hits

Når makten korrumperer - om politiets ulovlige førerkortbeslag

kommentarer 62 kommentarer

Politiet er gitt en vidtrekkende makt til å bestemme over hvem av oss som skal kunne kjøre bil. Veitrafikkloven oppstiller et rundt og fint krav til at man må være "edruelige" før man kan ferdes bak rattet.

I Politidirektoratet har noen utarbeidet handlingsplaner som kan sikre politiets deltagelse i den politiske debatt. I russammenheng har for eksempel Politidirektoratet utgitt en plan om bekjempelse av narkotikakriminalitet I punkt 4.4 heter det om politiets oppgaver:

"Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis."

På andre fronter vil politiet bekjempe motorsykkelentusiaster ved å kalle dem kriminelle gjenger og lage handlingsplaner der de erklærer at de vil og må bruke "forvaltningsmessige virkemidler" for å motarbeide dem.

Et slikt "virkemiddel" er førerkortbeslag.

Men er det lovlig?

NEI sier nå Sivilombudsmannen i en knusende klar avgjørelse som politiet må rette seg etter. Makten kan ikke lenger misbrukes "i det godes tjeneste".

På juristnorsk konkluderer ombudsmannen med at "De to bøteleggelsene av klageren var isolert sett ikke nok til å oppfylle vilkårene for tilbakekall. Politiets bevisvurdering og vektlegging av klagerens redegjørelse synes ikke å ha vært i tråd med beviskravene i vegtrafikkloven § 34 femte ledd eller med retningslinjene i politiets håndhevingsinstruks. I mangel av ytterligere undersøkelser fra politiet forelå det dermed ikke tilstrekkelige holdepunkter for direktoratets konklusjon om at klageren brukte rusmidler med en slik regelmessighet og hyppighet at det forelå misbruk, eller at misbruket hadde betydning for hennes skikkethet som innehaver av førerett, jf. vegtrafikkloven § 34 femte ledd."

Kort sagt: Du er ingen trafikkfare selv om du skulle ha tatt deg en blås, noe mer enn du er det om du skulle ha tatt deg et glass øl. Forutsatt at du ikke kjører rett etterpå selvsagt.

Bergens Tidende har fulgt opp avgjørelsen med en knakende god lederartikkel. . Det er ikke vanskelig å være enig i konklusjonen:

"Politi og domstoler må slutte å inndra førerkort som et ruspolitisk virkemiddel"

Jeg legger til: Hvis ikke sees vi nok snart i retten.

 

 

62 kommentarer

Irritert

27.05.2015 kl.22:04

Det er lenge og langt siden politiet i Norge var til for å tjene landets innbyggere.

Nå er det kun bøtelegging og førerkortbeslag som står i fokus.Det skal omtrent ingenting til for å miste førerkortet i Norge.Det facicstiske "prikksystemet" fks, å fy farao.Det er da slik at får man prikker for småovertredelser, slik som 10 km over fartgsgrensen 3 ganger så mister man førerkortet.Systemet skaper tapere, og det skaper navere.

Norge er et nisseland.Og som ikke dette var nok så får man selvsagt også bot.Straffene er så harde at du heller vil bli tatt for tyveri.

Andreas

27.05.2015 kl.22:04

God reklame anonse, det er høres ut some noe et totalitert styre ville gjort.

Chris

27.05.2015 kl.22:07

HAHAHHAHHAHA, LEGALISERING AV CANNABIS

TRANGESYNTE POLITIKERE , SPØR DU EN AV DE IDIOTENE HVORFOR CANNABIS ER ULOVLIG VIL DE SI " NARKOTISK STOFF" FORBANNADA FJOLSER HELE GJENGEN

Ove

27.05.2015 kl.22:16

når skal politi bli straffet når de bryter loven på denne måten?

Rune

27.05.2015 kl.22:16

Vel, en ting som irriterer vettet av meg når det gjelder førerkortbeslag, er at det er opp til vedkommende politimann å avgjøre hvorvidt du har kjørt forsvarlig eller ikke. Og for sikkerhets skyld, tar de førerkortet fra deg.

Og kjører du lastebil, ryker lappen din "midlertidig" selv om personbilen har skylden.

"Rutinemessig førerkortbeslag" burde ikke vært noe tema, i hvertfall ikke før politiet tar førerkort fra sine egne i tjeneste som er ute for uhell, ulykker osv, da disse har et særskilt ansvar.

Ketil

27.05.2015 kl.22:36

Ignorance is bliss...

Gratulerer Chris og Ove. Jeg blir så imponert at det er helt utrolig.

Henriksen

27.05.2015 kl.23:20

Legalisering handler ikke om sosial aksept... Det handler om å redusere narkotikaproblemet.

Idag har mafia monopol. Det både brutaliserer samfunnet og øker nettopp sosial aksept for narkotika. Vil politiet ha en umulig jobb?

Har de spurt vitenskapen?

Sveits og Portugal har hatt store fordeler med legalisering.

Henriksen

27.05.2015 kl.23:26

...forøvrig har nok politiet ganske rett i at det ikke er så glupt å undervurdere motorsykkelgjengers økonomiske motiver og det er neppe heller lurt å kjøre bil etter noen pils.

Når det gjelder politiets motstand mot legalisering kan en jo nevne Norges mest kjente narkodømte, tilfeldigvis en politimann.

Klart de ikke vil legalisere når de selv er med på det illegale markedet og ødelegger menneskers liv ,uten skrupler.

Donald Duck

27.05.2015 kl.23:52

La nå politiet gjøre jobben, skal dere henge noen ta noen politikere som har utarbeidet retningslinjer og visa versa!

