hits

Kunne Marte blitt domfelt i Norge?

kommentarer 33 kommentarer

Espen Barth-Eide har gjort sin jobb ved å ivareta norske borgere i utlandet. Godt, effektivt og på kort tid. For Marte. Hun er på fly på vei hjem, og hennes sak er trolig avsluttet. Vi kan være stolte over å ha en minister som personlig tar tak når han ser at noe er i ferd med å ende helt feil i justissystemets kvern.
La oss håpe dette innebærer et regimeskifte fra Utenriksdepartementet, der standardsvaret foreløpig når norske borgere får problemer i utlandet og reaksjoner som mangler sidestykke i norsk lov, har vært at "vi kan hjelpe dere å skaffe lokal bistand, men vil ikke legge oss opp i rettsprosessen". Nordmenn sitter med dødsstraff i Kongo og Irak, 50-60 talls års fengsel for heleri i Brasil og 7,5 års fengsel for kjøring mot enveiskjøring på flukt fra et overfall der noen måtte hoppe tilside i USA. Også de trenger hjelp fra Utenriksdepartementet. Men det kommer nok nå.

La oss likevel se Marte-saken i et perspektiv.

Norske SoMe, medier og meningsytrere (herunder meg selv) har ut fra avisoppslagene og vinklingene forrige uke reist spørsmål ved Dubais grunnleggende rettssystem og etterforskning av alvorlige anmeldelser.

Som alltid hadde imidlertid en sak minst to sider. Dommen og rettsprosessen er omtalt av Marte selv i dagens avsier og gjengitt på engelsk Wikipedia. I følge Aftenposten er prosessen også omtalt i avisene i Dubai. Men la meg holde meg til de to første kildene, og deretter stille spørsmålet om det samme kunne skjedd i Norge?

 

En ung kvinne kommer til politiet og forklarer en hendelse om at hun har blitt voldtatt. I avhøret stiller politiet kritiske spørsmål. Tolken(!)  gir henne et råd om å trekke tilbake anklagen uten at hun har fått rådføre seg med ambassade eller advokat. Hun trekker tilbake anklagen og bekrefter på direkte spørsmål som blir protokollert og signert hos politiet at den seksuelle kontakt var frivillig. Hun erkjenner frivillig inntak av alkohol i forkant på offentlig plass. Den medsiktede erkjenner de samme forholdene i sitt avhør. Overvåkningsbilder innhentes fra hotellet som styrker tilståelsen. Saken etterforskes ikke ytterligere, og sendes retten for avsigelse av tilståelsesdom. Kvinnen trekker sin tilståelse i retten, mens den medsiktede opprettholder tilståelsen. Begge blir dømt i samsvar med sine egne politiforklaringer, og det blir lagt til grunn at den rettslige forklaring var en bortforklaring.

Begge får 1 års fengsel for seksuell omgang utenfor ekteskap. Begge får 1 måneds fengsel for alkoholnytelse på offentlig plass. Og hun får i tillegg 3 måneders fengsel for falsk anklage til politeit.

Forhåpentligvis ville det norske politiet ha dvelet noe mer ved hennes opprinnelige forklaring. De ville foretatt sporsikring (skjønt det ville hatt begrenset verdi når begge parter erkjenner seksuell omgang og det ikke er brukt noen form for vold). Den anmeldte mannen ville blitt kjørt noe hardere i avhør. Og vi ville forhåpentligvis ikke hatt en tolk som ga juridiske råd. Og Marte kunne hatt med seg en tillitsperson ved anmeldelsen. Men jeg kan ikke fri meg fra tanken om at den opprinnelige anmeldelsen i en hektisk politihverdag ikke ville blitt prioritert.

Norsk politi bør merke seg at Utenriksministeren vifter med både menneskerettigheter og kvinnekonvensjonen mot den manglende oppfølging her.

At norsk politi kan gi underlige juridiske råd til siktede observerte jeg senest for et par uker siden da de i forbindelse med forkynnelse av et besøksforbud for en kvinnelig klient, etter at vi hadde avtalt at hun skulle nekte på å godta det og be om rettslig prøving, hadde fortalt henne at advokatens råd var dårlige og at hun bare burde vedta forbudet. Heldigvis gjorde hun ikke det, og retten opphevet det som grunnløst fra politiets side.

