hits

Når Kongen bestemmer

kommentarer 40 kommentarer

Ytringer som fremsettes over internett er fra og med i dag like straffbare som om de tidligere hadde vært fremsatt på trykk eller overfor en større forsamling.

En juristeristisk setning i dagens referat fra «Nytt fra Statsråd» kan få stor betydning for utviklingen og opprettholdelsen av folkeskikken i Norge.

I dagens referat kan vi lese:

«Justis- og beredskapsdepartementet:
Sanksjon av Stortingets vedtak 29. april 2013 til lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (offentlig sted, offentlig handling m.m.) Lovvedtak 47 (2012-2013). Lov nr. 18.»

Ingen har vært i tvil om at noen «offentlig» sprer påstander og sjikane dersom de står på torget og hyler fra seg eller dersom de slår opp en plakat på supermarkedet. Slik trodde også regjeringen det var for internett - og tv og radio for den saks skyld.

Helt frem til Høyesterett fikk saken på spissen i 2010 da en blogger fra Bergen ble løslatt fra fengsel fordi hans angivelige oppfordring til straffbare handlinger på internett ikke var fremsatt «på offentlig sted».

Ikke fordi Stortinget ikke hadde sett problemet. De endret loven allerede i 2005 da den «nye» straffeloven ble behandlet. Regjeringen har imidlertid fortsatt ikke greid å få Kongen til å sette den loven i kraft. Ikke vet jeg om Kongen har noen innvendinger mot loven eller om det er andre grunner til at det foreløpige eneste valgløfte vi har fått fra den rødgrønne regjeringen om neste stortingsperiode er at loven heller ikke da vil tre i kraft. Skjønn det den som kan.

Men heldigvis er dette ene forholdet nå rettet opp i samsvar med den alminnelige mann og kvinnes oppfatning av hva som spres «offentlig».

Den som fra og med i dag publiserer utsagn eller påstander - uansett på hvilken måte - der vedkommende har forsett om at utsagnene skal nå mer enn 20-30 personer, kan straffes dersom det er forbudt å fremsette slike uttalelser offentlig. Med forsett betyr i praksis at dersom du holder det overveiende sannsynlig at utsagnene kan nå så mange når du fremsetter dem, rammes du. Om du skriver noe på Facebook-veggen din eller sender en Twitter-melding eller legger ut noe på Instagram, er det gjort «offentlig» selv om du har en lukket profil, og selv om du ikke hadde til hensikt å nå mer enn 20-30 personer dersom du regnet med at flere ville lese det. Skriver du blogg må du ha vanvittig dårlig antall besøk for at offentlighetskravet ikke skal være oppfylt. Gjør den da rosa i stedet.

Dette er ingen begrensning i selve ytringsfriheten. Den gjelder like vidt som før. Lovlige ytringer kan selvsagt fremføres både privat og offentlig. Derimot er ytringer som er ulovlige der de hadde vært fremsatt skrikende fra torget nå også straffbare der man bruker internett. God folkeskikk er den samme som før. Det er bare minnet om den.

Den «nye straffeloven» blir nok «den gamle straffeloven» så lenge regjeringen sitter. Med mindre Kongen eller Folket ved neste valg annet bestemmer.

40 kommentarer

Kjetil Iversen

24.05.2013 kl.16:33

Betyr det at jeg ikke lenger kan kalle dine klienter for "terror-tryner"?

Trond

24.05.2013 kl.16:48

En dag for seint til å ta han provoserende 'moron' som gratulert de som drept han i England på sin facebook i går.!!

Roger Pedersen

24.05.2013 kl.16:49

Idiotiske ytringer bør ikke straffes, uansett hvor idiotiske de måtte være. Straff folk på deres handlinger, ikke på deres meninger..

Einar

24.05.2013 kl.16:57

Kva blir det neste? På korleis måte vil staten handheva detta? Og kva skal man seia før man er "terrorist"?

Skal alle overvakast i fall man er "terrorist"?

Endå eit påskudd for å halda befolkninga i skinnet. Og for kvar ein slik ny lov, kjem vi nærmare ein politistat.

Kor lenge hev den Norske Befolkning tenkt å sova?

Snart er einkvan som ikkje søv, terrorist.

Eg er vaken.

