hits

Om sexskatt, stortingsvilje og videotape

kommentarer 32 kommentarer

Onsdag avklarte Oslo tingrett det Stortinget, regjeringen, skattemyndighetene og andre øvrigheter ikke har greid siden tidenes morgen. Verdens eldste yrke er et arbeide så godt som alt annet. Det er en skattepliktig næring som skaper merverdier til vårt samfunn, og som gjør sexarbeiderne til økonomiske samfunnsstøtter og ikke snyltere på velferdsgodene.

Flere finansministere og skattesjefer har tidligere gått rundt grøten: «Det er ikke et prioritert område for oss» og «vi vil ikke iverksette kontroller» har vært utsagnene til offentligheten, mens hendene er toet.

Oslo tingrett ved Breivik-dommer Wenche Elisabeth Arntzen er imidlertid krystallklar: «Skattereglenes formål er ikke å forhindre uønsket virksomhet, og prostituerte må bidra på lik linje med alle andre».(dom 12-196791TVI-OTIR/05)

Samtidig slo tingretten fast at det ikke var aktuelt å godta noen straffeskatt eller tilleggsavgifter fordi myndighetene selv hadde vært så uklare om skatte- og momsplikten at det ikke lignet på det vi som borgere kan kreve av klarhet fra vår skatteforvaltning.

Om mulig enda klarere er skattekrimsheriff Jan-Egil Kristiansen til TV2.no etter dommen: «Vi er fornøyde med at vi har fått medhold i at prostitusjon både er skattepliktig og momspliktig. Kristiansen bekrefter at sexarbeidere nå kan kreve fradrag for utgiftene de har til virksomheten, som husleie og strøm.»

Og utgiftene løper normalt også i en sykemeldingsperiode, slik at når en sexarbeider heretter har arbeidet i minst 4 uker og momsregistrert seg, vil vedkommende ikke bare ha rett på fulle sykepenger fra den norske stat det neste året, men også få subsidiert sin husleie og andre utgifter ved momsrefusjon fra det offentlige hele perioden. Hvis sexarbeideren ikke kan gå tilbake til sitt yrke etter ett år, er det over på uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger. Sexsalgsinntekter gir også grunnlag for yrkesskadetrygd, pensjonspoeng og alderstrygd - og endog arbeidsledighetstrygd dersom det skulle svikte i kundegrunnlaget.

Ryktene går om den svenske sexarbeideren som skatteregistrerte seg og sykemeldte seg hver fjerde uke grunnet «den månedlige» da hun ikke kunne arbeide i denne perioden og lot staten betale dette.

Staten mener selv den ikke driver straffbar hallikvirksomhet ved å ta del i sexarbeidsinntektene. Det blir interessant å se om staten vil utvise samme raushet overfor regnskapsførere (som nå må ansettes med mindre staten forutsetter at alle sexarbeidere minst har handelsskolen), husutleiere, vaktpersonale og andre som må og kan bistå sexarbeideren i sin næring.

Den som kjøper terapitjenester av sexarbeideren kan vel også trekke fra utgiftene i sine regnskaper hvis det bedrer arbeidsevnen, siden skatteloven er nøytral av natur. Og moms fra momsregnskapene.

Dette kommer oppå Høyesteretts avklaring fra 1999 der det ble slått fast at en sexarbeider ikke trenger arbeidstillatelse for å jobbe i Norge. Retten til å betale skatt og ta del i trygdeytelsene gjelder altså også i utgangspunktet for alle utenfor EØS-området. Da fastslo Høyesterett at en sexarbeider som kom fra Brasil for å tilby sine tjenester i Norge regelmessig noen måneder til ulike kunder ikke måtte søke om arbeidstillatelse:

«Er det tale om ulovlig ervervsvirksomhet, er det neppe uten videre naturlig å si at det dreier seg om arbeid eller erverv som krever arbeidstillatelse. Tilsvarende kan gjelde virksomhet som er uønsket eller gjenstand for sosial fordømmelse slik at det er utelukket at arbeidstillatelse vil bli gitt; eksempelvis gjelder dette prostitusjon.»

Skatteplikten - og dermed normalt rettighetene til Norges trygdesystem - skal sexarbeideren derimot som følge av Skattekrims iherdige innsats heretter kunne nyte godt av.

Om de vet hva de har gjort. Tja si det. Om de skal tilgis? Tja, kommer vel an på hvor mye dette stuntet vil koste samfunnet. Før Stortinget må på banen å rydde opp etter dem slik de måtte da det kom frem at utenlandske statsborgere som sonet fengselsstraff i Norge opparbeidet seg pensjonsrettigheter ved fengselsoppholdet som fulgte dem til hjemlandet etter soning.