Men hva når saken forøvrig hadde blitt oversendt til retten som ferdig etterforsket? Nå ville ikke den seksuelle omgang ha avstedkommet noen anklage i Norge - der har vi forskjellig moralkodeks i våre lovgivninger. Vi straffer det bare der det er penger inne i bildet, og bare den som kjøper. Hva enn det er menn i Bergen sentrum eller kvinner i Gambia. Der er vår lov lik for begge kjønn. Men drikking på offentlig sted kunne avstedkommet en siktelse etter dagens norske lov. Erkjennelsen av falsk voldtektsanklage ville gjort det samme. Tilbaketrekkingen av forklaringen ville gjort at saken måtte oversendes tingretten til avgjørelse med meddommere. Politiet hadde møtt som vitner og forklart at hun frivillig trakk anklagen, og at hun på direkte spørsmål bekreftet at den seksuelle kontakt var frivillig. Den medsiktede ville hevdet det med styrke. Og hun kunne lett blitt dømt etter nyere rettspraksis til 9-10 måneders fengsel for dette forholdet alene. Norske domstoler tror stort sett på tilståelser, og har liten forståelse for at de kan ha vært uriktige.

Hvis kvinnen hadde vært fra Dubai, og Dubais myndigheter, SoMe og meningsytrere deretter hadde kritisert Norge med styrke for menneskerettsbrudd og kvinnefientlig behandling - hadde vi akseptert det? Hadde vår regjering etter en telefon fra Emiren av Dubai og under trusler om boikott, brutt inn i ankeprosessen og sagt "bare vedta dommen du så benåder vi deg på dagen så kan du reise hjem igjen".

Jeg er ikke overbevist.

Så kanskje er dette også et tankekors for vår egen rettsstat om at ikke alltid den rimelige tvil kommer den anklagede til gode? At en "tilståelse" ikke alltid er bevisenes Dronning.

Og med dette har jeg ikke sagt noe om den opprinnelige voldtektsanmeldelse eller om den burde ført frem. En (politi)tolk synes å ha sørget for at den aldri ble etterforsket annet enn overfladisk. Med mindre norsk politi tar tak i den i samråd med Marte. Men som en på SoMe sa idag: Det må hun få vurdere om hun vil være med på selv. Hun må få eie sin egen sak. En voldtekssak i Dubai ville idag så langt jeg skjønner systemet  ikke vært pådømt av sharia-retten ("moraldomstolen" - eller "court of minor misbehaviours"), men av Criminal Court, som bygger sin prosess på tilnærmet vestlige rettsregler etter at den ble bygget opp på 1970-tallet ved å se til Frankrike og England. En politimann ble f eks dømt til livstid for voldtekt av en turist etter DNA-bevis i fjor etter medienes gjengivelser. Selv om sikkert mye kan skje der også. Ikke minst av holdninger. Som i Norge.

 

33 kommentarer

Sara Kjeldsen

23.07.2013 kl.20:10

Elden kverulerer! Dette er jo ikke noe unntakstilfelle i disse despotiske arabisk-muslimske sjeikedømmene. Denne formen for rettspraksis er institusjonalisert. Diskrimineringen rammer i liten grad vestlige kvinner. Den slår i hovedsak inn mot millioner av underbetalte gjestearbeidere fra fattige land som jobber i Midtøsten. Kun fordi en priviligert vestlig kvinne ble rammet av dette samme barbariske justissystemet som årlig rammer tusenvis av indiske, filippinske, bangladeshiske kvinner, har gjort dette til medieoppslag verden over: http://www.independent.co.uk/voices/commentators/johann-hari/the-dark-side-of-dubai-1664368.html

Kjell Solberg

23.07.2013 kl.20:27

Artig med advokater. Vi har faktisk en sak i Norge hvor en forhendværende ordfører er blitt dømt, men ikke i Høyesterett - for å ha forgrepet seg på en jentunge. I følge mannens advokat var det 14-åringens feil Gubben var jo bare i femtiåra.

Mitt poeng er kun: Hvem tør stole på en norsk forsvarsadvokat?