Rune

24.05.2013 kl.16:57

Enda mer munnkurv. Trist at vi ikke lenger har ytringsfrihet her til lands. Jeg velger å takke innvandringen for det, med ref til han i går som roste nedsablingen av han fyren i london.

Trond

24.05.2013 kl.16:58

encitement to relegeous violence er straffbar i det fleste land. en plass går grense.

Geggi Svela P

24.05.2013 kl.16:59

Norge e ett "wannabe" kommunistisk land.

Heilt på tryne faktisk

Kjetil

24.05.2013 kl.17:04

Nå begynner iallefall brikkene å komme på plass og folket begynner vel å se at Norge er okkupert på en utrolig måte.

Arne Ball

24.05.2013 kl.17:08

Det er meget mulig du er våken Einar, men også paranoid.

Er vel ikke akkurat for mye å forvente at det folk sprer av meninger og ytringer faktisk er sant og at man har et grunnlag for å si det. Hvis man har problemer med denne endringen har man nok også problemer med å oppføre seg overfor andre mennesker på generel basis.

Arne Mo

24.05.2013 kl.17:17

Ikke lett å skjønne hva du mener, som vanlig.. uten at du stort sett er i mot..

..... welcome to war on terror

24.05.2013 kl.17:18

Mhm... krig imot terror..

For utelendinger som ikke forstår dette la meg oversette..:

Hvite norske kan fra nå si hva de vil om muslimer og innvandrer, sier du noe tilbake så må du i fengsel.

Det er lov å vise hat og drive hatytringer imot muslimer, men gjør du det mot jødene er du ferdig for livet.

så velkommen til norsk demokrati..og frihet..

hahahhahaha

adolph

24.05.2013 kl.17:23

Som alltid når stortinget vedtar noe om internett blir jeg litt redd, folk som beslutter noe om ting de ikke vet noe som helst om er alltid skummelt. For eksempel har Jan Bøhler sagt mye om DLD men ikke ytret et ord som tyder på at han vet hva det er, hvordan det virker og hva det kan gjøre og hadde han hatt et snev av anstendighet hadde han meldt seg innhabil, og han er ikke alene på gamleheimen i så måte. Får se på det, har de gitt noen definisjon på hva internet er eller hva som er offentlige rom i hvilken del av hva det nå måtte være?

Den blinde dirigerer et symfoniorkester for døve og de armløse klapper begeistret. Hepp.

Sondre EV

24.05.2013 kl.17:24

Vet ikke helt om jeg forstod dette riktig? La meg prøve å forklare min forståelse av det.

Du kan altså krenke en enkelt person eller en gruppe mennesker - så lenge antallet er under 20-30?

Einar

24.05.2013 kl.17:28

Sov du, Arne Ball.

Og ikkje tru på noko anna enn kva boksen i hjørnet av rommet sei.

For all del, ikkje ytra nokon meiningar som kan skada eliten, eller som strid mot øvrig hjernevaska oppfattning.

Du er nok ikkje noko mindre paranoid viss du lever i statens bobla og får paranoia kvar gong nokon sett seg mot. Ein kan heller ikkje nekta for at vi blir meir og meir overvaka, får mindre friheit som individ, og blir flokka saman for å kontrollerast. Ein lov her og ein lov der, og om nokre tiår er vi framme.

Christopher

24.05.2013 kl.17:37

en slik lov som dette er et overgrep i mot det norske folk

for hvem skal sette regler på hva som er straffbart og hva som er greit? jeg går ut ifra at det er dagens sittende regjering med AP i spissen

og da tviler jeg på at personer som Eskil pedersen blir straffefulgt for hatfulle uytringer mot jøder

men at loven i praksis blir brukt til og kneble motstandere av dagens regjering og enkelt partier slik at de får et større spillerom basert på frykt fra folket

og bruke frykt for og kneble er et overgrep.

Stein Voll

24.05.2013 kl.17:42

Nordmenn er ikke bare år unna fra å være en minoritet i eget land, vi er det allerede på verdensbasis. Innskrenking av Nordmennenes frihet til å si hva de mener om "demokratiet" vokser.

Innvandrer ungdom med Megafon i front brenner opp Stockholm og banker opp det de kan av hvite mennesker, brenner ned kirker og biler. Flere svenske byer har en større del innvandrere enn svensker.

