hits

Når dommeren dømmes

kommentarer 7 kommentarer

Sveriges Høyesterett avsa 9. juni en dom der en tingrettsdommer og en aktor ble straffet for ikke å ha løslatt en person fra varetekt.

En polsk herremann ble mistenkt for promillekjøring, og endte 12. oktober 2014 i arresten i Gøteborgsområdet. Da det var fluktfare ble han varetektsfengslet frem til dom kunne avsies i løpet av noen uker. Da analyseresultatet kom i retur 20. oktober 2014, viste det seg at han hadde 0,44 i promille. Det er fortsatt straffbart, men ville gi polakken en bot og ingen fengselsstraff. Polakken ble likevel sittende i varetekt frem til en dommer oppdaget fadesen 29. oktober.


Svensk promillelovgivning er trolig endret etter 1928 men storyen er god :-)


Riksadvokaten grep inn i saken, og ville ha både aktor og dommeren som unnlot å løslate polakken straffet. Og nå har Høyesterett gitt han medhold. Hver av de to må ut med ca 100 000 kroner i bot.

Akkurat som i Norge bestemmer den svenske straffeprosessloven at "retten eller påtalemyndigheten skal løslate den siktede når grunnlaget for fengsling ikke lenger er tilstede". Men til motsetning av i Norge, passer svenskene på at bestemmelsen overholdes. Aktor straffes for at han ikke så på saksdokumentene fra den sakkyndige rapporten kom inn på hans kontor mandag 20. oktober helt frem til fredag 24. oktober 2014. Det utgjør en straffbar tjenestefeil, sier Høyesterett. Det var ingen unnskyldning at han hadde en anstrengt arbeidssituasjon eller var borte i rettssaker. Han hadde mulighet til å se rapporten allerede 20. oktober, og må da selv ta ansvaret for at han lot være å lese den på noen dager med den den følge at polakken ble sittende i varetekt.

Dommeren som fikk saken på bordet sitt til å gjennomføre hovedforhandlingen, straffes fordi hun ikke straks så at vedkommende som hun visste var i varetekt ikke hadde noe lovlig fengslingsgrunnlag. Selv om det ikke var hun som hadde fengslet polakken, var det en embedsplikt for enhver dommer som fikk med saken å gjøre å beordre polakken løslatt. Hun skulle sett at han ikke lenger kunne mistenkes for det han opprinnelig ble fengslet for. At polakken kunne mistenkes for et annet og mindre lovbrudd, var uten betydning. At hun ikke så det var en tjenestefeil som kostet henne dyrt.

Svenskene er meget nøye på at det "Av rättssäkerhetsskäl ställs generellt höga krav på en korrekt hand-läggning inom rättsväsendet". Lurer på når Spesialenheten for Politisaker i Norge vil starte å se på frihetsberøvelsene som foretas, og hvor terskelen for ansvaret for de som står for frihetsberøvelsene blir lagt. Jeg er ikke uten videre overbevist om at vi vil se like alvorlig på frihetsberøvelse som de gjør i vårt naboland.

Hva polakken til slutt fikk i straff sier historien intet om. Men trolig er erstatningen for uberettiget fengsling høyere.

7 kommentarer

ACAB

18.06.2016 kl.21:20

Varetektsfengsling bruker politiet som våpen og utmattelsesstrategi og dommerne spiller med. Anker du må du sone enda lenger i påvente av ny rettsak, noe som er helt på trynet. Jeg har ingen tiltro til hverken politi eller rettssystemet lenger. Rettsstat? Ikke norge.