23.07.2013 kl.20:49

Meget bra fremstilling og et virkelig tankekors eller 2

Atle Pettersen

23.07.2013 kl.21:27

Denne kvinnen angret vel litt på god sex. Med å bruke et rettsystem til å hevne seg er uklokt.

jørgen langballe

23.07.2013 kl.21:51

Det er jo helt riktig det Elden skriver.

ståle

23.07.2013 kl.22:10

Jamen John, dette er da hverdagslige hendelser i Norge, der eksempelvis NAV gir "gode" råd til klientene, som senere gjerne blir dømt for svindel, etter at de til punkt og prikke har fulgt rådene til NAV??

Jeg har også selv fått beskjed fra Fiskeridirektoratet om å dumpe flere tonn fisk hver dag, pga feil med elektronisk fangstdagbok. Et råd jeg ikke fulgte, da jeg vet hvem som til slutt hadde blitt straffet..

Og når dette er offentlige faginstanser, som også gir rettslige råd. Så er jo vårt rettsystem like ille om ikke verre en Dubai..

Baab Olsen

23.07.2013 kl.23:01

Hva er egentlig den gjennomsnittlige lengden på en voldtektsdom her på berget?

Marte (og dermed også den angivelige voldtektsmannen) fikk straffer som virker å være på lengde med straffen mange av de som blir dømt for voldtekt her til lands får.

John Christian Elden

23.07.2013 kl.23:52

Etter 2012 er normal minstestraff for voldtekt i Norge 4 år. Gjennomsnittet blir da noe høyere. Strengeste i 2013 er vel på 17 år?

24.07.2013 kl.00:45

Hei! Dette er jo strengt tatt juridisk riktig. Jeg tror likevel jeg dropper å dra ned til Dubai for å teste ut om voldtektsmannen/mennene hadde blitt dømt og jeg hadde gått fri, om jeg hadde vært så uheldig som Dalelv, eller i verste fall som australske Alicia Gali.

Claus

24.07.2013 kl.00:56

Ut fra de opplysningene som har vært tilgjengelige for almenheten og øvrigheten forøvrig, så er det vel ikke annet å vente at mange har latt seg engasjere i denne saken.

Hvilket alternativer har man stått man overfor? Har norske myndigheter og verdenspressen vært avventende med reaksjoner grunnet denne spekulative argumentasjonen til Elden. Da ville sansynlig utfall vært at denne jenta har måttet sone sin tilmålte straff i Dubai. Er ikke dette å la tvilen komme tiltalte litt vel til gode? Dette spesielt med tanke på hvilke rettslige utfall flere lignende saker i Dubai har endt med.

Claus

24.07.2013 kl.01:02

Sitat: "Er ikke dette å la tvilen komme tiltalte litt vel til gode", sitat slutt. - Med dette mener jeg at man her gir adgang til å stole fullt og helt på at fornærmede ikke har blitt voldtatt. Samtidig gir man rettssystemet i Dubai full tillit i sin domsavsigelse.

24.07.2013 kl.01:45

Voltekt ? Sluder og pølsevev, den ene dagen legger du inn en anmeldelse og 7 dager senere trekker du den tilbake (?).

Hun burde ha blitt bøtelagt for falske anklager!

Aage Solberg

24.07.2013 kl.03:09

Elden har 100 prosent rett !

Det er vanskelig og våkne opp og være etterpåklok !

Gutta i Kongo er ingenting for Barth Eide. Heller ikke guttebassen i Jemen som tok livet av en av våre. Boff !

Kurt

24.07.2013 kl.04:00

Media må huske på at ingen er dømt for voldtekt i denne saken.

At begge personene ble dømt for sex utenfor ekteskap er i tråd med landets lover.

Etterpå blir begge benådet som følge av internasjonalt press.

Det er ikke bevist noen form for voldtekt, og man vet også fra Norge at det er mange anmeldelser av voldtekt som i bunn og grunn er "angring dagen derpå".

Det jeg vil vite; Hvordan ville Norge v/Stoltenberg og Barth-Eide reagert dersom Dubai blandet seg inn og forsøkte og presse frem sine meninger i en pågående norsk rettsprosess som involverte en person fra Dubai ?

Ozil

24.07.2013 kl.04:26

LMAO....At det går ann å svartmale et land, dets folk, og dets syn på voldtekt på en slik ugjennomtenkt og skammløs måte, å spamme artikkel etter artikkel, time for time...kvalm av norske medier...

Storm i vannglass, som vanlig når Islam/muslimer er innblandet på en eller annen måte...

