hits

Når vi lures inn i overvåknings- samfunnet

kommentarer 113 kommentarer

I Regjeringens forslag til nye overvåkingsmetoder vil politiet kunne få tilgang til dataavlesing som en helt ny overvåkingsmetode. Det åpner for at det du sitter og skriver i en epost eller sier i en videosamtale kan bli lest og sett av politiet - i sanntid, samt at politiet registrerer alle internettsider du noen gang har søkt på.

Stortinget er neste uke invitert til å bestemme at staten kan spionere på alt privatborgere gjør på datamaskinene sine uten at det behøver å foreligge noen konkret mistanke mot dem. Men det verste er at romavlytting med bildeopptak lures inn bakdøren uten at noen er invitert til demokratisk debatt.

Aftenposten og Nettavisen har i dag satt fokus på den nye etterforskningsmetoden «Dataavlesning» som regjeringen har foreslått innført.

Dataavlesning innebærer at politiet kan hacke seg inn på din datamaskin, kopimaskin, ipad eller smarttelefon og i samtid få overført til seg alle tastetrykk eller kopier du foretar. Det være seg mail, dagbok, private notater og utkast til disse, kildelister, oversikt over sider du besøker på internett, bestillinger du foretar m.v., og uten at du skal ha noen krypteringsmulighet for å hindre slik spionasje.

Det er ikke det du sier som overvåkes, men det du tenker og vet.

Metodekontrollutvalget som utredet forslaget for regjeringen - der jeg var eneste advokatmedlem - advarte enstemmig mot å innføre generell dataavlesning som metode. Utvalget besto av representanter for dommerstanden, universitetet, PST, Påtalemyndigheten, Politiet og politikerne.

Datatilsynet gir i sin høringsuttalelse uttrykk for at dataavlesing - selv som en videreføring av eksisterende metoder - vil innebære at «tanker, assosiasjoner og ønsker som kanskje engang aldri var tenkt kommunisert til noen andre blir gjenstand for politiets behandling». Datatilsynet mener at man «[b]illedlig kan[...] si det slik at det ikke bare er ens kommunikasjon som avlyttes, men ens dagbok», og at metoden «er så inngripende at den ikke bør innføres,selv som et virkemiddel for å gjennomføre andre metoder».

Økokrim peker i sin høringsuttalelse på at Metodekontrollutvalgets anbefaling om ikke å tillate generell dataavlesning er «en pragmatisk mellomløsning som vil gi tilstrekkelige muligheter til å ivareta Økokrims behov». Det er riktig. Vi hadde et kompromiss som alle kunne leve med. Trodde vi.

På tross av dette har regjeringen foreslått en slik ordning, og begrunner dette med at «politiet ønsker det». Et nøye fremdiskutert kompromiss visket ut med et pennestrøk.

Terskelen for å tillate myndighetene slik overvåkning er dessuten foreslått så lav at den knapt er tilstede i de tilfeller der myndighetene kan tenke seg å ønske oversikt over borgernes bevegelser.

Dersom «det er grunn til å undersøke om noen forbereder en handling» som f eks å fremsette en simpel trussel på internett eller gjennom media som rammer en stortingsrepresentant, regjeringsmedlem eller dommer i Høyesterett, kan PST rykke ut med lovlig hacking og innbrudd for eksempel på jobben eller redaksjonen etter ordre fra sjefen i PST. 

Vedkommende behøver ikke å ha truet noen før, og det behøver ikke å være kvalifisert mistanke om at en trussel kommer til å bli fremsatt. Grensen mellom trusler og ytringsfrihet er hårfin, og nettopp det man i et diktatur setter store krefter inn på å ha kontroll over. I et demokrati derimot verner vi normalt om borgernes privatliv også der de er uenige med makta.

Hvis dette går gjennom som foreslått uten ytterligere avgrensninger, er jeg bekymret for om lovverkets ytterrammer passerer testen for å være et demokrati.

Det verste med forslaget er imidlertid det som er skjult og som forsøkes lurt inn bakdøra. For å drive med romavlytting i Norge kreves strenge vilkår oppfylt. Det er dessuten ikke lov til å romavlytte ved bruk av billedovervåkning. Det er kun lyd som kan sikres.

I dagens straffeprosesslov har vi en metode som heter «Fjernsynsovervåkning på offentlig sted». Dette er ment som en metode som kan avhjelpe tradisjonell spaning og målrette denne bedre - altså begrense overvåkningen.

Da Stortinget vedtok ordningen i 1990 var man enige med Datatilsynets bemerkning om at dette gjaldt såkalt «optisk overvåkning» eller «billedovervåkning». Stortinget presiserte at det å drive avlytting av lyden samtidig med billedopptak ville være ulovlig etter denne bestemmelsen, og kunne straffes etter daværende straffelovens § 145a (jfr Ot prp 56 (1989-1990) for de mer interesserte).

I 2012 ble personopplysningsloven endret slik at det ble presisert at det krevdes konsesjon for alle som drev med kameraovervåkning "hva enn denne var med eller uten opptak av parallell lyd" - det var altså en innstrammingslov. Det ble naturlig nok ikke foretatt noen endringer i straffeprosessloven i forbindelse med dette (Prop 47 L 2011-2012).

I regjeringens forslag nå skal romavlytting tillates både på offentlig og privat plass (unntatt private hjem, men for eksempel i møterom, redaksjoner, forsamlingssteder, kontorer, besøksrom i fengsler og sykehus, kirker og moskeer m.v.) dersom man også tar opp bilde samtidig (!).

Dette gjøres gjennom en såkalt teknisk endring i straffeprosessloven § 202a ved å bytte ut ordet «fjernsynsovervåkning» med «kameraovervåkning». Justisdepartementet skriver under avsnittet «gjeldende rett» at endringen i personopplysningsloven i 2012 gjorde at vi nå i realiteten har «kameraovervåkning» i straffeprosessloven, og foreslår deretter «å presisere straffeprosessloven» ved å bytte ordet fjernsynsovervåkning med kameraovervåkning samtidig som man i straffeprosessloven definerer kameraovervåkning til å være «overvåkning med og uten mulighet for opptak av lyd- og bildemateriale».

En genistrek for de som ønsker nye spionasjemetoder uten noen som helst demokratisk diskusjon og i strid med Stortingets vedtak om begrensning av romavlytting.

For kameraovervåkning - nå også med opptak av lyd - skal ikke begrenses til de alvorligste lovbrudd som Stortinget har åpnet for romavlytting for.

Det skal kunne brukes for eksempel mot den som kan mistenkes å ha ervervet en brukerdose med hasjis - herunder ved uaktsomme overtredelser - som er bøteforhold ved straffeutmåling. Og haster det skal påtalemyndigheten kunne beslutte iverksettelse uten å vente på en dommer.

Så nå er det bare for politiet å hacke seg inn på Smart-telefonen din på en fest og fjernstyre opptak av lyd og bilde gjennom telefonen som du tror er skrudd av, for så å forfølge alle som var på festen.

Og fremkommer det litt overskuddsinformasjon om andre forhold som drikking fra en flaske for mye som ble tatt med over grensen eller servering til en 17 åring, så kan det også brukes fritt av politiet.

I tillegg til at alt kan lagres og deles selvsagt. Spiller ingen rolle om noe galt eller ikke galt sies eller observeres, så lenge det har statens - eller samarbeidende lands etterretningsorganers - interesse. Så kommer i tillegg misbruksfaren. Men det er en annen skål.