Det er høl i huet att en som har 300 000 i året får samme bøtene ved fartsoverskridelser som en som har 3 000 000 iåret tror du att dem bryr seg om dem får 10000 i bot!

Regler er ikkje skapt for rettferdighet men å flå folket over en lav sko.

Å når det kommer til rus har dem ingenting i trafikken og gjøre så det er bedre det er 3 for mange uten førerkort enn 0

Carlsbj

28.05.2015 kl.00:10

Nå er ikke førerkort en menneskerett, men jævlig kjekt å ha. Det er jo to problemer her:

1) Politiet ser bort fra grunnleggende rettssikkerhet, og lovverket, og tøyer fullmakter lenger enn det er grunnlag for. De verste er kanskje at de

2) gjør dette i politisk hensikt. Jeg ser i eget fag (miljø/naturvern) at politiet i stor grad driver politikk i delvis motstrid til hva lov- og regelverk faktisk sier. Og du kan jo spørre Olav Torvund om det samme når det gjelder trafikk/sykkel... Lojalitetskravet til fattede (lov-)vedtak burde være strengere til politiet enn til offentlig forvaltning ellers. Men det virker som tvert om.

Arve

28.05.2015 kl.00:15

Kjempebra John Christian Elden!

Under rus skal alle holde seg unna kjøretøy, men at politiet takler problemene knyttet til rusmiddel på denne måten er forkastelig. Det som slår meg er punkt 4.4 av politiet oppgaver:

"Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis."

Dette føles som en begrensening av ytringsfriheten, og å frata førerkort løyser ingen problem knyttet til narkotika, det gjør skaden bare verre.

Meg selv

28.05.2015 kl.00:22

Enig med politiet i grunn. Det er alt for mye dritt i samfunnet og rusmidler er en stor årsak til det. Hadde alkohol blitt inført i dag ville det også blitt ulovlig helt klart. Jeg heier på å ha kamera på buss, taxi, de fleste belastede strøk med massiv overvåkning og derved på tak i all dritten som gjør at de lovlydige går rundt og er redde. På den måten vil vi tvinge folk til å kutte ut dritten de holder å med og samfunnet blir trygt å leve i igjen. Strengere straffer må også til, og vanekriminelle må låses inn og få tvungen behandling.

David

28.05.2015 kl.00:43

Jeg er også av den oppfatning at politiet i Norge ikke er som vi helst hadde håpet. Jeg kan ikke gi noen eksempler på land som har et perfekt politi-korps, og Island, i og med det er så lite, er kanskje en for dårlig sammenlikning.

Selv har jeg sett både dårlig oppførsel og dårlig behandling som politiet er ansvarlig for. Det er mange dårlige eksempler i politiet, derom hersker ingen tvil. Jeg leste rapporten etter 22. juli, og ble ganske sjokkert over hvor dårlig det står til.

Når alt dette er skrevet, så vil jeg ikke gå god for Elden. Han har ikke spesielt bedre moral å kunne fremvise. Riktignok er dette en blogg, og vi får ta det for hva det er, men jeg tror nok Herr Elden selv vet hvilken svin han har på skogen.

John

28.05.2015 kl.02:24

En ting jeg reagerer på er beslag av førerkort når man får behandling for rusproblemer. Jeg var til behandling i 14 dager og førerkortet ble beslaglagt. Jeg var uten førerkort i ett år etterpå. Det kan umulig være lovlig.

Kameraten min skulle også til behandling, men da han ble klar over at han faktisk mistet førerkortet i over et år lot han være. Jeg er rusfri i dag, han er død.

Hvor er logikken - jeg som var fornuftig og tok rusbehandling fikk ikke lov å kjøre bil, selv om jeg var nykter og helt "normal". Kameraten min kunne ruse seg så mye han ville, og likevel kjøre bil bare han var nykter på kjøretidspunktet. Det henger ikke på greip. Det er så opp ned som det kan få blitt.

Jeg ser argumentet med at hvis man han behov for rusbehandling så er man heller ikke skikket til å kjøre bil. Det er et snev av sannhet i det, men man er likefullt skikket til å kjøre bil når man er nykter. Det er i rus man ikke kan kjøre.

Jeg tviler på at denne ordningen ville overlevd ved behandling i rettsapparatet. Det er nemlig nedfelt i lovverk at ved førerkortbeslag gjelder at man må ha gjort noe ulovlig som kvalifiserer til beslag. Å røyke hasj og bruke ametamin er ulovlig, men det kvalifiserer slett ikke til beslag så lenge man ikke kjører i ruset tilstand.

Resultatet av ordningen viser da også galskapen - en som er fornuftig å ser sitt rusproblem og vil gjøre noe med det, straffes med å miste førerkortet. Mens en som bare lar det skure og gå og ruser seg halvt ihjel, kan kjøre så mye bil han vil bare han er nykter når han kjører.

Det er for sent for kameraten min, han er allerde død. Det hadde han sannsynligvis ikke vært om det ikke var for denne bastarden av en ordning.

Jeg hater deg, du som satt på kontoret ditt og dikterte regler på et felt du overhodet ikke har noe som helst peiling på! Du drepte min beste venn!

Gartneren

28.05.2015 kl.04:42

Takk for en flott blogg John Christian Elden.

Det finnes 2 typer polititjenestemenn,

De som følger boken og de som bare er drittsekker.

Norsk politi,blir som bukken og havresekken,når man kommer til sefo,

(politiets særskilte etterforskningsorgan)

i saker hvor bukken skal etterforske om havresekken har gjort noe straffbart..

Er det mulig,det går jo løs på rettsikkerheten til folk flest!