Harald

24.07.2013 kl.04:37

Hun ville blitt dømt i Norge for sex utenfor ekteskap om hun hadde levd i de århundrene hvor vi praktiserte vår egen versjon av sharia-rett, nemlig mosaisk rett. Fra reformasjonstiden og frem til 1812 var utenopekteskaplig sex straffet med bøter og eventuelt pisking og ikke minst moralsk fordømmelse. Selv om det ofte bare ble straffet om det førte til graviditet.

http://no.wikipedia.org/wiki/Leiermål

Shariarett er verken mer eller mindre avskyelig de to andre midtøstenreligionene når det gjelder seksuallovgivning. Her er hva bibelen sier om dette

http://www.bibel.no/Nettbibelen/Bibeltekstene?query=tSvxRhJI9Wr8xkfTy7PG4OgMVMw+OvRSnBmWkd+xPsK%2FsFfrImyoXUud29fIiLLh

Tore

24.07.2013 kl.04:51

Nå skal hun vel søke voldsoffererstatning av staten også. Bare si voldtekt og du er sikret fri advokat, statens beskyttelse og et par hundre tusen kroner i voldsofferstatning skattefritt rett i lomma selv om den tiltalte blir frikjent i retten.

Kjetil M

24.07.2013 kl.08:42

Litt rart at vi er så harde mot rettspraksis og moral i andre land når vi samtidig ønsker at våre nye landsmenn skal respektere våre lov og kultur. Vi krevet at folk ikke skal bli dømt for uteomekteskapelig sex i Dubai og krever at muslimer respekterer homofile og kvinner i miniskjørt her i landet.

Jan Guldvog

24.07.2013 kl.08:47

Mange gode poenger hèr! :)

Mogens

24.07.2013 kl.10:44

En annen ting jeg lurer på: kunne Martes kollega blitt dømt for voldtekt i Norge basert på det vi vet i denne saken? Og hvor lang straff ville vært sannsynlig?

Det virker som menns rettsikkerhet i slike saker er betydelig svekket i Norge i senere tid. Jeg skjønner at voldtekt uten vold er vanskelig å finne fysiske bevis for, men det er bedre at 10 uskyldige går fri enn at én uskyldig blir dømt - eller er det et prinsipp man har gått bort fra?

Mogens

24.07.2013 kl.10:47

Rettelse: skulle selvfølgelig være "10 skyldige".

Margit

24.07.2013 kl.11:14

Jeg er svært glad for at det har kommet et nyansert syn på saken. Hele tiden har det vært vinklet mot Marte, Marte, Marte. Knapt et ord ble sagt om at mannen fikk samme straff, og oppsigelse fra firmaet. Det ble ikke sagt noe om rettsikkerhet for mennesker, bare kvinner. Hvis påstandene om at overvåkningskameraet viser Marte gå inn på mannens rom arm i arm med hodet på hans skulder er riktig, så har hun direkte løyet om at han trakk henne inn på rommet. "Han tok tak i håndtaket på vesken min og dro meg inn mens jeg sa nei, nei". Det gjør resten av hennes forklaring mindre troverdig. Forventer man ikke av personer som skal arbeide i et annet land at de setter seg inn i et lands regler. Norsk lov stopper ved Norges grenser. Er det sikkert hun ble oppsagt for voldtekten og ikke fordi hun drakk seg stupfull når hun skulle på jobb dagen etter? Hun har selv sagt at hun overnattet på hans rom fordi hun skulle på jobb og han hadde bestilt vekking. Mulig at selskapet var lei av at hun kom på jobb i bakfylla. Nei, typisk for media å forherlige en sak med en søt jente, mindre attraktive menn som blir arrestert i utlandet lar vi sitte der. Skammelig saueflokkmentalitet.

Hans

24.07.2013 kl.11:45

Hun kan anmelde her i Norge, da vil kanskje mer av sannheten komme for en dag.

Lollipop

24.07.2013 kl.13:14

Jeg så nettopp videoen der hun forklarer at han dro henne inn på rommet sitt. Hvis overvåkningsbildene virkelig viser at hun gikk og holdt han rundt livet med hodet på skulderen hans så er det jo bevis på at hun lyver om omstendighetene. Hun tok en lang pause når hun forklarte dette. Jeg reagerte også på det første gangen jeg så videoen og tenkte at sannheten sitter normalt ikke så langt inne. Når jeg leste at overvåkningbildene viser at hun lyver så tviler jeg også på om hun forteller sannheten om samleiet.

