hits

Om Desker, Datamaskiner og Djevelskap

kommentarer 15 kommentarer

Desker

Midt i januar 2013 forsvinner min klient Arfan Bhatti i Afghanistan. Media har senere meldt at han skal være pågrepet av pakistansk etterretning.

Kort tid senere i januar får jeg et varsel fra datamaskinene til USAs sikkerhetsdepartement om at min visumfrie reiseadgang til USA er trukket tilbake. TV2 får kjennskap til dette via private tips. TV2 reiser i februar spørsmålet om sammenheng, og er blant annet i kontakt med den amerikanske ambassaden. Jeg ber dem unnlate å lage noe på saken da det kan gjøre det vanskeligere for klienten, og jeg ikke ønsker å kommentere det. TV2 respekterer dette.

I mars blir det offentlig kjent at en rettssak i Skien er avlyst fordi personen som er siktet for terrortrusler ikke er varslet om rettsmøtet. Det kommer frem at min kontakt med ham over Facebooks privatmeldingstjeneste ble brutt av amerikanerne ved å slette kommunikasjonsmuligheten pr mail. Dette ligger i straffesaken, og var kjent av norsk påtalemyndighet.


Elden blir æresborger av delstaten Nebraska i 2005 - en delstat som ikke tror på overvåkning av borgerne. Her sammen med viseguvernøren etter seremonien (Foto: FBI)

Den 11. juni har jeg en ettermiddagsavtale med en journalist i TV2 som skal lage et intervju om MC-kriminalitet. På tampen av intervjuet sier han at de holder på å lage en sak etter avsløringene internasjonalt om at Facebook og andre mail-, og telefontjenester avlyttes av USA, og spør om han ikke nå kan få stille meg et par spørsmål om saken fra januar. Det får han lov til, og får også med seg kopi av nøyaktig det jeg har fra Facebook så det ikke skal bli misforståelser.

En time etter ringer journalisten og sier at vaktsjefen spør om jeg har noen dokumentasjon på avlytting. Jeg svarer at jeg kun har det han fikk kopi av.

Så ser jeg på TV2 nyhetene på kvelden. Nyhetsvarsel blinker inn: «Advokat John Christian Elden mener han er overvåket av USA». Jøss tenkte jeg. Og sender straks melding til journalisten «jeg mener ikke jeg er overvåket, men at klienter som snakker med meg overvåkes, og at det får konsekvenser for datamaskinene i USA sitt forhold til meg». De skulle rette det.

Nettsaken så jeg dagen etter. Jeg visste ikke at jeg var intervjuet av TV2.no, og journalisten som intervjuet meg på TV sier at han først leste nettsaken etter at jeg leste den(!). Nettsaken endres også straks. Jeg mener eller påstår intet, men konstaterer livets tilsynelatende tilfeldigheter, men er samtidig lite begeistret over at det pågår overvåkning.

I mellomtiden har NTB laget sak på hva Elden mener. Uten å snakke med Elden. De to eneste som gjør det er Aftenposten og Dagbladet, og da blir det litt mer nyansert. Som Aftenposten siterer det jeg faktisk skrev til dem:

«Overfor Aftenposten utdyper Elden:

- Kommunikasjon med meg som advokat synes å bli overvåket, og datamaskinene til Homeland Security trakk tilbake mitt visum umiddelbart etter siste kommunikasjon med Bhatti i Afghanistan og en Skiensmann i Syria, før begge to forsvant. Livet er jo fullt av tilfeldigheter, så om dette er tilfeldig, finner sikkert USA ut av det, sier han.»

Jeg skrev for øvrig også til Aftenposten at:

«og ps: jeg er lite paranoid av natur, og anser meg som en venn av ambassaden - men svært oppgitt over at de lar datamaskiner styre deres verden»

Justisminister Grete Faremo har tatt grep og sagt Norge vil undersøke om nordmenn er overvåket av USA. Det skal bli spennende å se svaret, selv om jeg noterer meg at det i nyhetssak i dag fra ambassaden fremgår at de ikke bestrider at overvåkning finner sted.