Mayday. SOS.

 

 

113 kommentarer

tanketromling

25.05.2016 kl.12:00

Må si at for meg er dette godt nytt. Blir langt vanskeligere å planlegge terror med dette. Jeg skulle ønske at alle mennesker som oppholder seg i Norge også skulle havne i et DNA register. Så ville det bli langt enklere å oppklare kriminalitet.

Borisen Jeltsinen

25.05.2016 kl.12:00

Man må spørre seg, vil man virkelig ha en politimann stående i stua, kjøkkenet eller evt soverommet sitt? En mann som hele tiden 24timer i døgnet, er ved siden av deg som passer på at du ikke sier eller mener noe annet enn staten vil du skal si eller tro?.

Isåfall hvorfor ikke?, dette er akkurat det samme, bortsett fra at mannen er usynlig. Jeg vil iallefall ikke offre min frihet, min datters frihet, i godhetstyrraniets navn

Som jeg alltid har sagt, er det noen som bør passes på er det politikerne, slik at folket kan være sikre på at de ivaretar våre interesser, og ikke sine egne.

25.05.2016 kl.12:02

Idag er de som søker på jihad terrorister.

Imorgen er det de som søker på borgerrettigheter.

ACAB

25.05.2016 kl.12:18

Det er kun kriminelle som trenger å frykte overvåking. Vi lovlydige trenger ikke bekymre oss så lenge det er tillatt å spise buser. Og om dêt skulle være interessant å se på så værsegod.

Borisen Jeltsinen

25.05.2016 kl.12:29

@ACAB:

Kan du legge fra bare ET BEVIS, på at NSA f.eks har stoppet terrorisme med dette? Det kan iallefall ikke NSA selv, alt de har å vise til er misbruk blandt sine egne hvor de har forfulgt familie, venner og kjærester. Men det betyr vel ikke så mye så lenge du FØLER deg trygg, ikke sant?

Kjetil

25.05.2016 kl.12:34

Dette totalt uakseptabelt. Politiet gjør dette den dag i dag og det er ikke noe nytt men vi kan ikke leve med politiet i stua vår, på soverommet, på kontoret og på toalettet 24 timer i døgenet. Dette er som sagt totalt uakseptabelt. Hvem faen er det Politiet tror de er. Dette er total overvåkning. Tanke politiet. Helt uakseptabelt.

Kenneth

25.05.2016 kl.12:57

Politiet kommet til å grave seg selv ned i ubetydelige saker. Bortkastet penger

Bare Per

25.05.2016 kl.13:07

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Fantastiske nyheter!!! Endelig får Norge sin egen variant av selveste Patriot Act®! Dette har vi ventet lenge på. Det er bare å gratulere regjeringen, endelig får vi betalt for den americana vi alltid har visst står FrP nær. George W. Bush ville vært stolt av dere! Kan vi håpe at dødsstraff blir det neste, tro, noen på Stortinget som vil ta saken?

Rune Andersen

25.05.2016 kl.13:08

Politiet henlegger jo 70% av saker som blir anmeldt. Og mange anmelder ikke saker lenger. Burde ikke Politiet heller bruke ressurser på å oppklare saker.

Gunnar

25.05.2016 kl.13:16

Stalin og Lenin hadde vært stolte!!

Borisen Jeltsinen

25.05.2016 kl.13:18

Rune Andersen:

Ja, det er sant, men det er kun saker som gjelder hvermannsen, ikke staten(fartsbøter, hasjrøyking. Med andre ord, noe som pynter på politiets oppklaringsprosent). Nok et bevis på at politiet ikke er der for deg og meg.

Sivort

25.05.2016 kl.13:20

Detta synst eg e bra, eg. Eg ønska gjerna velkommen for at politi og norske politikaror ska få øvevåka alt eg gjørr hima. Dei må gjerna setta opp kamera inne på dass ôg for meg. Det e jo ikkje nåke å vær redd for, vettu, det e jo barra å følga alle lovane og aldri gjørr nåke gale, det. Alle lovlydege menneskor ønska detta, dei einaste så e imot det må sjøl vær kriminelle. Og det i seg sjøl e grunn nok for ekstra øvevåking av dei. Ellor kanskje me barra ska tetala dei så e imot, så spara me mongen pengor på itteforskning, så kan me bruka dei pengane på meir øvevåking hellor. Fyst då blir samfunnet trygt, vettu.

anonym(hahahaha) ja sikkert

25.05.2016 kl.13:25

Politiet sier selv, følger de etter noen lenge nok vil de alltid finne noe å bøtelegge deg for.......

Er jo det som vil skje her, og de har brukt de metodene lenge allerede de, silent sms osv er noe de har brukt iallefall i et par tre år allerede.....

Vet om flere personer som politiet har forsøkt overvåke via silentsms, folka sitter bare å ler av de faktisk, for lett å oppdage.

Så, det er nok mange i Norge som allerede har et program servert av politiet på pc sin som leser tastetrykkene dine, forstår ikke at de gidder spørre lage en lov om det engang, de gjør jo som de vil uansett

Borisen Jeltsinen

25.05.2016 kl.13:28

Så du har snakka MED ALLE lovlydige?, dette er stråmannsargument og jeg vet det ikke er hold i ditt ord, for jeg har ikke noe å skjule sådan, det er prinsippet. Noe som folk har fulgt med Snowden, vet og skjønner.

Stine

25.05.2016 kl.13:28

Hehe når FBI sliter da er det komisk og tenke på den latterlige IT kompetansen til Politiet. Ler-

Christian

25.05.2016 kl.13:31

Det er når jeg leser disse kommentarene, der beste argument er at fordi man ikke har noe å skjule _NÅ_ og kan ikke forstå rekkevidden av dette så skal alle akseptere dette...ellers er det noe skummelt ved dem, og de burde helst fotfølges...at en mister troen på mennesker. Det er så lett å ofre ting for en innbilt trygghet...og selv med all overvåkningen i dag greier en ikke gjøre jobben sin...hva er løsningen; mer overvåkning og lønn...mens hvordan en jobber ikke er relevant.

Borisen Jeltsinen

25.05.2016 kl.13:33

Og en annen ting Sivort:

Det har ofte blitt brukt som politisk pressmiddel, se til DDR og Stasi, Jeltsin eller Politiske motstadere av Nixon.

Folk vil vel ikke skjønne dette før det rammer dem selv og mister sin frihet. Når verktøyet er der og vi vet lite om framtiden, vil slike som deg ha gjort nytten for mulige diktatoriske stater.

anonym(hahahaha) ja sikkert

25.05.2016 kl.13:35

Jeg kan tenke meg tilogmed DU Elden har et dataavlesningssystem på pc din, da fordi du kommuniserer med såpass mange kriminelle i jobben din, og ikke bare du, halve advokatstanden har også fått slike systemer plantet.

Så sånn er det, håper dere koser dere med et program som leser ALT du driver med, skal du dra løken så vet de alt.....alt, absolutt alt.....

Ove Hansen

25.05.2016 kl.13:40

Politiet var jo de første til å hengi seg til nazistene under krigen, så dette er vel ingen bombe

Ole

25.05.2016 kl.13:48

Wir wuschen Sie, Erich Honnecker, willkommen zurück. Danke.

Odd Erling N. Eriksen

25.05.2016 kl.13:50

Pfft. Hvem hadde trodd at Orwell skulle vise seg å være en optimist?

