hits

La meddommerne i fred!

I et demokrati anser vi det som viktig ha et rettssystem der folket har avgjrende innflytelse fr statens maktapparat pfrer noen straff. Vi oppfordrer hvert fjerde r vanlige folk om melde seg til tjeneste og utfre sin borgerplikt. Denne plikten bestr etter domstolloven 100 i dmme s som rettest og sannest vre etter egen overbevisning innenfor rammene av norsk lov. Til den enkelte straffesak trekkes meddommere eller jurymedlemmer ut etter tilfeldighetsprinsippet med like mange av hvert kjnn. Det er straffbart unndra seg tjeneste som meddommer, og et ugyldig forfall straffes normalt med rettergangsbot.For to rhundreder siden fikk vi en jurylov som tillot og lovbestemte at de som gjorde tjeneste i de alvorligste straffesakene - jurysakene - ikke skulle behve oppgi utad hva de stemte i skyldsprsmlet. Juryen skulle fremst som et enhodet troll der det eneste som skulle forlate juryrommet var om de samlet svarte "nei" eller "ja med mer enn 6 stemmer". Dersom ikke minst 70% av jurymedlemmene var overbevist om straffeskyld, skulle det kollektive svaret vre nei. Bde det strenge beviskravet og kravet til et kvalifisert flertall skulle sikre at idealet om at rettssamfunnets strste dyd var ha garantier mot at noen ble dmt uskyldig. "Det er bedre at 10 skyldige gr fri enn at 1 uskyldig blir dmt" nikker alle p hodet av. Slik m og vil vi jo ha det. Strafferetten er ingen arena for kamp mellom offer og psttt gjerningsmann. Strafferetten skal bare brukes nr det er helt sikkert - hevet over enhver rimelig tvil - at noen er skyldige.

Anonymitetskravet ble srlig begrunnet i at ingen lekdommere skulle behve frykte hevn eller represalier fra de tiltalte dersom de fant dem skyldige. At staten som "motpart" i straffesaker skulle vre ubehagelige ved frifinnelse, hadde ingen tenkt tanken p.
 

Jeg deltok i 2010-2011 i en offentlig utredning om lekdommerordningen i Norge. Vi avga NOU 2011:13 som omhandler ankeordningen. Vi fikk gjennomfrt en underskelse blant meddommerne og jurymedlemmer om hvorvidt anonymiteten br opprettholdes i de alvorlige sakene. Over halvparten av de som gjr tjeneste som lekdommere nsker  vre anonyme med hensyn til sin stemmegivning. Mange var likegyldige. Kun 6% synes det er en fordel at navnene opplyses. I innstilingen skriver vi bl.a.:

"Avgjrende for at ordningen med anonymitet nskes viderefrt, er hensynet til frie overveielser under rdslagningen. Anonymitet verner mot opinionspress i forkant og mot negative reaksjoner i etterkant av saken, og gjr det derfor mindre belastende treffe upopulre avgjrelser. Srlig viktig er dette nr det tas stilling til bestemmelser av skjnnsmessig karakter, og i sr det strafferettslige beviskrav. Behovet for legge til rette for frie overveielser er formodentlig strst i de alvorlige straffesaker, saker som ogs er de som i hovedsak vies offentlig oppmerksomhet. Det at medlemmer av lagretten har bekymringer som de ovennevnte vil -  uavhengig av om det er grunnlag for disse - kunne tenkes virke negativt inn p rdslagning og stemmegivning om anonymitetsordningen ikke viderefres. "

Skal noen fortsatt nske - og makte - gjre tjeneste ved yte sitt beste og gi en samvittighetsfull vurdering, kan vi ikke ha en lynsjemobb av aktivister som ikke har vrt tilstede i retten, som mtte mene de som har avgjort tar feil og br utsettes for represalier eller sjikane.

Herunder m vi huske at det alltid er fagdommerne som skriver dommen - ogs p vegne av meddomerne hva enn de er i flertall eller mindretall. Er formuleringene drlige, behver det ikke vre noe feil med meddommernes tankegods. Nr grov uaktsomhet ikke synes vurdert, er det fagdommernes ansvar srge for at alt vurderes av alle dommerne og formuleres p en forsvarlig mte i dommen.
 
I den mye omtalte voldtektssak fra Hemsedal mener mange mye. Selv har jeg gitt uttrykk for at jeg ved lese meddommernes avgjrende bevisvurdering holder det sannsynlig at Hyesterett ville kommet til at de tiltalte hadde opptrdt grovt uaktsomt, og derfor kunne vrt domfelt. Det er ren rettsanvendelse og saken ville vrt godt egnet til trekke de prinsipielle juridiske grensene for hva som er grov uaktsomhet i en voldtektssak. Hvis domsgrunner ellers er inkonsekvente, uforstelige eller i strid med sunn fornuft, kan en dom ankes til opphevelse p saksbehandlingsfeil. Det er derfor vi har krav til domsgrunner. Det er imidlertid opp til statsadvokaten og riksadvokaten hva de vil prve for Hyesterett, og her valgte de i stedet godta dommen p vegne av "We the People" - folket. Kanskje ligger det mer under enn vi avislesere kjenner til og hva som fremgr av dommen. Hvis Hyesterett i stedet for selv avsi dom hadde opphevet lagmannsrettens dom, mtte ptalemyndigheten for tredje gang ha forskt f en domfellelse i lagmannsretten. Kanskje trodde de ikke p det? Jeg vet ikke. Jeg var ikke der. Hverken i Hemsedal eller i lagmannsretten.
 
Jeg har vrt med p voldtektsanklager der fagdommere ville frifinne, men hvor de ble overstemt av lekdommere. Jeg hrte ikke lynsjemobbens angrep mot lekdommerne i den saken. Et systems berettigelse kan vanskelig vre avhengig av hvilket konkret bevisresultat de kommer til.
 
Om en part er uenig med lagmannsretten, fr parten som er uenig og mener ha rettslig grunnlag for det, heller anke. S fr Hyesterett - ved navngitte profesjonelle dommere - treffe den endelige avgjrelsen som de m st for. Og de str vanligvis godt.
70 kommentarer

Dette er et spass alvorlig anslag mot rettsstaten at forholdet m pdmmes. Jeg kan ikke huske en strre trussel mot demokrati og menneskerettigheter i vrt land i fredstid enn det som n skjer.

Folk har ftt nok av systemets selvoppholdelse....tid for prat er over. Systemet sviktet.

4 domere ville dmme, s var det 3 som ikke ville. Systemet svikter ofrene. bevisene holdt, men ikke systemet!

"Det er bedre at 10 skyldige gr fri enn at 1 uskyldig blir dmt" nikker alle p hodet av. Slik m vi jo ha det." skriver Elden. Og er selvsagt klar over at han slik frikjenner sine kriminelle brdre og kompiser. Mange sammenligner voldtekt med drap. Voldtekt delegger liv. Hvor mange voldtatte kvinner holder ut mer n etter de massive heiaropene fra mannlige advokat til tre frikjente voldtektsmenn? S nylig at du heiet p kortere straffer for voldtekt, Elden...

Det er naturligvis forferdelig uheldig at en av de frifunnede og minst en av jury medlemmene har flyktet fra Norge I frykt for egen sikkerhet. Problemet ned jury ordningen er at det er meget lett for at flelser ofte kan bli en overstyrende faktor for hvordan man dmmer, noen tanker rundt dette Elden?