Magnus Sandvik

24.07.2013 kl.13:30

Ett mer interessant juridisk spørsmål er vel heller hva om en kvinne fra Dubai kommer til Norge, drikker alkohol og har sex utenfor ekteskapet og når hun kommer hjem igjen blir hun dømt til fengelsstraff for dette. Hvordan hadde vi i Norge reagert da? Sansynligvis med vantro or en syrlig retorikk, dersom det i det hele tatt ble plukket opp.

Likevel mener den norske staten at Norsk lov gjelder overalt i verden. Innenfor ett kobbel av forhold, som ikke nødvendigvis er ulovlige i andre land, tar Norge seg friheten til å dømme både våre egne, og utenlandske statsborgere.

Det norske rettssystemet er, i tillegg, ganske dårlig når man først kjenner det. Etterforskning er gammeldags, pressmidler brukes flittig, dommere og aktorer har en tendens til å være litt for gode venner, politiet kan forhåndsprosedere saker i media uten konsekvenser. Det er lett å se splinten i andres øyne, men vi nordmenn er veldig blinde for bjelken i vårt eget. Det unnskylder ikke rettergangen i Dubai, men vi skal ikke sitte på en for høy trone her i landet heller.

Rufus

24.07.2013 kl.13:37

"7,5 års fengsel for kjøring mot enveiskjøring på flukt fra et overfall der noen måtte hoppe tilside i USA."... Riktig så enkel er vel ikke akkurat den saken, ref. f.eks. denne lenken:

http://www.azjournal.com/2012/05/02/victims-feel-re-victimized-as-vehicle-assault-case-unfolds/

AA

24.07.2013 kl.14:18

I følge Marte var det representanter fra hennes arbeidsgiver som rådet henne å trekke tilbake anmeldelsen. Disse fungerte også som tolker.

Wolf McKillian

24.07.2013 kl.20:43

Glimrende skrevet av Elden! Det juridiske er nemlig sakens kjerne -og ikke den populistiske fremstillingen pressen har formidlet. For enhver med litt innsikt i jus er dette ganske elementært. Pressen, og endel andre, burde heller satt seg inn i sakens fakta før man går ut og nærmest fordömmer andre land og deres juridiske systemer. Inklusiv Islamske lands juridik og rettsforvaltning.

For all del: voldtekt er forkastelig! Men leser msn rettsfokumentene så er det ikke (slik det fremstilles i pressen) det hun er dömt for! En hvis grunnleggende research, faktabakgrunn og innsikr, hadde vært å forvente i denne saken.

Oppgitt

25.07.2013 kl.04:54

Det er bare voldekt hvis det blir observert av 4 troende menn. Saa det skal mye til for at det er voldtekt der borte.

Kent Reichborn-Kjennerud

25.07.2013 kl.21:16

Marte Dal­elv (24) har gjen­nom­gått et lite hel­vete. Saken har kos­tet Dubai good­will. For å gjen­opp­rette den må mis­tan­ken og skyl­den kas­tes på offe­ret. Dette er en fort­set­telse av den urett­fer­dig­het som saken begynte med: Dal­elv er den skyldige.

Dal­elv har gitt en story som er kon­sis­tent og for­en­lig med de nye opplysningene:

Dal­elv bekref­ter at hun trakk anmel­del­sen fordi hun fikk råd om det fra sin arbeids­gi­ver Al Manar. Da hadde hun sit­tet fire dager i vare­tekt, og det hadde gått opp for henne hvil­ket uføre hun var hav­net i: et vold­tekts­of­fer har i Dubai selv begått en for­bry­telse. Det er for­ståe­lig at hun ville gripe enhver mulig­het til å komme seg ut av situa­sjo­nen. Poli­tiet la så ordene i mun­nen hen­nes: - Så dere hadde sam­tyk­kende sex? Noe hun ble tvun­get til å svare ja på.

Men det avgjø­rende er at da Dal­elv kom i ret­ten holdt hun fast ved den opp­rin­ne­lige anmel­del­sen: hun var blitt voldtatt.

Hen­nes for­kla­ring vir­ker like til­for­la­te­lig nå som da saken ble kjent. De som ga henne rådet visste at hun like­vel kom til å bli dømt. Men de kunne vaske sine hen­der. ?Nyhe­ten? om til­bake­trek­king skal altså over­skygge at en norsk kvinne ble dømt til ett års feng­sel for sex uten­for ekte­ska­pet, en måned for falsk anmel­delse, og tre måne­der for ulov­lig alko­hol­inn­tak.