Anti Politi

25.05.2016 kl.13:51

Jeg anbefaler at dere laster ned SpyShelter for å kryptere keyboardet deres. Slik at politiet ikke kan overvåke hva dere skriver.

1. Spyshelter free er gratis, men har begrenset bruker rettigheter.

2. Jeg anbefaler dere å kjøpe Spyshelter Premium. Har dere ikke penger kan dere bruke gratis versjonen.

3. Norge har blitt en politi stat med FRP og Høyre styre.

https://www.spyshelter.com

Anti Politi

25.05.2016 kl.13:59

Jeg anbefaler også at dere erstatter Skype med Cryptocat.

Skype lagrer samtalene dine i 6 år. Cryptocat lagrer ikke dine samtaler og alle innloggingen er anomisert gjennom systemet.

https://crypto.cat

25.05.2016 kl.14:03

I USA estimerte en advokat at den gjennomsnittlige amerikaner begikk cirka 3 'felonies'(oftest data-relatert) hver dag, vanligvis uten å selv vite det.

I et samfunn som det moderne vesten, der vi har utallige tusen lover med flere laget hvert eneste år, der hver eneste detalj av livet ditt er regulert, så er det så og si ingen som er 'uskyldige' lenger. Overvåk hvem som helst i noen dager, så finner du noe ulovlig.

Problemet når man da kombinerer denne overvåkingsmuligheten, med dette lovverket, og muligheten for påtalemyndighetene til å bare gå etter de de ønsker selv, så har frihet plutselig blitt noe som kan tas fra deg når som helst.

Dag Morten Nielsen

25.05.2016 kl.14:20

Før politiet kan utføre hacking så må de få klarering i fra mobil telefon produsenten,de fleste mobiltelefoner er operatør låst og den tillit ligger hos kunden,brytes kundens tillit av politiet i intrengning, så er alle garantier i fra mobiltelefon leverandør og operatør brutt og kunden blir offeret i android softwaren som plutselig ikke vil virke som den skal,bekreftelsen i denne annonse er i hvert fall at politiet er lovbryteren og den som bryter all tillit som kunden betaler for,de telefoner som er åpne,der er kildekoden åpen for alle og det er ingen tillit i operatør selskapet og mobiltelefon produsent.

Lovbryteren er altså politiet i dette,det foreligger ingen lov for de åpne telefoner,men operatør låste telefoner der er loven skrevet i avtalen kunden har med telefonen og abonnementet.(garantier i produktet)

For en bekjennelse,iflg politiets vedtekter så er de der for å ivareta folkets sikkerhet og stjålne sykler og lommebøker og sånt,resten går ikke an å anmelde i det hele tatt hos politiet,det er privatrettslig får en beskjed om.

Sjofelhet er det at politiet bekjenner seg slik som dette i en avis med en ny tjeneste som er helt og holdent ikke det jeg betaler skatt for at de skal utføre i Norge,

Da må de presentere seg helt og holdent i verden med hva de skal opprette i en ny tjeneste i politiet,og presentere denne til mobiltelefon produsentene,altså en overvåking i skattebetalerenes favør,sikkerhet på en måte helt offentlig med politiets signatur i intrengning i android,

Daniel Bithammer

25.05.2016 kl.14:43

?Those who give up liberty for security deserve neither.?

Benjamin Franklin

Revit

25.05.2016 kl.14:56

Så da stjeler de pcèn din også benytter den til planlegging av terror, så er det vel den som er registrert som eier av pc som blir mistenk for terror. Kjeltringene sitter ikke på sitt eget nettverk, men benytter nettverket på NAV

Audvin Linde

25.05.2016 kl.15:12

God informasjon fra Elden, det kan trenges rundt et sånt

komplisert tema som gjelder intet mindre enn menneskerett

til eget liv og levnet. Så får vi se om politikerne oppfatter at de selv også kan øre-og øyefølges og dermed selv komme i kraftig knipe.Sånt er de vare for hvis de gir politiet anledning å følge med på hva borgerne ellers gjør og tenker!

Windr

25.05.2016 kl.16:05

Tanketromling, tvert imot. Om denne loven innføres vil du nok se en større risiko da innbyggerne her til lands er tenkelige til å faktisk ty til handlinger mot en slik tyrranisk lov.

KjetilT

25.05.2016 kl.16:11

Jaaaaaaaaaaaaada, det e flott at denna lova ska' brukas på dei mest alvorlege sakene ôg, sånn så Elden nemne med umoralske lovbrot så hasjrøyking og mindreårige så drikke alkohol. Det e pga sånne ting at det e naudsynt å innføra meir overvåking, samstundes så me gjer det lettare for politiet å gjennomføra, det e sikkert ôg, det. Og ennå gildare e det at tankane våre ôg kan bli overvåka, av di me syndar altfor mykje med tankar, ord og gjerningar, som det står i Skrifta. Med ei naudsynt attinnføring av blasfemiparagrafen, som KrF vil og som eg e sikker på at båe dei verdikonservative i Høgre og Støre ôg har sympati for, så kan alle blasfemiske og Gudskreinkande utsegner bli straffa sånn så Herren ønske, anten dei blir ytra privat eller saman med andre kjettarar. Halleluja!

Georg Orwell

25.05.2016 kl.16:54

Dette er utilgivelig historieløst og er begynnelsen til slutten på vårt elskede demokrati.

Anonymous

25.05.2016 kl.17:03

Dette kan brått slå feil vei.

https://www.youtube.com/watch?v=ahXqVpkqQVI&feature=youtu.be&t=250

/Anonymous

Skvatt

25.05.2016 kl.17:30

Eg hadde fyrst otte for kva denna lova kunne tyda, eg, men då eg skjøna at det var Onkel Stat og Onkel Politi som skulle overvaka oss og alt me gjorde, tykkjer eg at me lyt ynskja honom velkomen. Onkel Stat lyt me lita på, han vil berre det beste for oss alle saman, so at han feng lov til å overvaka alt me gjer lyt me berre tola. Som ein vis mann sa lengre uppe, so er det jo berre dei kriminelle som treng å ottast for meir Statleg overvaking. So sant, so sant, verdas beste land lyt få overvaka alt dei vil hjå meg og hjå alle patriotiske menneskje. Eg lyt beint fram setje spørjeteikn åt patriotismen hjå dei som ikkje er samde i den nye lova, eg, sann. Jau!

ErDetMulig

25.05.2016 kl.18:05

Hva hindrer en pedofil politimann fra å missbruke dette?

Ikke annonym

25.05.2016 kl.18:11

Beklager til fremtidens barn at politikerne har ødelagt demokratiet og erstattet det med et demokratur...

Melklepp Tveita

25.05.2016 kl.18:16

Dette er den billigste og enkleste metoden å møte kommende utfordringer på. Personvernet ofres. De reelle terrorister går ytterligere under jorden og de farligste følger med i timen her. Selv om det nye ovevåkingsregimet medfører økt sikkerhet vil de reelle terrorister tilpasse seg nytt terreng og dette er langt ifra å gripe ondet ved roten.

Men som nevnt, billig er det. Og man slipper ta stilling til det egentlige problemet. Og det er jo nyttig for politikere med gode hjerter.

daya

25.05.2016 kl.18:34

Democracy is an illusion that gives the illusion of right to choose......(and then one day you realize you are living in a police state )

Kvaseblod

25.05.2016 kl.18:35

Dette her er sinnsykt. Det som er enda sykere er hvor lite avisene skriver om dette. Skulle trodd det ble ramaskrik over hvor lite vi alle nå kan ha privat.

viva la revolution

25.05.2016 kl.18:38

Tanketromling- sug kukken min. En som som deg hadde jeg banka dritten ut av under rette omstendigheter. Faggot..

