hits

Når det vises handlekraft

kommentarer 22 kommentarer

Asylminefeltet har siste uke virkelig vist oss handlekraftige avgjørelser - der det er vilje til det.
Når en meksikansk student erter politiet ved å ta opp sitt nasjonalflagg i Rådhuset foran Malala, blir han korrekt pågrepet og ilagt forelegg for sitt velmente ufarlige stunt. Men til motsetning fra vanlige bøtesaker blir han ikke deretter løslatt, men overført asylfengslet på Trandum. Der det skal mye til før våre vanlige «falske» asylsøkere fra fjerne land ender - selv etter år og dag på asylmottak i Norges grisgrendte strøk. Meksikanerens asylsøknad tas imot og ferdigbehandles på to dager, og han sitter på flyet ut av Norge den fjerde dagen - idag mandag kl 9:35 - før klagen er behandlet og hans sikkerhet er vurdert. En fremdrift en skapelsesberetning verdig.

Han fengsles av politiet på grunn av frykt for unndragelse - før han straks etter pålegges å unndra seg etter asylavslaget. At tingretten ikke ga politiet medhold i fengslingen hindret ikke at den ble gjennomført. Lagmannsretten skulle avgjøre politiets anke idag, og mesikaneren måtte sitte frem til anken var behandlet. Nå kommer ankesaken til å bli hevet i ettermiddag uten rettslig prøving.

Dette skjer selv om han kommer fra et land der borgerne kan reise inn til Norge visumfritt, og besøke landet inntil 90 dager med mulighet for forlengelse til det dobbelte.

Med avslag på asylsøknad kan meksikaneren gjerne reise tilbake til Norge -  det medfører ingen utvisning eller at han er persona non grata. Han kan i prinsippet gå av flyet i Mexico City og sette seg på neste fly til Norge. Jeg tar for gitt at han ikke er utvist. Til det er bøteforholdet ikke alvorlig nok. I alle normale situasjoner.

Hvorfor dette var en så viktig sak med VIP-behandling fra vår justissektor, er ikke uten videre lett å se. Ut over at politiet ble stilt i forlegenhet. Men det kan vel ikke ha vært avgjørende i vårt demokratiske samfunn? Eller?

 

Samtidig ser vi at statens utøvende myndigheter ikke hadde fått med seg Sundvollen-avtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre når det gjelder asylbarnas skjebne. Stortingsflertallet kunne luktet statsrådsblod, men en statsråd med næringsvett kom dem i forkjøpet. I løpet av tre dager har man "oppdaget feilen", hatt møte med mellompartiene, lagt seg flat og gitt dem fullt medhold i kravet om ny forskrift som binder forvaltningen. KrF og Venstre har fått til mer for asylbarna på tre dager enn SV og Arbeiderpartiet greide på 8 år. Aldri før har noen forskrift blitt unnfanget, utviklet, født og iverksatt i løpet av så få dager, og der den lovbestemte høringsrunden tilsynelatende ble foretatt i Bergens Tidende og Aftenposten.

Denne gang kan jeg politisk skjønne VIP-behandlingen.

 

Men viktigst av alt: Begge sakene viser at det kan vises handlekraft -  når man bare vil.

Men hvorfor vil man så sjelden?

22 kommentarer

Javeed Shah

15.12.2014 kl.07:42

Hva om han i samme slengen blir forhåndsvarslet om utvisning pga vedtatt forelegg? Da blir han utvist og ved retur risikerer han ett års fengsel. Jeg mener sjansen for dette er stort.

Si gjerne litt om hva du synes om straffenivået på brudd på innreiseforbudet.

Geir

15.12.2014 kl.08:09

Godt vedkommende blir kastet ut ute nåde. Asylsøknaden var begrunnet i "Sosial nød" ifg. advokaten.

Skulle dette gått gjennom hadde vi hatt 5 milliarder asylsøkere her med tigger koppen på NAV.

Hanna

15.12.2014 kl.08:09

Det viktigste er at såkalte norskinger ikke får bestemme hvem som skal til landet, slik at Norge forblir et åpent land, og at den såkalte "norskheten" forsvinner til fordel for en stor familie av verdensborgere.

Erik P

15.12.2014 kl.08:20

Handlekraft fra norske myndigheter er vanligvis mangelvare. Her ser vi et par eksempler på at dette er i ferd med å snu. Bra!

Norsking

15.12.2014 kl.08:55

Sånne som deg Hanna, er grunnen til at min stemme går til Frp.

John H

15.12.2014 kl.08:57

Flott denne karen reiser ut, vi trenger å sende ut veldig mange hver dag i 2015 og Hanna er neste som skal ut.

toto

15.12.2014 kl.09:13

Dette var slik det burde være . Hvorfor så sjelden ?

Gi deg nå Elden . Du vet det er på grunn av advokatene og de regide asylreglene vi har i Norge .

Elden er veldig PR kåt

15.12.2014 kl.09:54

Du synes det er leit at du ikke fikk han som kunde, så du kunne tjene enda mer penger....Dette hadde gitt deg enda mer PR/parodi.

Eivind

15.12.2014 kl.10:03

Enig med Elden her. Rettsikkerheten til den svake part er ikke tilfredstillende. Han burde fått prøvd saken sin for retten slik som alle de andre asylsøkerne.

Dette er ikke en behandling en rettstat verdig!

