hits

En grei dom

kommentarer 27 kommentarer

50 dager i spjelet, en bot som sponsorene fort dekker og passasjer frem til 2019. Årets største og mest omtalte rettssak er avsluttet. For her er punktum nok satt.


Dommeren benyttet anledningen til litt opplærende virksomhet overfor oss andre. Hun pekte på hvor viktig det er at vi har promilleregler i trafikken, og at uvørenhet mellom alkohol og kjøring tar liv hvert eneste år. Hun benyttet også anledningen til en mild kritikk av politi og påtalemyndighet for å ta ut tiltale basert på et avhør som er tatt av en beruset person, og la det til grunn i formildende retning. Betenkelighetene med å avsi tilståelsesdom på dette punktet ut fra den siktedes forklaring, avveide dommeren mot beruselsen og hans ønske om å få saken avgjort på forenklet måte. Med straffepåstanden som ikke var å ta av på noen som helst måte fra påtalemyndighetens side, er det nå grunn til å komme seg videre med nye verdensrekorder på andre områder.

Dommen kan i praksis ikke ankes. Siktede har fått det som han ville, og avviket mellom statsadvokatens forslag til straff på 60 dager og dommerens dom på 50 dager, er ikke så stort at det etter straffeprosessloven vil gjøre at lagmannsretten vil slippe inn en eventuell anke til behandling. Dessuten er det ikke førstestatsadvokat Soknes' stil å anke over bagatellmessige avvik.

Siktede vil aldri se en fengselscelle med denne dommen. Enten blir den sonet i åpen anstalt med et rustent gjerde rundt som står der mest for syns skyld, eller så noterer jeg at det er spekulert omkring fotlenkesoning. Straffens lengde er ikke til hinder for det, så vurderingstemaet blir da om det av hensyn til straffens formål og avskrekkende effekt i fremtidige promillesaker, finnes ubetenkelig å tillate slik soning. Ut fra Stortingets generelle holdning til fengselsstraff i høypromillesaker, er det fortsatt en mark å pløye.

Og siktede har garantert fått sin lærepenge, samtidig som media nå kan rulle inn alle reportasjebussene som har omkranset Trondheim tinghus, og sysselsatt hele redaksjoner både i sporten og kriminalavdelingene det siste halve året. 

Norgeshistoriens største kriminalsak noen sinne har fått sitt punktum.

27 kommentarer

Asbjørn

09.10.2014 kl.13:22

Kanskje litt drøyt å kalle dette "norgeshistoriens største kriminalsak". I alle fall er det respektløst overfor alle involverte og etterlatte etter 22/7.

Jakob Breivik Grimstveit

09.10.2014 kl.13:28

@Asbjørn: 98,2% sikkert ironi.

Sander

09.10.2014 kl.13:35

Tror ikke han mente det Asbjørn. ironi var det vell fra Elden.

erik rpbak

09.10.2014 kl.13:54

håper se han i vm från sverige

Erling

09.10.2014 kl.13:58

Det står ikke noe om dommen er betinget eller ubetinget, det er stor praktisk forskjell

Er fengselsstraffen 50 dager ubetinget?

09.10.2014 kl.14:02

Sikkert ironisk i forhold til oppmerksomheten fra media og med et snev av sannhet. Saken har opptatt media så mye at det fra den vinkel muligens kan være den største krimsaken

09.10.2014 kl.14:03

ubetinget, han må sone - enten i buret eller med fotlenke

Espen

09.10.2014 kl.14:06

Bra, Asbjørn. Smart du!

Gorilla Tor

09.10.2014 kl.14:23

@Asbjørn: Kommentaren om "Norgeshistoriens største kriminalsak" bør nok sjåast som eit spark til medias heilt hinsides horrible fokus på denne fillesaken (utan å da undervurdere promillekøyring som samfunnsproblem).

Berit

09.10.2014 kl.14:32

Dommen kom som et sjokk på Eskil Pedersen, som er rystet. AUF krever en nasjonal gråte-dag, gjerne foran stortings- og kommunevalg.

OleR

09.10.2014 kl.14:35

LA meg si at soning i "åpen anstalt med rustent gjerde mest for syns skyld" fortsatt er soning. Man er fortsatt bundet opp innenfor dette rustne gjerdet. Man kan ikke forlate stedet eller bevege seg fritt. For en langrennsløper som helst bør stikke mange mil til skogs så vil dette selvsagt også være en streng straff, og definitivt en soning.

pedersens

09.10.2014 kl.15:04

Treningsmessig er det bedre å sone på et fengsel som kleivgrend i telemark, med treningsmuligheter i fjellet der og skogsarbeid, heller enn å sitte låst effektivt sett inne på sin egen bolig, og evt en gymsal om han får lov til dette.