2009 skjedde det samme her, heldigvis var det kun 1 gammel Nordmann(offisielt) som ble banket opp og ikke like mange som i Sverige.

Norge er ikke langt unna....

Alt henger sammen og det virker jo som om det er en ond agenda angående hvite mennesker og europeiske nasjonalstater.

Partiene må vekk og en ny regjering må komme for å bevare Norge og folkeslaget Nordmenn.

Loke

24.05.2013 kl.17:42

Dette er bare enda en lov for å skremme og holde den gjennomsnittlige nordmann i skinnet. Forbrytere og de med allerede forakt for systemet og Norges lover kommer nok til å gi blanke i dette.

Geir Bjerkland

24.05.2013 kl.17:47

Endelig kan politiet arrestere klienten din han derre Ubaydullah Hussain som synes det er så kjekt med terror og hyller bestialske drap på facebook!

Trond

24.05.2013 kl.18:06

Norges tiltak er for å forhindre fysisk vold, Tiltak i muslin land er å kappe av kropsdeler om du er uenig. Her har vi 'freedom of speach'' ellers vil ikke dette kommentar felte står åpen. Men om jeg skal bruk dette for å mobbe deg personlig eller si jeg var glad at en av din famile eller venner bli drept, DA er det nok ! og BØR straffes. På tid at folk begynt å akseptere de må tar KONSEKVENSER på sin egen handling. vi bor ikke i et Anarki, heldighvis.

Jeg er i mot at MIN skattepenger er brukt til å betale Ubaydullah sin opphold i Norge og sikkert hans mobilregning gjennom NAV penger.

Mogens Abidallah

24.05.2013 kl.18:07

Geir: Den største terroren i verden står USA og Israel for.

Snart er hele Europa flerkulturelt og det er bare en nasjonalstat igjen(riktignok på grensen) og det er Israel. Nedbygging av andre hvite europeiske nasjonalstater gjør Israel, EU og USA sterke.

otto

24.05.2013 kl.18:18

Facebook er en AMERIKANSK bedrift og sorterer under USAs lover om ytringsfrihet!

Hvordan kan norske myndigheter straffe folk som skriver der????

Donny Jepp

24.05.2013 kl.18:26

Jeg lurer på om ytringer som omhandler tanker om "revolusjon" vil bli rammet av den nye loven?

Dagens parlamentarisk styresett knebler all opposisjon mot å ytre kritiske meninger.

Jeg har jeg ingen tro på en ren parlamentarisk overgang til en annen "isme". Historien har vist oss at revolusjon er den eneste måten folket kan få makten tilbake fra eliten.

Et økt regelverk og snikinnføring av politistaten, vil i ytterste konsekvens føre til økt spenning og kollaps. Det er bekymringsverdig.

Les definisjonen av Diktatur:

Diktatur er en styremåte der makten ligger hos én enkelt person eller hos en liten gruppe personer. Det er ulike former for diktatur. Eksempler på diktatur kan være, enevelde (enmannsdiktatur) totalitært diktatur, hvor det er nesten total frihetsopphevelse og autoritært diktatur, hvor innbyggerne kan komme med meningsytringer, men har liten eller ingen handlingsfrihet.

Kilde : http://no.wikipedia.org/wiki/Diktatur

Torgeir Pettersen

24.05.2013 kl.18:36

Fascinerende at såpass mange ikke er i stand til å fordøye innholdet i bloggen, men faller for den enkle forståelsen rundt hva dette er. Nest siste avsnitt i Elden sitt blogginnlegg kunne knapt vært tydeligere.

John Christian Elden; et spørsmål til deg: Når var sist noen ble dømt for ytringer fremsatt "på torget"?

Frode

24.05.2013 kl.18:47

Du får stor jobb foran deg på Elden, med alle de snille og misforståtte klientene dine eller hva?

Richard Foss

24.05.2013 kl.18:54

Tåpelig og noe jeg mener vil skape mer uhøflige mennesker og mer sinne. For som i England vil dette være noe som bare kjendiser, rikfolk og politikere drar nytte av eller gidder å bruke tid på. Men de selv er fredet og kan spre løgner som f.eks. under en valgkamp.