Det er ofte ikke så mye som skal til før politiet,ønsker å frata deg førerretten,

det viktigste da er å IKKE samtykke til førerkortbeslag,

så har du kanskje en større mulighet til å få førerkortet tilbake igjen,

om man så må ta det til retten slik elden påpeker.

- Good forgives - but the brotherhood dosent -

Halvor Sølvberg

28.05.2015 kl.05:14

Hei

En bør jo også hensynta økonomien ved å ha setefikat og bil. Det koster penger å forandre utseende på beviset kvart tredje år, imøtegå parkeringsbøter på plasser man aldrig har vert.

Oppgradere sertefikat til ting som var en selvfølge tidligere.

Å kjøre bilenn inn i et mottak, til dobbel pris av en snekker eller elektriker.

Legen skal ha sitt kvar tiende eller andre. Det tar 4 timer + bil fra og til, og bommpenger.

Politimann

28.05.2015 kl.09:10

Herlig å lese Hr. Elden omtale Hells Angles og dems likesinnede som

"Motorsykkelentusiaster".... Ellers: Når det gjelder førerkortbeslag basert på edruelighet (Man kan ta førerkort når innehaver ikke utviser tilstrekeklig edruelighet ift bruk av narkotika/alkohol), er dette beslag som åpenbart vil spare menneskeliv! Personer som opplyser at de daglig eller flere ganger i måneden ruser seg, skal da SELVSAGT ikke inneha førerkort! En dag kjører de ned mine eller dine barn. At sivilombudsmannen mener noe annet er bare trist, og vitner om uvitenhet vedr rus og bilkjøring.

emil

28.05.2015 kl.09:21

Så det du mener som politimann er at man skal fratas førerkort om man tar seg en blås 2-3 ganger I måneden. Selvom man ikke nærmer seg rattet på e en bil? Det samme med alkohol da kanskje ? Frata alle som skal Være russ førerkortet og da kanskje ?

Paragraf 34

28.05.2015 kl.09:33

Norge er heldigvis et land med ytringsfrihet, så Elden kan få mene det han vil.Hvis vi ser på dødstallene i trafikken de siste årene, kan dessverre mange av ulykkene relateres til bruk av illegale rusmidler. Cannabis har inntatt en god andreplass etter alkohol i funnene som er gjort av Folkehelseinstituttet. Når en person forteller til politiet at han jevnlig tar seg en blås, har ikke politiet noe valg. En slik fører representerer en stor risiko for seg selv og andre langs vegen. Forskjellen på bruk av alkohol og cannabis er at alkoholen stort sett er ute av kroppen i løpet av påfølgende dag, mens cannabisen kan ha en rusvirkning i flere dager etterpå. Ville du vært passasjer i et fly der du visste at piloten hadde røyka rev dagen i forvegen? Neppe. Ville du lagt deg på operasjonsbordet og fått fjernet en hjernesvulst av en kirurg som hadde røyka dagen i forvegen? Neppe. Det er vel ingen tvil om at det farligste vi overhode gjør, er å ferdes i trafikken.Hvis strenge krav til fører kan bidra til å redusere bruken av illegale stoffer, er vel dette mere positivt enn negativt?

ColoradoCarl

28.05.2015 kl.09:53

Hei Paragraf 34!

Dersom du studerer tall fra noen av statene som har avkriminalisert bruk i USA, vil du se at det totale antallet trafikkdrepte (i bl.a Colorado), fikk en kraftig reduksjon ett år etter avkriminalisering. I Norge blir cannabis jevnlig nevnt som en "årsak" til trafikkulykker, mens i de fleste ulykkene der føreren har vært påvirket, har det vært snakk om et blandingsmisbruk av flere stoffer (piller, amfetamin, alkohol osv). Det Elden her snakker om er at det er politiets plikt å følge de konkrete lovene og reglene som foreligger, og ikke drive med synsing som forebyggende arbeid.

uvitenhet skader viten

28.05.2015 kl.10:09

Fantastisk godt jobbet, Elden!

Det er ganske mange hundre tusen normale oppegående bidragsytere i det norske samfunn som setter stor pris på den jobben du gjør. Det er på tide at politiet slutter å sette samfunnets bidragsytere på sidelinjen i en politisk kamp mot cannabis. Det blir som å skyte ned epler med kanon. Skal man bekjempe rusporblematikken må man se på hele ruspolitikken, eller i det minste, om man ønsker krig, krige mot de store gutta. Ikke mot de som gjør som de skal og som oppdaget at de finnes langt bedre alternativer til et rekreasjonelt rusmiddel enn alkohol.

Jeg ber alle som kommer opp i kompliserte saker innen straffeloven kontakte elden og hans kontor. helt klart blant de aller beste i landet. her får man hva man betaler for!

Til politivesenet sender jeg en laaang lang finger og håper de snart kan begynne å gjøre jobben sin, fremfor å pynte på statistikken med "lett oppklarte saker". På tide å gjøre samfunnet en tjeneste, fremfor en hel haug med bjørnetjenester.

Anonym

28.05.2015 kl.10:10

Politiet gjør mye annet rart i forbindelse med disse sakene. Jeg opplevde:

- At betjentene skrev ned noe annet enn det jeg sa, som var sterkt preget av deres egen fantasi/egne fordommer, som fikk avgjørende betydning i en slik sak

- At politiadvokaten som ga meg forelegget sa det ikke ville bli noe problem for førerkortet, selv om det viste seg å bli det når jeg søkte om å ta lappen

- At fastlegen og politiet var fullstendig vage og kastet ball i forhold til hva slags prøver jeg skulle ta og hvor ofte, slik at jeg måtte ta den avgjørelsen selv

- At legen av motsatt kjønn ikke var komfortabel med å ta prøven, og paraderte meg via venteværelset, der naboen satt (en krenkelse av personvernet) og inn på toalettet, hvor vedkommende snudde seg rundt og sa «gjør det du må». Er ikke dette egentlig en politioppgave, og er den i tråd med det legeetiske formålet om helbredelse? Ønsker alle leger denne oppgaven?