Datamaskiner

Da datameldingen kom fra USA om at min innreise var truet, tok jeg straks dette opp med ambassaden i Oslo. Som alltid var hyggelige og behjelpelige. De foretok noen undersøkelser så langt de kunne, men måtte slukøret melde tilbake at

"We regret to inform you that the ESTA registration system is not maintained through our department (Department of State), but is maintained through the Department of Homeland Security."

Det ble presisert at dette var datastyrt, og at jeg måtte til en samtale før de kunne få ryddet opp. Hva datamaskinene reagerte på av min kommunikasjon eller mitt kontaktnett vet bare Homeland Security. Men fortsatt ingen levende mennesker der. At dataanalysene baserer seg på etterretning med både åpne og lukkede kilder er godt kjent nå. Facebook, Hotmail, Skype og kort sagt all datatrafikk som går via USA er kilder for dataetterretningen.

At Utenriksdepartementet i USA ennå - etter nesten et halvt år - ikke har greid å overstyre en egenrådig datamaskin varsler ikke om et godt samfunn. Datamaskiner er nyttige, men også farlige.  Og når de går over til å styre oss i stedet for at vi styrer dem, er det kanskje grunn til å våkne opp.

Djevelskap

DDRs siste politisjef hadde full kontroll over landets borgere. Landet kunne derfor styres med jernhånd. Ønsket om å lagre mest mulig informasjon om borgerne er ikke nytt. Dette er som klippet ut av en av STASIs håndbøker: Vi må vite mest mulig om flest mulig. Det meste vil nok vise seg unyttig, men noe vil vise seg interessant.

Den som ofrer frihet for trygghet fortjener ingen av delene. Et samfunn der man lar seg skremme på en slik måte at man må fratas sin frihet for å beskytte friheten, har tapt. Dette lærte jeg best om nettopp fra en amerikansk delstatsguvernør i Lincoln Nebraska. Han var så lei av alle påleggene fra Homeland Security i Washington at han gikk motsatt vei med tanke på sikkerhet. Han åpnet regjeringsbygningen for folket så de kunne komme inn, og det var mulig å gå opp på hans kontor og banke på. Han avsto fra sikkerhetsvakter og pansrede biler. Hvorfor? Jo. Han hadde regnet ut at dersom noen først ville ta han, hadde de 24 timer av hvert døgn. Han ville sikkert bli angrepet der han minst ventet det. Ergo måtte han ha 24 timers vakthold rundt seg og sine dersom han skulle følge de føderale ønsker. Da ville han føle seg selv i et fengsel og ha ofret hele sin frihet. Det ville han ikke. Han brukte i stedet de føderale midlene til demningssikring i delstatens rurale områder, og beholdt sin frihet.

Derfor er det grunn til å reagere mot overvåkningssamfunnet. Hvis man ikke bryr seg, er det til slutt ingen igjen til å verne om friheten og enkeltmenneskene. Da vinner staten. Og folket taper.

Og dette vil jeg kjempe mot. Hva enn det kommer fra «totalitære regimer» av DDR-typen eller fra «demokratiske regimer» av USA-typen. Det er veldig leit hvis man ikke lenger kan se forskjellene på statsformene i deres praktiske politikk overfor de menneskene de skal tjene.

 

15 kommentarer

Claus

13.06.2013 kl.13:30

1984!!! Problemet er ikke når fienden har et ansikt du kan kjenne igjen. Problemet starter når fienden er din venn og du ikke lenger ser forskjell på venner og fiender! Du kjemper en viktig kamp, men dine valg kan gjøre det vanskelig for folk flest å forstå deg!

Asu Hassan Nari

13.06.2013 kl.13:38

En takk til Elden og en oppfordring om å ta frem den gode gamle filmen Brazil fra 1985. Kims chips med holiday dipp, en god armkro og en 1,5 halvliter cola anbefales:

http://www.imdb.com/title/tt0088846/

Klemz :)

Richard Foss

13.06.2013 kl.13:39

Selv om jeg ofte er uenig med Elden, er jeg helt enig i alt som skrives her.