Videre er det en gang slik at voldtektssaker er ufattelig vanskelige noe som ogs beklagelig nok medfrer at mange blir frifunnet. men dette m da ikke g ut over meddommerenes sikkerhet

Jeg er ogs vil gjerne ogs vite hva du Elden mener om at fornrmede i denne saken har publisert navnene p de 3 mennene p facebook. Er dette lovlig`i det hele tatt?

Og har hun ett ansvar dersom det tilfaller dem noe tiltross for at hun sa til NRK dagsrevyen 08/08-16 at hun ikke var ansvarlig dersom noe skulle skje dem?

Igjen det er trist at slike saker blir henlagt men det Norske rettsapparatet er tuftet p prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevist

Kan forresten saken tas til hyesterett n? Jeg forstod det slik at riksadvokaten godtok dommen

Hva er dine tanker rundt dette?

Det er merkelig at disse dommerne alltid dmmer i favr av staten nr noen har gjort en liten feil, som skrive noen timer for lite p er meldekort i vanvare, angivelig av almennpreventtivd hensyn. Hvor blir dette hensynet av i overgrepssaker? Kan nesten begynne lure p om det ligger noen fringer som forskjellsbehandler her. Trodde virkelig at dommere kjente til lexprinsippene og rettspraksis, og hvilken betydning dette har for fremtidige saker.

I tilfeller som er skissert her, legger vel det opp en rettsoppfatning om at overgrep er helt ok? Noe som etter mitt skjnn er helt forkastelig. Det er forvrig ogs helt forkastelig legge ut de mistenkte med navn og info.

Men lurer p hvor hylekoret var da han politimannen i Telemark som var mistenkt for drap p hun damen, ble navngitt i riksdekkende medier. Han fikk aldri forklart seg ovenfor mediene, men ble hengt ut med navn og bilde. Han ble frikjent, men det var aldri noen tvilere ute da

nsker rette opp ett par ting i original posten min

1) Jeg er ikke sikker p om det er facebook som er det sosiale mediet hvor navnene er publisert

2) Jeg er ikke helt 100% sikker p om jury medlemmet har flyktet landet, vedkommende har mottatt en del truende meldinger REF: http://www.tv2.no/a/8499649/

3) Jeg er kun interessert i etterspillene rundt denne saken. Eneste formeningen jeg har rundt selve dommen er at rettsvesenet har gjort sin jobb og dommen er gjeldende til den evt. ankes (Om den kan)

Dette er jurynullifikasjon i praksis. Folket har sagt tydelig fra (gjennom jury og lekdommere) om at vi ikke er enige i det voldtektsbegrepet som feministene har trumfet igjennom. Derfor er det merkelig at Elden later som Hyesterett kan treffe en "endelig avgjrelse." Det kan de jo som han selv sier ikke; det meste de kunne gjort er sende saken tilbake til Lagmannsretten, hvor lekdommerne enda en gang ville ftt sjansen til frifinne. Da ville vi ftt firedobbel jeopardy p toppen av hele denne farsen.

Folk i Norge lever p speopera og amerikanske tv-serier. En rettssak er i virkeligheten kjedelig, langtrekkelig og lite "krydret".

Jeg tror dette farger mange av reaksjonene p dommen. Folk forstr ikke hva maktfordelingsprinsippet gr ut p og ser ut til tro at folk automatisk er skyldige om politiadvokaten sier s.

Mange vil mene at Norge allerede er en bananreublikk, men om vi snur opp ned p prinsippet om at det er bedre at 10 skyldige gr fri enn at en uskyldig blir dmt, er vi over natten blitt en banarepublikk.

Nyansene og grsonene som hele tiden er tilstede i en rettssal m oppleves. Bde aktoraet og forsvarere driver veldig ofte skuespill og ikke sjelden blir bege partene avslrt for lgn.

Jeg vil takk deg for et meget godt innlegg Elden! Lekdommerne utgjr en viktig posisjon i vr rettsstat og jeg synes det er p sinn plass at de forsvares. Ingen mennesker som gjr sin borgerplikt skal frykte for represalier. Da fr man jo dommer basert p frykt for represalier, og ikke p bevisets stilling. Dette er hvertfall ikke en rettsstat verdig.

Forstr ikke helt hva du mener med at Norge er en bananrepublikk Samuel? At aktoratet og advokater opptrer som lgnere er en svrt grov beskyldning, og dette m du ha belegg for hevde. Ser ikke at du kan vise til noe empirisk som underbygger din pstand. Det som ofte derimot skjer er at man vinkler saken fra forskjellige sider, utelukkende for skjtte sitt arbeid. Nemlig ivareta son klients interesser. Da m man ske belyse saken p en slik mte at det gr i klientes favr. Dette er ikke lgn med teste ut/vri p sakens faktum og det beviser, innenfor rimelighetens grenser.

Det m vre noe fundamentalt galt med intelligensen til mange folk. Aldri i menneskehetens historie har en feil blitt korrigert ved beg en ny.

At navn offentliggjres har lite med denne sakens proporsjoner gjre, men at det fremsettes trugsml fordi en rettsavgjrelse strider mot den offentlige rettsoppfatning, det har kun ett utfall. At rettssikkerheten svekkes og selvtekten ker.

Som sagt, det m mangle vesentlige porsjoner med intelligens.

Det som er besynderlig er alle de som pstr de jobber for rettsikkerhet vil kaste uskyldighetsprinsippet , lekdommere og juryordninga i dass sammen med demokratiske prinsipper . Godt og faglig riktig skrevet av JCE .

Enkelte burde ikke hatt rett til forsvarer!!!

Saken har jo blitt blst ut av alle proporsjoner nr meddommere blir truet for ha utfrt sin borgerplikt, beveger vi oss p vei vekk fra det demokratiet vi vanligvis er s stolt av.

Det er vel bare i totalitre stater det dmmes med bare "fagdommere"? selv om vi kan vre uenige i enkelte avgjrelser s m vi hegne om rettstaten Norge.

Lynsjmobben i denne saken bestr for det meste av mannehatende feminister. Hva hadde denne mobben foretatt seg hvis de 3 mennene hadde vrt muslimer?

Da hadde ganske sikkert 2 agendaer kollidert i hodet p feministene, nemlig multikulturagendaen og mannehateragendaen og vi hadde ftt rungende taushet i stedet for hysterisk gauling. Det kan dessuten vre slik at de 3 mennene virkelig er uskyldige eller at bevisene rett og slett er for drlige dvs juryen gjorde jobben sin og systemet vant

Det er s fint og flott alt du skriver Elden, men jeg blir alikevel sittende igjen med en vond smak i munnen, r etter r presenteres tall og statistikker som viser ofrene for de flotte prinsippene. hvem ofres her, jo det er ofrene, det er ikke 10 skyldige som gr fri i voldtekts- og overgrepssaker, for hver dmte gr 200 skyldige fri, nr skal du sitte i utvalg og komme med gode anbefalinger p hvordan vi fr denne uretten til livs. Mrketallene ker, liv blir delagt, fordi hvert eneste r blir eksemplene flere for ofrene at det ikke er noe poeng anmelde, selv eksperter sier n pent at selv de ville ikke gtt igjennom dette, voldta er iferd med bli straffefritt, ofrene shameblames, fordommene lever i beste velgende. Nr skal det komme lover og prinsipper som ivaretar ofrene ??