Ove Eikeland

25.05.2016 kl.18:48

Dette er en konsekvens av at man forsøker å kombinere kulturer som ekskluderer hverandre gjensidig. Denne typen lovgivning som begrenser borgernes frihet vil bli innført i stigende grad helt til det hele kulminerer i en form for "endelig løsning". Det som politikerne liker å kalle "integrering" er en øvelse uten historisk presedens. Der hvor det har vært forsøkt har det endt riktig ille og man trenger ikke muslimsk terror for å utløse reaksjonen, men terror vil fremskynde den og denne typen lovgivning og relativt godartete undertrykking av borgerlige friheter tenderer til å utsette det uavvendelige. Det er rart at ikke flere er klar over den historiske presedens på området som jo er ganske omfattende, men kanskje det igjen sier noe om det intellektuelle nivået på debatten her hjemme. Jeg foreslår at de interesserte følger den tyske debatten i stedet siden den tenderer til å ha et høyere nivå. Thilo Sarrazins tanker kan anbefales.

Jendor

25.05.2016 kl.19:05

Jeg har gjennomskuet staten for lenge siden.De kjører på med innvandrere fra Afrika og Midtøsten å blant disse finnes det enkelte kriminelle elementer og potensielle terrorister, noe som politikerne våre selvfølgelig er fullt klar over.

Målet med det hele: Ytnytte kriminalitets og terrorfrykten til å sakte innføre totalovervåkning for "trygghet" til folket som de sier, helt fram til politikernes våte drøm om en totaliær politistat ala Nord-Korea der de har 100% kontroll over ALT folk skulle foreta seg er blitt en realitet..

Og mesteparten av folket er så forbanna naive (Hvis man ikke har gjort noe galt har man ingenting å frykte) at de kommer til å godta dette uten å blunke, trist men sant.

boris

25.05.2016 kl.19:12

https://www.washingtonpost.com/news/the-watch/wp/2016/03/10/surprise-nsa-data-will-soon-routinely-be-used-for-domestic-policing-that-has-nothing-to-do-with-terrorism/

Drittlei

25.05.2016 kl.19:22

Herlig denne politistat og globalist agendaen. Først skal vi betale for at staten skal reise verden rundt å delta i organisert drap. Deretter så skal vi betale for å ta i mot ofrene fra disse områdene. Så skal vi betale med friheten vår og økonomisk for å overvåke oss selv når det viser seg at noen av de som kom bærer nag til staten vår. Det blir vel ikke så veldig mange ti-år før man selv er flyktning dersom man er en rasjonell antiautoritær person som setter pris på personlig frihet. Dessverre så er alle norske partier av en viss størrelse dedikerte tilhenger av udemokratiske supernasjonale organisasjoner og kontrollstrukturer. De virker rett og slett konsekvent totalt katastrofale når det gjelder å å drive politikk som legger til rette for at et liberalt sammfunn med lavt konfliktnivå og stor personlig frihet kan eksistere på lang sikt. Hvis vi var på vei i riktig retning så ville vi behøvd mindre overvåkning, ikke mer.

Sander Gallbert

25.05.2016 kl.19:25

For et par år siden sa president Carter at USA ikke lenger er et fungerende demokrati, i et intervju med The Guardian. For bare noen dager siden sa Ehud Barak, og Moshe Yaalon, at israels regjering er infisert av facister og at den må veltes - før den velter oss.

Dette er bare noe, av det lille som sildrer igjennom til dagspressen, men for den som tør å søke andre nyhetsformidlere blir bildet helt entydig: De vestlige demokratiene er iferd med å kuppes, av fascistiske krefter, og nå holder det ikke lenger å stemme ved valgene. Folket må ut i gatene og kreve demokratiet tilbake, og det haster!

Takk til Elden, for at du gjør som du gjør. Det varmer et gammelt hjerte.

thomas

25.05.2016 kl.19:27

http://www.hightimes.com/read/obama-signs-draconian-new-drug-law

Bjørn

25.05.2016 kl.19:27

Dette er ille og det er et alvorlig inngrepen og en krenkelse av privatlivets fred. Slikt som skjer i en politistat og ikke i et demokrati. De som sier at "samme for meg jeg har ikke noe å skjule"" de er fullstendig likeglade og aner ikke hva dette faktisk innebærer.

jørn

25.05.2016 kl.19:28

https://wikileaks.org/tisa/

Today, Wednesday, 25 May 2016, 11:30am CEST, WikiLeaks releases new secret documents from the huge Trade in Services Agreement (TiSA) which is being negotiated by the US, EU and 22 other countries that account for 2/3rds of global GDP.

This release includes a previously unknown annex to the TiSA core chapter on "State Owned Enterprises" (SOEs), which imposes unprecedented restrictions on SOEs and will force majority owned SOEs to operate like private sector businesses. This corporatisation of public services - to nearly the same extent as demanded by the recently signed TPP - is a next step to privatisation of SOEs on the neoliberal agenda behind the "Big Three" (TTIP,TiSA,TPP).

Geir

25.05.2016 kl.19:47

Heilt supert. Vanlige folk har ingenting å frykte. Skulle vert for lenge siden. Hadde spart mange lidelser. Neste. Vekk med kontanter😀🙏🏻

1984 - Coming Soon

25.05.2016 kl.19:50

Vår overherre-allierte USA har for lengst innført en totalitær politistat gjennom Homeland Security og Patriot Act. Så dette brer om seg, og kommer hit før eller siden. Påskuddet er terror, som er en fabrikert ytre fiende, alt i henhold til for eksempel "Report From Iron Mountain". Instrumentene innføres mens det er demokrati, men vil i virkeligheten være klarlagte verktøy for det kommende tyranniet. De fleste mennesker kan ikke forestille seg at noe slikt kan bli mulig, så spillet er relativt enkelt for dukkemestrene høyt der oppe.

Dag

25.05.2016 kl.19:58

Blir vel bot i posten når GPS´n på mobilen din viser at du kjører over lovlig fartsgrense.

Hans Baugw

25.05.2016 kl.20:02

Det er som Elden sier. Demokratiet er i stor fare, men egentlig har Demokratiet i Norge vert i stor fare. Mange partier og frie valg er ikke det eneste som gjor ett Demokrati. Det er at poltikere som skal fremme sitt budskap ved valg, for slippe pobel som odelegger valgmotene. Hagen var utsatt for det, kun fordi FRP hadde noe paa programmet som mobben ikke likte. Politiet var ofte til stede naar mobben satte i gang, men gjorde ikke jobben sin. Det som skjer naa er det samme som skjedde da Norge ble okupert av Tyskerne. Det hemmelige politiet som kontrollerte hva folk sa og gjoprde, samt skrev. Naa har Gestapo plutselig blitt ett aapent politi.

Leve Kongen

25.05.2016 kl.20:19

Dersom det blir krig så støtter jeg monarkiet.

Monarki vs storting = jeg støtter monarki

Hvis monarkiet allierer seg med Stortinget. Så hopper jeg over til Russland. Støtter heller Putin enn disse diktatoriske landsforræderne.

