hits

Politi for folk flest

kommentarer 11 kommentarer


 Å ha en velfungerende politimakt er en av våre viktigste beskyttelser i hverdagen. En etat som kan forebygge, beskytte og oppklare - og dergjennom igjen forebygge. Etter menneskerettskonvensjonens Art 2, 3 og 8 har vi som borgere i en rettsstat faktisk et rettskrav på politiets beskyttelse.

 
Et rettskrav Høyesterett understreket senest 25. april 2013, og som politikerne ikke kan skyve under teppet ved manglende bevilgninger. Eller for å sitere Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen: "EMK artikkel 1 pålegger konvensjonstaten å sikre konvensjonens rettigheter for alle innenfor statens jurisdiksjon. Dette innebærer blant annet at staten har en plikt til, etter forholdene, å ta aktive skritt for å hindre at private krenker hverandre"

 

Når politimester Bjørn Vandvik på Romerike har gitt sine ansatte direktiv om å se den andre veien i saker om innbrudd, underslag, tyveri, grovt tyveri, biltyveri, bedrageri, grovt bedrageri, skadeverk, heleri, naskeri, bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, kjøp av mindre mengder narkotika, slagsmål og andre forstyrrelser av ro og orden, bæring av kniv på offentlig sted og offentlig urinering - alt i følge Dagbladet - kan det ikke ses på som noe annet enn en kapitulasjon. Samtidig må han være så smart at han vet en slik meningsløs instruks vil medføre et ramaskrik, omgjøring av hver enkelt henleggelse fra Statsadvokatene i Oslo etter klage, samt politikere som våkner og protesterer i sommervarmen - mens de tar et glass vin i parken.

 

Som borgere forventer vi et politi som egner å prioritere, og som kan gjøre det lokalt innenfor gitte budsjettrammer, i stedet for at Justisdepartementet skal detaljstyre den enkelte politistasjon. Prioriteringen bør være innlysende: Hverdagskriminalitet som går ut over andres integritet eller trygghetsfølelse, er det stedet der de fleste ser behovet for at politiet er synlig og kommer. Det er ikke lenger en stående vits at du bare kan glemme å ringe politiet ved innbrudd, og i stedet kjøpe detektivpulver selv. TV2s journalist Jens Christian Nørve måtte nettopp gjøre det etter et bilinnbrudd med påfølgene identitetstyveri i juni

(saken fortsetter under bildet)

 
(PS: Fordelen med en blogg er at du kan redigere inn responsen i bloggen :-))

Stortinget forvalter våre felles resurser hva enn det kommer fra verdiskapning eller skatt. På tross av stadige økninger i politiets bevilgninger år etter år som politikerne hele tiden skryter av, blir politiet som vår beskytter fjernere og fjernere for folk flest. Noen politimestere evner ikke å prioritere slik at de økte ressursene når folkets behov. Det ansvaret kan de ikke skyve fra seg: Et tilgjengelig politi som har tid og kapasitet til å rykke ut og bistå når vi føler oss små, redde eller rett og slett oppgitte.

 

I New York fikk de en politimester som uten å skrike om ressursøkning snudde fokus til hverdagskriminalitet - som igjen var med på å hindre at det utviklet seg til mer alvorlig kriminalitet. Et av de mer vellykkede grep i politihistorien. En studietur dit kan være lurt for de som får lov til innreise.

 

Samtidig må politikerne sørge for å oppheve uviktige straffelover, og ikke overby hverandre i å forsøke å gjøre ytterligere forhold straffbare - og dermed spise av politiets ressurser. De siste dagers diskusjon om lovforbud mot å bære enkelte typer klær og hodeplagg er bare ett eksempel. Så skal jeg ikke si mer om tiggeforbud og det tilhørende behovet for politiressurser her - i denne omgang.


(Bloggen er skrevet på anmodning fra Dagbladet.no 7.7.2014, og publiseres også her: http://www.dagbladet.no/2014/07/08/kultur/meninger/kronikk/politi/kriminalitet/34249377/ )

11 kommentarer

Jon Gulbrandsen

08.07.2014 kl.13:59

Dette har med prioritering å gjøre; inntil nylig sørget norske politikere for at vi på landsbasis hadde ett politihelikopter, og 710 kjønnsforskere. Og fordi det er myke verdier som prioriteres, så har vi heller ikke noe politi i egentlig forstand, men et slags trafikkpoliti med fordypning i konfliktløsing.

