hits

Når skadevolder får styre pressevinklingen

kommentarer 106 kommentarer

Et tragisk dødsfall på Sørlandet i natt.

Det er ikke ofte i norsk presse at skadevolder får legge alle premissene for medias dekning i straffesaker. Hvorfor skjer det i dag?

En mann er skutt. Han ble lagt inn i kritisk tilstand på sykehuset. Han avgikk kort tid etter ved døden. Jeg vet ikke hvem det er. Men han har nok pårørende, og vanligvis ville media løpt til familien og forsøkt å skaffe et pent bilde av skuddofferet til neste dags avisoppslag.Skadevolder kommer imidlertid først til Twitter. Av naturlige grunner har ikke skadelidte slik adgang. Skadevolder kan melde at de først ble skutt mot før skadelidte forsvant fra stedet. Senere fant de han igjen, og da skjøt de. I VG blir det til «skuddveksling».De involverte tjenestemenn «blir tatt hånd om» av «sin leder». Skadevolder skal selv etterforske det VG kaller «drapsforsøk på politifolk» (fra en skutt og avdød person!), mens Spesialenheten for Politisaker kan få etterforske «politiets dødelige våpenbruk». En slik oppdeling må jo bli feil.Jeg har ingen problemer med å skjønne at tjenestemennene har det vondt i en slik situasjon. Kanskje er også drapet berettiget etter straffelovens strenge nødvergebestemmelser. I følge politiet i VG, er det allerede klart 3 timer etter dødsfallet at det var nødverge.Men hvorfor skjer ikke etterforskningen først, slik at påtalemyndigheten kan dra konklusjonene etterpå? Bør man ikke la Spesialenheten for Politisaker stå for uttalelser i saken, og ikke politiet selv? Og hvis dette hadde vært sivilpersoner i samme ulykksalige mulige nødvergesituasjon; ville politiet da tillatt at skadevolder og kollegaen som nærmeste vitne fikk snakke med sin leder og andre, før de var avhørt av etterforskningsinstansen og bevis og andre vitneforklaringer var sikret? Ville de tillatt at skadevolder fikk lese hele det påståtte hendelsesforløpet i media fordi en politisjef allerede har presentert det der før formelle avhør er gjennomført?

En etterforskning utført uten forhåndsbestemte konklusjoner vil trolig ha større troverdighet, og være bedre for alle involverte parter. Å opptre slik politiet gjør her, er bare å bære bensin til bålet i den kritikk som alltid kommer etter slike dødsfall.

106 kommentarer

rune eriksen

27.11.2016 kl.13:17

Spesialenheten og politiet har overhode ingen som helst troverdighet i slike saker, ei heller et venstrevridd regimetro pressekorps. Vi trenger virkelig endringer før vi kan kalle oss en rettsstat og et demokrati.

Liv Serine Helgesen

27.11.2016 kl.14:06

Vi vet jo allerede resultatet av spesialenhetens 'undersøkelse' av saken...

27.11.2016 kl.14:25

Jeg synes ikke politiet skulle ta opp jakten på en væpnet mann midt i en storby. Det er farlig for både politiet og desperadoen. Noen kan bli drept.

La ham heller få fritt leide. Sjansen er da liten for at han skyter et eller annet tilfeldig offer.

Kjell

27.11.2016 kl.14:48

?

Per

27.11.2016 kl.14:49

Flott jobb av politiet å fjerne slikt avskum fra gatene! Thumbs up!!

Ralfsen

27.11.2016 kl.14:52

Virkelig? Så lenge man er (ulovlig) bevæpnet, så skal man altså kunne operere og ferdes fritt? Når man i tillegg allerede har utført drapsforsøk på tjenestemenn? Jeg tror ikke det er en oppskrift på suksess. Jeg tror heller ikke det er lurt å ta som utgangspunkt at ulovlig bevæpnede mennesker er bevæpnet for moro skyld, og ikke bruker våpenet til å utføre kriminalitet, skade eller drepe. Upraktisk å måtte vente til disse sover, før man skal få lov til å aksjonere. Av flere grunner.

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:01

Ralfsen: Jeg kan ikke helt se hvor i bloggen det står. Kan du hjelpe meg på vei?

Tor

27.11.2016 kl.14:53

Og det er greit nok at Spesialenheten ønsker at politiet gjør undersøkelser, men er ikke gjeldende politidistrikt inhabil i denne saken, slik at etterforskning / åstedsundersøkelse burde vært gjort av et annet distrikt ?

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:04

Tor: Etter min mening, åpenbart. Det er også vanlig praksis. For eksempel i Fritz Moen saken da det var tvil om politiet i Trondheim hadde gjort jobben sin riktig, ble de straks tatt av saken og Kripos ble kalt inn som bistandsorgan i stedet for å sikre nøytralt politiarbeide. Det står nærmere om dette i påtaleinstruksens kap 34.

