hits

En vekker i øredøvende taushet

kommentarer 30 kommentarer

Da jeg ankom Gardermoen i dag ventet jeg en beredskap som skulle reflektere at Norge midlertidig var blitt en politistat med identitetskrav for å slippe inn i mitt eget land, skarpe blikk og hard eksaminasjon av den ukjente potensielle fare trolig med skjegg og av begge kjønn, samt synlige automatvåpen og mørke solbriller. Det var jo mandag. Den varslede dommedag.

Flyet landet fra det mistenkelige utland klokken 15:00. I 25 graders solskinn der de eneste som møtte meg var taxfreepersonalet som hadde nye tilbud. Ingen staute politikvinner i sikte - og så langt jeg kunne se hadde heller ingen meg eller andre i siktet. Jeg er usikker på om jeg ble litt skuffet. I alle fall overrasket, men ved ettertanke egentlig ganske lettet.

Myndighetene har handlet riktig. PST valgte i samsvar med tilrådningen fra 22.juli-kommisjonen å varsle Justisdepartementet når de selv fant at beredskapen måtte høynes. Departementet fant at folket burde orienteres. Samtidig som PST alvorstynget egentlig sa til oss "Noen har hevdet at en gruppe vi ikke vet hvem er har reist fra Syria mot et land i Vesten der også Norge er nevnt som et alternativ, og vi vet ikke hva de kan finne på å gjøre, hvor eller når, men det kan være farlig". Poenget er at PST - som er våre betrodde, kunnskapsrike og utvalgte til å vurdere og analysere - ut fra sin kilde vurdere faren som troverdig. At en slik vurdering er foretatt, skal vi bare være takknemlig for. Og vi skal ikke svare at "neste gang må dere være mer forsiktige", som kan skremme PST litt tilbake i beredskap.

Departementet varslet folket, men visste ikke hva de skulle varsle. Vi ble bedt om å være årvåkne, men ellers opptre som normalt. Facebook og Twitter gikk amok, og det var ikke måte på hvor mange som hadde familie og venner i PST som kunne fortelle at dette egentlig var veldig farlig, og at vi burde holde oss unna Karl Johan, Frognerbadet og en rekke andre navngitte steder. Flyselskapene fikk nok pene overskudd av siste liten fullprisbilletter til Gøteborg, Stockholm og København, og mange sure masete barn på tog og i busser i timesvis. Media supplerte med fargeillustrasjoner av "norske terrorgrupper", "SLIK jobber en selvmordsbomber" og Mullaher opp og ned i mente.

Men Erna Solberg skjønte fort tegningen og gjorde i praksis det som medførte at vi i folket forsto at  myndighetene ikke visste at dommedag lå like rundt hjørnet. Hun startet dagen på Frognerbadet og tok seg en spasertur nedover Karl Johan til møtet for oppdatering av "terrortrusselen". Handling teller så mye mer enn 1000 ord. Og inngir respekt.

Viseguvernøren i Nebraska lærte meg anti-terrorarbeide i praksis. I stedet for å bruke føderale millioner på sikringstiltak av delstatsforsamlingen og seg selv, brukte han pengene på demningsstrukturen. Som han sa: "Jeg er ikke villig til å gi opp min frihet for å beskytte friheten som symbol - da vinner terroren. Ser de noe poeng i å skyte meg, kan de komme på kontoret mitt." Frihet har man først når den merkes i hverdagen.


Jeg blir i 2005 utnevnt til æresborger av Nebraska av viseguvernøren med sunn anti-terror holdning

Fra muslimsk hold er det uttrykt skuffelse over at myndighetene var så spesifikke da det stigmatiserte. Jeg kan skjønne synspunktet, men samtidig mener jeg det var nødvendig når man først gikk ut. Uten knytningen mot utlandet og Syria, ville det gitt grunnlag for ennå sterkere hysteri. Var det en ny kristen selvutnevnt tempelridder og enmannsterrorgruppe vi skulle være årvåkne mot? Hvor skulle vi snu oss?

Vi hadde plutselig en slik dag som England og USA har hver eneste dag, og som Danmark "ganske ofte" har hatt (og så skal jeg ikke si noe om Israel her for ikke å åpne en annen debatt). Men justisminister Anders Anundsen involverte folket i usikkerheten, og ga folket en vekker som minnet oss om at Norge er et land i verden.

Et land i verden som har vært et terror- og krigsmål helt siden Norge valgte å tro på USAs "bevis" for at Saddam Hussain hadde masseødeleggelsesvåpen og der vi "måtte" velge om vi var "for eller imot" USA, og støttet en militær intervensjon i et fremmed land. En kamp som senere fortsatte i et annet fremmed land Afghanistan.