- At førerkortkontoret etter søknad med prøver ga meg lov til å ta lappen igjen, men denne avgjørelsen kunne jeg bare få muntlig. Ikke skriftlig.

- At behandlingstiden på klagen til POD var uakseptabelt lang.

- At måten politiet snakket til meg på nærmest presset meg til å si noe som gjorde at de igjen kunne si at jeg ikke var edruelig. Svært uryddig.

- At et mulig langt opphold på glattcelle ble brukt som en trussel for å få meg til å skrive under på det de mente jeg hadde gjort fortest mulig for at jeg ikke skulle ta advokat og for at de skulle slippe å bruke ressursser på dette. "Du kan være stille og ta advokat, men da blir du sittende i fengsel.

Gjest

28.05.2015 kl.10:26

Jeg minner om at det er en grunn til at UP ikke regnes som politi blant reelle politifolk i politietaten for øvrig. Mye uforstand i UP, en etat som dessverre fremstår som et skoleeksempel på hva som er galt med norsk politi.

Anonym

28.05.2015 kl.10:46

Betyr det at det også er lov å ha angst og få valium av legen uten å bli fratatt førerkortet?

Tom

28.05.2015 kl.11:46

Man får igjen litt tro på menneskeheten når man ser ditt engasjement John

Det er vel nok eksempler på at Politiet vil leke lovgivende makt, mens de samtidig er utøvende makt, noe som er en veldig dårlig kombinasjon så sant man ikke leker cowboy, og indianere på løkka, noe man faktisk kan få inntrykk av at Politiet gjør noen ganger

Nok et eksempel så man igår der politiet får kritikk for Skutle saken der de har dømt ham for et ikke straffbart forhold

Tilitten til Polirtet er mildt sagt svekkende

Tore Wilken Nitter Walaker

28.05.2015 kl.12:22

Bra av John Chr.

Til politimann sin kommentar over: Rusen må då sjåast i samanheng med høyringa, sjølvsagt. Eg har sertifikat og rusae meg fleire gonger i månaden eller i veka men du ville då vel ikkje finne på å ta frå meg sertifikatet av den grunn? For ordens skuld: Rusen kjem som regel av øl ...

Thomas Kjøsnes

28.05.2015 kl.12:44

Veiene blir ikke tryggere av å ta fra cannabisbrukere sertifikatet enn å ta fra alle som drikker alkohol sertifikatet. Dersom politiet tror det, må man mistenke at de mangler evne til å forholde seg til vitenskapelig forskning. At fagfolk i helsevesenet er flinkere til å forholde seg til forskning er allerede en viktig grunn til at helsevesenet bør håndtere informasjon om rusmidler og møte mennesker med rusproblemer; ikke politiet.

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Norsk-narkotikapolitiforening--like-utdatert-som-hasjforbudet-7393467.html

Mytene om at cannabisbrukere er kronisk ruset er gammel propaganda. Det er en kunnskapsløs overføring av alkohol-tenkning der økende "promille" betyr økende risiko, og der promillen går ut sammen med rusen. Med cannabis fungerer det ikke slik. Man kan finne spor etter bruk i ukesvis, selv om all rus er ute 2-4 timer etter inntak. Det er en skam at voksne folk og myndigheter legger slike tåpeligheter til grunn for overgrep mot cannabisbrukere.

Når flere prosent av befolkningen bruker cannabis regelmessig og bruken kan påvises opptil hundre ganger så lenge som rusen varer, så er det også statistisk uunngåelig at man finner rester av cannabis hos mennesker som har havnet i ulykker - uten at de har kjørt i ruspåvirket tilstand og uten at cannabis er årsak til ulykken. Flere ganger i den offentlige debatten har denne statistikken blitt misbrukt til å insinuere at cannabisbrukere utgjør en stor trafikkfare.

Politiet opptrer svært uklokt når det kommer til cannabis. Man kan mistenke at mange politifolk tror at stadig mer maktbruk og trusler om straff kan løse alle problemer. Det kan forklare hvorfor de stormer videregående skoler i flokker på hundre mann, hvorfor de lekker informasjon til media om unge lovende stortingspolitikere, hvorfor de overvåker demokratiske debatter og debattanter - og hvorfor de begår urimelig forskjellsbehandling av cannabisbrukere.

Alt dette gjøres nok for å sende "signaler" om at ungdommene som prøver cannabis er umoralske kriminelle mennesker og ikke minst gjøres det nok for å signalisere handlekraft og understreke politiets syn på hva ungdommene våre "trenger" for å la cannabis være. Vi har flere tiårs erfaring fra hele verden med at denne strategien ikke virker for å hindre bruk - i stedet framstår den nå som et skadelig rituale for å opprettholde støtten til forbudspolitikken og signalisere god moral.

Jeg tror vi har kommet til et punkt der slik atferd fra politiets side ikke lenger bidrar til å opprettholde støtten til forbudspolitikken, men tvert imot gjør at svært mange ungdommer lærer å hate politiet. Politiets manglende klokskap og overtro på maktbruk i disse sakene kan få betydelige konsekvenser når halvparten av alle unge voksne i Oslo og en tredjedel på landsbasis allerede har brukt cannabis. Det kan lede oss nærmere et samfunn der politiet ikke lenger ser på seg selv som beskyttere av befolkningen, men ser på borgerne som en stupid og umoralsk masse som må beskyttes mot seg selv.