Torgeir k

27.11.2016 kl.14:54

'Å bære bensin til bålet' blir en ganske dustete metafor,..enten heter det 'å bære ved til bålet' eller å tømme bensin på bålet'...

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:05

Torgeir k: Metaforen er ganske nøye og bevisst valgt. Det var leit du fant den dustete. Men det har du selvsagt rett til å mene. Håper ikke det skygget for bloggens innhold for øvrig for deg.

27.11.2016 kl.14:59

Det skjer gang på gang.

Har ikke sagt noe før, da jeg selv ikke hadde helt rent mel i posen den gangen. Går uti fra du engang 97/98 savnet saksdokumenter fra Rukan politikammer, det var en draps sak i Telemark.

Om du ønsker så legg en kommentar her, så kan jeg ta kontakt. Selv om det muligens er litt sent nå.

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:06

Anonym: Det er helt korrekt - send meg en mail du

Terje

27.11.2016 kl.15:03

De så vel sitt snitt til å få trent litt før den virkelige testen kommer.

Tenker stadig på politiets innsats på Utøya. En skam at ingen er straffet for ugjerningen der. Norsk politi påfører meg brekninger, de er stakkarslige mennesker, hvor brorparten av de ansatte er homoseksuelle. Merkelig hvordan denne etaten ble et fristed for unnaslunrere og mobbeofre.

Håkon Myrer

27.11.2016 kl.15:04

Mr. Elden! Her bommer du stort, selv om jeg forstår premisset ditt. Du som advokat bør jo forstå at ARBEIDSGIVER selvfølgelig skal og vil støtte sine medarbeidere. Som du selv sier så er det spesialenheten som etterforsker nødverge, og ikke politiet i Kristiansand. Som advokat så bør du i det minste forstå prinsippet om at om det ikke er innlysende at arbeidstaker har klart brutt loven, så vil arbeidsgiver støtte dem (eller retten til et forsvar som du nesten kan kalle det), og sist men absolutt ikke minst tro på at etatene i et demokratisk samfunn vil avdekke et eventuelt lovbrudd. Men neida, stå på videre, og vis din uvitenhet og mangel på respekt mot politietatene.

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:08

Håkon Myrer: Hadde det enda vært som arbeidsgiver, men i denne saken er det arbeidsgiver som holder pressekonferanse og presenterer straffesaken, og det er arbeidsgiver som mener at han selv kan etterforske saken. Men bildet ditt er godt. Det illustrerer svært godt mitt poeng i bloggen. Vi kan ikke ha en velmenende og støttende arbeidsgiver som objektiv etterforskningsinstans i saken. Dessverre.

Even Andersen

27.11.2016 kl.15:08

Kjære Elden. Hvem bryr seg om din vinkling av saken? Du og dine mener tross alt at en skal gå for frifinnelse og aller helst kreve erstatning til gjerningsmann til tross for at han blir tatt med kniven i hånda mens han trykker den inn i offeret fordi du og dine mener han har blitt utsatt for hets fra politi, samfunn og sikkert og julenissen. Vi vet jo alle at du har ett helt eget syn på verden, lovverk, lovanvendelse og allmenn oppfattelse av hva som er rett og galt.

Skyter du mot politiet må du bare vente å få det i retur. Sånn er det, og sånn skal det være. Ja han strøk med, og det er jo ikke bra, for han burde helst vært buret inne i noen år . Men hva skal politi ellers gjøre? Gå bort å spørre om han har flere kuler? Gjemme seg og la han styre fritt? Vente til han har drept noen?

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:09

Even Andersen: Du er blant annet en av de som bryr seg om det. Med tyngde. Og det er bra. Ut over det står det intet i bloggen om hvem som har rett og feil. Nettopp fordi ingen av oss vet det. Ikke du heller.

Kris

27.11.2016 kl.15:20

Spesialenheten? Haha. De har ferdigtrykte konklusjoner liggende.

Null tiltro.

Galten

27.11.2016 kl.15:21

La nå folk som vifter med våpen gå i fred da. Det blir bare sure miner om politiet prøver å pågripe sånne. Politiet bør da ihvertfall vente til våpendesperadoen har drept noen.

Folk vil ha det sånn. Det ser man da av noen av innleggene her. Gjør politiet jobben sin så er det feil. Gjør politiet ikke jobben sin så er det feil. Alle vet at vifter man med våpen og skyter mot politiet da er det alvor.

Elden mener nok at politifolk skulle blitt drept eller skadet . Man vet ikke resultatet av en skuddveksling, man kan overleve eller dø.Elden er nok sur fordi han ikke fikk en forsvarerjobb her.

Politifolkene gjorde jobben sin, og det skal vi være takknemlige for. Elden får mene hva han vil. Men det blir ganske tullete å mene det han gjør i denne artikkelen.

