hits

Bøtelagt og fortsatt uskyldig

kommentarer 4 kommentarer

En vøren sportsutøver fra det blide Sørland mistenktes av politiet for å ha kjørt for fort med vannscooter, og har fått et forelegg på 5 000 kroner for det. Mannen nekter skyld, viser til at han ikke har kjørt, men vedtar forelegget.

Går det an da?

Ja det gjør det.

Et forelegg kan utferdiges av påtalemyndigheten når de mener at vilkårene for straffeskyld er oppfylt. Det er imidlertid ikke påtalemyndightene men domstolene som kan avgjøre om noen faktisk er straffeskyldige. Det er elementær menneskerettsjuss i alle demokratiske samfunn. Alle har krav på å bli betraktet som uskyldige frem til deres skyld eventuelt er fastslått av en uavhengig domstol.

En som mistenkes kan velge å vedta forelegget rett og slett for å få saken ut av verden fordi han ikke ønsker å belaste retsapparatet - eller seg selv eller en venn - med saken. For eksempel kan han se for seg et massivt medieoppbud, en langvarig saksbehandling eller rett og slett faren for å bli belastet bare av å møte i retten. Det beste eksempel er vel de såkalte prostitusjonsbøter. Vil du bare vedta for å få saken unna og unntatt offentlighet, eller vil du møte i retten for å søke å bevisføre at dere rent faktisk ikke hadde sex? Eller som her: Vil du bruke en dag i retten for å slippe å betale 5000 kroner?

Når påtalemyndigheten heller ikke anser saken så viktig at de utferdiger en tiltalebeslutning - som de også kan gjøre for bøteforhold i unntakstilfelle - er dette en effektiv måte å avslutte saken på for begge parter. Staten får pengene sine, og du er fortsatt uskyldig. Og media mister et oppslag eller ti.

En form for remis, som Magnus Carlsen ville kalt det.

4 kommentarer

Ole Martin Paulsen

12.12.2014 kl.18:00

Om du uheldigvis senere en gang skulle ende opp i retten i annen sak, vil du antakelig bli møtt med at siden du har vedtatt forelegget, så legges det til grunn at du har gjort det. Men det er feil, og Elden har som sedvanlig helt rett :-)

Jan Johansen

12.12.2014 kl.23:00

God voksenopplæring av Elden!

Svein Harald Endresen

18.12.2014 kl.20:29

Ja jeg trodde en vedtakelse av et forenklet forelegg var på samme tid en bekreftelse av forholdet. Jeg nektet en gang forelegg på kr 3000 "for ulovlig jakt på statens grunn". ( Høsten 1995) Jeg var sammen med min far da han jaktet. Etter en bedre middag la vi oss for en liten middagslur. Den offentlige tjenestemann kom inn i hytta og vekket oss. Han spurte etter jaktkort. Etter som bare min far hadde jaktkort spurte den offentlige tjenestemann om hvorfor det var 2 hagler i gangen ? Det er fordi den ene er min svarte jeg. Og hva gjør du med den da ? Skyter på leirduer svarte jeg. Det ville han ikke tro på. Min far tok så fram en leirduekaster og viste den offentlige tjenestemannen. Min far orienterte den offentlige tjenestemannen om at vi (også) øvde på leirduer og viste "åstedet". Etter noen dager kom der et forenklet forelegg i posten " kr 3000 i bot for å ha drevet ulovlig jakt." Eg vart mildt sagt forbanna,- for å si det på godt Nord-Norsk. Jeg dro rett ned til politikammeret og fikk snakke med Gro Holm. Politi-jurist ved Rana Politikammer. Jeg forklarte hvordan det hang sammen. Nei . det sto i rapporten at jeg var påtruffet på jakt. Men....Nop.- Nyttet ikke. Jeg mente den offentlige tjenestemann hadde FORFALSKET RAPPORTEN. Imidlertid tilbød jeg meg å betale en bot på kr.1000 for å bli ferdig med saken. Å bruke penger på advokat ville jo være like menigsløst som selve straffesaken....   Aktoratet avholdt sitt innledningfordrag og jeg lige så. Efter en kort formalisisk bevisføring med dertil prosedyre trakk retten seg tilbake for å avsi sin dom. DOMMEN Tiltalte er dømt for øvelseskyting på statens grunn til å betale en bot på kr. 700,- syv-hundre-kroner. Tiltalte har selv forklart for retten at tiltale og hans far hadde skutt på leirduer på en område hvor det ikke er tillatt. Dommen ble IKKE anket....... ! KONKLUSJON: Med bakgrunn i denne straffedom så har jeg altså vært kriminell siden 1995. Jeg Ærklærer herved på ære og samvittighet at dette er den eneste kriminelle handling jeg faktiskt har begått. Oslo, 18. desember 2014. Svein Harald Endresen.

Geir Hansen

21.01.2015 kl.23:18

Gjelder dette bare forenklede forelegg? Det heter seg vel at å vedta et forelegg regnes på lik linje som å være dømt? I forhold til politiattester o.l?

Skriv en ny kommentar