At dommerene i denne saken har blitt hengt ut i offentligheten er jeg sterkt imot, at de mistenkte, senere p hret frikjente er nevnt ved navn er jeg mindre skeptisk til, de er ikke de frste mistenkte og frikjente som har blitt navngitt, men det sitter vel bedre hos deg om det hadde kommet i avisen og ikke p facebook ?

at folket representert av folket selv reagerer med avsky sier noe om hvor langt dette har gtt, det er mye som lukter vondt i rettsystemet i Norge, og eksemplenen p det er mange de siste rene. P tide ta av seg skylappene.

Er i utgangspunktet enig med deg John Christian, dommere burde ikkje hetses p nettet, MEN: I denne saken er det ikkje tvil om at lek dommerene har gjort seg sjl en stor bjrne tjeneste ved frifinne disse Avskummene. Personlig er eg imot at det er lek dommere i sedligshetsaker, eg meiner at det burde vrt dommere som er spesial opplrt til slike saker

Det er ikke tvil om at mrketallene er store, men vi skal ikke glemme at det fra tid til annen blir avslrt falske anmeldelser ogs, det er helt sikkert ogs blitt i dmt straff der dette ogs er tilfelle.

skal ikke glemme at mange voldtektsaker er det bare ord mot ord uten noen "harde" bevis, om vi skal begynne dmme folk til straff uten vektige bevis er vi p ville veier. er det slik at om en kvinne melder en voldtekt s skal hennes ord veies tyngre en den psttte overgriperens sine ord?

Jeg har ingen grunn til tvile p mrketallene, men vi kan ikke senke kravene for bevisfrsel i denne type saker kontra andre staffesaker.

Jeg har ingen quick fix for dette, men det er nok endel holdninger bde fra menn og fra kvinner som m endres.

med dagens sosiale medier. snapchat. jodel osv s gjr det noe med holdninger til kropp og seksualitet.

bare se p eksemplet med en bruker p snapchat som daglig legger ut bilder og filmer der han har sex med forskjellige jenter p 18+ hver dag, nr jenter frivillig stiller p snapchat der de kryper rundt p gulvet og vasker gulvet nakne og enda vrre ting, s blir de Ufrivillig/frivillig fremstilt som objekter.

det betyr ikke at kvinner er fritt vilt, men bde men og kvinner m vre mer bevist p hvordan vi blir oppfattet og fremstilt.

voldtektsaker er og vil bli vanskelige saker bde etterforske og dmme, og spesielt i saker der det blir ord mot ord, men det blir en falitterklring skulle senke bevis kravene for disse sakene, som i andre saker er det faktisk bedre for samfunnet at 10 skyldige gr fri en at 1 uskyldig person blir dmt.

Holdninger-Holdninger-Holdninger

Meget god kommentar, Kristian.

Bevisfring i voldtektssaker er vanskelig, prinsippet br vre "innocent 'till proven guilty"

Ikke motsatt

Snakker generelt, ikke om denne saken.

Jeg hper saken resulterer i at politi og rettsinstanser tar voldtekt mer p alvor, s flertallet heller enn en brkdel av overgriperne straffes. Dette m visst til for hindre forbrytelser.

Det er for vrig ikke bare kvinner som voldtas.

(Men s si bare menn voldtar)

"Skal noen fortsatt nske - og makte - gjre tjeneste ved yte sitt beste og gi en samvittighetsfull vurdering, kan vi ikke ha en lynsjemobb av aktivister som ikke har vrt tilstede i retten, som mtte mene de som har avgjort tar feil."

Jeg mener denne lynsjemobben er et klart signal p at systemet ikke er bra nok, og at det m endres.. Uten denne lynsjemobben som stresser systemet vil vi aldri kunne utvikle det ultimate system. S det er akkurat snn det m vre! Dette er sunn fornuft hos folk som sier fra, og er lei av et drlig system.

Slik som enkelte av denne "lynsjemobben" uttaler seg s nsker de at voldtektsaker skal dmmes av fagdommere, skal vi kaste vre rettsprinsipper pga av denne "lynsjemobben" og flge oppskriften til Erdogan i Tyrkia?

At en sak ikke kan ankes til hyeste rett virker jo fullstendig p trynet. Her magler det noe i Norges Lover

Slik dommen er fremsatt viser at "forbryter" har all rett. Les, alle mannfolk kan skille NEI fra et Ja

Det som opprrer folk er flere ting:

1. Flertallet av dommerne mente det forel straffskyld

2. De tiltalte ble idmt erstatningsansvar

3. Domsavsigelsen

Pkt 1. og 2. indikerer i s sterk grad skyld at det kun er en rettsteknisk detlaj som gjr at voldtekstforbryterne gr fri. Folk flest (ikke bare kvinnebevegelsen) oppfatter disse to som et bevis p at skyld foreligger, men pga. flertallskravet blant dommerne, gr de skyldige fri.

I tillegg, for de som har lest dommen, er det for det tenkende, resonnerende mennesek ubegripelig at noen kunne g fri.

De dommerne som gikk for firfinnelse oppleves som ekstremt inkompetente. Det m de tle hre.

Nr ser vi menn samle seg mot voldtekt, slik kvinner gjorde i flere byer i gr?

Uskyldspresumsjonen, dvs kravet om at enhver kriminell skal behandles og omtales som uskydig inntil vedkommende mtte vre endelig domfelt i en straffesak, utnyttes bevisst av menn som voldtar.

Pyttsan, menn som voldtar vet at det alltid blir pstand mot pstand, at bare 1 av 100 blir dmt og at jurister, vre seg advokater eller dommere uansett vil jobbe for frikjenning.

Fordi en gang for lenge, lenge siden var det en mannlig jurist og lremester i jusstudiet som fikk den lysende ideen, som n gjentas som et mantra av advokater uansett kjnn: "Det er bedre at 10 skyldige gr fri enn at 1 uskyldig blir dmt"....

Liv Serine Helgesen

Det var flere menn som var p disse demonstasjonene, og mener du at vi skal g for "guilty 'till proven innocent"?

i denne saken er det, etter det jeg har lest i media, s hres domfellelsen feil ut, men hva som skjedde i retten kan jeg ikke uttale meg om.uansett skal man ikke henge ut folk som gjr plikten sin.

Dette som skjer n er fordi rettsstaten lever sitt eget grunne liv langt utenfor hva folket har som oppfatning av hva som er rett og galt.

Vi ser tafsere og voldtektsmenn blir frikjent en etter en og de som blir straffet fr kun en liten samfunnsstraff. Den skalte rettsstaten har vi borgere mistet troen p.

Hei

Det er endel ting jeg lurer p.

Det er statsadvokaten som tar ut tiltale etter hva han mener er en passende paragraf. Det er denne paragrafen retten tar stilling ut fra, med mindre de mener det er en annen paragraf som passer bedre ?

Hva skal til for at de gjr en slik endring, som jeg antar du mener de kunne gjort i denne saken, og er det vanlig ?

Det er vel i f fall fagdommerene som gjr den vurderingen ?

HSB: Retten er forpliktet til vurdere om et forhold som er fremmet gjennom en tiltale rammes av et mindre alvorlig straffebud dersom de frifinner for straff etter tiltalen. Hvis retten unnlater gjre dette, foreligger det en saksbehandlingsfeil som gjr at hele dommen skal oppheves. Dette flger av Hyesterettspraksis, herunder i Rt 1982 s 1380 og Rt 2005 s 1775. Det er fagdommernes plikt srge for at dette vurderes av de dommere som har stemt for frifinnelse - dersom det er nok dommere til at tiltalen ikke blir tatt til flge. Som i denne saken.