Cornelius

09.10.2014 kl.15:21

"Norgeshistoriens største kriminalsak noen sinne har fått sitt punktum."

Gratulerer dette er det mest idiotiske som noen gang er skrevet.

fifi og fofo

09.10.2014 kl.15:35

Trodde det var sånn at en ikke kan søke om å sone med fot lenge hvis ikke dommen er mer enn 3 mnd eller noe??

Martin watvedt

09.10.2014 kl.15:44

Så når jeg satt bak gjerdet på trøgstad fengsel bak et rustent gjerde og sonet straffen min satt jeg altså ikke i fengsel?? Fikk et sterkt intrykk av at vi ikke fikk lov til og gå derfra ... Hva mener du med dette? Er ikke no fett og sitte samma om det var ett hvitt stakitt gjerde på 1 meter! Fengsel er fengsel når man sitter der.

Thomas Riot

09.10.2014 kl.15:57

Men speiler denne dommen folks rettsfølelse. I think not

Tangen

09.10.2014 kl.18:12

Håpløst asbjørn, for en klovn du er

Ifa32

09.10.2014 kl.18:44

Promillekjøring skal i følge loven straffes med ubetinget fengsel. Altså inn å sone. Får han fotlenke , så er det latterlig og forskjellsbehandling på mannen i gata og en med ett mer kjent navn.

Jan Ove Ringstad

09.10.2014 kl.19:44

Kan Elden forklare logikken i at det er straffbart å kjøre i fylla mens det er formildende å lyge i fylla? Skurrer litt i mitt hode! Er det slik å forstå at det da ikke er straffbart å lyge i fylla, eller litt straffbart siden det er å betrakte som en formildende omstendighet. Er litt forvirret!

Jan Johansen

09.10.2014 kl.19:55

En grei oppsummering av Elden!

EddyEagle

09.10.2014 kl.19:58

Ifa32:

Fotlenke er å anse som ubetinget fengsel, soning må ikke nødvendigvis gjøres bak fengselsmurer på kortere dommer, eller når det er kort tid igjen av en lengre dom.

Forskjellsbehandling vil det kun være hvis Northug nektes en slik soning, når mannen i gata i flere år har fått innvilget den samme soningsformen.

Per

09.10.2014 kl.20:32

De som aldri har gjort noe dumt må virkelig gjøre seg til kjenne slik at vi krimminelle har noen vi kan henvende oss til.

Scott Johansen

09.10.2014 kl.21:46

Men her nevnes det ikke at "Alle dyrene er like men noen dyr er likere enn andre...". Den kvinnelige sorenskriveren som ble tatt med nærmere tre i promille ikke langt fra Gardermoen har tilnærmet ikke fått noen straff, pga. bekjente i rettsystemet. Og har bare mistet lappen for tre år...noen som snakket om likhet for loven i "demokratiet" Norge...

Olav HH

09.10.2014 kl.22:04

Fin oppsummering.

Hvis man skal måle en kriminalsakenes størrelse etter hvor mange spaltemeter de får i pressen så ligger denne høyt oppe.

Pressen burde kanskje heller bruke spalteplassen annerledes i kriminalsaker. Kanskje antall spaltemeter reguleres av antall tiltalepunkter (tidlig i en sak må det her vises et skjønn) eller øvre strafferamme?

Men egentlig tror jeg det er viktig å ha fokus på politikerne og deres sexskandaler. Eller generelle kriminelle handlinger. Politikere skal ikke være forbilder hvis de skal representere folket. Det ville være en berikelse for Stortinget om man fikk mange tidligere straffede der. Og det ville være en fornøyelse om en KrF-politikere ble tatt for å kjøpe homsesex i Litauen.

Politiets informasjonstjeneste

10.10.2014 kl.10:38

Hadde Jan Kvalen blitt funnet bak rattet på bilen ville saken blitt henlagt på stedet.

Daniel

10.10.2014 kl.10:51

this is a shock....

Kim

10.10.2014 kl.13:05

@pedersens "heller enn å sitte låst effektivt sett inne på sin egen bolig, og evt en gymsal om han får lov til dette."

Han blir jo ikke innelåst i sin egen bolig. Med fotlenke soning så har du 37,5t i uka til arbeid og noen timer i uka til ærender som butikk, bank etc. Det vil si at i dette tilfellet hvor northugs jobb er å være skiløper, så kan han bruke disse timene på trening.

Skriv en ny kommentar