Halvor Sølvberg

28.05.2015 kl.13:25

Hei.

Fly er noe dritt.

Men uten Rev, ingen fly

Bjørn Dahl

28.05.2015 kl.16:38

Thomas Kjøsnes. "Det kan lede oss nærmere et samfunn der politiet ikke lenger ser på seg selv som beskyttere av befolkningen, men ser på borgerne som en stupid og umoralsk masse som må beskyttes mot seg selv."

Vi er der allerede. Vi har en kommentar fra en politimann her som sier at man selvsagt ikke skal ha førerkort hvis man ruser seg et par ganger i måneden. Han er kanskje avholdsmann, men han kan jo begynne med å ta førerkortet fra 90% av kollegaene sine.

Anonym

28.05.2015 kl.17:15

En venn av meg fikk valget mellom å gi navn på andre eller å bli fratatt førerkortet. Da er det ganske åpenbart for meg at det ikke handler om trafikksikkerhet.
"Politiet hadde i forkant av arrestasjonen telefonavlyttet mannen i flere mån-eder, etter at de tidligere hadde funnet 30 gram hasj ved en ransaking i hans bopel i Trysil."

Et helt legitimt virkemiddel på bygda.

Anonym

28.05.2015 kl.23:52

Selv ble jeg pressa til å innrømme jevnlig bruk. Prøvde flere ganger å forklare at jeg ikke røyket jevnlig, men kødden av en politimann ga seg ikke på tørre møkka før han kunne skrive noe om at jeg røyket jevnlig. Han forklarte også før jeg skrev under at det ikke ville gå utover førerkortet mitt, bare jeg ikke røyket noe mer, noe jeg heller ikke gjorde. Dum som jeg var, trodde jeg på politimannen og skrev under for å bli ferdig med saken... Men det var visst bare begynnelsen.

Kjell Benny

28.05.2015 kl.23:52

Kjempebra Elden!!!

Halvor Sølvberg

29.05.2015 kl.03:11

Hei

En del US filmer som viser planting av bevis burde vert sensurert.

Det sete griller i hodet på en deil poletifolk. Dette er mennesker som ellers ikkje ville gjort dettte. Eller overhodet kjeme på dette eller tilsvarende som dei ikkje vart påvirket av film.

Dette er personer som langt fa er lettpåvirklige, og har valgt et arbeid som samsvarer med fargen på leikebilen fra 3 års aldren.

toto

29.05.2015 kl.08:19

Kjære Elden ,

jeg ønsker ikke en eneste sjåfør på veien i rusa tilstand .

Over halvparten av alle dødsulykkene skjer at personer er rusa .Gjerne på andre ting enn alkohol . Mye på grunn av hasj , som sløver sansene ned .

Mener du at dette skal legaliseres ? Kjøre i påvirket tilstand ?

totto oswald

29.05.2015 kl.11:13

Takk for at du finnes og tør å tale roma midt imot,John Christian.

Det oser Anders Anundsen lang vei av vårt nye "polizei"

det våres for hitler igjen.den sinte mannen med uniform,er på vei tilbake.

torkjell sperkfett

29.05.2015 kl.13:17

Et lite spørsmål til politimannen som kommenterer her, skal man tolke kommentaren din dit hen at hvis en person er ute på byen to kvelder i måneden ikke er skikket til å inneha førerkort så tror jeg det blir tynt i rekkene blant politimenn også som er skikket til å inneha førerkort, her i byen observerer vi både politibetjenter,ambulansesjåfører,brannkonstabler og politimester ute på byen i sosialt lag flere ganger i måneden, likeledes observerer jeg jevnlig de tre politibetjentene som bor i nabolaget nesten daglig kjørende mens de prater i håndholdt mobil både privat og i uniformerte kjøretøy, er det egne lover som gjelder for Dere?? Senest forleden dag da politiet her i byen hadde øvelse kom det en uniformert politibil i ca 80km/t i 40 sonen der føreren pratet i håndholdt mobil.

"Herlig å lese Hr. Elden omtale Hells Angles og dems likesinnede som

"Motorsykkelentusiaster".... Ellers: Når det gjelder førerkortbeslag basert på edruelighet (Man kan ta førerkort når innehaver ikke utviser tilstrekeklig edruelighet ift bruk av narkotika/alkohol), er dette beslag som åpenbart vil spare menneskeliv! Personer som opplyser at de daglig eller flere ganger i måneden ruser seg, skal da SELVSAGT ikke inneha førerkort! En dag kjører de ned mine eller dine barn. At sivilombudsmannen mener noe annet er bare trist, og vitner om uvitenhet vedr rus og bilkjøring"

torkjell sperkfett

29.05.2015 kl.13:22

Et lite spørsmål til politimannen som kommenterer her, skal man tolke kommentaren din dit hen at hvis en person er ute på byen to kvelder i måneden ikke er skikket til å inneha førerkort så tror jeg det blir tynt i rekkene blant politimenn også som er skikket til å inneha førerkort, her i byen observerer vi både politibetjenter,ambulansesjåfører,brannkonstabler og politimester ute på byen i sosialt lag flere ganger i måneden, likeledes observerer jeg jevnlig de tre politibetjentene som bor i nabolaget nesten daglig kjørende mens de prater i håndholdt mobil både privat og i uniformerte kjøretøy, er det egne lover som gjelder for Dere?? Senest forleden dag da politiet her i byen hadde øvelse kom det en uniformert politibil i ca 80km/t i 40 sonen der føreren pratet i håndholdt mobil.