Siggen:

Hvorfor er du anonym? Som mann kan du vel vge st opp for dine meninger p et rlig vis med ditt hele og fulle navn? Alt annet er feigt.

Jeg er ikke jurist. Jeg har flere ganger mttet stille som selvprosederende, ikke-jurist i domstolen.

Advokatfirmaet JC Elden er forvrig oppnevnt som min bistandsadvokat av en geners Riksadvokat - ETTER at 25 rs foreldelsesfrist var utlpt - p bakgrunn av at jeg i desperasjon klaget p politiets henleggelse av min anmeldelse etter bare tre dager.

Jeg skulle vrt innrmmet bistandsadvokat straks og automatisk. Det ble jeg ikke!

Finner det pussig at advokater - uansett kjnn - fremdeles, etter mange, mange mange mange r, fremdeles jatter om det en mannlig lremester lrte dem en gang for lenge, lenge, lenge siden: "Det er bedre at 10 skyldige gr fri enn at 1 uskyldig blir dmt"....

Skulle tro oppegende jurister var i stand til tenke nye tanker tilpasset tiden vi lever i og det faktum at jurister, vre seg advokater eller dommere, gjentatt respektlst begr nye overgrep mot kvinner som har vrt utsatt for voldtekt (ofte sammenlignet med drap fordi voldtekt delegger liv).

I stedet bidrar mannlige jurister, advokater og dommere - og n feige meddommere som trekker seg - til kende manneforakt.

"Jeg har vrt med p voldtektsanklager der fagdommere ville frifinne, men hvor de ble overstemt av lekdommere. Jeg hrte ikke lynsjemobbens angrep mot lekdommerne i den saken"

Dette blir for dumt. Minst en av fagdommerne m ha stemt med lekdommerne for f en dom.

Anonym: Hei anonym. Du har rett i at det er en forenkling mer egtnet for en blogg uten fotnoter med henvisning til lovbestemmelsen i strpl 35 og dmshenvisninger. Det gjelder ved flere anledninger i tingretten der det bare er en fagdommer og to meddommere. Det gjelder i lagmannsretten der flertallet av fagdommerne mente bevisene ikke holdt og det gjelder i lagmannsretten ved vurdering av psykisk helsevern der samtlige tre lagdommere ble nedtemt av de fire meddommere. Men ingen har s langt hevdet at dommen er feil fordi fagdommerne kom i mindretall.

Liv Serine: Du skriver at "Og er selvsagt klar over at han slik frikjenner sine kriminelle brdre og kompiser." Kan du utdype dette? Mener du at Elden er kompis med de siktede? Mener du ogs at vi skal godta at uskyldige dmmes, for sikre at de virkelig skyldige dmmes (ref ditt siste innlegg)?

Knut: "Den skalte rettsstaten har vi borgere mistet troen p." Dette er en generalisering som ikke str seg. Jeg er ellers med p antakelsen om at for mange voldtektsmenn gr fri. ofre rettssikkerheten til de siktede er derimot ikke veien g.

HSB

jeg regner med at du spr om hva som skjer dersom det er tatt ut feil tiltale

Jeg mener huske at det er noe slikt som dette:

Dersom tiltalen berammer det aktuelle straffbare forholdet kan ptalemyndigheten endre dette fr hovedforhandling jfr STPRL 72

Om det straffbare forholdet ikke berammes av tiltalen m den i s tilfelle forkastes lg ny tiltale m tas ut.

Korriger meg gjerne hvis dette ikke er korrekt eller om det ikke var dette du mente, HBS

Nina Langfeldt

Nina Langfeldt

BEDRE RETTSIKKERHET MED BARE FAGDOMMERE!Meddommere fra folket hadde hatt noe for seg,hvis de i hver enkelt sak ble representert i s stort antall at de faktisk utgjorde et representativt utvalg. Men ha en eller to meddommere fra folket,frer bare til personlig synsing fra de utvalgte meddommerne. Da blir det faktisk bedre rettsikkerhet ved en jurie som bare bestr av fagdommere, og som tross alt ihvertfall br forventes foreta en slags begrunnet synsing.

Liv Serine: Siden du insisterer p at det prinsippet ikke har noe for seg: Ville du selv vre villig til g uskyldig i fengsel for overgrep om det frer til at ti skyldige overgripere blir dmt? Hvor mange uskyldige liv mener du at rettssystemet kan tle delegge per skyldige som ellers ville gtt fri?

"Jusbransjen" er vel den eneste bransjen hvor man helt bevist trekker inn inkompetanse (les lekfolk) for ta viktige avgjrelser. (Kanskje med unntak av "politikerbransjen" )

Skal man fjerne en nyre s har man ikke avstemning blant 3 leger og fire fra gata over hvilken nyre man skal ta, man stoler p at legen tar det riktige valget selv om leger har gjort feil valg fr, mange ganger, og legens valg kan f strre konsekvenser enn juristens.

Hvorfor er det s viktig bruke amatrer i rettsalen?

Anonym: Hei Anonym. Ingen jurister har utdanning i bevisvurdering eller er noe flinkere til det enn andre. Ikke er det noe fag p studiet heller. Det nrmeste studiet som kommer inn p temaet er vel psykologstudiet. Men om skyldsprsmlene i domstolene bare br avgjres av psykologer, er jeg mer tvilende til.

Dett er vanskelige saker, men jeg synes dommer er korrekt. Det er mye bedre at en skyldig slipper fri enn at en uskyldig fengsles. Jeg syns det er trist for disse tre mennene at ikke de fr leve i fred for synsere og moralister nr de faktisk har blitt frifunnet av rettsapparatet. Det er jo det fundamentale i vrt demokratiske samfunnsstyre. Nr jenta kan sende snap chats, kan g p do og det foreligger bildebevis p at hun aktivt deltar i den seksuelle akten kan man da ikke dmme mennene. Det finnes da ingen bevis p at de kunne forst at hun egentlig ikke nsket dette. Det kan jo ogs hende at hun flte bondeanger etter ha vknet opp med skallebank og skam etter gruppesex.

Hvis hun tok disse rusmidlene frivillig s tok hun dem like frivillig som mennene. Hvis det skal svekke hennes evne til vurdere situasjonen s vil ogs disse rusmidlene svekke mennenes evne til vurdere situasjonen. Slik sett blir det ganske likt og jeg fler det da blir veldig drlig gjort utsette mennene for dette i etterkant. Det kan virkelig delegge liv og mennenes liv er antagelig rimelig delagte allerede. Jeg syns media burde unnlate skrive om slike saker fr en dom foreligger. Dette fordi det vil vre vrt deleggende for et menneske f spredt rykter om slikt som senere viser seg ikke stemme da de blir frifunnet i retten. Da kan medias dekning i forkant allerede ha delagt de tiltalte. Det er rett og slett stygt gjort. Det samme gjelder her. Rettsapparatet har frifunnet tre menn og da mener jeg at media br respektere rettsavgjrelsen og ikke skape lynsjestemning som kan delegge mennenes liv, som faktisk er frifunnet og dermed skal anses som uskyldige. Slik mediekjr kan i vrste fall fre til suicidalitet og selvmord.