En ting er at jeg ikke kan få meg til å stole på myndigheter som ønsker å opptre som totalitære maktsutøvere og frarøvere (USA i dette tilfellet). Men det som er like ille, er når hackeren J setter seg disse databasene som mål og stjeler informasjonen som er lagret. Måten dette vil bli misbrukt på av både USA v/myndighetene og av hackere, terrorister og andre, er grunn nok til at man bør lære barn å ta forhåndsregler fra skolealder av.

Ingen bør ha eller kunne få tak i så mye informasjon om så mange som ikke har gjort noe galt. Å kriminalisere alle for å ta noen få har vi sett før og lest om ved flere anledninger - det har aldri endt bra!

Til syvende og sist, har USA gjort seg selv til verdens største Industrispion såvell som spion. De fortjener ikke vår støtte på dette feltet, heller vår reaksjon på måten de behandler oss på. La oss behandle dem med tilsvarende form for respekt og toleranse!

Når en amerikansk statsmann kommer på besøk, må vi i tollen kreve alle passord og elektroniske duppedingser overgitt - ellers så kan de ta neste fly hjem igjen.

Skal de i møte, ja da bør de ha med seg microfon og kamera så vi kan lytte og se hva de driver med.

Det er vel bare rettferdig at vi benytter samme verktøy som de selv har initiert?!?

Børre Bjerkland

13.06.2013 kl.13:46

Er det vanlig for advokater å diskutere på Facebook med klienter ?

Facebook er et offentlig sted, hallooo

Torbjørn Kalve

13.06.2013 kl.15:00

Enig med Børre (forrige innlegg). Kan være enig med at slik overvåkning ikke bør finne sted, men man får jo stikke fingeren i jorden, og innse og forholde seg til realitetene i dagens internasjonale samfunn. Det burde etter hvert være kjent for de fleste at sosiale medier ikke er stedet for å utveksle sensitiv informasjon eller ha private samtaler. Hallo 2 !!!!!!

tthoro

13.06.2013 kl.15:35

Dette er bra med blogg: du får fortalt hva som virkelig har foregått, med de viktige poengene og nyansene som tabloidene meisler bort. Ellers skal du ha honnør for prinsippene du argumenterer godt for. Terror lykkes bare dersom vi lar oss terrorisere og leve i frykt.

ps Til herrene Bjerkland&Kalve: Hallooo3: Elden brukte privat chat som er en funksjon i Facebook hvor bare de involverte kan se hva som skrives (vel, samt NSA). Greit å avsløre inkompetanse, men det er nok best å ikke rope ut Hallooo samtidig.

Erik Kristensen

13.06.2013 kl.15:38

Overvåking er utrolig bra, bare ikke for dem som har noe å skjule.

Såfremt man kan arresterer teorister som Bhatti ect ved overvåking er det kjempebra, vi trenger ikke mennesker som ham fri

Og såfremt en advokat kan være så naiv å tro at man kan "chatte" skjult over facebook, så har man selv valgt.

En advokat som har nesten bare tvilsomme klienter vil altid være overvåket, selvfølgelig og bra

Hans Eririk Olav

13.06.2013 kl.21:59

Det viktigste spørmålet for oss og kommende generasjoner er størrelsen og derav makten til staten og byråkratiet. Et like viktig spørsmål er hvordan den 4.statsmakt, pressen, er i stand til å håndtere den priviligerte informasjonsstrømmen de får tilgang til i en verden som ønsker nyheter om hvem som røk ut av "Paradise Hotel" heller enn hva som skjer ift frihet, demokrati og menneskerettighetsbrudd ute i verden og i vårt eget land, Norge. Se følgende link hvor tidligere presidentkandiat i USA Ron Paul uttaler seg om vår tids største problem, https://www.youtube.com/watch?v=znTk4XPH1Ys. Les mer om frihet og statsmakt på min hjemmeside www.rebel-yell.info

Ilden.