Ira K

15.12.2014 kl.10:03

Ja, han var fra Mexico................Om han eks. hadde vært fra Somalia, ville han sikkert fått opphold. Både med falsk ID og andre ubegrunnede årsaker. Så dette er bare merkelig.Norge vil ha mest mulig muslimer, virker det som.

Karl P

15.12.2014 kl.10:12

Eivind, de som søker asyl har kun rett en behandling av søknaden, ikke det misbruket av domstolene vi ser i mange saker.

John H

15.12.2014 kl.10:55

Jeg var kanskje litt vel tøff mot "Hanna" her, men makan til provosering, sorry:) Flott den nye regjeringen viser sterk handlekraft. Det er sendt ut mange, og flere skal sendes ut i 2015. Det må til bl.a. for å unngå flere asylbarnsaker der de med avslag har vært altfor lenge i landet innen de sendes ut. Domstoler må ikke misbrukes og det må tas tidlige sterke avgjørelser som her. Det er best for asylsøkeren også, ventetid gir falske forhåpninger + de må komme seg videre i livet. At noen ikke liker denne handlekraft har en jo sett i 8 lange rød/grønne år, en tid som neppe kommer tilbake. God Jul :)

Scott Johansen

15.12.2014 kl.12:23

Som John Christian her sier: "Denne gang kan jeg politisk skjønne VIP-behandlingen." Det er som den tidligere svenske næringsministeren Bjørn Rosengren uttalte: Alt er politikk i Norge. Og når det stilles det retoriske spørsmålet: "Men hvorfor vil man så sjelden?" så har det sammenheng med de tidligere regjeringene landet har hatt. Som Investor Arne Fredly uttaler: "Hvis vi skal være helt ærlige, så må vi bare erkjenne at det først og fremst er økonomiske flyktninger som kommer til Norge." Disse flyktingene er ikke annet enn stemmekveg for venstresiden og beskyttes derfor av systemet, slik det er vanlig med sosialistiske regjeringer. Men med en borgerlig regjering( dòg i mindretall) så tørr pressen endelig å belyse kostnadene ved nevnte stemmekveg, og de tallene som da fremkommer burde være mer enn skremmende lesning for landets innbyggere. Ønsker befolkningen i fremtiden å opprettholde dagens utopiske velferdssystem, så kan vi ikke forsette med en innvandring av mennesker som blir en belastning på systemet fremfor mennesker som skaper verdier i samfunnet.

Ingar Holst

15.12.2014 kl.14:52

Taliban Norge har som eneste politiske gruppering programfestet å avvikle hele asylinstituttet og erstatte det med kontrollert arbeidsinnvandring:

https://www.youtube.com/watch?v=4DzEqAc96W8

Bernt W

15.12.2014 kl.15:10

Jeg tror "effektiviteten" i gjennomføringen

nettopp skyldes at politiet ble satt i forlenget.

Ronny Alte

15.12.2014 kl.17:15

Den dagen myndighetene prioriterer kriminelle og voldelige asylsøker/innvandrere fremfor godt integrerte barnefamilier har Norge kommet langt. Dessverre ser det ut til at det er viktigere å sende ut barnefamilier og la de som utgjør en trussel mot eller utnytter samfunnet gå fritt i gatene...

Bagher Mohebali

15.12.2014 kl.19:32

KrF og Venstre har fått til mer for asylbarna på tre dager enn SV og Arbeiderpartiet greide på 8 år.

Godt sagt Advokat Elden, helt enig med dem.

Janne

15.12.2014 kl.20:38

Her var det mye usympatisk tull fra veldig mange. Skam dere

Rauen

15.12.2014 kl.20:46

Elden har ingen troverdighet i slike saker. Advokater som han representerer de griskeste aktørene i asylindustrien.

Eirin

16.12.2014 kl.06:59

Kjekt å se alle som tror dom vet hvordan verden fungerer og har media som sin største informant.

denne slags "vip-behandling" forekommer nok så ofte - bare det at det ikke havner i media.

Så nå innbiller folk seg at dette tilfelle var for at han ikke var muslim og finner opp den ene teorien mer fantastisk enn den andre. Og trur de er inne på noe. For at de læst dagsavisen og noen rasistisk internettside.

Oppgitt

16.12.2014 kl.09:19

Hvordan kan den Norske stat som aktivt driver krig mot narkotika gi asyl til et menneske som kommer fra den delen av verden som tar støyten for vår krigføring?

Det vil på sett og vis være å anerkjenne at krigen vi driver mot narkotika skader mer folk en hva narkotika gjør, noe som er et faktum.

Stopp krigen mot narkotika!

Tore Wilken Nitter Walaker

17.12.2014 kl.11:21

At V og KrF har fått til dette for asylbarna er fortenestefullt. Minnar om at med "asylbarna" så snakkar ein ikkje om alle barn som har søkt asyl, men om dei som ikkje har fått opphald i landet, og som myndigheitene, politiet, ikkje har fått returnert raskt. Avslag på opphald skal sjølvsagt bety retur. Men når ein ikkje klarar å returnere nokon og dei har gått på skule her i lang tid og snakkar omtrent berre norsk, kanskje er født her, så skal ein altså likevel få bli i landet, etter forskriftsendringa. Det er bra, det er menneskeleg og det einaste riktige.

Skriv en ny kommentar