*til stede

Alle dere som er kritiske til denne penbart korrekte og riktige dommen, dere har akkurat like oppegende argumenter som det Liv Serine Helgesen. S fr dere selv vurdere om det er en bs dere har lyst forbli vrende i.

Veldig gode betraktninger av Elden.

Jeg finner publikums (godt hjulpet av media) reaksjoner i denne saken helt forkastelig. Hvilket grunnlag har folk flest for hevde at avgjrelsen om frifinnelse er feil? Dette er rent fleri - sinne over ideen om at noen har voldtatt, og sympati for et angivelig offer.

Selv om det er overveiende sannsynlig at det ER slik, basert p det vi vet via media og dommen, er det etter mitt skjnn langt ifra bevist - og jeg har derfor full forstelse for at tre dommere stemte for frifinnelse.

Det er et enormt problem for rettssikkerheten dersom vi skal la publikum presse dommere.

"Juryen skulle fremst som et enhodet troll der det eneste som skulle forlate juryrommet var om de samlet svarte "nei" eller "ja med mer enn 6 stemmer". Dersom ikke minst 70% av jurymedlemmene var overbevist om straffeskyld, skulle det kollektive svaret vre nei."

Greit nok, og et OK prinsipp, men nr enkeltpersoner blir vippestanger, er det noe ramsalt galt med systemet. For at dette skal fungere etter hensikten, m antallet jurymedlemmer vre hyt nok til at det er en reell avstemming, og ikke en drlig komedie, som det ndvendigvis m bli med s f jurymedlemmer. Dette gir hvert enkelt jurymedlem ALT for mye makt over en menneskeskjebne. Jekk dette antallet opp til minst 20, s blir dette en fornuftig regel.

Men som det er n med s f jurymedlemmer, blir det bare en tragikomisk parodi p et rettsvesen og vi ender i praksis opp med situasjoner hvor ett enkelty menneske sitter og bestemmer om noen skal straffes eller ikke... Og at mennesker s utdannet som du er ikke ser denne grove feildesignen av syystemet, vitner om vilje til misforst, det vitner om at dere har egne motiver for beholde et slikt pill rttent system.

Dessuten, skal man dmmes av sine likemenn, m det faktisk vre likemenn, ikke gamle damer og gubber med spesialinteresse for MELDE SEG til slik tjeneste. Det blir litt som avstemminger i VG, de er statistisk meningslse, fordi engasjerte mennesker vil i langt strre grad avgi stemmer, og vi fr derfor et skjevt bilde av virkeligheten.

Det norske rettsvesenet er parodisk, et latterlig idiotisk spill for galleriet.

ALF

Hvorfor opptrer du anonymt 'Alf'? Hvis du er mannfolk nok og ikke en pingle kan du vel vge stille med ditt fulle navn. Alt annet er feigt. Men det finnes tydeligvis flest feiginger jf kommentarfeltet over her.

Utdyping:

Det var en gang (slik begynner alle eventyr) for leeeenge, leeeenge siden at en mannlig jurist som underviste i jusstudiet hjernevasket sine jusstudenter tro at det er bedre at '10 skyldige gr fri enn at 1 uskyldig blir dmt.' Uten vre i stand til tenke selvstendig har jurister siden gjentatt dette mantraet til det kjedsommelige, og slik klappet sine kriminelle brdre p skulderen med forsikre at alle voldtektsmenn gr nok fri. Pyttsan med dtre og andre kvinnelige slektninger om de ogs voldtas.

Elden forsker gjre seg populr hos sine kriminelle brdre nr Elden gjentar mantraet

Som det fremgr av en kommentar over, er det flest menn som voldtar.

NEI jeg mener absolutt ikke at 'uskyldige skal dmmes' -Litt mer balanse i mantraen som Elden og andre jurister tilsynelatende gjentar noe bevisstlst, kunne vrt fint. Flere skyldige skulle dmmes!! Alle uskyldige skulle g fri.

Etterlyser langt bedre politarbeide i voldtektssaker. Min anmeldelse ble henlagt etter bare 3 dager... Les evnt "Politianmelder overgriperen" https://livserine.wordpress.com/2015/04/25/politianmelder-overgriperen/ og "Samtale med advokatembedet i Oslo" https://livserine.wordpress.com/2015/04/27/samtale-med-statsadvokatembedet-i-oslo/

Har endelig lrt publisere de hemmelige lydopptakene - kommer snart.

Politiet er forvrig ogs en mannsbastion...som nok lever ut fra samme gamle, bevisstlse mantra. Og behjelper sine mannlige farlige, kriminelle voldtektsbrdre bli blant de som slipper unna. Derfor oppnevnte Riksadvokaten bistandsadvokat til meg ETTER at siste 25.rs frist for foreldelse var utlpt...

Sigrun Bruaseth

Sigrun Bruaseth

Liv Serine,

hvorfor betyr det vre uenig at jeg er mann?

jeg sier bare at i mange voldtektssaker er det vanskelig bedmme skyld. i denne saken mener jeg at det er voldtekt, men bare fordi noen roper voldtekt, s betyr ikke det automatisk at det var voldtekt. det er derfor man trenger beviser i straffesaker, selv om det er vanskelig i voldtektssaker

Det er helt utrolig hvor kunnskapslse enkelte kan vre! En meddommer en et vanlig menneske,-som ikke har siste ord i en rettsak i det hele tatt. Kansje de har et ord med i laget,-men til syvende og sist er det IKKE meddommere som avgjr en sak,- det er dommer og ellers rettsfolk! Ikke bland kortene her! Og la de stakkars meddommerne vre. Vet den bloggeren som gikk ut med navn og nummer til disse menneskene,-hva det vil si vre en meddommer? Det er DEG og MEG,den vanlige mann/kvinne i gata. Hverken mer eller mindre. De avgjr aldri en dom. Men kan bli med pvirke i en viss(les: liten!)grad eller komme med synspunkter. Se til vkne opp fr dere dmmer andre! Latterlig!

Men nr det er sagt,hper jeg disse mennene fr sin velfortjente straff,og at ny rettsak kommer opp. At de slapp for lett unna,er det INGEN tvil om.

En grusom sak,som fortjener en skikkelig rettsak,med passende streng straff!

Vr nvrende Juryordning er fra 1887, og det jobbes med erstatte denne med en meddomsrett, den store forskjellen virker vre at avgjrelser da skal begrunnes og ikke bare med ja/nei.

Bevisvurderingen i straffesaker er for alvorlig til at den kan overlates til jurister alene.

Den beste mten vi kan sikre rettsikkerheten i Norge p er stille til valg som jurymedlemmer. hetse, true og henge ut personer som tar p seg denne viktige funksjonen i samfunnet er det totale lavml.

Dette gjelder spesielt fra enkelte "bloggere" som ikke flger vr varsom plakaten som andre redigerte medier flger.

Nr det gjelder voldtektsaker s er det kanskje noen av de vanskeligste sakene etterforske og dmme.

Det er ofte ord mot ord og lite hndfaste bevis, og er det slik at det ikke kan bevises utover rimelig tvil, s m det ndvendigvis ende med en frifinnelse.

En voldtekt er en grusom forbrytelse, men man skal ikke glemme at det fra tid til annen dukker opp falske anmeldeleser ogs, for hindre at noen blir uskyldig dmt for en slik forbrytelse s er det bedre at noen gr fri der bevisene ikke holder.