"Herlig å lese Hr. Elden omtale Hells Angles og dems likesinnede som

"Motorsykkelentusiaster".... Ellers: Når det gjelder førerkortbeslag basert på edruelighet (Man kan ta førerkort når innehaver ikke utviser tilstrekeklig edruelighet ift bruk av narkotika/alkohol), er dette beslag som åpenbart vil spare menneskeliv! Personer som opplyser at de daglig eller flere ganger i måneden ruser seg, skal da SELVSAGT ikke inneha førerkort! En dag kjører de ned mine eller dine barn. At sivilombudsmannen mener noe annet er bare trist, og vitner om uvitenhet vedr rus og bilkjøring"

Og til paragraf 34 som hevder at cannabis rus varer i flere dager

Rusens to faser

1) Den første fasen varer fra 15 til 45 minutter og preges av fysiske symptomer. Disse kan være hjerteklapp, svimmelhet, hoste, trykk i hodet, øket puls, tørrhet i øynene, munn og svelg. Dessuten blir øynene lett blodsprengte (røde) og man kan bli overfølsom for lys.

2) I den andre fasen er de psykologiske symptomene mer fremtredende. Dette er en mer innadvendt tilstand som varer i ca. 3 timer (for vanerøykeren varer den kortere, rundt én og en halv time). Her flyter gjerne tankene, farger, lukter og lyder sanses sterkere og blir mer framtredende.

John C H

29.05.2015 kl.13:41

Hei Toto. Statistikken lyver. Det er forskjell på alkohol og hasj hva angår rus og rester i blodet. Med alkohol er man ruset så lenge det er alkohol i blodet. Slik er det ikke med hasj. Hasj gir rus i noen timer etter bruk, men kan spores i blodet opptil en måned etterpå. Selv om det avdekkes spor av hasj etter en ulykke er det lite sannsynlig at vedkommende var ruset i ulykkesøyeblikket.

Kar

29.05.2015 kl.13:54

En person på Jæren var glad i å feste og spille høy musikk. Politiet beslagla førekortet!

toto

29.05.2015 kl.14:08

Dette var for vagt Elden .

Du kan bedre enn dette . Du vet at 70 % av hasjrøykerene bruke hasj jevnlig hver eneste dag . Du vet at tallet med amfetamin ofte har de fleste møtedødsulykkene ved siden av selvmord i trafikken .

Opp til 8 uker sitter TCHen i blodet Elden . 8 uker er vel egentlig det normale .Men da snakker vi om en som har brukt canabis over lengre tid .

Jeg ønsker ikke disse rusavhengige i bil , like lite som jeg ønsker disse med lovlige medikamenter fra legene .

Alle som går på behandling og bruker legemiddel som kan gi rus , døsighet eller som påvirker kroppen negativt , burde få inndratt kjørekortet i den perioden de er under behandling .

Meg selv innbefattet om jeg kommer i den situasjonen .

Men du vil la det skure å gå ?

uvitenhet skader viten

29.05.2015 kl.15:30

Det er mange fine, konstruktive kommentarer her inne.

Det er dessverre også mange tåkelagte hjerner som får utløp for sin fantasi.

At man ruser seg betyr ikke at man ikke lenger er i stand til å avgjøre om man kan kjøre bil eller ikke. Du som drikker vin til middagen er like mye i stand til å avgjøre om du er edru nok til å ferdes i trafikken, eller ikke, som alle andre.

Man mister ikke fornuften ved at man slapper av i sosialt lag med ett foretrukket rusmiddel.

kjøring i påvirket tilstand skal og må straffes. Å ta fra unge mennesker førerkort og retten til førerkort fordi de har hygget seg på lik linje med alle andre i samfunnet er ren skjær galskap og dytter mange unge mennesker ut av samfunnet, ut av jobb, og inn i en farlig sirkel.

De som seriøst mener å være uenige med elden har ikke fått med seg mye fakta i denne saken og bør strengt tatt være ydmyke nok til å holde munn.

De som er uenige, men interessert i å lære mer om temaet kan starte med google, youtube, www.drcarlhart.com samt forskningsrapporter fra colorado, sveits, portugal, California, spania m.fl som har stor suksess med å følge fakta fremfor politisk korrekt moral, som har tapt hver dag i 50 år i sin evindelige kamp mot "narkotika".

Det er 40 000 rusede trafikanter på veiene hver dag... under 200 døde i året. Slutt å snakk som om at det er rus i trafikken som er samfunnets største utfordring. det er langt i fra sant.

kjøring i påvirket tilstand er uakseptabelt, men langt i fra ett så stort problem at vi trenger politiet til å misbruke makt for å krige mot landets ungdommer.

RASISME er jo sosialtakseptabelt..

29.05.2015 kl.15:34

NOrske politi og norske Politikere vil ikke løse problemer..

De vil skape problemer..

NORSKE LOVER ER BULLSHIT OG KUN LAGET TIL FORDEL FOR DE SOM SITTER PÅT OPPEN OG SKAL TJENE PENGER!!

Øyvind Kjelsvik

29.05.2015 kl.16:21

Takk Jon Christian! Endelig så tør kanskje kompisen min som sårt trenger hjelp å oppsøke psykolog? Vi skaper ikke bare tapere men også avvikere. Direkte farlig er det.

Tobb

29.05.2015 kl.18:39

Toto: Hvor i all verden har du det fra at 70% av cannabisbrukere benytter stoffet hver dag? Kilde?

Det er ikke til å komme unna at i trafikken så er det ett rusmiddel som er overrepresentert når det gjelder ulykker: Alkohol.

Nå har man jo til og med forskning som viser at det å være ruset på cannabis ikke gjør deg til en farligere sjåfør, da man kompenserer for rusen ved å opptre forsiktigere i trafikken. Det er ingenting som tilsier at man er en dårligere sjåfør dagen etter at man har røyket.