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:12

Galten: Litt usikker på hva du mener det er tullete å mene. Mitt budskap er at det ikke er riktig å mene noe ennå. Hvorfor mener du det er tullete? Og hva vet du som vi andre ikke vet? Fordi jeg forsvarer og er bistandsadvokat for en rekke politifolk, vet jeg hvor ille det kan bli i slike saker dersom publikum ikke kan ha tillitt til at etterforskningen er nøytral. Det ødelegger mye mer enn det hjelper tjenestemennene.

Mari Ottesen

27.11.2016 kl.15:23

Henrettet av politiet. Uten grunn. Det var ikke skuddveksling. Se på hullet i frontruten. Kaldblodig mord vil jeg kalle det. Pressen bør gå i seg selv og komme opp med en kritisk vinkling. Hvis ikke så er det fritt frem for politiet å skyte hvem som helst når som helst. Kvalmende journalistikk.

Tommy Zielinski

27.11.2016 kl.15:30

Skadevolder??? Elden, din store evindelige fjomp!!

Enhver som er bevæpnet, og som ikke forholder seg til politiets instrukser, bør man skyte.

Dersom man får det til bør man selvsagt skyte så idioten ikke nødvendigvis dør.

Alle forbrytere, og andre som bevæpner seg selv, gjør et valg akkurat på det tidspunkt hvor de stikker gønnern i beltet og går ut av døren.

Akkurat dér har man meldt seg ut av samfunnet!

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:16

Tommy Zielinski: Jeg er glad for at vi lever i et land der jussen ikke er slik du forfekter. Og det tror jeg alle våre ansvarlige politiansatte også er glade for. Å bruke makt og våpen er en siste utvei, og ikke noe som noen politiansatte ønsker å bruke. Det bruker de når samfunnets tarv krever det. Og de få gangene det får et ulykksalig utfall, gransker vi det for å kunne være sikre på at de handlet rett. Vi har ikke kvasigranskninger med mål å frifinne den som måtte ha forvoldt skade.

Leif Gabrielsen

27.11.2016 kl.15:39

Mener kritiske røster som Elden er svært positivt for et demokrati, men her har du spora totalt av JC. Du insinuerer at dette er et kaldblodig politidrap ved å skrive "kanskje det var nødverge" som om det er mer normalt at politiet vifter med våpen å dreper kriminelle i Norge etter eget godtforefinnende.

Det er slike innlegg som svekker demokrati ikke styrker det. Det er mye rart i politi Norge, men når slike hendelser skjer har historien alltid vist at slike saker blir tatt på høyeste alvor.

At du liker å provosere JC, det vet jeg. Men ikke tilkall oppmerksomhet på bekostning av en død person hans familie, politimennene som nå kunne vært død eller andre som fortjener oppmerksomheten mer enn ditt ego.

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:21

Leif Gabrielsen: Problemet her er politiets egen Tweet slik de først la den ut. Hvis den er korrekt, kan det ikke være nødverge i saken. For at nødverge skal være anvendelig, må i praksis et forsøk på å ta et liv være avverget ved å ta et liv i skuddøyeblikket. Derfor er tveeten det verste som kunne vært lagt ut for de involverte tjenestemenn når man ser hvordan det gikk. Det tweeten forsøkte å forsvare ved sin forhåndsfasit, var at politiet var berettiget til å bruke makt - endog våpenmakt. Det er imidlertid noe annet enn nødverge. Maktbrukens grenser inkluderer imidlertid ikke å ta liv; det kan kum gjøres i en nødvergesituasjon. Så hvis tjenestemannen ikke skal rammes, må det enten ha vært et uhell at døden inntraff, eller det være en villet nødvergehandling i det øyeblikk avdøde forsøkte å ta en annens liv. Og jeg antar det er dette som skal etterforskes før vi trekker noen konklusjoner. Tweeten kan vise seg å være politiets verste fiende i denne saken.

Espen André

27.11.2016 kl.15:41

Du har litt bensin du også MR Elden det at du liker å forsvare islamister.

JennyO

27.11.2016 kl.15:42

Jeg tenkte akkurat det samme da jeg leste avisene på morgenen i dag.

IKKE at jeg på noen som helst tidspunkt konkluderte med "politiet har gjort noe feil når de skyter mannen", for det vet jeg ikke nok til å ha noen mening om. Men jeg syntes det var interessant hvor raske politiet var til å frikjenne seg selv i media.

Det blir sagt over her at "politiet som arbeidsgiver skal ta seg av sine ansatte". Og selvfølgelig skal de det. Men det gjør man INTERNT, ikke i media.

Så er jeg også der at OM man tar med seg skytevåpen ut, og nekter å følge instrukser fra politiet, så er det ikke rart om man blir skutt. Også om politiet på det daværende tidspunk ikke handler i "nødverge" men mer "preventivt" ("Han la ikke fra seg skytevåpenet, så vi skjøt ham")

Men prosessen etterpå skal gå som vanlig.