Også denne gang må vi forstå media slik at de troverdige advarsler kom via amerikansk etterretning. PST-sjef Benedicte Bjørnland har vist til at amerikansk etterretning har gått ut offentlig og støttet Norge i å ta advarselen på alvor. Hvorfor vi ikke har hørt noe i verdensnyhetene fra alle de andre aktuelle land som denne syriske gruppe var antatt å reise til, kan vi bare spekulere i. Om troverdighetsvurderingen med dette er et sirkelresonnement, får fremtiden vise.

Tillit i folket fordrer imidlertid at advarslen evalueres like offentlig som den ble gitt. Det er en ganske forskjellig ting om en islamsk militant gruppe har fremsatt en trussel mot Norge, eller om amerikansk og annen etterretning har kommet med en advarsel om at noe kan skje bygget på sitt mangesidige informasjonsbilde og kjente begrensede beviskrav. Som det ble påpekt av den tidligere danske PST-analysesjefen Hans-Jørgen Bonnichsen i Dagbladet, er den offentlige spredningen til folket av en slik advarsel i seg selv, egnet til å påføre folket frykt.

PST har ikke skapt frykt. Regjeringen har ikke skapt frykt. Media har i høy grad skapt frykt ved sine videre og vidløftige spekulasjoner, samtidig som politiet har sin fulle hyre med å be folket bare høre på verifisert informasjon fra politiet. Men de som har gitt PST "troverdig informasjon" har skapt frykt. Det er av en viss interesse å vite om det er terrorister eller vennligsinnede etterretningsagenter som på den måten har gått terrorismens ærend. Det må vi få vite når tiden er inne til det.

Politiet har bestått prøven, og får også ros fra muslimsk hold.

Det har vært en vekker - som heldigvis så langt har medført øredøvende taushet.

 

To positive biprodukter har vekkeren gitt oss.

For det første har den vist at vi skvetter av å se bevæpnet politi i gatene. Det skaper en utrygghetsfølelse. Folket liker ikke det. Ikke i Norge. Politimester Geir Gudmundsen i Bergen forsto det allerede under aksjonen. Vi er forhåpentligvis et skritt lenger unna synlig fast bevæpnet politi.

For det andre har de få dagene med synlig politi vist hvor viktig dette er for å redusere kriminaliteten og skape en generell trygghetsfølelse. Kriminaliteten har gått ned. Det betyr mindre press på etterforskere, påtalejurister, advokater, dommere og fengselssystemet, og minner oss om at den preventive innsatsen betyr så mye mye mer enn alene den oppklarende etter at en forbrytelse er begått.

Så får vi se om også dette er egnet som en vekker for våre politikere og politimestere.

30 kommentarer

TankeTom

28.07.2014 kl.22:34

Terrorens hensikt er ikke å sprenge bomber. Det er å gjøre folk redde i hverdagen.

Denne helgen gikk politiet i terrorens tjeneste, og bidro til å skremme almenheten så sterkt at du ble lempet ut av flyet bare personen i setet ved siden av deg hadde flyskrekk og mente du hadde så lite bagasje med deg at du neppe regnet med å overleve helgen.

Mogens Kristiansen

28.07.2014 kl.22:59

Jeg er ikke helt sikker på om resten av verden ville være enige i at "politiet og myndighetene har bestått prøven", når de ser artikler og reportasjer som dette:

"Heiste nazi-flagg på Galdhøpiggen"

http://www.nrk.no/ho/heiste-nazi-flagg-pa-galdhopiggen-1.11850758

og

"Nazister nekter for å ha politisk agenda"

http://www.nrk.no/ho/nekter-for-a-ha-politisk-agenda-1.11852035

Naziflagg i Norge, uten politisk agenda høres vel neppe troverdig ut for andre enn justisministeren fra FrP.

Scott Johansen

29.07.2014 kl.00:07

Dagens politi er ikke annet enn et instrument for den til enhver tid sittende regjering. Serve & Protect av landets befolkning og bedrifter kommer i annen rekke. Spørsmålet er om ikke terror varslet vi har vært vitne til ikke er annet enn at regjeringen ønsker å vise muskler ovenfor USA og EU, og at det er et ønske om å vise at dagens regjering handler der den forrige var handlingslammet. Dette minner om tilstander vi har sett i bla. USA hvor terrortrusselen brukes for få befolkningen til å godta mer kontroll og overvåkning, og vi får scenario som minner om en unntakstilstand. Og da kan som kjent helt andre lover og regler tas i bruk...ovenfor landets innbyggere og bedrifter.

knut

29.07.2014 kl.02:05

Hvem tjener på dette? Ingen skal fortelle meg at ett slikt oppbud blir satt i verk uten at det er profitt med i bildet. Når enkelte politiske partier begynner å slite politisk så må en skaffe seg en fiende. Å vise handlekraft lønner seg alltid i politisk oppslutning. God sommer videre.