Åge Andersen

29.05.2015 kl.18:45

Grunnet alle politikontrollene i Norge reiser jeg til Sverige så ofte som mulig.Ønsker ikke å risikere å miste førerkortet for bagateller.Samtidig tilfører jeg ikke penger til Norge i perioder.Vi er maktesløse så eneste løsning er å forlate politistaten Norge

Ketil Olsen

29.05.2015 kl.19:26

Jeg skulle gjerne sett John Christian Eldens vurdering som advokat av dette eksempelet i samband med rusbehandling i Norge :

John

28.05.2015 kl.02:24

En ting jeg reagerer på er beslag av førerkort når man får behandling for rusproblemer. Jeg var til behandling i 14 dager og førerkortet ble beslaglagt. Jeg var uten førerkort i ett år etterpå. Det kan umulig være lovlig.

Kameraten min skulle også til behandling, men da han ble klar over at han faktisk mistet førerkortet i over et år lot han være. Jeg er rusfri i dag, han er død.

Hvor er logikken - jeg som var fornuftig og tok rusbehandling fikk ikke lov å kjøre bil, selv om jeg var nykter og helt "normal". Kameraten min kunne ruse seg så mye han ville, og likevel kjøre bil bare han var nykter på kjøretidspunktet. Det henger ikke på greip. Det er så opp ned som det kan få blitt.

Jeg ser argumentet med at hvis man han behov for rusbehandling så er man heller ikke skikket til å kjøre bil. Det er et snev av sannhet i det, men man er likefullt skikket til å kjøre bil når man er nykter. Det er i rus man ikke kan kjøre.

Jeg tviler på at denne ordningen ville overlevd ved behandling i rettsapparatet. Det er nemlig nedfelt i lovverk at ved førerkortbeslag gjelder at man må ha gjort noe ulovlig som kvalifiserer til beslag. Å røyke hasj og bruke ametamin er ulovlig, men det kvalifiserer slett ikke til beslag så lenge man ikke kjører i ruset tilstand.

Resultatet av ordningen viser da også galskapen - en som er fornuftig å ser sitt rusproblem og vil gjøre noe med det, straffes med å miste førerkortet. Mens en som bare lar det skure og gå og ruser seg halvt ihjel, kan kjøre så mye bil han vil bare han er nykter når han kjører.

Det er for sent for kameraten min, han er allerde død. Det hadde han sannsynligvis ikke vært om det ikke var for denne bastarden av en ordning.

Jeg hater deg, du som satt på kontoret ditt og dikterte regler på et felt du overhodet ikke har noe som helst peiling på! Du drepte min beste venn!

Tommy

30.05.2015 kl.16:22

Til Paragraf 34:

Innlegget ditt er fullt av tull og feilinformasjon.

Du skriver bl.a: "Forskjellen på bruk av alkohol og cannabis er at alkoholen stort sett er ute av kroppen i løpet av påfølgende dag, mens cannabisen kan ha en rusvirkning i flere dager etterpå."

Cannabis har ingen ruseffekt utover maks fire timer etter inntakt. Sånn sett så varer rusen kortere enn med alkohol. Man kan påvise cannabis i urin fra dager til måneder, alt ettersom hvor ofte personen bruker cannabis. Cannabis er ikke vannløselig, og sitter derfor i kroppen lenge, mens f.eks alkohol, som er vannløselig, ikke lenger kan spores etter tre til fire dager.

Så, da får jeg jo spørre deg, da: Ville du vært passasjer i ett fly en onsdag om piloten hadde drukket alkohol lørdagen før?

Dust

30.05.2015 kl.18:48

Så gi faen i å svare, da. Men man blir også fratatt førerkortet dersom man får flere enn 20 valium i måneden.

Det dummeste man kan gjøre dersom man bruker cannabis/valium/heroin er å si dette til staten dersom du føler du har problemer med bruken eller ønsker å bruke det. Da er det straff, og ikke hjelp du får.

Jeg bruker valium, og de underliggende prinsippene er nøyaktig lik valium. Dette er det så strenge restriksjoner på at det i praksis er ulovlig. Og hvor lei er ikke jeg de blikkene jeg får når jeg henter dette på apoteket? Og hvor mange ganger skal de peke på den røde trekanten på boksen?

Hvis dere heller vil ha et nervevrak med PTSD enn en som er rolig til sinns og har fokus der det skal være, på veien, så værsågod. Jeg gir faen egentlig, rett og slett. Jeg spinker og sparer ikke på 20 stakkars valium i måneden, jeg går til en polakk og kjøper en hel pappeske full av Xanor isteden som han har ranet fra et apoteklager i Polen. Dere regelryttere og "liksomseriøse" kan dra til helvette, jeg er så lei dere at jeg velger heller å le enn å henge meg.

Dust

30.05.2015 kl.18:49

.. Nøyaktig lik cannabis*

ruspolitikk

30.05.2015 kl.21:04

Hvis en som har et problem med rus forsøker å ta ansvar ved f.eks.å søke hjelp hos Aker Sykehus i 3 dager blir førerkortet inndratt i 6 mnd. Litt av en motivasjon.....

rettstatsovergrep

31.05.2015 kl.03:24

Det er skremmende, virkelig skremmende, å se at de som skal håndheve lovene her i landet virkelig ikke har større innsikt eller forstand enn at de tror det følgende er et holdbart argument:

"Personer som opplyser at de daglig eller flere ganger i måneden ruser seg, skal da SELVSAGT ikke inneha førerkort! En dag kjører de ned mine eller dine barn. At sivilombudsmannen mener noe annet er bare trist, og vitner om uvitenhet vedr rus og bilkjøring."