Eller som vår mest omtalte sexarbeider Hege Grostad sa på Twitter da dommen fra tingretten ble kjent og hun jublet over resultatet som var det de profesjonelle sexarbeiderne ønsket: «Dette blir morsomt: «Det var deilig å se deg igjen, vil du ha kvittering»

Konsekvensene blir vel like absurde som selve sexkjøpsloven. Jeg skal la den prinsipielle diskusjonen om lovforbud mot frivillig adferd ligge denne gang (der det foreligger tvang eller utnytting vil det uansett være straffbart etter loven om menneskehandel). Stortinget mente imidlertid at det å ramme sexkjøp ikke måtte gå ut over de som var skuespillere i sex-filmer eller som produserte sex-filmer til de brede lag av folket. Det var beskyttelsesverdig og måtte ikke rammes av noen lov, må vite. Knut Storbergets departement presiserte derfor tydelig da sexkjøpsforbudet ble vedtatt at:

«Departementet understreker at formålet med bestemmelsen ikke er å kriminalisere innspilling av pornografi, og viser til at en liknende formulering er benyttet i definisjonen av prostitusjon i straffeloven §202 tredje ledd, uten at den er forstått slik at den omfatter innspilling av pornografi.»

Så setter du opp et kamera - eller har med en iphone - er det lovlig sexkjøp. Men da er det vel utvilsomt også skattepliktig - samtidig som den som spiller inn filmen kan trekke fra utgiftene til sexarbeideren i sine regnskaper - inkludert momsen.

Heia Norge!

 

32 kommentarer

gonjar

23.06.2013 kl.18:08

av og til lurer man på om de på stortinget er kompetente til å styre landet generelt

Anne Johnsen

23.06.2013 kl.18:34

Da håper jeg ballen er servert på sølvfat. Sexkjøpsloven må fjernes. Den bryter Grunnlovens § 110: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.» Det er veldig tydelig at man ikke legger til rette for sexarbeidernes inntjening, men at statens myndigheter diskriminerer yrkesgruppen grovt ved å avskjære kundegruppen ? kvinner som menn.

Ellers er sexkjøpsloven et oppgulp av giftig moralisme, og har kun skjulte motiver. Den er et alvorlig overgrep mot menneskers privatliv:

https://annemodus.wordpress.com/2013/05/10/1590-dager-med-statlig-innfort-overgrep-ikke-alvorlig-nok/

Tord Hvalby

23.06.2013 kl.18:35

Greit nok, men jeg er lei "verdens eldste yrke" som et liksomargument for å legitimisere prostitusjon. Drapet er like gammelt som Kain og Abel (ja, jeg er symbolsk), men alder i seg selv er ikke noe argument for at et fenomen bør aksepteres.

Anbefaler også å styre unna avslutninger som "Heia Norge", da det tar seg bedre ut i kommentarfeltene til VG og Dagbladet.

Bortsett fra virkemidler jeg synes du burde holdt deg unna så er jeg enig i brorparten av det du sier kanskje minus et noget enkelt syn på prostisjon som enten frivillig eller som resultat av menneskehandel, uten gråsoner. Hva med sosiologiske perspektiver som ikke tas med? Husk at lover kan ha vanedannende og moraldannende effekt. )Bilbeltebruken er et godt eksempel på dette.)

politiet

23.06.2013 kl.18:52

§ 202a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som

a)skaffer seg eller andre seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag,

b)oppnår seksuell omgang eller handling ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen, eller

c)på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får noen til å utføre med seg selv handlinger som svarer til seksuell omgang.

Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes etter andre bestemmelser, er straffen fengsel inntil 1 år.

Tilføyd ved lov 12 des 2008 nr. 104 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 12 des 2008 nr. 1344).

forslag til ny sexkjøpslov

§ 202a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som

a)Selger & skaffer seg eller andre seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag,

b)oppnår seksuell omgang eller handling ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen, eller

c)på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får noen til å utføre med seg selv handlinger som svarer til seksuell omgang.

Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes etter andre bestemmelser, er straffen fengsel inntil 1 år.

Tilføyd ved lov 12 des 2008 nr. 104 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 12 des 2008 nr. 1344).

politiet

23.06.2013 kl.19:16

Innspilling av pornofilm er tillat! Men da må det stå et filmselskap bak.

Sander

23.06.2013 kl.19:49

Hvor står det i loven at det MÅ være et filmselskap som står bak?

Ikke det nei? I WIN.