Utenlandsnordmann

29.07.2014 kl.07:59

En liten unøyaktighet:

"Et land i verden som har vært et terror- og krigsmål helt siden Norge valgte å tro på USAs "bevis" for at Saddam Hussain hadde masseødeleggelsesvåpen og der vi "måtte" velge om vi var "for eller imot" USA, og ble med på militær intervensjon i et fremmed land. En kamp som senere fortsatte i et annet fremmed land Afghanistan"

Vi var nå engang først inne i Afghanistan, og så valgte vi å ikke bli med inn i Irak. Tror nesten du må lese deg opp på de siste 13 års krigshistorie, Elden! :-)

Jan Johansen

29.07.2014 kl.08:15

Bra Elden - terningkast 6+ fra meg!!

Simen Midtfjord

29.07.2014 kl.09:24

Ser at noen her finner det nødvendig å bruke noen enkeltstående nazitullinger (som det finnes noen av i alle europeiske land) for å avlede oppmerksomheten fra det altoverskyggende problemet: Islamsk terrorvirksomhet.

KS

29.07.2014 kl.09:31

Utenlandsnordmann!!!

Jo vi har vært i Irak, les deg opp på historien!!

Dag Kallhovd

29.07.2014 kl.10:07

Godt innlegg! slutter meg til dine synspunkter. Tillitsvekkende av PST og politiet. Flott at det mobiliseres og gis begrunnelser til allmennheten når mottatt og troverdig(?!) etterretning tilsier det. At det er å løpe terroristenes ærend har jeg begrenset forståelse for. Jeg hadde vært mye mer engstelig om det ikke ble mobilisert eller informert. Når det gjelder biproduktet redusert kriminalitet under disse få dagene med betydelig mer synlig politi er det mer enn en ekstrabonus. En evaluering i etterkant vil gi mer fakta i debatten om betydningen av at politiet er synlig tilstede i gatebildet (uten våpen håper jeg).

Eirik

29.07.2014 kl.10:18

Simen Midtfjord: Jeg skulle til å kalle deg historieløs, men det handler vel mer om manglende korttidshukommelse...

Ellers er jeg sikker på at noen har ikke bestått prøven. Om det er politiet, regjeringen, media eller befolkningen kan sikkert diskuteres.

I beste fall er det kun enkeltindivider som ikke har bestått, slik som kvinnen som ofret en manns verdighet på det groveste fordi hun absolutt skulle til Amsterdam istedenfor å varsle besetningen om at hun var akkutt syk og ikke kunne bli med flyet. Kan man være mer egoistisk? De ville sikkert måttet gå gjennom en del sikkerhetsrutiner ifm med at en innsjekket passasjer forlater flyet før avgang, men det er bedre enn det overgrepet som ble begått på KLM-flyet til Amsterdam.

Ellers er det så mange løse tråder og ubesvarte spørsmål at det er altfor tidlig til å kunne konkludere med at politiet har bestått. Får vi aldri de svarene vi trenger for å konkludere, så kan vi alle konkludere. Og usikkerhet om tillit, ligger tett opp til mistillit. Så de må gi oss mer informasjon om hva som har foregått bak kulissene.

Media kan vi uansett ikke forvente så mye fra. De er som der er. Og det må myndighetene ta i betraktning.

Men hvilken innflytelse regjeringen har hatt, det er interessant. Og igjen gjør mangelen på informasjon at tankene lett flyter til grublerier omkring politisk opportunisme. "Nå skal vi vise folket handlekraft og hvorfor vi må ha overvåking og stengte grenser". Jeg gleder til de politiske selvbiografiene kommer om 20 år. Kanskje noen vil avsløre at det lå i luften at Frp ville markere seg, ved Anundsen, og at Erna i den usikkerhet som lå i situasjonen sa OK fordi det likevel var ca 50-50 for om hun gikk inn for offentliggjøring eller ikke.

Eirik

29.07.2014 kl.10:19

rettelse:

"...så kan vi ALDRI konkludere...."

kenny

29.07.2014 kl.11:05

Meget velreflektert og nyansert:) Hadde aldri trodd jeg skulle lese noe slik av deg. Media feilet, nasjonen bestod:)

Haakon

29.07.2014 kl.11:17

Mogens Kristiansen

Det var Politiets sikkerhetstjeneste som ønsket en sikkerhetsheving pga rapporter fra Syria.