Politiet forteller pressen at "vi skjøt en mann som vi oppfattet som en trussel/som skjøt mot oss" er nok kommentar fra dem til pressen.

Så skal det etterforkning på plass.

Og jeg ser heller ingen grunn til å skille de to sakene, ALT som skjedde ledet opp til at mannen ble skutt, og da er det EN sak. Som kan ende med flere paralelle konklusjoner:

- Mannen var ikke kriminell, men politiet hadde rett til å skyte da han ikke fulgte ordre

- Mannen hadde begått en kriminell handling, men politiet hadde ikke rett til å skyte da det ikke var en farlig situasjon.

osv.

Som sagt, jeg syntes det var rart at politiet var så raskt ute og fortalte at de hadde handlet RETT.

Vanlig Mann

27.11.2016 kl.16:01

Da ble det slik det alltid blir, at noen hevder at vi kommer til å få en "bukken og havresekken"-situasjon, der Spesialenheten for politisaker skal etterforske politiet - eller seg selv som noen vil tolke det. Hva skal vi gjøre da? Hvem skal etterforske hvis ikke en spesialenhet for nettopp slike saker? Skal advokater etterforske sakene? Hvilke advokater i så fall? De som er rettskafne og ønsker at rettferdigheten skal skje fyldest eller de som ønsker å få klienten frikjent for enhver pris og uavhengig av hva som er sant og rett - sånne som deg?

Sigmund Skandsen Østrått

27.11.2016 kl.16:04

Politiet sa under pressekonferansen at "de OPPFATTET dette som en nødvergesituasjon".

Det stemmer ikke helt med teksten din herr. Elden.

Regner faktisk med at du var klar over dette. Men du har ikke integritet nok til å bry deg.

#Lurvehue

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:23

Sigmund Skandsen Østrått: Se sitatet fra avisen inntatt i bloggen. Uansett skal politietaten ikke mene noe om dette. Det skal de overlate til Spesialenheten eller polititjenestemennenes forsvarere.

Bjarne

27.11.2016 kl.16:11

Nå man er så dum at man skyter mot politiet er det mye bedre at de setter punktum der og da framfor at overbetalte advokater som deg skal fakturere staten i flere runder for at de skal få fortsette med å skyte etter folk.

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:24

Bjarne: Interessant mening

Espen Monsen

27.11.2016 kl.16:24

Først en kommentar til Terje lenger oppe. At brorparten av polititjenestemenn i Norge er homoseksuelle tror jeg var nytt for de fleste.

Og så til mr. Elden. Overskriften til VG får stå for VG sin regning. Politiet har offisielt ikke sagt at dette var nødverge. Men polititjenestemennene har uttalt at de handlet i nødverge. Også blir det opp til det særskilte etterforskningsorganet sine undersøkelser om dette underbygges av vitneobservasjoner og tekniske funn.

Men det er klart at når politi skyter sivilister vil samfunnet ha et mye større informasjonsbehov enn omvendt. Og dermed må de komme med uttalelser som kanskje utad kan virke premature.

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:26

Espen Monsen: Det er åpenbart et informasjonsbehov, så Spesialenheten bør på banen å oppfylle det. Det er imidlertid uheldig at politietaten som sådan tar jobben som forsvarere for de ansatte; det bør overlates til deres egne forsvarere, slik at publikum kan se at politietaten er nøytrale og ikke har noen oppfatninger om rett og galt i denne saken.

PEH

27.11.2016 kl.16:33

Politiets oppgave burde være å sikre andres liv og helse - dersom det kun er fare for egne ansattes liv ifb. at de går inn i saken å forsøker å pågripe bør de kanskje holde seg litt på avstand og forsøke på alle mulige fredelige måter å løse saken. Eventuell tilkalle spesialstyrker som er har dette som sin hovedoppgave. Her forstår jeg at det er snakk om en familiefar som er drept - han var kanskje ikke verdens beste barn for alt jeg vet - men å ta andres liv uansett årsak er noe vi ikke har hatt for vane å gjøre i dette landet. Til og med Brevik ble ikke skutt når han ble pågrepet. Synes det trist og synd at vi skal oppleve dette - jeg velger å tro at politimannen som skjøt også synes dette var trist - at denne kanskje kan ta lærdom av dette og forsøke å tenke annerledes dersom noe lignende skulle skje en annen gang.

Frode Hansen

27.11.2016 kl.16:34

Jada, nesten før liket er kaldt, så kommer oppskriftsmessig en advokat på banen med sine meningsytringer og lettvinn kritikk - alt for å promotere seg selv i selvforherligende lys.

Overskriften (selv om den er billedlig feil) burde heller vært "Elden bærer bensin til bålet".