13.06.2013 kl.22:39

Jeg takker for ditt oppklarende hendelsesforløp vedrørende publiseringen i nyhetene - og berømme de vekkende refleksjonene du gir enhver som leser din blogg.

Til Erik Kristensen's innlegg over:

Jeg føler det som fullstendig personlig respektløst å karakterisere Elden's klient-portefølge som stort sett 'tvilsomme klienter'.

Allah har nok under vurdering strafferammen for påstandene dine i ditt blogginnlegg. Om utfallet blir ?bomber og granater? vet jeg selvfølgelig ikke! Hikst!!

Dude with Attitude

14.06.2013 kl.08:02

Kan vennligst adminstrator fjerne innlegget over fra "Ilden", dette har ingenting å gjøre på internett og burde aldri blitt publisert. "Ilden" må ta seg sammen, trusler i noen form har ingenting her å gjøre. Og til Ilden, jeg garanterer, min venn, trusler som dette taper DU på. Bruk hodet, logikk og reguler følelsene, det holder i massevis og du vil få dine poeng frem.

Per H

14.06.2013 kl.09:01

Til Erik Kristensen.

Du skriver:

"Overvåking er utrolig bra, bare ikke for dem som har noe å skjule."

Så overvåkning av Nelson Mandela er(var) bra? Hva med overvåkning av Max Manus.. Det var bra? Overvåkning KAN være bra om det er basert på faktiske mistanker og kriminelle handlinger...

Men overvåking som et prinsipp - da er vi på rask vei inn i et totaliært system...

Jeg tror de fleste av oss har gjort opptil flere ting i løpet av livet som ville føre til innreiseforbud til f.eks USA.... Tror ikke du ville satt pris på å bli nektet innreise til USA fordi de hadde en overvåkningsrapport som viste til at du betalte en håndtverker svart for 10 år siden?

Erik Kristensen

14.06.2013 kl.09:12

ILDEN,

dette innlegg er vel ganske dårligt.

trusler er aldrig bra.

Men du beviser hvilke klienter jeg henviser til

og hvorfor overvåking er bra

Ilden

14.06.2013 kl.10:09

Erik Kristensen.

Det å fremelske kontinuerlig overvåking og avlytting av alle individer i et samfunn er så fundamentalt respktløst, at det truer rettssikkerheten til individet.

Om min kommentar oppfattes som en fremsatt trussel er svært beklagelig, da det bare er en påminnelse om en potensiell logisk følge av ditt innlegg.

Ildens mantra: RESPEKT FOR EIERSKAPETS VERDIER.

Dette innebærer at alle klienter - tvilsomme eller ei, har krav på rettsikkerhet og forsvar.

Egil Vik

14.06.2013 kl.11:25

Generell overvåkning av norske statsborgere må ses på som en fiendlig handling av fremmed makt.

Overvåkning av advokater i utøvelse av sitt yrke, er et angrep på konstitusjonelle institusjoner i dette landet.

Norge må distansere seg fra USA fram til dette overvåkningssystemet er fjernet. Dog er det slik at dette krever integritet fra norske politikere. Som alle vet er det utenkelig av en norsk politiker å vise ryggrad når det gjelder.

Slik er det at vi får en ny statsmakt i Norge, ADR

AMERIKANISCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK !

Ilden

15.06.2013 kl.20:40

Til Egil Vik.

Flott: Da er vi ved kjernen til hele problemstillingen.

Altså: Et hvert lands borgere må selfølgelig defineres som landet's verdier, og det faktum at nå et annet land (USA i dette tilfellet) overvåker et annet lands innbyggere og dermed forvaltning av dets verdier, sier det seg selv at en slik handling er fullstendig grunnlovstridig!?

Mantra: 'Respekt for eierskapets verdier' og logisk videreføring: 'respekt for eierskapets rett til fri forvaltning av sine verdier'!

Skriv en ny kommentar