Norge er et idiotisk samfunn. Selv sex mot gjenytelser i et parforhold kan tolkes som straffbart. Og det er et kommunistfeministisk preg over det å nekte menn samleie.

23.06.2013 kl.19:51

Problemet er at de som vedtar lover ikke klarer å tenke lenger enn nesa rekker. De liker ikke sexkjøp, så de forbyr det ved lov.

Hvilke latterlige konsekvenser dette får har de åpenbart ikke så mye som tenkt på, det viktigste er å ta mannsgrisene som har lyst på sex med unge jenter.

Freddy

23.06.2013 kl.20:01

For Norge IDIOTERS fødeland, burde det stått i sangen! Kompetente til å styre landet? De på stortinget? Det har de aldri vært og kommer heller ikke til å bli det. Det stripete partiet (rødgrønne) er snart ute og forhåpentligvis så lenge at de fryser i hjel om vinteren.

Vegard

23.06.2013 kl.20:14

Vil denne dommen på noen måte ha noen innvirkning på andre yrker som ligger i gråsonen? Slik som feks profesjonelle pokerspillere

Kåre Tullball

23.06.2013 kl.20:16

Blir kvalm hver gang noen snakker om rettigheter til prostituerete. Her snakker de om rett til sykepenger ? Antar at Elden mener de skal starte Aksjeselskap da. Jeg har vært næringsdrivende i mange år og jeg med hundre tusener av likesinnede har ikke rett på noe som helst. Når man snakker om horer så plutselig så kommer rettigheter og sykepenger inn i bildet. !!! Muligens Elden kan svare på dette slik at vi andre kan få litt hjelp om rettigheter også.. Gi oss andre litt hjelp om skatteloven nå Elden.

jallajens

23.06.2013 kl.20:17

Usammenhengende vrøvl fra Elden... men det er vel ikke annet å forvente når lovene motsier hverandre...

Kunne likevel tenkt meg å ungått bruk som det oppkonstruerte "sexarbeider". "Prostituert" er da godt nok som noe... nøytralt og helt greit

Kåre Tullball

23.06.2013 kl.20:34

Det virker som om ganske mange her i landet vil legalisere prostitusjon, gi de rettigheter og la de betale skatt. antar det vil bli veldig attraktivt for horene i de fleste land i verden å komme til Norge, betale skatt og få pensjon, og sosiale rettigheter for en billig penge. Men her hos verdens mest naive folkeslag kan alt gå ann. De fleste journalister mister all fornuft og kritiske tankegang straks de ser en pupp. Virker som de gjelder for Elden også nå...

politiet

23.06.2013 kl.20:45

§ 202. Den som

a) fremmer andres prostitusjon eller

b) leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte,

straffes med bøter eller fengsel inntil 5 år.

Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

Med prostitusjon menes i denne bestemmelsen at en person har seksuell omgang eller handling med en annen mot vederlag.

Opphevet ved lov 15 feb 1963 nr. 2, tilføyd igjen ved lov 11 aug 2000 nr. 76, endret ved lov 4 juli 2003 nr. 78.

Deus

23.06.2013 kl.21:25

Enten er politiet blitt utrolig flinke på å erindre lovtekster, eller så har endelig-omsider funnet av/om klipp/lim-funksjonen i Windows.

Legg også merke til hvor pertentlige de er ved å ta med datering for tilføyelser og endringer. Ikke dårlig altså! Keyboard-helten fra politiet må åpenbart være jurist med lang fartstid i politiet. Hva mener du? Det same, like så, som de så fint sier i Høyesterett?

Sander

23.06.2013 kl.22:07

Jeg kunne tenkt meg en prostituert.

"Den som i offentlig etterspør prostitusjon, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder."

Oi der var jeg lovbryter?? jaggu. Så lett er det å bli lovbryter i norge!

Skal staten styre folks sexliv? Nei.. Helt sykt å styre folks adferd slik. Mulig i nord korea, og de er jo ganske kommunistiske.. Norge er fortsatt den siste sovjetstat. Der staten skal styre ditt sexliv. Drøyt.

Hver gang jeg er på byen kjøper jeg jenter med drikke i bar, jeg har sex mot vederlag betalt i form av drikke på forhånd, og vi er enige om å gå hjem til meg, fremmer da utestedet prostitusjon? Det blir først ulovlig ved betaling. Hmm.

Elden tar opp en rekke huller i lovverket. Alle firma, om de er Statoil eller SAS tilpasser seg lovverk, og utnytter hull, innenfor regelverk(compliance). Og de prostituerte gjør også det (få som er bedre til å utnytte hull). Elden har påvist hullene. Nå må de tettes..

