte første gang da dommen ikke var avsagt, og Lippestad var på, var det sommeråpent?

Jeg merker allikevel at det kryper litt i magen, når Arfan Bhatti og Eskild Pedersen blir nevnt ved navn,

i denne bloggposten. Jeg ser effekten av det, men synes det kan gjøres uten direkte referanse.

Selvom det er innenfor og/eller godkjent av Eldens klienter. Nei det gjengir ikke hva klientene har uttalt seg om.

Allikevel synes det lett og trekke slutninger på basis av dette.

Forretningsadvokat, Oslo

02.05.2013 kl.15:25

Elden,

Det er lett å peke på bestemmelser i advokatforskrift og all verdens teori og ryggmargsreflekser.

Faktum er like fullt at Lippestad tok på seg et historisk byrdefullt oppdrag ved å si ja til å representere Breivik.

I mine øyne har Lippestad gjort meget klokt i å ?ta Ola Nordmann på alvor?.

Lippestad har familie og barn, både i barnehagealder og skolealder. Hvordan hverdagen deres har vært etter at forsvareroppdraget ble offentliggjort vet vi lite om, men det er naivt å tro at alle barn har kontroll på de prinsipielle rettstatsaspektene ved f.eks. retten til en forsvarer uansett lovbruddets alvorlighetsgrad, når norske nettavisers kommentarfelt svømmer over av voksne myndige personer som definitivt ikke beherker dette.

Denne saken var på alle mulige måter en fullstendig unik og særegen sak.

Vi snakker om en gjerningsmann som planla sine barbariske henrettelser ned til minste detalj over flere år, herunder hva slags uniform han ville ha på seg under straffesaken som selvsagt ville komme, hvordan tilværelsen som Norges mest forhatte mann ? bak lås og slå - ville bli, som forklarte hvordan han gremmet seg over at Regjeringskvartalet ikke kollapset, og som ikke minst visste utmerket godt visste at eneste stridstema i straffesaken ville bli spørsmålet om tilregnelighet.

Gjennomføringen av denne rettssaken har gitt meg en kronisk og vedvarende emmen smak i munnen.

Rettssaken burde etter min klare formening ha vært gjennomført som en forenklet tilståelsessak. Da hadde vi sluppet det usmakelige medie- nysgjerrighetssirkuset vi var vitne til i og utenfor Oslo tingrett i fjor. Under slike omstendigheter kunne Lippestad antakelig også ha gått noe stillere i dørene.

Gitt rammen og omstendighetene i saken sympatiserer jeg imidlertid fullt og helt for hans repetitive og ualminnelig markante avstandtagen fra Breiviks tilståtte barbariske handlinger.

Ilden

02.05.2013 kl.20:45

Bi-effekt.

@Forretningsadvokat, Oslo

Nå 'viser det seg' at ABB har godkjent Lippestad's utgivelse av de fortrolige samtalene mellom dem ? i hvert fall etter Lippestad's eget utsagn.

ABB's triks er dermed å høste fruktene av den krigen som han visste ville oppstå ved utgivelse av boken, og dermed sitte igjen som en 'stakkars martyr' som blir 'sviktet' av sin forsvarer.

Dermed vil han få den gryende kime av sympati hos allmuen som han nettopp er på jakt etter ? uten egne ønskede offentlige taler av noe slag ? og det med eller uten uniform!? Vær oppmerksom på nettopp denne 'kontra-effekten'!

Jeg vedder mye på at ABB nå sitter på cella ? i trygg forvaring, og ler som han griner.

Lippestad er ? i sin higen etter anerkjennelse og ønske om klingende mynt, er blitt lurt trill rundt av ABB uten at Lippestad vet det selv ? som resultat av 'tukling' med sitt håndtverk og mangel av respekt for sitt håndtverk!

Forøvrig antok jeg at advokater som fulgte sine etiske rettningslinjer i utøvelse av sitt virke, er blitt lovet ytterlige ønsket lønn i himmelriket gjennom sin advokat bevilling. Høen!!

lille norge

08.05.2013 kl.13:08

Breivik spiller på kjendis-effekten. Og det er psykologiske triks rundt vold. I alle andre land blir terrorister drept fordi nasjonen vanligvis gjenkjenner angrepet på terrorens offer,mens i Norge ble man plutselig bevisst på alle punktene Breivik la frem og han har høstet respekt ved å skjule terrorhandlingene rundt et samfunnsansvar ved å vise sitt suverene intellekt over alle instansene for å skjule handlingene. Breivik vet også hvilke voldshandlinger staten skjuler og høster dermed likeverd innenfor metode. Rettsaken bar preg av statens ansvar og handlet ikke lenger om Breivik men en sjenerell stats-saksøker.Flere aktører foreslår at Breivik mottar hemmelig premie hvilket jeg anser som svært sannsynlig når Breivik mottok nøyaktig det han ba om under rettsaken. Nesten full media-dekning og oppslag i alle avisers førstesider gjennom år.