Jeg tror dette vil skape mer uhøflighet og sterke yttringer, fordi det er en idiotisk metode å tvinge noen til å tie. Lurer på når de skal forsøke å kvele hva vi sier til hverandre på f.eks. En kafé, når man er på en samling eller i andre private sammenheng. Det blir uansett mange friske kr. på Elden fremover.

Og det handler om penger og ikke så mye annet, uansett hva man bruker som unnskyldning. Vi har regler mot trusler og sjikane, dette handler om sladder og sludder av kjendiser som de tror de kan stoppe.

Vi må snart også redefinere hva en lukket blogg er, da det er for noen som stuen deres, hvor man diskuterer uten sensur. Må passe på å ikke ha mer enn 20 gjester hjemme forresten, kan jo gå galt å si noe i fylla.

24.05.2013 kl.19:03

Folkeskikken? kyss meg i rævva. Det er antakelig den demokratiske meningsdannnelse du sikter til.

Kurt Friestad

24.05.2013 kl.19:08

Regner med at jeg snart blir hentet hvis jeg skriver at islam er ondskap og at klienten til Elden, Hussain, burde deporteres til Sibir. Ønsker meg til Halden fengsel.

Geir Hansen

24.05.2013 kl.19:29

Det er jo egentlig oppsiktsvekkende at Kongen forsøkte å bruke vetoretten sin, og utsatte begrensningen i ytringsfriheten vi fikk ekstra på grunn av internett.

Ettersom de fleste kritiske ytringer på nettet, er kritiske til regjeringen (jeg sier ikke at man kan gå god for alt sånt som skrives, men...)

så skinner det gjennom at det er de som er kritisk til for åpen innvandring som oftest blir sensurert eller "moderert" som det nå heter i alle de ulike kommentarfeltene.

Få er vel for sjikane på nettet, men samtidig vil loven mest sannsynlig bli praktisert slik at det er de som er kritiske til regjeringen og som ønsker å kritisere Islam som oftest blir moderert.

Eller altså sensurert, fordi kommentarene blir ikke moderert, men fjernet, altså sensurert. Begrepet "moderering" blir altså misbrukt - det er egentlig sensur man snakker om!

For øvrig har det en tid eksistert en konflikt mellom vår kloke konge som egentlig ønsket å beholde 8. mai som frigjøringsdag fra nazistenes okkupasjon, mens Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg holdt Kongen utenfor (tilsynelatende, han ønsket neppe at innholdet til dagen skulle endres uten forutgående demokratisk debatt) sammen med Forsvaret 'kuppet' dagen til å bli veterandag.

Dette kan selvsagt bare bli unødig provoserende overfor muslimer, og skjerpe konfliktnivået da 'alle vet' at disse veteranene har kjempet mot islamister.

Hvorfor ikke ha en egen veterandag, hvorfor viske ut det opprinnelige innholdet til 8. mai, kan en jo spørre seg?

Men tilbake til saken. Jeg er ikke helt enig med sånn som SIAN og andre innvandringskritiske organisasjoner som dessverre ser ut til å ha enkelte rasister i sine rekker.

Likevel så er det påfallende hvor mye politi som slår jernring rundt dem når de har markeringer, så mye at publikum ikke kan få med seg det de sier.

Har til og med sett dette på samme dag som jeg rent tilfeldig gikk forbi statsministeren gående midt ute på Youngstorget, (etter LO-kongressen) og han var tross noen livvakter, svært ubeskyttet - en fiendtlig innstilt sjel, som en altså ut i fra de mer ekstreme ytringene som finnes på nettet, kunne med letthet skadet ham eller det som verre er.

Det er positivt at vi fortsatt lever i et så fredelig land at statsministeren ikke trenger skuddsikker bil, men det er negativt at ytringer som uttrykker uenighet med Arbeiderpartiet, så fort sensureres, eller mures inne med mer politi enn selv statsministeren trenger, og blir det for mye slikt, kan de som er ekstreme, lettere tenkes å finne på noe ekstremt, hvis de møter evige vegger av sensur.

Tilbake til begrepet "moderering" - når skal regjeringen sørge for at muslimers "utspill" overfor personer de mener er homofile eller kommer fra India (er hindu) og som går over muslimrike deler av byen som Grønland, bli "moderert"?