Sparkle

25.05.2016 kl.20:26

Hvis jeg blir tatt for å tenke "gale" tanker, da skal jeg faen meg vise politiet knyttneven. Her skal det bli borgervern.

Fedreland

25.05.2016 kl.20:29

Gleder meg til Kronprins Hakoon blir konge og tar makten fra Stortinget. Kongen er Norges eneste håp. Dersom Hakoon allierer seg med Stortinget så flykter jeg fra Norge.

Vlad Tempest

25.05.2016 kl.20:36

Støtter Putin! Hvis jeg skal leve med begrensede rettigheter. Så flykter jeg heller til Russland og støtter Vladimir Putin.

Norge har sviktet sitt eget folk og nasjon. Har ikke lenger noen kjærlighet for Norge. Jeg ser det hver dag. Putin er garantert en mye bedre leder enn Norges forræderiske Storting.

Når det gjelder Monarkiet. Aner ikke hva jeg skal mene om monarkiet. Hvis monarkiet støtter Stortinget så er monarkiet også landsforrædere.

Ketil Engstrøm

25.05.2016 kl.20:39

Det vil være en katastrofe. Norsk politi har aldri brydd seg mye om personers rettssikkerhet og dette er helt hinsides. Hva er galt i å måtte innhente en rettskjennelse, før man kan overvåke ?

Carl Haugen

25.05.2016 kl.20:49

Dette er virkelig skremmende. Det er helt utrolig hvor fort historie blir glemt. Politi ønsker mer kontroll. Stater ønsker også mer mer kontroll. Det er forståelig. Men det må være sikringer på plass for å forhindre slike brutale overgrep!

Som det nevnes over her så vil ikke dette hjelpe mye mot terrorisme. De vil tilpasse seg. Dette vil gå på bekosning av helt vanlige folk. Deg og meg, som ikke gjør noe spesielt kriminelt. Bare tanken på at man kan risikere å utlevere inkriminerende informasjon, bruksmønster og lignende er BEVIST at minsker bruken av tjenester og teknologier i en vesentlig grad. Selv om man i utgangspunktet ikke har noe å skjule, så vil folk endre bruksmønster. Og dette er svært skadelig for vår samfunn. Det skader blant annet ytringsfriheten og valgfriheten.

Personvern er et MUST og overvåkning må dø. Hva skal til for at folk skjønner dette? Våre kloke forfedre forstod dette. Tyskland kjemper hardt i mot, for de har historien friskt i minne via blant annet utdanning og daglige påminnelser. Mens store deler av verden ellers legger seg ned og gir kontrollen til staten og verdenspolitiet. Skremmende er det.

Sasha

25.05.2016 kl.21:03

Globalisering og multikultur blandet med grenser uten kontroll er noe politikerne mener er den hellige gral, problemet er at det skaper så mye kriminalitet og utfordringer for nåværende samfunn at de må detaljovervåke folket. Politikerne tjener ikke folket i Norge, årsaken er at vi har et demokrati som ikke fungerer optimalt, det trenger sårt reformasjon. Sveits har en langt bedre modell. Der må politikerne faktisk tjene folkets interesser fremfor politisk ideologi og subjektiv verdensanskuelse. I tillegg klarer Sveits seg utmerket godt med at folket har langt større demokratisk innflytelse enn her på berget. Det er jo et verdens rikeste land og er kjent for sin ekstremt høye levestandard, alt dette uten oljepenger.

Yxin

25.05.2016 kl.21:26

Skremmende å lese kommentarer som "Heilt supert, vanlege folk har ingenting å frykte". Hvor historieløse er det mulig å bli ..

Ståle

25.05.2016 kl.21:30

Hvorfor virker ikke kryptering mot dette?

Hitler

25.05.2016 kl.21:35

Hitler har invadert Norge og overtatt demokratiet. Kun Vladimir Putin kan redde den norske nasjonen fra diktatur styre. Håper inderlig at Russland invaderer Norge og annekterer landet inn i Russisk styre. Jeg har mistet troen på Stortinget. De er bare en gjeng kommunister som ønsker mer makt. Bedre å leve under Putin enn å leve under et falsk illusjon av demokrati.

Claudia

25.05.2016 kl.21:35

Dette minner veldig om hvordan FBI har blitt stilt for retten i USA fordi de går for tidlig inn i aktivisme og opposisjonelle og bidrar til at det som var/kunne vært "tanker" ble til handling. Jeg synes hele dette lukter av "no choice". Hvor er demokratiet?

morten

25.05.2016 kl.21:42

kanskje heller overvåke det folk flest faktisk dør av?

"Luften vi puster inn, maten vi spiser, vannet vi drikker og økosystemet er kalkulert til å være ansvarlig for 23 prosent av alle dødsfall verden over ? 26 prosent av dødsfall blant barn under 5 år.

? Ved å forbruke planetens økologiske infrastruktur og øke forurensningsavtrykket, pådrar vi oss stadig større kostnader i form av helseskader, advarer UNEP-sjef Achim Steiner."

http://www.nrk.no/urix/fn-rapport_-hvert-fjerde-smabarnsdodsfall-skyldes-forurensning-1.12960570

Ståle

25.05.2016 kl.21:58

Dette er trist. Det burde som minimum være koblet mot et vedtak av en retts instans og ha en gyldighet på f.eks 2 år. Å innføre en lov, som gir Politiet (staten) fritt spillerom til å overvåke alt og alle, det er et gigantisk skritt fra der vi er i dag. Det er ikke så lenge siden det var snakk om ulovlig politisk overvåkning og alle ville se "mappa si" ! Har vi glemt dette ? Hva skal politiet si, om f.eks et politisk ungdoms parti har 3-4 som er aktive hasji tilhengere. Så overvåker man dem, men samtidig så overvåker man alt av politisk akitivitet til kanskje 4-500 andre ungdommer. Skal slik være greit ? Det må være avgrensninger som beskytter person vernet til borgere i dette landet som ikke springer rundt som yrkes kriminelle !

Håpløst

25.05.2016 kl.22:08

Den som tar seg tid til å lese lovforslaget finner fort ut at denne artikkelen er farlig nærme svada.

Det står SPESIFIKT på hvert enkelt punkt i lovforslaget at MISTANKE OM ALVORLIG LOVBRUDD ER ETT KRAV.

Så det at hvermannsen skal overvåkes overalt og alltid stemmer rett og slett ikke.

I artikkelen står det at det ikke behøver å foreligge mistanke, men i den foreslåtte lovteksten står det i klartekst at det MÅ foreligge mistake.

Slik jeg ser det er ikke dette mer enn politisk propaganda.

John Christian Elden

26.05.2016 kl.08:43

Håpløst: Hadde det vært så vel, men norsk lovgivningsteknikk er slik at det gis referanser fra en bestemmelse til en annen, slik at det som tillates f eks ved grov krim etter strpl § 216a flg også tillates ved rene undersøkelser uten skjellig grunn til mistanke for noe som helst etter strpl § 222d og politloven § 17d. Les lovforslaget så ser du det når du studerer det nærmere. Begge mine eksempler er tatt direkte fra lovforslaget, og det er desverre flere av samme kategori. Jeg måte imidlertid av plasshensyn unnlate å skrive om Grunnlovsstrid og flytting av kontroll fra domstolen til politiet, som også er eksempler på antidemoktratiseringstiltak.