Jarle

27.11.2016 kl.16:40

Kanskje Elden eller noen av de andre fra "hylekoret" kunne forklart oss andre hva Politiet skulle ha gjort? Da må man tenke seg at man står foran bilen til en bevepnet person som tidligere på kvelden har prøvd å drepe andre (politiet i denne saken). Kan noen av dere forklare meg hvordan politiet skulle løst dette på en annen måte ? Respektløst å kritisere hvis man ikke kan forklare hva politiet skulle ha gjort istedenfor.

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:30

Jarle: Kan du først fortelle meg hva du tror jeg kritiserer? Litt vanskelig å skjønne det av din kommentar. Ikke et sted i bloggen min kritiserer jeg polititjenestemennenes handling. Den vet jeg nemlig ingenting om. Jeg kritiserer imidlertid de som allerede har stilt seg i "hylekoret" (et interessant begrep med nytt innhold) og tror de har fasiten på saken før den er etterforsket. Hva politietaten skulle gjort annerledes er vel innlysende: De skulle skygget banen etter at det var klart at avdøde var skutt og kjørt inn i ambulanse, og derfra latt Spesialenheten beslutte etterforskningsskritt og avhør; eventuelt ved bistand fra et nabopolitidistrikt, og ikke fra egen arbeidsgiver. Og i det ligger ingen kritikk av de som var på det skarpe oppdrag.

T.E.K

27.11.2016 kl.16:41

Offeret har vel selv valgt og sette seg selv i denne situasjonen, tåler man ikke verste konsekvens av sine handlinger skal man heller ikke gjøre det! Politiet gjorde det eneste rette, ellers i et samfunn der kjeltringene beskyttes her i potetlandet!

Daniel Svendsen

27.11.2016 kl.16:43

Elden du barikaderer deg inne der du selv bor med høye murer, det er ikke alle i Norge som har råd til det og må bo I den virkelige verden. Her er det kriminelle,islamister og voldsmenn mange hentet fra den 3 verden. advokater er de verste snylterne ,spesielt asyladvokatene!

JT

27.11.2016 kl.16:44

Å skyte og drepe en person er mord.

Nødverge eller ikke. Dette er mord.

Ove

27.11.2016 kl.16:45

Når skurkene skyter etter politiet, ber de om å bli skutt. Dette er en hendelse som ikke skal diskuteres engang, ferdig plaffet.

27.11.2016 kl.16:48

Etter politiet fikk valse rundt med våpen som om det var leketøy, har antall skutt av politiet og politiets egne vådeskudd fløytet til himmels.

Og at politiet som normalt frikjenner seg selv ved å springe til media og fortelle sin versjon begynner å bli klint rett og slett, har de enda ikke forstått at folk flest har forstått hva de bedriver

Folk mener oppe i her da, at offeret får skylde seg selv og blablabla, det hadde de ikke ment, var det de som lå der nedskutt og død..så....Ingen av de var der da, men alle sitter og hetser en død person så langt det går, sånt er lite sympatisk.

27.11.2016 kl.16:50

faktum er, at jeg mistenker nå, at en del av disse meningene som virker helt merkelige, nok er skrevet av poliser, som sitter der, og forsøker å påvirke et kommentarfelt, da ved å rakke ned på elden og en stakkar som er skutt og drept av politiet selv...

Sånt er FEIGT gjort av dere, dere kan spare dere sånn oppførsel

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:33

Anonym: Til en viss grad har du dessverre rett. Alle som legger igjen kommentarer blir jo registrert med IP-adresse selv om de bruker falske navn. Mye interessant som kommer ut av å se på adressene :-) Det som er leit, er at de som skyter fra hofta i kommentarfeltet i den tro at ingen vet hvem de er, argumenterer for noe som svekker tilliten til politietaten helt unødvendig.

verdensbesteeksmann

27.11.2016 kl.16:53

Skammelig av denne advokaten som lever godt av å forsvare kriminelle voldsmenn, mordere og voldtektsforbrytere og prøver å gjøre livet så vanskelig som mulig for vanlige folk og de som forsvarer dem. Motbydelig!

Hadde denne kriminelle personen fått lov til å fortsette så hadde han kanskje skutt en politimann. Han skjøt først. Hva er det å lure på?

Avsky mot Elden og hans ekle sølvpenger.

Marius

27.11.2016 kl.16:57

Nitrist, nok ett menneske, familiefar skutt. Undødvendig, bortkastet liv. Hvorfor skyter politiet psykisk syke?

Hvorfor finnes ikke andre løsninger enn den sikre død?

Einar Naglestad

27.11.2016 kl.17:09

"Jeg synes ikke politiet skulle ta opp jakten på en væpnet mann midt i en storby. Det er farlig for både politiet og desperadoen. Noen kan bli drept.

La ham heller få fritt leide. Sjansen er da liten for at han skyter et eller annet tilfeldig offer."

serr... han bør få fritt leie? faen er galt med deg? noen som går med våpen i en storby kan utgjøre en fare for sivil befolkningen. og bør ikke få fritt leie...som du så fint sier det.