Det er åpenbart for folk flest at preventive tiltak og politimessige tiltak ikke skal benyttes før en person har satt seg i den situasjon at man kan påvise at personen har til hensikt å begå en straffbar handling. Det at det finnes en statistisk korelasjon mellom to straffbare handlinger X og Y kan på ingen måte i noen rasjonell eller fornuftig forstand benyttes til å straffe noen for Y når X er begått. Eller er virkelig politimannen over villig til å være konsekvent, og innføre følgende tiltak?:

* En siktet som innrømmer å være lavtlønnet må meldes til barnevernet og få sine barn institusjonaliserte, fordi de er overrepresenterte i barnemishandlingssaker

* En siktet bør få sine kontier stengt og privatøkonomi gjennomgått dersom han inrømmer å være østlending, fordi østlendinger er overrepresenterte i finanssvindel

* En siktet som inrømmer å ha søkt asyl bør ŝendes til tvungen psykiatrisk behandling, fordi enkelte asylsøkergrupper er overrepresentert i sedelighetskriminalitetssaker.

* En kriminell som innrømmer å være toppleder må ilegges internettforbud, for toppledere er statistisk sett overrepresentert blant mennesker med antisosial personlighetsforstyrrelse.

Det bør ikke være vanskelig å forstå at en person som har ruset seg har begått en kriminell handling, men ikke i veitrafikklovens forstand. At mennesker som ruser seg er overrepresentert i en kriminalstatistikk som ikke knytter seg til lovbruddet de har begått, og derfor skal ilegges straffetiltak som rammer på grunnlag av en handling de ikke har begått henger virkelig ikke på greip, og er et rettsstatlig maktovergrep.

Jeg håper virkelig at mennesker som den åpenbart inkompetente politimannen over blir luket ut av systemet så fort som mulig. De har ingenting å gjøre i slike maktposisjoner.

superjanne

01.06.2015 kl.23:05

http://m.db.no/2010/01/20/nyheter/innenriks/trafikksikkerhet/10015220/?www=1

fredrik

03.06.2015 kl.16:55

Skjønner ikke hvorfor førerkortbeslag skal hjelpe mot kjøring i påvirket tilstand? er man rusa og ønsker å kjøre bil så er det jo ikke sånn at bilen ikke starter fordi man ikke har førerkort...

Øyvind Kjelsvik

05.06.2015 kl.18:20

http://www.nrk.no/norge/_-gjor-noe-med-deg-a-sta-ved-sa-mange-dodsulykker-1.12394386

Kim Wangberg

19.06.2015 kl.03:34

Har også en forvaltnings sak på meg angående Edruelighet, mistet førekortet å dermed jobb, nå har jeg vært uten jobb i 1år 8måner, dobbel straff, å nå viser det seg at de ikke engang har lov til det ! maktsyke jævler!!

Normal

23.06.2015 kl.18:56

Folkens, 1-4 timer etter inntak av en joint finner dagens vitenskap gjennom flere studier og metoder at det ikke er noen påviselig nedsettelse av trafikal evne.

Beklager, men dere har en veldig dårlig sak hvis dere skal påstå noe utvidet om kronisk påvirkning. Ingen forskning støtter dette. Det man måler er inaktive metabolitter - ikke ruspåvirkning.

Oscar

09.07.2015 kl.10:02

Menneskekroppen er et vandrende apotek av forskjellige stoffer og kjemiske forbindelser.

En helt edru person finnes altså ikke engang blant munker og prester.

Edruelighet derfor kun et veldig pent begrep.

Jeg tenker på alle mennesker som daglig kjører rundt i feber fremkallet rustilstand med følgende hallusinasjoner og kaldsvette.

Jeg tenker på alle som drikker en termos med kaffe og skjelver og rister i kroppen,mens hodet spinner alt for fort.

Best var det nok om ingen fikk ta lappen,for selv politi folk er livsfarlige på veien.

Bk

10.03.2016 kl.15:50

hadde ikke sett noen feil i dette hvis det var snakk om at sjofører hadde mistet førerkortet dersom de hadde

brukt cannabis på samme dag som de hadde kjørt bilen.

men at de mister det selv om det er 2 uker siden sist

blir for dumt. det kalles fachisme. det er ingen som blir noen dårligere bilfører av og røyke heller. forskning viser at man blir en tryggere traffikant.

Jan Oskar Johannessen

26.05.2016 kl.19:04

Takk for bloggen, og takk alle dere som skriver kommentarer. Lappen min ble inndratt med et pennestrøk for en uke siden. Har havna i limbo etter det. Har aldri kjørt rusa, men snuten antar at jeg gjør det, og velger å ta lappen. Skal møte adv H. Ottestad i kveld og sette opp en anke. Jeg har vært livredd for at lappen er borte for godt, men etter å ha lest innlegget her ser det ikke så jævlig mørkt ut allikevel. Simma lungt

Kafka offer

20.08.2016 kl.12:42

Påtalemyndighetene er blitt en helsefaglig sakkyndige med ubegrenset uttalelses rett som Fylkeslegen blindt følger. Fylkeslegen er en marionett for påtalemyndighetene. Har levert rene urinprøver i over 2 år ! Får ikke lappen tilbake. Dokumentasjon utilstrekkelig. I 2 år har jeg latt meg ydmyke ved å pisse i en kopp ! Til ingen nytte !!!

kris

19.09.2016 kl.12:43

Min venn ble tatt for å røyke å tikk lappen ca 4-5månder senere, når han stod på lappen så fikk han den trukket pgr av hendelsen 4 månder tidligere er dette lovt??

Skriv en ny kommentar