RS

19.06.2016 kl.10:30

Morsomt å trekke fram Svensk rett i disse tider. Der dem ulovligjør kunst. Fengsler folk på tynt grunnlag. Så lenge Dan Park farsen pågår, så ville jeg ligget lavt angående svensk rett. Kanskje HR Elden selv vil kommentere denne galskapen.

liv serine helgesen

19.06.2016 kl.17:28

Interessant! I ankesak mot NAV ble jeg, som selvprosederende ikke-jurist, 'lovet' dom etter en måned. Dommeren måtte purres flere ganger. Dom kom så endelig etter nervepirrende tre måneder...med tap. Dommeren hadde mange unnskyldninger, bla rettssak mot bandidosmedlem, bortreist i privat konfirmasjon, anstrengt arbeidsprogram m.m. Kan selvsagt ikke sammenlignes med straffesaken du viser til Elden, men her i landet kan dommere gjøre mer som de vil uten at det får konsekvenser slik du beskriver:

"Aktor straffes for at han ikke så på saksdokumentene fra den sakkyndige rapporten kom inn på hans kontor mandag 20. oktober helt frem til fredag 24. oktober 2014. Det utgjør en straffbar tjenestefeil, sier Høyesterett. Det var ingen unnskyldning at han hadde en anstrengt arbeidssituasjon eller var borte i rettssaker. Han hadde mulighet til å se rapporten allerede 20. oktober, og må da selv ta ansvaret for at han lot være å lese den på noen dager med den den følge at polakken ble sittende i varetekt."

liv serine helgesen

19.06.2016 kl.17:32

Lagdommeren jg viser til i mitt innlegg over, skyldte også forsinkelsen på at han ikke hadde 'smart-telefon'. humrehumre

Gunnar

19.06.2016 kl.23:07

I urtiden fantes det haier med antydning til bein.

Senere utviklet disse seg til advokater.

Noen ble også leger.

Arne Wiklund

20.06.2016 kl.08:12

Dette er et vanlig problem her i Norge. Rettsikkerheten uteblir, vi blir fengslet over en lav sko, holdt på glattcelle i 4-7 dager, deretter sendt inn i fengslingsmøte hvor en dommer ser deg utslitt og nedbrutt! Siktet for noe du mest sannsynlig ikke har gjort, da du bare var til stede på feil sted til feil tid, men dommeren mener allikevel at det er skjellig grunn til mistanke, og han varetektsfengsler deg i 2-4 uker på bakgrunn av politiets påstand. Dette forekommer særlig ofte om du tidligere har blitt domfelt en eller flere ganger. Når man så kommer i retten, for i retten havner man etter en periode i varetekt, og så lenge vi har et politikorps her i landet som ikke vet hva objektiv etterforskning vil si, så kan du ganske så sikkert belage deg på en urettmessig dom, i politiets og påtalemyndighetens favør. Enda til du har vitner, eller bevis som taler til din fordel, (som ikke innbefatter politiets etterforskning såklart) så blir man dømt her i det langstrakte fedrelandet vårt etter politiets påstand. Bevist utover enhver rimelig tvil, er ord som ikke har verken betydning eller troverdighet i norsk rett idag. Det som betyr noe er politiets ord og politiets påstand... Ønsker man å anke saken til lagmannsretten, så sitter et utvalg og velger de sakene de ønsker å ta opp. 1 av 5 saker får ikke noen ny behandling i lagmannsretten, hvor beviskravene skal være høyere enn i tingretten. 😐 Rettssikkerheten her i landet, som våre folkevalgte skryter så av, er på lik linje med troverdigheten til politikerne på Stortinget! Dvs. ikke tilstedeværende! 😣 Det er bare sørgelig det som skjer i Norge for tiden, da det hver eneste dag blir utført justismord over en lav sko, og mennesker her i landet lever i en boble av medieinspirert tro på et system som tydeligvis har utspilt sin rolle i demokratiet for lenge siden... Våkn opp Norge, sier nå jeg!

liv serine helgesen

21.06.2016 kl.12:43

"Tingrettsdommere bryter loven" - kan leses her: https://livserine.wordpress.com/2016/04/04/sidegjoremal-for-dommere/

Svar fra sorenskriver Ingrid Marie Lillevik i to mailer nederst.

ps. advokat Elden : slett hvis ikke kommentaren passer.

Skriv en ny kommentar