Sigrun

Takket vre Aftenpostens serie i fjor #1av100 ble det 'avslrt' at det finnes mange sublime arter av voldtekt. Visste du fx at tvangssuging, nr en mann tvinger hodet ditt ned mot hans kjnnsorgan, at det likestilles med voldtekt?

Les Straffeloven 192 om voldtekt.

Jeg hadde i min uvitenhet problemer med kalle overrumpelsesvoldtekten for 'voldtekt' - fordi han slo meg ikke, han rev ikke klrne mine i stykker, men han bokstavelig talt 'tok seg til rette' p meg, da jeg befant meg i slumremodus og ikke var i stand til reagere normalt.

Samtidig ble jeg pfrt smitte kjnnssykdom, fordi han - venn av min venninne, som var venninne med hans sster - ikke brydde seg nok om meg som medmenneske til ta p seg kondom til tross for at han visste han hadde skalte 'rde prikker' alts sr, p penis..Det innrmmet han senere konfrontert med gynekologens funn.

Hverken politiet, eller to dommere ved Oslo tingrett, og heller ikke min davrende prosessfullmektig ville hre om voldtekten. De lukket rene! Hvorfor?

Her er hva straffeloven om voldtekt sier om smitte kjnnssykdom:

Straffeloven 192 ? om voldtekt:

d) den fornrmede som flge av handlingen dr eller fr betydelig skade p legeme eller helse. Seksuelt overfrbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom, jf. smittevernloven 1-3 nr. 3 jf. nr. 1, regnes alltid som betydelig skade p legeme eller helse etter denne paragrafen.

P grunn av kronisk sykdom etter voldtekten med smitte, som vanskeliggjr notater, kan jeg n tilby en unik samling hemmelige lydopptak av mine samtaler med advokater og dommerer og NAV over en tirsperiode.

Har s vidt startet publiseringen i dokumentaren 'Innsyn i domsprosesser - seksuelt overgrep' http://www.livserine.wordpress.com

Du vet sannsynligvis at det er tillatt gjre lydopptak s lenge man deltar i samtalene selv. Har mange upubliserte hemmelige lydopptak av bde den ene og andre i 3. dje statsmakt.

Sigrun Bruaseth

Sigrun Bruaseth

Go for it, Liv Serine. jeg kjenner til paragrafene. jeg hper han fr som fortjent.

jeg bare sier at i en del voldtektssaker blir det ord mot ord, og det er det som gjr en del av disse sakene. som oftest s har tiltalte hatt sex med ofret, men tiltalte mener jo at ofret var med p det. derfor kan sprsml lignende "angrer hun bare eller ble hun voldtatt?" dukke opp

hres kanskje litt kynisk ut, men slik er det ofte med slike saker fordi bevismengden ofte er veldig liten, og bevisene gir ikke et klart svar om at det har skjedd en voldtekt.

skulle nske selv at det hadde vrt enklere mter lse slike saker, men slik er det dessverre ikke

bare et lite punkt til helt til slutt. det som de har gjort mot deg er rett og slett arroganse, sl tilbake med det du kan :)

Det er tydelig at de fleste p denne trden verken har lest dommen eller satt seg skikkelig inn i hvorfor dommen endte med frifinnelse. De tiltalte anket en tingrettsdom inn for lagmannsretten som ble satt med en jury. Juryen frikjente de tiltalte. Juryens beslutning ble underkjent av fagdommerne, og saken kom opp for en ny lagmannsrett, denne gangen organisert som en "utvidet meddomsrett". Her deltar fagdommerne og lekdommerne i fellesskap bde om skyldssprsmlet og straffeutmlingen. Ogs denne meddomsretten frifant de tiltalte. Det hrer ogs med til historien at flertallet av de som frikjente, faktisk var kvinner. Nr retten fr seg forelagt bilder hvor "offeret" deltar aktivt i de seksuelle handlingene, blant annet ved sitte opp en av mennene under seksualakten, s er det kanskje ikke s rart om dommere betviler at det har vrt en voldtekt.

Eskil rdal: Et av problemene med dommen i s mte er at ingen betviler at det fant sted en voldtekt. Mindretallet velger ikke ta stilling til det. Frifinnelsen skyldes at de tre "ikke skjnte at de begikk en voldtekt". Det er det folk flest synes ha reagert p, og som gjr at en anke kunne vrt aktuell slik at retten le tvunget til ta endelig stilling til OM det fant sted en voldtekt, slik tingretten og lagmannsrettens flertall drftet og konkluderte med.

Orsak, men snn ofseleg snn juryordning dei kallar, er diverre berre nok eit dme p at me let pverknaden fr England og engelsk sprk verte altfor stor, spyr du meg. Nei, istaden lyt me praktisera ein heilnorsk rettspraksis der domaren sjlve lyt avgjera om du er skuldeg eller lyt verte frikjend. Srs viktegt er det at domaren au tek rolla som pklagar i dei sakjene der Onkel Stat hev meld ptale. Slik kan me byggja eit norsk rettssystem der omsynet t Onkel Stat og pengjane hass' er det sterkaste. Dette lyt vre noko dei politiske partia lyt sj p fram mot neste val, sann. Jau!

Skvatt: Ordningen med dmmes av likemenn i stedfet for av Kongens utnevnte menn kommer fra revolusjonene i Europa p 1700-tallet, men i Norge har den i tillegg mye lengre tradisjoner tilbake til vikingetiden og tingveldet. Islands "Allting" og vre "Frostating", "Gulating", Borgarting" etc er knyttet til at sakene avgjres p tinget - av folket og folkets valgte. En ordning slik Orsak foreslr der samme person er anklager og dommer, vil i s fall ikke bare bli "heilnorsk" men ogs "heilmenneskerettsstridig".

Svar fra Elden: " Ingen jurister har utdanning i bevisvurdering eller er noe flinkere til det enn andre. "

Da vil jeg gjerne snu p det. Hva gjr juristene der i det hele tatt hvis bevisvurdering er utenfor deres fagomrde?

Anonym: De bidrar med den juridiske forstelse av hvordan voldtektsbegrepet skal oppfattes etter norsk lov og flgelig hva meddommerne skal stemme over og vurdere. De administrerer forhandlingene i samsvar med straffeprosessloven, og hjelper meddommerne med finne veiledning i rettspraksis for straffeutmling. Slik vi har lrt p Universitetet. Men bevisvurdering kan du og jeg like godt - det er ogs hele poenget.

Det finnes ein grunn til att Norge blir fremheva nr vi setter fokus p justismord,og ikkje uten grunn, nr ein rettsstat som ikkje viser ansvar for ugjerninger der justismord blir flgene.Og lar dei offentlige som skal vere nytrale bruke si stilling til og hjelpe s kalla fornrma til beg justismord pentlyst uten hensyn til Norges lover,da er det bare en ting og sei,Norge fortener bli utpekt som ein rettsls stat der ingen har ansvar for kva det offentlige foretar seg,flgende blir att tiltro til arbeidet som utfres av politi,jurister osv er p tidenes drligiste nr det kommer til tiltro.Ingen br stole p eit system som ikkje har respekt for seg sjlv,det har da heler ingen respekt for andre.

Utsatt og innsatt for justismord i Gloppen Skandalen!

Sigrun Bruaset:

Du skriver "Go for it, Liv Serine. jeg kjenner til paragrafene. jeg hper han fr som fortjent."