For det er mye verre at det er grupper av befolkningen som ikke lenger kan gå fritt i byen, fordi de har feil religion eller legning, enn at man stort sett kan si det man vil på et eller annet internet-forum.

Ettersom sosialister og sosialdemokrater aldri har vært kjent for å ønske at religion skal styre samfunnet, er det nokså uforståelig at de ikke ser alvoret i situasjonen og heller ønsker at kritikken mot _dem_ i stedet for islamistenes påvirkning skal sensureres.

Annki.

24.05.2013 kl.19:44

Jaha,det var den ytringsfriheten som Jens sto og bablet om, i sammen med hvor flott demokrati vi har,,,, Kjøss meg i rauå! Vi lever i ett diktatur, med en tyrann som vanstyrer landet, og er snart skikkelig kneblet, ytringsfriheten er forsvunnet for den hvite, norske mann og kvinne, eneste som har ytringsfrihet, er terrorister ved navn Abdullah ditt og Abdullah datt! :( Fy fanken for ett møkkaland Norge er blitt.

j c elden

24.05.2013 kl.21:31

Pettersen: siste var vel Stein Lillevollen. Før det Martin Tranmæl :-)

Ellers er jeg litt usikker på hvordan dette er blitt en innvandringsdebatt... Men det er jo fordelen med lovlige meningsbrytninger på nettet uten trusler, voldsoppfordringer, barneporno, sjikane eller rasisme.

Ilden

24.05.2013 kl.22:15

Loven understreker rent logisk sett bare Grunnloven's fundametale grunnlag - nemlig: 'Respekt for eierskapet's verdier' - og logisk sett videreført: 'Respekt for eierskapet's rett til fri forvaltning av sine verdier'.

Dette er gjeldende både for Norges innbyggere og for 'besøkende'.

Robin

24.05.2013 kl.22:20

Fornuftig innlegg fra Elden. Det viser seg gang på gang at dette er en nødvendig endring. Slår meg som merkelig at folk reagerer så negativt, da dette kun påvirker de som slenger i overkant mye med leppa i offentlige forum.

ottO Brym

24.05.2013 kl.22:27

Det som bekymrer meg er hvem som skal bestemme hva som er straffbart. Hvem skal kontrollere dette?

Er dette en måte å øke topptungheten i staten?

Ilden

24.05.2013 kl.22:33

Forøvrig helt enig med Robin - men dette er vel egentlig ikke en endring, men en ren presisering av de fundamentale

bestemmelsene i Norges Grunnlov - slik Ilden ser det.

Kommentar fra JC Elden vedr. lovfortolkningen mottaes med takk.

Marius

24.05.2013 kl.22:51

Bra for deg det. Så kan du tjene en bunke penger til på såpeopera og nyte enda mer mediedekning av deg selv. Ingenting som friskmelder et debattfora raskere en at man kan dra inn advokater og true andre til stillhet. Fantastisk hvordan det går fremover... >.<

Ilden

24.05.2013 kl.23:14

@Marius.

Bra for deg også dette Marius i fall noen skulle spre lugubre rykter - eller sjikaner om deg i sosiale media eller annet - rykter sanne eller usanne.

Om slikt skjer kontakter du selvfølgelig bare JC Elden, så fikser han opp.

Bønni

24.05.2013 kl.23:44

Til støtte for politiets mange justismordofre

Lars H. Widding

Den Norske Regjering er ikke en lovlig regjering etter Grunnlovens §21 - §23, samt embets lovens §3

Statsminister

- Jens Stoltenberg fra 17.10.2005 Embets ed av 12.01.1995 er utgått Jmf.§23

Utenriksminister

- Barth Eide fra 21.9.2012 Embets ed av 18.05.2000 er utgått jmf. §23

Arbeidsdepartementet

- Anniken Huitfeldt fra 21.9.2012 Embets ed av 11.04.2008 er ikke stemplet/Journal nr.