Jan

25.05.2016 kl.22:39

Overvåkningen er og blir forkastelig Elden. Så kan vi spørre oss hva som har skjedd med landet vårt? Er det noen her nå som ikke var her før? Hvem slapp dem i så fall inn, og hvorfor gjorde de det? Sverige er snart "et land vi ikke ønsker å sammenligne oss med". Burde overvåkningen konsentrere seg om spesielle grupper? Jeg mener, det er sjelden kvekere er innblandet i vold og terror. Når alle større byer i Europa har "sitt eget Gaza" skal vi da alle få vårt " eget rakettskjold"? Hva gjør vi når det dukker opp en selvmordsbomber i køen til cupfinalen på Ullevaal? Eller noen umotivert stikker noen med kniv på trikken eller bussen? Eller vi uforvarende kommer imellom bander som slåss med kniv på T-banestasjonen? Skal vi ringe byråd Lippestad og så kommer han og blåser på såret og så er alt fint igjen? Hva gjør vi i den virkelige verden for ikke å tape friheten vår, eller livet vårt, eller sjelen vår? Er det bare nostalgi som gjør at jeg vil ha det slik det var den gang politiet ikke åpnet posten min og religiøs ekstremisme var sang og gitarspill på bedehuset tidvis iblandet tungetale? Er det vondt å gå kan det være fordi det ligger en stein i skoen.

liv serine helgesen

25.05.2016 kl.22:42

Penn og papir vil få sin renessanse.

Stig Sivertsen

25.05.2016 kl.22:50

Her er det mange inkompetente innlegg. De som virkelig tror at dette tiltaket stopper terrorister, kan ikke mye om IT. Det er svært enkelt for meg å stoppe politi og myndigheter i å snuse på mitt datautstyr. Det er kun kompetanse som skal til. Det betyr at de som virkelig har noe å skjule enten skaffer seg kompetansen eller kjøper den. Så jeg spør deg som syns dette er greit; hva hjelper det da at politiet/myndighetene driver slik overvåking når det er kun deg de overvåker?

GJNilsen

25.05.2016 kl.22:59

Først og fremst så er dette en tittel som er å misvisende at det er å gremmes av. Politiet kan pr idag IKKE hacke din iPad, sålenge du har en nyere modell som har på adgangskode, TouchID, ikke er jailbreaket, har oppdatert operativsystem, og at du tar kryptert backup. Det denne saken handler om, er at politiet VIL GJERNE kunne hacke dine enheter, uten noen som helst innblanding fra domstolen.

DET emnet er mye mer interessant, men drar visstnok ikke nok klikk, derfor produserer en eller annen tulling en tittel som er TOTALT IRRELEVANT til bloggen. FY!

GJ Nilsen

25.05.2016 kl.23:03

Beklager, herr Elden, Det var ikke meningen å anklage deg for sleip clickbaiting, tittelen på innlegget er helt anderledes hos Nettavisen, som har, som vanlig, kun EN ENESTE agenda, nemlig få mest mulig klikk. Jævla idioter.

Bjarte

25.05.2016 kl.23:33

Er like bekymra over at dei blanda inn "narkotikaovertredelser" og "mindre enn 10 år fengselstraff" uten å sette grenser for kor langt ned på stigen desse overtredelsene og straffegrensene må være.

Og at "mistanke" og "terror" ikkje er klarare definert. Blei det ikkje i USA etter kvart klart at "mistanke" ikkje trengte å gjelde konkrete mistanker men kunne gjelde nær sagt kva som helst?

Tina R

25.05.2016 kl.23:47

Storting og regjering skal snart på Studietur til Nord Korea for å se på mulige andre innskrenkninger av privatlivet.

Dag Morten Nielsen

25.05.2016 kl.23:49

Det må da utarbeides litt av en utdanningsplan for å bli politi i norge på dette etterforskingsnivået,her må altså manualen til mobiltelefonen legges frem som et fremtidig studium,kanskje fler,for det finnes mange typer mobil telefoner,og for ikke å glemme selve oppdateringen av mobiltelefonene(typene)batteri typer og effekter,Mobilordens politi ville jeg kalle den avdelingen for avansert teknologi,en også for miljøskadelige batterier,politi batteri mester avdeling,som sørger for forsvarlig fjerning av batterier i miljøstasjonen sine batteri kasser,der disse så blir løftet inn i en uniformert politibil,altså må det ingåes et samarbeid med miljø organisasjonene for politi batteri mester avdelingen som kan ha politimenn under seg,biler er det jo nok av,varebiler har jo politiet i fra før,der batteriene kan forsvarlig løftes ut av politibilen og leveres til miljøstasjonen for destruering,altså levert med utrykningskjøretøy,slik at ingen kan stoppe dem,

Dette blir en forrykende spennede fremtid med respekt for riket norge og verden generelt,

Adrian Huneide

26.05.2016 kl.00:05

Våpenskjoldets fascist-øks får nå full betydning.. Trist hvis dette tyranniet får fortsette!

"Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say"

- Edward Snowden

phantomblue

26.05.2016 kl.00:32

Kommer nok til å gå gjennom.

Regjeringen vet at det bare blir litt surmuling på facebook.så biter nordmenn i det sure eplet og livet går videre.

Fines ikke opprør i oss lengre.

Freedom is Dead

26.05.2016 kl.02:43

Freedom is Dead

Espen Haie

26.05.2016 kl.03:28

Mange nettroll meninger her. Jeg tror artikkelen til Elden ganske enkelt bunner i en redsel for at politiets beviser nå blir så gode at strafferettslig advokater mister jobbene sine. Ikke vanskelig å gjennomskue

John Christian Elden

26.05.2016 kl.08:35

Espen Haie: Det var en morsom slutning. Din logikk skulle tilsi at strafferettslige advokater får stadig mer å gjøre - så det er rart at jeg derfor som Høyre-politiker i samsvar med partiets grunnprinsipper alltid har gått i bresjen for noe som fratar meg arbeid. Må ha for mye å gjøre!

Skeptisk

26.05.2016 kl.06:16

Norge har lenge vært ett råtnende lik. Det har bare tatt litt tid for dette å synke inn hos befolkningen. Demokratiet døde da Gro Hore Brundtland lurte Norge inn via bakdøre via EØS-avtalen til EU.

Nord-Korea er vel grønn av misunnelse over hvor lettlurt den Norske befolkningen er m.h.t overvåkning.

Og jeg siterer Benjamin Franklin:

"They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety."

Og den Norske befolkningne forjener det helvete som følger NÅR idiotene får vilja si.

Ove Berg

26.05.2016 kl.07:15

Tidligere svensk næringsminister Bjørn Rosengren uttalte på 90-tallet at Norge er den siste sovjetstat og ble ledd ut. Nå viser det seg at han har rett.

liv serine helgesen

26.05.2016 kl.07:15

Norge, blir det nye DDR (=tidligere øst-Tyskland, for dem som kan ha glemt).

Steffan Kvilhaug Kinn

26.05.2016 kl.07:40

Jeg ville ikke kalt Norge et demokrati selv idag. Når stemmene til folk vektlegges basert på bosted, når politikken aldri gjenspeiler hva som blir sagt i valgkamper (brutte løfter), når store bedrifter og rike investorer kan påvirke politisk retning, ja da lever vi kun i skyggen av et demokrati.

Folk liker å klage, men skal noe endres eller innføres, da klikker det for folk.

NOMOREFREEDOM

26.05.2016 kl.07:52

NO MORE FREEDOM!!!