Scott Johansen

08.07.2014 kl.14:00

Tar det for gitt at en oppegående person som deg er klar over at menneskerettskonvensjonen og EMK ikke tas til følge når statsforvaltningen utøver tvangsmakt. Det være seg mot enkelt individet eller private bedrifter.

Når det kommer til den enkelte politimesters prioriteringer så ser vi deres lojalitet til systemet,for når forvaltingen ber om assistanse av uniformert politi, men som i disse tilfellene kalles "forvaltnings assistenter"(som da er uten politimyndighet(!), så er det ikke nei i den enkelte politimesters munn. Dette til tross for at politimesteren er pliktet til å undersøke lovligheten av hvert enkelt vedtak, og ta en avgjørelse om å avgi resurser basert på lovligheten av vedtaket.

Utviklingen i politiet og resten av den offentlige forvaltingen, er basert på det som kalles målstyring. Her er det viktigere å få stjerne i boka enn, for politiet "Serve & Protect".

Som New Yorks tidligere borgermester og advokat Rudolph Giuliani, som dramatisk fikk redusert kriminaliteten i denne byen har sagt: "It's about time law enforcement got as organized as organized crime".

stig b

08.07.2014 kl.14:13

Og skylder du ei krone i årsavgift eller en tusenlapp i moms blir det ikke sett i ressursbruk. De pengene skal inndrives!

Harald Gjerde

08.07.2014 kl.14:57

Instruksen er ikke ny. Det har i flere tiår var rutine å henlegge små- og mellomkriminalitet. Personran, trusler, innbrudd mm har i alle år blitt rutinemessig henlagt av Romerike politidistrikt. Jeg har måttet forsvare meg med maskingevær fra forsvaret fordi de henla anmeldte trusler. I tillegg henla de biltyveri, men de selv var på jakt etter bilen!

Ann Kristin Aunbakk

08.07.2014 kl.15:50

Dette er faktisk hovedgrunnen til at jeg har mistet tilliten til forrige regjering. At vi vanlige mennesker som bor i sentrale strøk faktisk ikke får den hjelpen vi fortjener. Og en annen ting som er veldig merkelig, når de først rykker ut, ja da kommer det ikke få, nei det er både politi, flere biler, nødeteat,brann og ja finnes det mer å sende?

Og så rart, i en domstol nordpå var det lagt ned store ressurser i å få dømt en kvinne for å ha gitt en mann et dytt slik at han måtte ta et skritt tilbake. Tror hun måtte ut med 8000 til ham. Er det rart vi blir helt oppgitte?

Per

08.07.2014 kl.15:51

Men betenkelig at det bevilges midler til å forsvare fundamentalister som strengt tatt ikke hører hjemme i et oppegående samfunn.

Hva er den totale prislappen på mullaene og battiene til sammen mon tro?

Og kunne ting ha vært annerledes om disse midlene hadde vært omprioritert?

Skeptisk

09.07.2014 kl.01:29

Det er bare å bestille stasjonær-vektere for vanlige folk dersom de blir redde nok. Kanskje unødvendig dyrt frem til rotet fra de RG har blitt ryddet opp i, men det er hva 'folket' har valgt ved å stemme på Stoltenberg fordi hand er så 'kjekk'...

Du får hva du betaler (stemmer) for. Om du velger søppel (AP), så ikke forvent Rolex (FrP).

Tom

09.07.2014 kl.09:54

Nå er det vel slik at det ikke er politifolk som henlegger saker, men politiadvokater i påtalemyndigheten? Så, når det er for få jurister, ja da blir saker henlagt!

nyttogaltnytt

09.07.2014 kl.11:25

Mycket välskriven blogginlägg! :)

Kjetil

10.07.2014 kl.00:11

Elden mener med andre ord at finlandshette er et akseptabelt plagg å gå på tur med i banken eller i butikken.

Det er ikke alltid bloggene hans virker like gjennomtenkte. Et forbud mot heldekkede plagg utenfor den private sfæren burde være en selvfølge. Noe annet vil være med på å skape frykt og redsel i befolkningen.

john christian elden

10.07.2014 kl.13:03

Kjetil: Det er faktisk lov idag ja, og ingen har tenkt tanken at det skal vedtas en lov mot det. Det er intet stort praktisk problem i den norske hverdag. Hvis du vil forby klær i gatebildet: Hva er den reelle grunnen til det?

Skriv en ny kommentar