Han dde p sykehus i 2014, dramatisk nok natt til det som kunne vrt vr 25. bryllupsdag.

Hvorvidt han fikk 'som fortjent' er ikke jeg den rette til uttale meg om.

Dommen er ganske sikker helt rett. Jeg vet at mannehaterne hevder at alle kvinner taler sant om voldtekt og at det er om gjre f dmt flest mulig hvite menn uansett bevis.

Kvinner lyver om voldtekt stadig vekk og rettsikkerhetsprinsippet krever bevis, uansett

Det er bare ikke noe diskutere. Er det tvil skal det frifinnes

Hvis rettsprinsippene sier at det er bedre at 10 gr fri en at en uskyldig dmmes, hva da med alle narkotika dmte som kun dmmes p indisier? Dette er en normal rettspraksis i Norge, som delegger livet til mange mennesker. I slike saker bruker politiet sannsynlighet beregninger som er helt hinsides all fornuft. Folk har blitt dmt til mange r fengsel uten ett fnugg av bevis, Dette er mennesker som ikke har gjort noe kriminelt mot andre.

Mens disse blir frifunnet selv om dem bevisst har dopet ned dama for s misbruke henne sexuelt. Rettsikkerheten hos mor Norge er langt i fra s sikker og rettferdig som vi skryter av. Kanskje p tide se litt nrmere p hva som foregr der hvor makt menn som, dommere,politi sjefer, advokater, direktrer og andre menn med makt i samfunnet samles og som ingen tr skrive om, frimurerlosjen. hadde likt vrt flue p veggen i dette miljet.

" sublime arter av voldtekt" hvilket vel betyr at menn snart br holde seg unna kvinnfolk . Dette er en livsfarlig utvanning av voldtektsbegrepet som medfrer at en mann fr litt kos br skaffe seg vitner og erklring

i 3 eks om at kosen er frivillig

ABC nyheter, til advokat Elden

Vi kan ikke ha lynsjemobb, men vi fr reaksjoner nr kriminelle slipper for lett. Dette var ikke en lynsjemobb, de ville ikke hengt noen, dette er aktivister som er frustrerte.

De skal ha blit funnet skyldige i runde en i retten s frufunnet i en anke om jeg forstr det rett.

Nr man i tilegg har slike som advoktat Stabel som syns max. grense p voldteker er allt for mye om det er 4 r skjnner jeg damene reagerer, og de fleste menn og. Da fler en att med en ca. 80% frifinnelser i disse sakene, en er ute og hper p lottogevinst om en vinner frem med en belastende voldteksts sak i retten.

Prinsippet er att en skal ikke beg grobe forbrytelser, gjr en det skal det ikke rehabilliteres men straffes slik att det er bde ordentlig avskrekkende og setter personen ut av spill innelst riktig lenge. Det er det som er viktig, ikke hvordan forbryteren har det. koke kaffe se p Tv i ett Norsk fengsel er hverken rehabillitering eller straff, og det er det omverden rister p hodet og ler av, og det er det Nordmenn blir forbanna p.

Hei Elden.

Takk for et godt innlegg om viktigheten av at meddommerne ikke henges ut av lynsjemobben for at de har valgt pta seg samfunnsansvaret med vre meddommere.

Jeg har selv bde lest og delt alt jeg har kommet over i forbindelse med denne saken, bortsett fra innleggene hvor navnene er identifisert. Hverken mennene eller dommerne. Jeg reagerte umiddelbart p at det neppe var mten dette burde bli hndtert p. Gapestokk og selvtekt er ikke en rettsstat verdig. Men dette kan vurderes fra flere vinkler.

Den ene er vinklingen fra forsvarssiden; Rettssikkerheten til de tiltalte. Det er bedre at 10 skyldige gr fri en at 1 uskyldig blir dmt. Jeg sttter dette fullt ut og mener selvflgelig ikke at vi skal forringe prinsippet. Vi kan godt ta litt hardere i ogs og si at det er bedre at 100 skyldige gr fri en at 1 uskyldig blir dmt.

Den andre siden, er borgernes rettsvern. Dersom folk begynner fle at det er nyttelst ta saken til myndighetene og f en akseptabel mulighet der, s risikerer man i verste fall at borgerne begynner ty til selvtekt og lynsjemobb. Det holder med en akseptabel mulighet, da de fleste respekterer det strafferettslige og menneskerettslige prinsippet som ligger i uskyldpresumpsjonen og forstr at det innebrer at vedkommende ikke alltid vil bli dmt for ugjerningen. Men de forventer gode begrunnelser for at avgjrelsen blir som den blir. Og jo mer alvorlig saken er, jo strre blir behovet for fle seg trygg p at avgjrelsen er tatt p et forsvarlig og kompetent grunnlag. Her har det lenge vrt kjent at vi har et problem i voldtektssaker. Det gjelder selvflgelig ikke bare dommerne og meddommerne - det er jo til og med pvist at de ofte er mindre tilbyelig til tro p voldtektsmyter og vurdere saken ut fra disse enn den vrige befolkningen. Det er ikke frste gang man har lynsjemobb i en voldtektssak, men det er frste gang jeg har sett at det er tiltalte som blir lynsjet uten bli dmt i retten. Vanligvis er det fornrmede i saken som utsettes for harde dommer fra folket. Det gikk en dokumetar for lenge siden om en sak fra Sverige. En ung, populr gutt fra et lite tettsted hadde voldtatt en jente som gikk p samme skole. Han ble dmt, men det spilte ingen rolle; nrmiljet slo ring om gutten og jenten mtte flytte fra stedet. Det var ingen som stttet jenten til tross for at mange i nrmiljet hadde vrt tilstede under hele rettssaken og hrt bevisene mot ham. De hadde tydelgivis bestemt seg p forhnd for at det hele var en oppkonstruert lgn. Ikke lenge etter han slapp ut, voldtok han en ny jente. Han ble dmt i retten den gangen og, men nok en gang slo nrmiljet ring om gutten. Og lignende saker skjer overalt.

Dette problemet med at kvinner ikke blir trodd nr de forteller om voldtekt, hverken i retten eller hos opinionen, har vrt problematisert lenge. Og de fleste kommer til at holdninger i forhold til kvinner og sex, spiller en stor rolle som rsak til dette. Noen legger ingenting imellom mens andre ganger kan man se at disse sniker seg inn i mten man vinkler og vurderer forholdet p.

Mange forskere og andre eksperter har uttalt at de rlig talt ikke ville anmeldt en voldtekt, fordi rettssaken oppleves som et nytt overgrep og man nesten ikke har noe sannsynlighet for vinne rett hos domstolen. Rettsikkerhetsprinsipper kan man leve med, men mten forholdet blir vurdert p og hva som vektlegges i forhold til noe annet eller i forhold til helheten i hendelsesforlpet, er ofte svrt underlig begrunnet. Og det er et problem. I tillegg er vi kvinner ganske lei av hre hva vi skulle gjort annerledes den dagen vi ble voldtatt. Som om vi er synsk liksom.