PST er ikke politisk styrt.

Anunsen lyttet og sa ja til hevingen.

Dette gjorde de og informerte folket. Om de hadde oatt være å informere ville folk våknet opp til masse bevepnet politi over alt uten å vite hvorfor. DET ville skapt frykt!

Når PST kanskje en gang advarer lot nynazister gjør man sikkert passende tiltak mot dem.

steffan13

29.07.2014 kl.11:32

@tanketommy

Jeg tror mer på at terroristenes mål er å få folk til å tro at de prøver å gjøre folk redde. Dermed vil folk fortsette som vanlig og terroristene kan operere som normalt. Mennesker som forblir ignorante til terrortrusseler er terroristenes levebrød. Faktisk er frykt en naturlig reaksjon og i mange tilfeller bra fordi det utløser forsvarsinstinktet ditt. Det verste staten, politiet og PST kunne gjort er ingenting.

mona olsen

29.07.2014 kl.12:07

jeg syntes pst og regjering gjorde en formidabel god jobb og håndterte denne "trusselen" bra, vi vet ikke hva det eksakt var. men jeg som borger følte meg godt trygg i Bergen med flyforbud over byen under Tall ship race, vi fikk nyte dette fantastiske arrangementet men hadde i bakhodet at vi skule være litt årvåken.. men det tok ikke fra meg gleden selv om jeg var litt mer på vakt.mer politi i gatene som var synlig var betryggende.. jeg gir all min hånør til den nye regjering for flott arbeid så langt..:)

Sørdal

29.07.2014 kl.12:56

Herregud.Når man faktisk tror at dette er iscenesatt av politikerene for å få økt oppslutning så har man jaggu sett for mye filmer om konspirasjonsteorier eller røkt for mye skumlegress i godt sosialistisk lag.Ikke rart psykisk helsevern trenger ekstra bevilgninger...

Frank Johansen

29.07.2014 kl.12:58

Her ved Trondheim Værnes flyplass er det tilrettelagt for at folk kan kikke inn på flyplassen utenfor gjerdet slik at man kan se flyene lande og ta av. Dette er flittig brukt for folk som liker fly, helikoptere etc.

Men nå ble altså denne aktiviteten meldt i fra av paranoide folk som ringte inn til politiet i den tro at to 19-åringer og en 30-åring var potensielle terrorister, politiet kom og hanket dem inn. De ble heldigvis ikke buret inne, men dette illustrerer fremtiden hvor vi gradvis nærmer oss en politistat vi IKKE ønsker oss.

Alle som ikke holder på med "mainstream" aktivitet skal altså bli meldt inn til politiet av vettskremte og paranoide folk. Uskyldige mennesker skal altså bli nødt å forklare seg til politiet for at de utøver uskyldig aktivitet.

M. Kristiansen

29.07.2014 kl.12:59

"Haakon"

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, er en del av Politi- og lensmannsetaten,[2] direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og sidestilt med Politidirektoratet.

Hilde Dahl Hirai

29.07.2014 kl.13:30

22. juli katastrofen avslørte store mangler ved samband og samhandling mellom de ulike sikkerhetsetatene vi har. Nå sies det at politiets utstyr er utdatert. Om ikke annet så blir dette en god "øvelse" og en anledning til å finne ut hva som ikke funker, og at det er et stort forbedringspotensiale i norske sikkerhetsrutiner som det bør jobbes videre med. Uansett er det politikerne som bevilger penger....

Harald Magistad berge

29.07.2014 kl.15:50

Det er klart at Elden hvet hva han snakker om i sitt forsvar av potensielle terrorister !

John Christian Elden

29.07.2014 kl.19:38

Harald Magistad berge: Synes du dette var et godt "forsvar av potensielle terrorister" eller har du bare blitt skyttergravsblind?

John Christian Elden

29.07.2014 kl.19:40

Utenlandsnordmann: Har gått rett tilbake til historiebøkene for å få det korrekt neste gang :-) Vi har vært i begge landene med våre soldater (hhv 320 og 163 personer), men i Irak først etter at Saddam ble styrtet. Noen fiender har vi nok greid å få likevel.

_marius

29.07.2014 kl.23:59

Hei,

ER det noen studier som sier at mer politi (Større politistyrke og mer synlig politi) fører til lavere kriminalitet.