Usapoff

26.05.2016 kl.08:26

En tidligere kollega sa noe på 90 tallet. Vi lever ikke i ett Demokrati. Vi lever i ett sivilt Diktatur. Dette blir mer og mer synlig, når politikerne gjør som dem vil i de fleste saker. Trosser alle stemmer og vitere. Vi skal og dere skal sitte å se på. Håpet om at det demokratiet som det påstås at vi lever i skal våkne å gjøre opprør, er forlengst tapt til egoismen.

26.05.2016 kl.08:32

Dette har vært planlagt lenge. Ved propaganda og import av ustabile elementer inn i samfunnet vil folk føle seg mer og mer utrygge, og veldig mange vil ønske dette velkommen. Demokratiet er dødt for lengst, vi får kun servert en illusjon av at vi har noen form for makt.

Tore

26.05.2016 kl.08:33

Godt å se at dokk ødelegger landet våre forfedrer har byggd, deres barn og barnebarn vil takke dere for den friheten de aldri fikk.

Ståle

26.05.2016 kl.08:40

Kriminelles makt i samfunnet en vel så stor fare for demokratiet som vedtak om utvidet politiovervåkning fattet av valgte politikere.

Arne Garseg

26.05.2016 kl.08:50

Det er virkelig her ALLE NORDMENN som er interessert i ytringsfrihet burde samles for en HEFTIG protest! - Vi kan ikke tillate slike overgrep mot befolkningen! - Men, som alltid vil vell dette bare stå til. Vi i Norge har det altfor godt til å klage mot dritt fra styresmakter.. Lurer på om pipa får en annen lyd når folk forstår hvor buttfu*ked vi blir :D

Rune

26.05.2016 kl.09:27

Espen Haie: Hvem er nettroll? Alle som mener noe annet enn deg?

John Christian Elden

26.05.2016 kl.16:20

Rune: Her må jeg komme Haie litt til unnsetning. Da han skrev sitt innlegg lå det svært mange "nettrollinnlegg" fra ulike navn/kallenavn som i hovedsak mente at islam var årsaken til alt ondt. Alle var skrevet av samme person (fra samme IP-adresse) selv om han/hun utga seg for å være en rekke ulike personer. Jeg slettet dem. Men vil ikke slette Haies kommentar, da den er et godt innspill i debatten :-)

Cavernom

26.05.2016 kl.10:47

Herregud ka f.en som e gale med dåke som støtter dette.. Dersom dåke har lyst å ha et slikt system flytt til USA eller nord Korea.. Spiller ingen rolle om du er mr.perfect om dette blir godtatt så ka e ytringsfrihet godt for då? This is just some happy horseshit, og politiet Osv kan ta dette overvåkning forslaget og trykke det langt opp i ræva

Svein

26.05.2016 kl.12:23

Når det blir for mye overvåking og politiet får for mye makt til å snuse rundt i folks private liv, vil det føre til en opposisjon mot politiet. De får være slik de er i dag. De er et nødvendig onde, men om dem får for mye makt og overvåker for mye blir de til kun et onde. Folk vil bli mer og mer lei, provoserte og gjør opprør. For mye økt sikkerhet og overvåking pga terrorfrykt eller med terrorfrykt som unnskyldning, vil føre til et ønske om total anarki hos stadig flere. Hadde ikke fullt anarki vært best? Total frihet? Hvem vil kontrolleres? Hvis alle var snille og greie, ville anarki vært oppnåelig og mulig å leve med. Det er dessverre ikke det nivået menneskeheten generelt befinner seg på. Men ønsket om anarki vil bli stadig sterkere desto mer kontroll og overvåking det blir. Hadde det ikke vært mye bedre om vi ikke trengte politi i det hele tatt? Eller en regjering som styrer store deler av våre liv? Hva med "power to the people"? Anarki er undervurdert. Synd vi ikke kan ha full frihet...ennå... uansett; power to the people!

Tore

26.05.2016 kl.12:32

Når var Norge et Demokrati?

Nineteen-eighty-four

26.05.2016 kl.13:22

I teateroppsetningen DEMOKRATI på Den Norske Stats teater er vi nå kommet frem til siste akt. Fra og med neste uke setter vi opp forestillingen POLITISTAT - EN HYLLEST TIL STATER VI TIDLIGERE LIKTE Å SI AT VI IKKE LIKTE Å SAMMENLIGNE OSS MED! I rollene: DU og JEG og VI TO + ALLE ANDRE NORSKE BORGERE. Etter forestillingen viser vi kortfilmen: SKYLDIG TIL DET MOTSATTE ER BEVIST - EN HISTORIE OM TRYGGHET FOR NORGES BEFOLKNING. Natta Norge....

Robert

26.05.2016 kl.15:34

For alle de som påstår at dette ikke rammer dem, og de har ingenting å skjule har misforstått prinsippene som ligger til grunn her. Det handler ikke om hva du gjør, men hva du ikke gjør, hvis du bevisst vet at du kan eller blir overvåket i en hver situasjon. Kanskje dette ikke rammer deg, men hva med dem det faktisk rammer, som ikke gjør noe ulovlig. En liknende analogi ville vært "Vi trenger ikke ytringsfrihet, siden JEG ikke ytrer meg"

Torkel

26.05.2016 kl.15:42

Slik overvåkning er slutten på det vi kaller demokrati.

De som føler at "de ikke har noe å skjule" har ingenting i et demokrati å gjøre.

Det at myndigheter får tilgang til å overvåke hele befolkningen slik gir dem også mulighet til å kneble all politisk motstand før det får festet rot i samfunnet.

Rettsstaten slutter også å opphøre, da det å fabrikere og plante bevis ikke lengre er vanskelig.

Beklager Spamming

26.05.2016 kl.17:01

John Elden gjør rett i å fjerne nettroll innlegg fra min IP som mine venner spammet i går. Trådløs internett er ikke bra. Jeg skifter tilbake til kabel så færre av gutta får tilgang til internett når de er hos meg.

John Elden gjør meg tjeneste og legg ned propaganda nettsiden www.frieord.no! Det ser ut til at det er veldig lett å hjernevaske folk til å bli nazister. Jeg beklager til alle muslimer for dumme nett troll innlegg fra mine venner under påvirkning av alkohol. Merker at mine bestekamerater blir mer og mer nazist for hver dag som går. Ikke rart siden de kun leser frieord.no! Det er en farlig nettside.

John Elden ha en god dag.

Lykke til med Stortingsvalg 2017 for ditt politiske parti.

Jendor

26.05.2016 kl.18:08

Jeg traff på Erna Solberg her om dagen midt på selveste Karl Johan, og jeg gikk bort til hun å sa, "Pappa sier at dere overvåker oss alle sammen!"

Erna Solberg svarte: "Han er ikke din far."

Ok, det var kansje ikke en heeelt sannferdig historie skal innrømme det ;)

John Christian Elden

26.05.2016 kl.18:40

Jendor: Men god var den :-)

Knut Myrebøe

26.05.2016 kl.21:38

Flott at dette temaet tas opp. Men slik overvåking har pågått i mange år. Jeg kjenner til saker her i Vestfold hvor korrupt politi samarbeider med korrupte advokater - og misbruker overvåking til fordel for disse. Da har vi vel ett problem? Forøvrig behøvr vel ikke mennesker med "rent mel i posen" bekymre seg? Politistaten er vel et faktum? Monsterbyråkratiets Hird?