Ilden

09.05.2013 kl.22:20

@lille norge

Fint å se at du er enig i mitt poeng, og at Lippestad er lurt 'trill rundt' av sin klient - den 'stakkaren' - ufattelig klønete av Lippestad og dermed en ustyrlig morsom 'etterklang'! Altså: Aldrig tukle med ditt håndtverk, for det straffer seg uansett - før eller siden!

LEI? Ⱨ SIỺI

13.05.2013 kl.18:20

Psykiatrane Hustad/Sørheim kunne ikkje snakka før rettssaka. Det kunne VG ? som gav ut det klausulerte materialet.

Utifrå den synsvinkelen er eg sers nøgd med at Lippestad gav ut denne boka. Det gjev eit verdfullt innsyn i prosessen fram mot rettssaka.

Eg har vondt for å ta det seriøst når journalistar som stødde VG si offentleggjering av ulike grunnar er i mot Lippestad si bok.

Eg har so klårt forståing for at *andre* advokatar både kjenner for å forsvara advokatrolla og ? ikkje minst ? leggja inn litt reklame for sine eigne tenester ? det er heilt greitt. Og eg heller ikkje i tvil om at Lippestad handterte saka på heilt sin eigen måte.

Men dermed er eg òg nøydd å leggja inn litt slingringsmonn når eg les Elden og andre advokatar sin kritikk.

Alt som vedkjem 22. juli-rettsaka er so klårt overmåte interessant. Og for den som er meir oppteken av saka enn av formalitetar og formalistisk kritikk, er det ingen som skriv betre om Lippestad-boka enn Hans Rustad i Document.no: http://www.document.no/2013/05/den-uhellige-alliansen/

Advokat, Bærum

24.05.2013 kl.01:04

Helt enig med Elden i at denne boka aldri skulle ha vært utgitt. Lippestad går sjokkerende langt i å utlevere og latterliggjøre egen klient. Maken har en vel strengt tatt ikke opplevd i norsk rettshistorie.

Mette Yvonne Larsen er et annet ytterpunkt. Det å uttale at en domfellelse om seksuelle overgrep begått av en middelaldrende posisjonert mann med mektige bekjentskaper mot en jente på bare 14 år er et slags "plaster på såret" fordi jenta ikke ble trodd om det første overgrepet som angivelig fant sted før jenta fylte 14, er rett ut en sjokkerende respektløs atferd.

Lippestads og Larsens oppførsel og uttalelser viser en PR-kåthet og navlebeskuende atferd som ikke er den norske advokatstanden verdig.

Maria

15.06.2013 kl.00:05

Hei John Christian Elden;

Jeg lurer på hva du mener med kommentaren: "Jeg får heller gi ut "Mitt liv med Arfan Bhatti" og kritisere Bhatti sånn passe. Han er jo tross alt en vedtatt folkefiende. Og da må advokatetikken kunne parkeres trygt til folkets generelle billigelse - og mitt historiske testamente om vår kontakt".

Kanskje det var ironisk ment, men jeg skjønte ikke helt dette. Mener du at du kan gjøre unntak for AB, mens for ABB så burde man helst ikke ha utgitt klientens samtaler? Beklager hvis jeg ikke forstår advokathumor, men uff, det er ikke alt jeg forstår...

Jeg trodde at ABB også ble sett på som en folkefiende, men avogtil så får jeg inntrykk av at han nærmest blir hyllet som en helt utifra måten media noenganger presenterer ham på. Men burde ikke visse regler og lover gjøres unntak for når det gjelder mennesker som ABB og AB? Og i det hele tatt andre slimåler?

Håper ikke du tar spørsmålene mine ille opp.

John Christian Elden

26.07.2013 kl.11:50

Fotnote lagt til 26.07.13:

Mye av debatten i feltet her omhandlet kollega Lippestads bok. Det er derfor grunn til å gjøre oppmerksom på at Hovedstyret i advokatforeningen har vedtatt at de ikke vil be disiplinærutvalget om å ta opp saken på eget initiativ så lenge ABB ikke ønsker å klage inn etikkbrudd. Lederen i etikkutvalget har imidlertid kommentert bokutgivelsen på sin måte i Advokatbladet:

http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9#/7a8992e9/72

Jeg tror derfor fortsatt klienter kan føl seg nokså trygge på at advokater ikke kommer til å gi ut klientskildrende bøker hverken med eller uten "samtykke"

John Christian Elden

10.08.2013 kl.22:01

Maria: Det er nok ironisk ment ja :-) Hverken Pedersen, Bhatti eller noen andre vil risikere at det kommer noen bok. De har selvsagt samme rett på diskresjon som alle andre.

"ARNE"

15.05.2014 kl.02:41

fin blogg og veldig gode meninger, ironi og tanker hos deg elden, stå på.

leser bloggen din hver uke , selvom du ikke er så veldig aktiv :)

Skriv en ny kommentar