Thomas

27.11.2016 kl.17:10

Elden har nå rett i en ting og det er at Politiet burde ikke starte noen forhåndsprosedering i media. De burde tiet stille.

Hvorvidt det det var viktig å skyte eller ei får nå Spesialenheten bedømme.

Reidar Olsen

27.11.2016 kl.17:12

Nok et kaldblodig mord fra onkel politi

per

27.11.2016 kl.17:22

Å kalle dette drap blir helt feil, noe en advokat bør forstå. Nødvergeparagrafen og selvforsvar kalles det. Du burde gå i deg selv og skamme deg. Er ikke rart at folk begynner å miste respekt for advokater

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:37

per: En forutsetning for at det rettslig kan kalles nødverge, er at det ligger en straffbar handling - her et drap - i bunn. Hvis ikke er det tale om et uhell. Hvis man først påberoper nødverge, ligger i det at man har tilsiktet det ondet som er påført, og vurdert at det er nødvendig for å hindre et større onde. Så før du går i en terminologisk debatt, bør vi få klarlagt hva politiet egentlig hevder, for i denne saken har de påberopt begge deler om hverandre.

barry rusk

27.11.2016 kl.17:31

Mye som skurrer her, skuddveksling? man kaller det ikke det med 3 timers mellomrom. Var nødverge det faktum at han hadde skutt 3 timer tidligere?

Virker jo som denne mannen fikk samme behandling som en Elg på høsten.

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:39

barry rusk: Du har et rettslig poeng som jeg regner med at Spesialenheten etter hvert vil komme med et svar på. Dersom politiets første Tweet i saken er riktig, kan det vanskelig være nødverge. På den annen side behøver ikke tweeten å være sann; det kan ligge mer bak, og slik at dette bare var et forhastet forsøk på å vinkle saken.

Noen Andre

27.11.2016 kl.17:35

@ Terje

"Merkelig hvordan denne etaten ble et fristed for unnaslunrere og mobbeofre". Mener du at "mobbeoffer" ikke skal ha et fristed eller få seg jobb i det hele tatt?

K

27.11.2016 kl.17:40

Fullstendig riktig av politiet å gå ut med sin oppfatning av hendelsen, at de OPPFATTET det som en nødvergesituasjon. Hva ville alternativet ha vært? Det er jo mer bensin på bålet, rom for massive spekulasjoner og veldig lite tillitsvekkende dersom politiet hadde gått ut med: "Mann skutt og drept av politiet, vi kan ikke konkludere med at det var nødverge og vil ikke kommentere ytterligere. Mer informasjon kommer fra Spesialenheten om minst 6 måneders tid." !

Atle

27.11.2016 kl.17:45

Her oppføre politiet seg som de vi fordømmer i USA. Norsk politi er ikke moden til å bære våpen

Bjarne Eikefjord

27.11.2016 kl.17:48

Når noen skyter mot politiet, eller andre mennesker for den saks skyld, er det faktisk lov å forsvare seg, endatil ved å skyte tilbake mot gjerningsmannen. Elden bør huske på ordene i HR vedrørende en slik sak, hvor førstevoterende sa: "Til feighet er ingen forpliktet". Å åpne ild mot politifolk, som i dag har tilgang på våpen, er ensbetydende med å utsette seg selv for alvorlig fare.

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:42

Bjarne Eikefjord: Det var ikke førstvoterende i Høyesterett. som sa det, men professor Augdahl i sin lærebok. Denne forståelse av nødvergeretten er dog modifisert en del gjennom senere rettspraksis og gjennom den nye straffeloven fra 2005. Nå plikter man å vurdere flukt før angrep dersom det ondet som påføres er så alvorlig som f eks å påføre alvorlig skade eller ta liv. Hvorvidt det var nødverge her, må etterforskningen vise.

Anton

27.11.2016 kl.17:53

Media styrer ofte vinklingen og ordvalg i starten. Slik er det bare - lik det, eller ei. Ingen her har sannsynligvis forutsetning for å uttale seg korrekt i forhold til faktum. De med sterkeste synspunkter har vel trolig minst peiling - alt som vanlig m.a.o..

Kjell

27.11.2016 kl.18:15

Mange interessante innlegg med sterk kritikk av politet handling. Hvilken av dere kritikere kan med hånden på hjerte si at dere hadde vært villig til å bytte plass med den betjent som har avfyrt skudd?

Lett å kritisere andres handlig, ikke minst når hendelsen har fått et tragisk utfall. Men hva gjør man når man først blir beskutt, og finner igjen gjerningsmann som nok en gang retter våpen mot deg, skal man vente til en selv er skutt, eller ens kollega blir skutt. Skal man la en gjerningsmann som har ingen hemninger eller sperrer når det gjelder bruk av vold og våpen, gå fri, ute på gaten, til hva skjer...? Til nok en annen uskyldig blir til offer....