Eller fjern hele loven. Skattlegg, kontroller og legaliser det. Bedre løsning.

Ilden.

23.06.2013 kl.22:12

Ildens mantra: 'Respekt for eigerskapets verdier' og logisk følge av dette: 'Eigerskapet's rett til fri forvaltning av sine verdier'.

Det hele handler derfor om 'forvaltning av verdier', og om forvaltningen av disse unike og sikkert våte verdier er inntektsbringende, skal de skattes av. Det sier skattekrimsheriffen i hvert fall. Juuhuu..!!

Jarle Olav Steinhovden

23.06.2013 kl.22:20

Men,.Herr Defusius Elden. Man må vel ha arbeids inkl oppholdstillatelse for å slippe innenfor norske skatte, og spesielt NAV-systemet som det sikkert her er snakk om å legge til rette for, eller er det noe som du og dine likesinnede ordner opp med i ettertid mot et passende honorar fra statskassen,???,.

Kåre Tullball

23.06.2013 kl.22:38

"Sander" Legaliser ?

Det som Herr Elden skisserer her er hans eget drømmeyrke komplisert lovverk, fri rettshjelp for stakkars h****. Sugerør i statskassa for advokater og prostituerte.

Forby prostitusjon og konfisker inntektene slik som det blir gjort med all annen kriminel virksomhet. " prostitusjon er ikke verdens elste yrke " det er noe av det mest samfunnsnedbrytende på linje narkotika/Rus. Noen mill mennesker ansatt i stat og på trygd har vi råd til her i landet så hvorfor ikke feste og drive litt hor !!! Og når familiene går i oppløsning så har vi jo barnevern, forsterhjem, dobbel barnetrygd. div støtte for enslige, husbanken, fri rettshjelp (skilsmisse osv osv..

Litt høyere skatt er jo en billig pris for elendigheten til slutt. Når oljepengene tar slutt så kan vi sikkert få noen gode råd fra Hellas

Kåre

23.06.2013 kl.22:57

Hvorfor er det ingen politikere som sier "vi kan ikke forby folk å være kåte"?

Kronargumentet mot tigging er jo at man ikke kan forby folk å være fattige.

Ilden.

23.06.2013 kl.23:05

Til Kåre Tullball.

Skal skal horing uten inntekt også bli forbudt nå?

Hjelpe meg - livet blir neppe særlig kult og spennende fremover...!!

Realfag

23.06.2013 kl.23:27

Såvidt jeg vet, er det justisdepartementet sin jobb å gå gjennom et lovverk som skal legges frem til avstemning.

Hvem er det som har sittet og gjennomgått logikken i lovverket i dette tilfelle? Har det blitt utøvet press mot disse, som kan være straffbart? Er det noen organisasjoner som mottar statsstøtte som bør miste denne?

Denne bruken av lov er jo rett og slett en hån mot hele det juridiske feltet.

Vi skulle ha religionen ut av lovverket - hele poenget med opplysningstiden - nå har teologien/moralsk fantasi nok engang lagt sitt klamme grep om livene våre.

Atle J

24.06.2013 kl.02:56

Julenissenes hjemland...

TankeTom

24.06.2013 kl.03:44

Uten helt å huske lovhenvisninger her (og noe av dette er kommentert allerede)

- Salg av sex er et yrke. Med moms- og skatteplikt

- UTGIFTER til salg av sex blir da automatisk fradragsberettiget. Husleie, hjelpemidler, lokaler, vask av sengetøy.

- UTLEIE av leilighet til sexarbeider er hallikvirksomhet, og straffbart. Sexarbeideren MÅ ha lovlige kvitteringer for å kunne kreve fradrag for denne utgiften.

- SELGERE (ALLE) som selger tjenester GJENTATTE GANGER for (var det til sammen 10.000 eller mer) til samme kunde, PLIKTER å føre oversikt over kunden. Uavhengig av om dette er "kontantsalg" eller "kredittsalg".

Så har altså staten allerede frikjent seg selv fra hallikvirksomhet, ved å si at "skatt er skatt, og alle må betale", selv om altså alle andre enn den sexselgende som måtte finne på å tjene penger på sexsalget per definisjon driver ulovlig virksomhet.

Men i henhold til reglene, så driver ALLE sexselgende nå ulovlig næringsvirksomhet om de ikke registrerer seg og betaler skatt og mva.

Dårlig dokumentasjon av inntektene er mer eller mindre automatisk grunnlag for tilleggsskatt.