Barne og Likestilling

- Inga M. Thorkildsen fra 23.3.2012 Embets ed er lavet ETTER bestalling og er datert 12.4.2012, men den er IKKE stemplet og journalført, men uansett i strid med Embetslovens §3

Finans

- Sigbjørn Johnsen fra 20.10.2009 Embets ed av 19.03.1991 er utgått jmf. § 23

Fiskeri

- Lisbeth B Hansen fra 20.10.2009 Embets ed av 30.10.2000 er utgått jmf. § 23

, og den gamle var ikke stemplet og journalført etter forskriften

Forsyning , Adm og Kirke

- Rigmor Aasrud fra 20.10.2009 Embets ed av 24.10.2005 er utgått jmf. §23 og den er ikke stemplet eller journalført etter forskriften

Forsvar

- Anne G. S. Erichsen fra 12.9.2012 Embets ed av 17.10.2005 er utgått jmf §23 og den er ikke stemplet og journalfør iht arkivforskriften

Helse

- Jona Gahr Støre fra 21.9.2012 Embets ed av 21.10.2005 er utgått jmf §23 da embetet var som utenriksminister, en stilling han har fått avskjed fra.

Justis

- Grete Faremo fra 21.11.2011 Embets ed av 18.3.1991 er utgått jmf §23

Kommunal

- Liv S. Navarsete fra 20.10.2009 Embets ed av 21.10.2005 er utgått jmf §23, og den er ikke stemplet eller journalført

Kultur

- Hadia Tajik fra 21.9.2012 Embets ed av 24.09.2012 viser at hun startet FØR hun hadde avlagt ed, så bestallingen som sådan er ulovlig i mangel på denne eden, og hun rammes av Embetslovens §3 og har tapt utnevnelsen. Dokumenter er heller ikke iht arkivforskriften.

Kunnskap

- Kristin Halvorsen fra 23.3.2012 Embets ed av 13.12.2005 er utgått jmf §23, og dokumentet er ikke stemplet med journal nummer og dato.

Næring

- Trond Giske fra 20.10.2009 Embets ed av 3.4.200 er utgått jmf §23, og dokumentet mangler stempel med journal nummer og dato

Olje og Energi-

- Ola Borten Moe fra 4.3.2011 Embets ed av 22.03.2011 viser at han startet FØR han hadde avlagt ed, så bestallingen som sådan er ulovlig i mangel på denne eden, og han rammes av Embetslovens §3 og har tapt utnevnelsen. Dokumenter er heller ikke iht arkivforskriften.

Samferdsel

- Marit Arnstad fra 18.6.2012 Embets ed eksisterer ikke

UD

- Heikki Holmås fra 23.3.2012 Embets ed av 16.04.2012 viser at han startet FØR han hadde avlagt ed, så bestallingen som sådan er ulovlig i mangel på denne eden, og han rammes av Embetslovens §3 og har tapt utnevnelsen. Dokumenter er heller ikke iht arkivforskriften.

Bortforklaringsminister

- Karl Erik S Pedersen fra 20.10.2009 Embets ed av 25.10.1996 er utgått jmf §23

- Bård Vegar Solhjell fra 23.03.2012 Embets ed av 30.03.2012 viser at han startet FØR han hadde avlagt ed, så bestallingen som sådan er ulovlig i mangel på denne eden, og han rammes av Embetslovens §3 og har tapt utnevnelsen. Dokumenter er heller ikke iht arkivforskriften.

- Trygve S Vedum fra 18.06.2012 Embetsed av 20.06.2012 viser at han startet FØR han hadde avlagt ed, så bestallingen som sådan er ulovlig i mangel på denne eden, og han rammes av Embetslovens §3 og har tapt utnevnelsen. Dokumenter er heller ikke iht arkivforskriften.

Med andre ord har ingen av de sine papirer i orden som loven krever.

Ilden

25.05.2013 kl.00:03

@Bønni

Dette er som musikk i mine ører - om ikke som deler av en symfoni.

Dette vitner vel slett ikke om 'Respekt for eierskapets verdier' og forvaltningen av disse.

Dette er en gjeng med 30-40 åringer som ikke har fått med seg det fundamentale grunnlaget for sitt virke - nemlig respekt.

monica

25.05.2013 kl.00:55

Oslo next med opprør tenker jeg. Alle flytter ut fra Oslo, bare innvandrere igjen

Mr.Free

25.05.2013 kl.01:25

Ytringsfrihet, ja takk.

Straff for å ytre seg, ehhh... fortsatt nei takk.

Skriv en ny kommentar