Støtt opp rundt politiet, de gjør en fantastisk jobb, de møter de farer vi andre helst vil slippe, og øker mulighetene for oss andre til å fredes uten frykt.

Nils Johansen

27.11.2016 kl.18:33

Kunne Elden kort orientere om hvor mange politifolk han er villig å ofre hvert år? Om politiet i en hver situasjon skal vente til de er beskutt, vil trolig drap på polititjenestemann bli en langt mer benyttet overskrift. Når en kriminell allerede har skutt mot politiet, har jeg full forståelse for at politiet velger å skyte først når de har muligheten. Helst for å uskadeliggjøre, men det er ikke alltid et alternativ.

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:43

Nils Johansen: Ingen

dag morten nielsen

27.11.2016 kl.19:32

Pass på alle småbarns foreldre ,ikke legg vannpistolen på dashbordet i bilen, når en er ute å kjører med barna,det er en viktig regel å huske på,det kan fort oppstå forferdelige ting,

Frank

27.11.2016 kl.19:45

Når man ser Gratnerløkka er fylt med tomhylser, bilen har mange kuletreff, så ser det mer ut som Politiet har ventet på avdøde for så og tømme magasinene, hvordan Bård Austad kan konkludere med at dette var ett nødverge i et så åpen terreng det det overhode ikke er vanskelig å trekke seg unna er for meg uforståelig.

På pressekonferansen så disser Bård Austad og Ole Hortemo avdøde, mens de er lynraske til å si det var nødverge, samtidig som ikke de vil svare på andre spørsmål som kan si noe om situasjonen til avdødes fordel.

Dette lukter drap lang vei av trigger kåte betjenter med dårlig dømmekraft.

Nå gjenstår det bare å se hva videoene fra Shellstasjonen viser samt veikamraet som filmer område, om ikke det ved ett "uhell" er blitt slettet.

Sirk

27.11.2016 kl.20:16

Tragisk hendelse for alle involverte. Norsk politi vet at å skyte med skarpt er siste utvei, og det hører derfor heldigvis til sjeldenhetene at vi ser slike overskrifter som vi har sett idag. Men å allerede begynne å svartmale politiet basert på en uttalelse om at det ble handlet i nødverge, når spesialenheten for politisaker ikke en gang har begynt etterforskningen, det blir for dumt.

Jeg stoler på at dersom det er uregelmessigheter i fremgangsmåten til politiet i slike saker, så vil det føre til reaksjoner, for hva er vi om vi ikke kan stole på at politiet er der for å holde landet vårt trygt?

Richard B

27.11.2016 kl.20:22

Elden skriver at politiet burde vente til etter etterforskningen med å gå ut slik de har

gjort her. Jeg mener Elden burde vente med

å gå ut med et slikt innlegg til det var kommet

mer informasjon om hendelsen. Fortsatt ikke

informasjon om den døde avfyrte skudd i skudd-

vekslingen da han ble truffet, eller om det kun

var avfyrt skudd fra den døde tidligere i biljakten.

En ganske essensiell ting iht nødverge, og hele

poenget med stykke til Elden.

John Christian Elden

27.11.2016 kl.21:44

Richard B: Det er uten betydning for mitt innlegg. Les det igjen.

Petter

27.11.2016 kl.20:35

Flott at vi har politi som fjerner gale folk fra gata. Denne mannen har pårørende som jeg virkelig synes synd på, men det har nok politimannen han skjøt mot også.

Robert Berg

27.11.2016 kl.20:45

Familiefar og kjenning av Politiet, bevæpnet. De viste hvem som var foran dem, bra de fikk avlivet vedkommende før de selv ble skadet. Tommelen opp, flott jobbet.

Jepp

27.11.2016 kl.20:48

Jeg innrømmer at jeg stusset da jeg leste at han hadde skutt mot politiet, og at de plaffer ham ned med en haug skudd (gjennom bilruten på bilen hans?) 15-20 minutter senere. I tillegg oppgis det at det er fryktelig lenge siden han var borti politiet for noe. Hvorfor var de etter ham nå? Skjøt han senere også? Eller sendte de en rekke skudd mot bilen fordi de visste han hadde våpen?

Det er mye som skurrer, så jeg mener ikke noe særlig om saken enda. Politiet blir nok uansett frikjent...det gjør de alltid. :) Leger og pleiere blir også frikjent selv om de slurver eller gjør tabber som tar liv.

Per

27.11.2016 kl.21:01

Er det ikke litt dumpt å løpe rundt med et våpen, og muligens sikte på Politiet? Er man med på leken, så får man tåle steken. Jeg vet ikke hva motivet var eller grunnene som ligger bak, men det er helt åpenbart at avdøde har gjort noe dumt som til slutt førte til at han mistet livet.