ALLE bilag sexselgeren fører til fradrag i regnskapet sitt blir i utgangspunktet BEVIS mot den personen sexselgeren har kjøpt av, fordi denne personen da har tjent penger på sex-salg.

Med mindre det altså er snakk om myndighetene, for DE gjør ikke noe ulovlig når de tjener penger på dette.

Dette kan de umulig ha tenkt skikkelig gjennom.

Knut Alkis

24.06.2013 kl.06:50

Det bemerkelsesverdige er at ikke har Dagbladet skrevet et ord om Oslo Tingsrett sin dom, heller ikke VG. Disse aviser er ellers på pletten helt punktelig når noe om sex skal skrives, helst negativt. Til nå har ingen politikere uttalt seg ( har ikke kommet seg etter StHansfylla) Heller ikke kvinner som hater menn(OTTAR) har sakt et ord eller krabbet opp på barrikadene sine. Det Staten kan gjøre er å forby sex salg

Geir H

24.06.2013 kl.08:38

Hurra for Norge og olje alt det derre der... :)

zikzak

24.06.2013 kl.09:42

TankeTom

La oss ta for oss den siste kommentaren først: De har ikke tenkt denne saken skikkelig igjennom. Sexkjøpsloven kom etter tungt demokratisk press primært fra velgere, og hadde lite grunnleggende juridisk forarbeid. Man ønsket å forandre moraloppfatning gjennom lov i god gammel Lagabøtes ånd.

Dommen det snakkes om her, er en tolkning og pressisering av eksisterende lov, en mye mer gjennomtenkt prossess og er helt fristilt fra andre lover. Det er derfor Advokaten her kan presentere det som om dommen utfordrer loven og ikke at dommen er feil i forhold til lovverket

Når det er sagt, er det mulig for Staten å forsvare relasjonene mellom sexkjøpsloven og den nye tolkningen av skatteloven.

Det er idag nemlig ikke ulovlig å selge Sex. Det er en form for regulering staten ikke ønsker å sette inn. Det ER ulovlig å kjøpe sex, leie ut husvære for horer, yte tjenester for horer osv. Men det er ikke direkte yrkesforbud.

Å påkreve skatt og avgift med tilhør gjør at man effektivt forbyr prostitusjon uten å måtte gi ett direkte yrkesforbud. Man erkjenner ikke nødvendigvis at det er ett yrke selv om det kommer skattepliktige transaksjoner ut av det.

Presentert på spissen: De tok ikke Al Capone på at han hadde svindlet, stjålet og drept, de tok han på skatt.

Jonny Kristiansen

24.06.2013 kl.11:05

Så nå skal altså staten motta moms og skatteinntekter fra en omsetning basert på ulovlig sexkjøp i Norge?

Det er lov å selge sex, men forbudt å kjøpe sex, men når sexkunder likevel gjør det så skal staten ha sin del av kaka fra en ulovlig omsetning?

Er det bare meg, eller er dette en Molbologikk som KUN er mulig i Molbolandet Norge?

Jonny Kristiansen

24.06.2013 kl.11:11

Merkelig land.

Det er ikke rart de ler av oss i utlandet. Det er ulovlig å kjøpe sex i Norge, så myndighetene bøtelegger Nordmenn som kjøper sex, inkludert i utlandet, selv om det er lov i det landet.

Samtidig vil de i tillegg motta skatt og moms på en omsetning basert på ulovlig sexkjøp?

Snakk om å karre til seg i både pose og sekk!

Jadda

24.06.2013 kl.15:22

Kun lovlig hvis det gjelder iphone! Har du en annen smartmobil så gjelder det ikke! Er du Apple-aksjonær eller er du en total ignorant?

Eivind

24.06.2013 kl.16:39

Elden latterligjør sin egen profesjon. Juss er ikke logikk, kun en profesjon for pratmakere som tror godt om seg selv.

Det er matproduksjon og naturvitenskap som driver verden!

TankeTom

25.06.2013 kl.00:01

zikzak

Takk for kommentar.

Du kan kanskje også svare meg på hvordan det er mulig for domstolene å tilkjenne en prostituert kvinne erstatning basert på hennes egen uttalelse om inntekt, uten at skattevesenet samtidig tropper opp og krever skatt av damen basert på hennes egne påstander om inntekt?

Eller trenger vi denne presiseringen her, for å kunne gjøre noe slikt, altså at det er mulig å kreve henne for skatt fom idag?

Tore Schou

25.06.2013 kl.11:13

Godt å hvite at vi

bor i et land med så utrolig fornuftige lovgivende politikere.... !

Skriv en ny kommentar