Det er en hvit­vas­king og rett­fer­dig­gjø­ring av sharia-lovene det er snakk om. Dal­elv skal inn­rømme at hun har brutt lovene og de skal lik­som ha samme sta­tus som uni­ver­selle, seku­lære lover: et norsk sam­boer­par som har sex mens de er i Dubai og nyter alko­hol - som det fly­ter av - kan der­med døm­mes til 15 måne­ders feng­sel. Hvis myn­dig­he­tene ønsker det.

Saken har der­med endt opp med en rett­fer­dig­gjø­ring av sha­ria som en legi­tim retts­kilde. Sha­rias grep når helt til Norge.

Jeg får behov for å kaste opp!

Kent Reichborn-Kjennerud

25.07.2013 kl.21:56

Wolf McKillian

Hva er dine kilder, Emi­ra­te­nes stats­eide avis The Natio­nal som siteres av Aftenposten?

Enhver burde gjen­kjenne The Natio­nals tenden­siøse jour­na­lis­tikk, og behov for å hvit­vaske og unn­skylde egne myn­dig­he­ter. Det lyser gjen­nom både lede­ren og nyhets­sa­ken. Men Aften­pos­ten site­rer begge som om de var tro­ver­dige kil­der. Der­med tar Aften­pos­tens Dubais parti mot Dalelv.

The Natio­nal site­rer politi­do­ku­men­ter som om de er sann­he­ten. Ingen av de nye opp­lys­nin­gene rok­ker ved at dom­men hun fikk på 16 måne­der var basert på sharia.

The Natio­nal og Aften­pos­ten later begge som om Dal­elvs til­bake­trek­king av anmel­del­sen var en inn­røm­melse av skyld, at hun hadde hatt fri­vil­lig sex. De site­rer poli­tiet på at Dalev inn­røm­met at den første anmel­del­sen skyld­tes at hun hadde druk­ket. Dette er en smart måte å kom­pro­mit­tere Dalev på, ved å skjule seg bak ?fakta? som hun selv har levert! Et utstu­dert og kynisk spill.

Kent Reichborn-Kjennerud

26.07.2013 kl.03:42

Jeg er helt uenig i Eldens ros til Eide.

Stoltenberg roste UD og utenriksministeren for hardt og langvarig arbeid for å få Marte fri. Var ikke det en direkte løgn? Det var først da mediene verden over satte fokus på saken at UD reagerte. For alle som har fulgt saken om Marte i Dubai, har det stått klart for oss at Utenriksdepartementet (UD) og utenriksministeren Espen Barth Eide ikke har hatt noen god sak.

Martes situasjon har vært kjent for myndighetene siden i mars, uten at det har skjedd annet enn at Marte i forrige uke ble dømt til 16 måneders fengsel for utenomekteskapelig sex, for å ha drukket alkohol ulovlig og for falsk forklaring etter at hun anmeldte en kollega for voldtekt.

Da dommen ble kjent, prøvde Barth Eide seg på de mest finurlige bortforklaringer. Verst var kanskje hans sammenligning av rettssystemet i Dubai versus Norge. Jeg tror nok de fleste tolket denne sammenligningen som en ?vi må jo akseptere-holdning? til Emiratenes bruk av sharia. Nina Witozek parerte kanskje Barth Eides sammenligning best: ?Det er som å sammenligne en vanlig stol med en elektrisk stol.? I samme sending ble for øvrig Barth Eide spurt gang på gang om Norge ville legge noe press på Dubai i sakens anledning, uten at utenriksministeren ville bekrefte det. Tvert om.

Så til Elden postulat om at hun kunne bli dømt i norge. For det første tror jeg pemisset til Elden feil: "Kvinnen trekker sin tilståelse i retten, mens den medsiktede opprettholder tilståelsen". Etter min kunnskap gjorde hun ikke dette, hun holdt fast ved sin opprinnelige forklaring når hun kom til retten.

Forøverig er det slik i Norge at straffeloven § 167 gjør unntak fra straffansvar for falsk forklaring for den som selv er siktet i saken (riktignok begrenset til forhold som direkte berører vedkommende selv).