Og da kommer jeg tilbake til dette med selvtekt. Ut fra det jeg har lest om nr man prver begrunne den moderne strafferetten i et litt etisk/filosofisk perspektiv, s syntes de fleste som er opptatt av dette at det er vanskelig. Enkelte mener hele systemet br avskaffes fordi det rammer urettferdig. De som forsvarer det bruker vel i grunnen tre begrunnelser for dette; den frste er at det er naivt tro at man skal klare holde orden i et storsamfunn hvor mennesker som ikke har noen tilknytning til hverandre skal leve sammen. Den andre er at enkelte mennesker rett og slett er farlige og samfunnet p en eller annen mte m beskyttes mot dem. Den siste er at man gjennom ha et apparat for hndtering av slike forhold som er egnet til fremprovosere hevn(selvtekt)er en bedre og mye mer human mte avgjre saken p enn rett og slett tillate at folk fyker rundt og skamslr hverandre.

Dersom rettsapparatet trr over grensen for hva folk fler at de kan svelge, og skaper slike reaksjoner som i Hemsedalsaken, s er det p tide gjre noen vurderingen om hva man kan gjre bedre. Det er en reaksjon som kommer nr folk blir desperate. Og det er et signal til myndighetene om at folk fler at rettsapparatet ikke opprettholder sin del av avtalen. Et varsko som m taes p alvor.

Vil med dette oppfordre alle som deltar i demonstrasjoner og netthets: Tenk dere nye om! Neste gang kan det vre deg eller en av dine kjre som kommer i "skelyset". Sosiale media har i lpet av f r ftt en skremmende makt. Demonstrasjonene over hele landet de siste dagene har vist at det med letthet kan mnstres tusenvis av sinte mennesker i lpet av f timer. De aller fleste demonstrantene nsket selvsagt ikke og forstod nok heller ikke at de ved delta var med p undergrave rettsstaten. Debatt og diskusjon er bra s lenge den holdes p et anstendig niv uten trusler og sjikane. Vi bor heldigvis fremdeles i et rettssamfunn i Norge, men den tragiske saken med Farkhunda (link til Dagbladet) er en pminnelse om hvor forferdelig galt det kan eskalere hvis vi lar dette "sinnet" f utvikle seg i vrt samfunn. http://www.dagbladet.no/2015/03/24/nyheter/utenriks/afghanistan/38361350/

Ragnhild Bing

Ragnhild Bing

Hadde dette vrt i Usa tenker jeg meg at de hadde ftt 15 rs fengsel.Det er jo bare i Norge og radikale muslimske land att noe slikt kan skje- at voldsmennene blir frifunnet.Og angende meddommerne - s m vel denne saken vise at Borgatinglagmansrett har vrt litt ukritiske til hvem de har innvitert inn som meddommere. Lurer jo p om meddommerne hadde vrt like milde i dommen om det det var dems egen datter saken angikk !

Ragnhild Bing

Ragnhild Bing

Trond , det er takk og pris enda selvstendig tenkende og flende mennesker i dette landet og at det ble demonstasjoner er den mest positive nyheten jeg har ftt med meg de siste ti rene.Rettsvesenet gjr store urettferdige feil hele tiden- med som oftest kvinner som den lidende part.

Anette Hansen

Anette Hansen

Hvordan kan man blir frifunnet men samtidig mtte betale en bot? Hvis jeg f.eks har gjordt en kriminell handling som stjele en vare i en butikk. Kan jeg da frifinnes for den kriminelle handlingen hvis jeg i etterkant betaler for varen jeg stjal? Min rettferdighetsans sier at dette er feil.

Modig gjort av Elden uansett hva en mener om det.

Norge trenger definitift et bedre system I straffesaker.

Silje, meddommer og rettssosiologistudent

Silje, meddommer og rettssosiologistudent

Rettssikkerheten og rettsstaten er i disse dager virkelig blitt satt p prve. Derfor er det viktigere enn noen gang at flere borgere melder seg som meddommere for sikre rett og hindre urett! Hvis man nsker systemet til livs som sdan, s anbefaler jeg at borgerne istedet (eller i tillegg til melde seg som leksommer) melder seg inn i et politisk parti og stiller til valg. Selv om vi er sinte og frustrerte s blir det feil skjre alle meddommere over en kam. P samme mte som det tidligere har blitt gjort med politiet. Opp igjennom rene har det vrt noen saker angende enkeltindivider innenfor politiet. Dette er enkeltindivider som ikke er representative for politiet, de er det vi gjerne kaller brodne kar. Slik m vi ogs forske tenke angende meddommerne; de er ikke representative for meddommerutvalget vi har, de er brodne kar. Et og annet brodne kar finnes blant begge kjnn, i alle sosiale lag og i alle yrker. Det vil alltid vre noen. Det kommer vi ikke unna.

Siggen

Du hevder flere menn deltok i aksjonene p mandag. Kjempebra! La ikke merke til menn p noen av de reportasjene som ble sendt p TV fra aksjonene.

Trusler er uakseptabelt, uansett.

Likevel er navn p alle dommere viktig. Ogs p de tre frikjente mennene. Bare slik kan evnt inhabilitet oppdages. Dommer har blitt opphevet tidligere, nr inhabile forhold har blitt oppdaget i etterkant. En tidligere domfelt fra NSB, mistenkt for korrupsjon, fikk frste dommen opphevet p grunn av inhabile forhold i tilknytning til tidligere dommer - mener huske det gjaldt dommer i tingretten. Advfa Elden representerte den korrupsjonsmistenkte. Som til slutt likevel mtte sone noen r.

Dommer har ogs blitt opphevet og sendt til ny domstolsbehandling, der det har vist seg at fruene til involverte parter er venninner....

Oppleves feigt - og feil - nr meddommeren n truer med trekke seg.

Livet gir ingen garanti, hverken til oss kvinner, overgrepsutsatte eller meddommere. Slike trusler fra meddommerne om at 'n furter vi', 'n vil vi trekke oss, s kan dere ha det s godt' - flytter fokuset fra en horribel og uforstelig frifinnelse av tre farlige voldtektsmenn, til at de 'stakkars meddommerne' fremstr som ofre.

Er meddommerne godt nok kvalifiserte ettersom de n truer med trekke seg, straks de fr litt betimelig oppmerksomhet?

For hvordan kunne to kvinner frikjenne tre farlige voldtektsmenn? Den ene kvinnen er 'adminstrasjonskonsulent' - hva n det innebrer. Ogs postbud oppgir i retten vre 'konsulent'....Den andre kvinnen er 'helsesekretr'. Kan frikjenningen bero p lav utdannelse, og mangelfulle kunnskaper?

Voldtekt likestilles med drap. Voldtekt tar liv. Voldtekt kan fre til store utbetalingsbelastninger p trygdesystemet vrt. Voldtatte sliter i etterkant med psykiske reaksjoner, angst, depresjon, mange fr diagnosen posttraumatisk stressyndrom, enkelte begr selvmord.

Den tredje som frikjente er en en ufretrygdet mann. Ufrelidelsen er ukjent. Imidlertid er det liten tvil om at det kan vre en stor pkjenning, selv for friske, sitte konsentrert dag etter dag i retten. Kan det vre at han som kronisk syk, ufretrygdet var for syk til f med seg alt som foregikk rettssaken?

N har jeg bevisst unnlatt oppgi navnene p de tre som frikjente.

Les evnt dokumentaren min 'Innsyn i domsprosesser - seksuelt overgrep' basert blant annet p unike hemmelige lydopptak med advokater, dommere og NAV over en 10-rs periode. Hemmelige lydopptak skyldes sykdom etter voldtekt med smitte kjnnssykdom som vanskeliggjr notater.

Skriv en ny kommentar