Årsaken til at spørsmålet stilles er at Steven D. Levitt (Økonom, vinner av John Bates Clark-utmerkelsen i 2003) konkluderer med en helt annen hovedårsak i en av sine bøker. Dette etter å gått gjennom og analysert store datamengder fra USA for å prøve å finne årsaken til nedgangen i kriminaliteten i New York på 1990-tallet.

Er bare nysgjerrig :) Det innlysende og opplagte er kanskje ikkje alltid det korrekte...?

Trond-Egil

30.07.2014 kl.00:10

Hvordan kan du påstå at folk skvetter av bevæpnet politi?

Jeg var med guttungen på Norway Cup. Her var det plenty av polititjenestemenn- og kvinner bevæpnet. Disse tok seg god tid for å prate med publikum og utøvere. Så svært lite til bortskremte mennesker. Husker jeg så et bilde av en bevæpnet politimann som satt plaster på foten til en ung liten gutt. Ingen var hysteriske av den grunn. Man blir kanskje litt overrasket, synes det er litt spesielt, men det blir jeg også, hver gang kona sminker seg (det er ikke ofte nå til dags). Blir nødvendigvis ikke skvetten for det om.

Her en annen dag, på vei til jobb, traff jeg fire bevæpnede politifolk på Oslo S. De patruljerte rundt sentralstasjonen, og vet du hva? Folk gadd knapt å snu seg etter dem. Man skulle nesten tro at folk avskrekket styrtet noen titalls meter unna, men nei.. Alt gikk sin vante gang. Det er vel heller ikke sånn at en permanent bevæpning av politiet betyr politifolk med to-håndsvåpen og full utrustning - slik vi er vant til å se dem fra media.

En liten ting til slutt. Norge er truet av terror. En politimester i Bergen lar gamle Olga og katter bli prioritert fremfor alt. Virkelig. Men Bergensere har vel alltid vært noen raringer. Kona mi er forresten Bergenser. Rar hun også. På en god måte, da. I tilfelle hun leser dette.

Kul blogg ellers. Du har mange gode poeng. Men ikke alle treffer like godt.

Marit

30.07.2014 kl.08:51

For en gangs skyld enig med Elden - ikke gjør om Norge til en politistat. En annen sak er at nå har de fått et argument for å bevæpne seg på ubestemt tid for å kunne ha "lav responstid".

Jørgen

30.07.2014 kl.13:41

"Et land i verden som har vært et terror- og krigsmål helt siden Norge valgte å tro på USAs "bevis" for at Saddam Hussain hadde masseødeleggelsesvåpen og der vi "måtte" velge om vi var "for eller imot" USA, og støttet en militær intervensjon i et fremmed land. En kamp som senere fortsatte i et annet fremmed land Afghanistan."

HELT riktig. Akkurat det samme med World Trade Center. VI valgte og stole på USA.

Utenlandsnordmann

30.07.2014 kl.14:06

KS: Ja, vi har vært med i Irak, men vi var ikke med på invasjonen. Helt klart unøyaktig formulert av meg.

Elden: Jepp; vi var med etter invasjonen - men dette var *etter* Afghanistan. Vi var i Afghanistan i 2001, mens vi først hjalp til i Irak etter at invasjonen var ferdig, fra 2003.

Harald Magistad Berge

30.07.2014 kl.17:25

Kjære John Cristian Elden ,jeg trodde din juss var på et høgt nivå,men når du ikke forstår hva jeg har ment med hva jeg har skrevet i kommentaren til deg ,så er jeg blitt en tviler.

Jobben din er å forsvare mennesker som er svake i å tilpasse sin forstand til virkeligheten ,så det seier litt om forstand din.

Men du er uskyldig idet du gjør,hunder holder se til dem som gir de mat og dette er din juss,hunder er et trofaste dyr for norske mennesker som gir de mat

Roger

30.07.2014 kl.22:29

Med tiden vil det trenge seg frem ett behov for konstant bevæpnet politi også i Norge. Skulle på sett og vis ønsket av det alltid var, om ikke politi, så iallefall vakter oppsatt med MP5 på flyplasser o.l. grenseoverganger. På den måten ville folk være vandt til det ved eventuelt heving til terrorberedskap. Bi effekten vil være at folk oppfører seg normalt når de ser det, og det blir lettere for beredskapspersonell å se avvik som bør undersøkes. Beredskap kan også økes uten å informere spesielt på den måten som er blitt gjort nå.

Otto

01.08.2014 kl.10:10

Frykter at den "generelle" bevæpningen i disse dagene har normalisert forholdet til å se politi med våpen på hofta. Det er utrolig hvor fort man blir vant til slik. Når det engelske politiet klarer seg uten generell bevæpning, må vi også kunne klare det.

Skriv en ny kommentar