Svein

27.05.2016 kl.00:20

Fuck you!! Det er alt jeg har å si! You're full of shit!!!

Otto

27.05.2016 kl.14:33

Dette er ikke noen gode nyheter for samfunnet vi lever i

Det er skuffende å se så mange av våre borgere som er villig til å la seg underkastes et overvåkningssystem som de nå har i USA

"Hvis du ikke har noe å skjule, har du ikke noe å være redd for"

Et sitat fra Stasi og det gamle tyskland vi ofte hører av de som er for disse forslagene

La meg da sitere en annen person, Edward Snowden

"Vi hadde all informasjon vi trengte for å kunne oppdage og stoppe 11. September, men vi klarte ikke å koble sammen de mange trådene, slik at vi klarte å se bildet av hva som skulle skje

Det har ikke vist seg at amerikanerne har hatt noen bedre utvikling etter de innførte sin masseovervåkning gjennom patriot act

De har bare fått en større høyhaug

Når det kommer til ingen ting å skjule, la meg spørre alle her, hvordan vil du føle det hvis politiet har alt om deg i sin mappe?

Og la meg gå ned til våre barn. Hva gjør dine barn på nettet?

Du er kanskje bekymret for overgripere og andre skumle folk som de har kontakt med, men enn alle normale, uskyldige relasjoner de har over nett?

Dagens ungdom er mye mer på nett enn noen gang før

De har store deler av sitt liv på internett

Skal staten ha tilgang på alt du har hatt på en data, nettbrett eller telefon som har vært innom nettet på et vis?

Et nakenbilde datteren din sendte i god tro til sin kjæreste via snapchat, som var ment bare for han, skal staten ha dette i sine databaser?

Når vi sier overvåkning av all nettrafikk er vi også nødt til å forstå hva det inneholder

Og la meg avslutte med at hvis denne overvåkningstrenden gjør at IT verden går over mer og mer til kryptering, hvordan hjelper det da å samle inn all denne informasjon hvis du da ikke klarer å lese den?

Fred

27.05.2016 kl.18:09

Vil gjerne ha rompekamera i doen, så myndighetene kan overvåke tilstanden på avføringen min og rapportere til fastlegen. Når får jeg det Anders Anusen?

flyktninne

27.05.2016 kl.20:37

Slapp av, Stortinget har jo vedtatt at alle elektriske apparater skal overvåkes, "smartmeter" heter teknologien som vil gi over 30prosent økning i helsebudsjett. - - For ikke å snakke om hjerneskadene vi får av strålinga.

28.05.2016 kl.04:54

The trouble with fighting for human freedom is that one spends most of one's time defending scoundrels. For it is against scoundrels that oppressive laws are first aimed, and oppression must be stopped at the beginning if it is to be stopped at all.

28.05.2016 kl.08:28

For de som er for ( og tips til Elden , selv om du sikkert kjenner til det ). Dersom dere har fulgt med så har Apple ( verdens største selskap ) gått i mot FBI. , som ønsker at de skal åpne IPhone/iPad for å lage såkalt bakdør for at FBI skal kunne ta terrorister og kriminelle . Dette nettopp av de samme argumentene for privatlivet som jeg har. Tips : søk Apple vs FBI , her er ett utdrag : http://www.pcworld.com/article/3038268/apple-vs-the-fbi-the-legal-arguments-in-a-nutshell.html

Trond Mikalsen

28.05.2016 kl.08:50

Glemte å skrive navn i forrige post ( om Apple vs FBI )

Snowden advarer her om er nettopp det som du prøver innføre, Snowden sier her at NSA ikke kunne dokumentere ETT ENESTE tilfelle av arrestasjon ( Terrorist ) som følger av økt overvåkning av befolkningen. Så hvorfor tror du politiet og PST skal klare det så mye bedre i Norge??? https://www.youtube.com/watch?v=0hLjuVyIIrs . Hvorfor tror folk at PST og det norske politi er så mye bedre ? Og det sier også noe om nytte-effekten av utøket overvåking

Trond Mikalsen

28.05.2016 kl.08:55

Skulle være : ..som DE prøver innføre.. " ikke DU :)

vettskermt

29.05.2016 kl.17:56

Utviklingen er forferdelig. De siste årenes teknologiske utvikling har banet vei for en ny type fascisme som kan virke helt umulig og komme seg ut av hvis den først slår rot. Hva slags verden skal våre barn vokse opp i?

Otto

31.05.2016 kl.13:29

Stortinget skulle fått høre litt av Jacob Appelbaum, journalisten som var med å melde om USAs overvåkning av Angela Merkels telefon, for de som husker dette

Jeg husker han hold et tale etter angrepene i Paris, hvor han mente verdens svar på slike handlinger skulle være å se til Norge, og vårt svar etter 22. Juli.

Han mente at verden skulle se til oss, hvor vi ikke lot en terrorist ødelegge vårt demokrati som svar på sikkerhetsspørsmål som følger verdens dagstrend.

Så oss ikke lure til å tro at dette er et forslag i riktig retning.

Vi ønsker å leve i et fritt og demokratisk samfunn, noe som er sett som blandt våre kjerneverdier.

La oss da også innse hvordan et slikt forslår strider mot de verdiene.

Og la oss gjennkjenne at også vårt land, og våre statsledere med riktige midler kan endre seg fra valgte og velgere, til herre og undertrykt

Mariann

31.05.2016 kl.14:51

Fra samme dag jeg skulle sette meg ned for å forberede oppstart av en ny organisasjon for lengst registrert med formålet å jobbe for våre rettigheter i henhold til Grunnloven § 112 ble jeg plutselig utsatt for trusler, massiv organisert stalking, vestens moderne versjon av Stasis zersetzung og trakassering med våpen i militærets såkalte "non-lethal" kategori. Karen Stewart, som tidligere jobbet for NSA, skriver i "Synopsis of the Silent Holocaust Taking Place in the United States"(som også foregår i resten av verden): "...what apparently started decades ago as illegal and clandestine programs of experiments on human subjects, such as the CIA?s MK ULTRA, has resulted in the proliferation of Defense Contractors such as Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, and others, making secret agreements with Federal agencies such as DOD, DIA, NSA, DHS, etc., to allow them and related laboratories and universities to expand inhumane experimentation programs such as illegal experiments for Directed Energy Weapons on unwitting and non-consenting American citizens. The scam goes like this, random people, or people who are DISSIDENTS OR WHISTLEBLOWERS are purposely mislabeled as ?terrorists? and put on an Enemies List, which is then turned over to Defense Contractors to target..." https://everydayconcerned.net/2016/05/26/nsa-whistleblower-karen-stewart-synopsis-of-the-silent-holocaust-taking-place-in-the-united-states/

Ingsoc 1984

06.10.2016 kl.07:09

Da burde dere lese rapporten til Lysne-ii-utvalget, utvalgt av Forsvarsdepartementet. Det er det mest radikale overvåkingsforslaget jeg noen gang har lest. Jeg vet at Høyre/Frp avslo at E-tjenesten kunne overvåke all kommunikasjon i Norge. Utvalgets rapport hadde meget høy terskel for å ta i bruk verktøyet, men nei, nei, nei! Hver gang det skjer et angrep på norsk jord vil det ALLTID diskuteres om å senke terskelen for å ta det i bruk. Her må vi stå på prinsippene før vi skjever helt ut av fila og over i motsatt kjøreretning!

Skriv en ny kommentar