Når Marte la inn sin anmeldelse om voldtekt, så OPPLYSTE Marte at hun hadde hatt sex (av den ufrivillige typen). Og så lenge hun ikke er gift, så ville da ufrivillig sex være "sex utenfor ekteskapet". Når hun så trakk anmeldelsen, så gjorde hun det i den hensikt at saken offisielt skulle falle bort. Dvs at hun ikke hadde hatt sex ufrivillig eller frivillig. Men i Dubai så fungerer det ikke slik. For der ville ikke saken falle bort, og de kom til konklusjonen at ved å trekke anmeldelsen om voldtekt (ufrivillig sex) så ble det til erkjennelse av frivillig sex. Og dermed ble hun fortsatt dømt for sex utenfor ekteskapet.

For hadde hun "stått med" anmeldelsen så hadde resultatet blitt det samme, minus 1 mnd. (for da ville "falske" anmeldelsen falt bort). Hun ville blitt dømt til sex utenfor ekteskapet uansett.

Anmel­del­sen ble trukket fordi hun fikk råd om det fra sin arbeids­gi­ver Al Manar. Da hadde hun sit­tet fire dager i vare­tekt, og det hadde gått opp for henne hvil­ket uføre hun var hav­net i: et vold­tekts­of­fer har i Dubai selv begått en for­bry­telse. De som ga henne rådet visste at hun like­vel kom til å bli dømt. Men de kunne vaske sine hen­der.

Det er for­ståe­lig at hun ville gripe enhver mulig­het til å komme seg ut av situa­sjo­nen. Poli­tiet la så ordene i mun­nen hen­nes: - Så dere hadde sam­tyk­kende sex? Noe hun ble tvun­get til å svare ja på.

Men det avgjø­rende er at da Dal­elv kom i ret­ten holdt hun fast ved den opp­rin­ne­lige anmel­del­sen: hun var blitt voldtatt. Men hvor­for skulle Dal­elv ha noe annet motiv for å trekke anmel­del­sen enn å komme seg ut av en situa­sjon hun for­sto gjorde henne sjanseløs?

Dermed virker hen­nes for­kla­ring like til­for­la­te­lig nå som da saken ble kjent. I motsetning til FAE har vi i Norsk rett et klima som ville konkludert med en sansynlighetsovervekt trass i at den tiltalte var kvinne (med haalvparten av troverdigheten til en mann).

Under inkvisisjonen omtalte man tilståelsen som bevisets dronning fordi man slapp tvil omkring skyldspørsmålet. Man satte derfor inn store ressurser på å få siktede til å tilstå (tortur/manipulasjon). Slik er det heldigvis ikke i Norge lenger, selv om jeg ser Eldens poeng om at "norsk politi kan gi underlige juridiske råd til siktede", og at man også må anta at det bedrives manipulasjon fra en overivrig etterforsker.

warbie.blogg.se

27.07.2013 kl.04:57

I dette innlegget kommer det jo frem en rekke opplysninger som ikke kom frem i aviser og artikler. For eksempel dette med at Marte selv erkjenner at sexen var frivillig fra hennes side.

Avisene har tegnet et bilde av en stakkars ung kvinne som ble utsatt for seksuelt overgrep for så å bli dømt når hun anmeldte det. Marte fremstilles som et voldtektsoffer, og Dubai som det kvinnehatende land.

Dersom Marte selv erkjenner at den seksuelle kontakten var frivillig fra begges side, blir jo saken en helt annen. Da er hun ikke et offer for seksuelt overgrep, men en jente som selv valgte å ha samleie, for så å løpe til politiet i ettertid (grunnet anger?) og anmelde det som noe det da altså ikke var; et overgrep.

I så fall blir hele saken annerledes, og dommen er ikke lenger urettferdig eller hentet ut fra løse luften. Et seksuelt overgrep er noe man utsettes for MOT SIN VILJE, og det vil da være feil å dømme kvinnen for noe hun selv kjempet imot og ikke ønsket å være en del av. Å ha sex av egen fri vilje, for deretter å angre seg, derimot, blir noe helt annet.

Dersom hun frivillig gikk med på å bryte loven (ulovlig inntak av alkohol, samt sex utenfor ekteskap) er det da bare rett og rimelig at hun dømmes for de forbrytelsene hun frivillig valgte å begå.

Skriv en ny kommentar