At politiet skyter mot han er forståelig og bør være en advarsel til andre om hva som kan skje dersom man ikke oppfører seg.

"Det kunne ha skjedd meg" sier kanskje noen, vel trolig ikke. Jeg ferdes ikke i miljøer hvor våpen er normalt, og har heller ikke behov for å konfrontere politiet med et våpen (det være seg å sikte eller til og med skyte mot de).

Jeg er litt usikker på hvor Elden vil med denne artikkelen - utover at den kan brukes som reklame for forbrytere som trenger et forsvar - gjerne fra noen som er kyniske og som ikke bryr seg om han/hun er skyldig, men målet er hele tiden å få lavest mulig straff eller erstatning,

Det skjedde noe med Advokatstanden den gangen Nordhus & Staff kjørte sine saker. Da mistet Advokatstanden sin moral og sørget for at ting gikk i feil retning. Etterkommerene kjører i samme spor. En kynisk bransje som sitter med vanvittig sugerør i statskassen (En timepris på +5000 forteller jo det meste). Og nei, er ikke misunnelig på timeprisen, men det er jo besyndelig når man møter et element fra bransjen hvor man presenterer seg som advokat og starter møtet med å fortelle hvilken risiko man løper og hvor dyrt det blir når timerprisen er på > 5000,-.

Elden er symbolet på en pill råtten bransje.

Inge Wollik-Pettersen

27.11.2016 kl.21:07

Full støtte til Politiet!! Når de blir skutt på med pumpehagle, har jeg full forståelse for at de ikke gambler på at desperadoen skal få skutt enda en gang. De som har kunnskap om våpen og vet hvilket skadepotensiale en hagle har, skjønner dette. De som mangler våpenkunnskap hyler ut mot Politiet. Hvis en studerer bildene fra åstedet ser en tydelig en pumpehagle ligge på veien like ved åstedet - og Politiet har IKKE slike våpen i bruk. Jeg har full forståelse for at Politiet skjøt vedkommende. Trist at han døde av skadene, men det var selvforskyldt.

ACAB

27.11.2016 kl.21:14

null støtte til politiet. de utøver grov maktmisbruk, ljuger og sjikanerer.. trênerer og lurer seg frem til domfellelse med utstrakt bruk av varetektsfengsling og overtramp.

rettstaten norge er en fucking joke. skulle likt å visst hvor mange uskyldige som er fengsla urettmessig i landet. skulle tro mørketallene er svært høye.

jeg har ingen tiltro til politiet lenger. fysj for en kvalm gjeng med selvforherligende bøller og maktmisbrukere.

??

27.11.2016 kl.21:33

De største amatørene vet alltid best om alt som gikk galt?, og hva som skulle vært gjort annerledes. Det slår ALDRI feil, og latterlig god underholdning blir det.

Jendor

27.11.2016 kl.21:34

Jeg ble arrestert igår, og politimannen spurte meg, "Du har vel ikke noe i lommene som du ikke burde ha?"

Jeg svarte, "Ja, de forbanna hendene dine!" ;)

Jendor

27.11.2016 kl.21:37

Fint å se at det norske politiet har dratt lærdom av ISIS om hvordan man skal forenkle rettsystemet.

Dødstraff for alt.

Helge Espeland

27.11.2016 kl.21:50

Dagens journalister er farlig naive og politisk korrekte. Dette til en slik grad at det kan vurderes om det er farligere med dagens journalister enn uten. Journalister har, utrolig nok, gjort det til en hatefull handling å være muslim-kritiker. I vår GODE vestlige kultur er det PÅBUDT og PÅKREVD å være relgionskritiker, inkludert Islam-kritiker. Det er sentralt at vi følger opplysningstidens prinsipper. Det er IKKE 1500-2000 år gamle pergamenter som skal diktere våre liv. Alle kulturer er IKKE like bra - det er faktisk derfor man flykter.

Hva er man når man er en selverklært "ikke-Islam-kritiker"? Blind Islam lydighet, fanatiker! GALSKAP.

Selv kongen dyrker svært sterkt at han var flyktning under krigen. Var han virkelig politisk nøytral? Jeg er sannelig i tvil.

Max Herman, Pegida-leder, fikk sparken fra Oslo-skolen, da han sa han ville forsvare seg hvis han ble angrepet. I Norge er det faktisk lov å forsvare seg - også om du blir angrepet av muslimer. Det er IKKE egne regler for samfunnsfag-lærere.

Selv de land med mest naiv sosialist-ekstrem innvandring, Sverige og Tyskland, innser ulempene, innrømt sine feil, angrer og har nå SNUDD. Journalistene evner IKKE å lære av dette - Norge skal også gjøre de samme feil. NEI.

Journalister stiller IKKE ett kritisk spørsmål til den politiske korrekthet. Dette er svært FARLIG.

Morten Bredal

27.11.2016 kl.22:02

Jeg forstår kritikken til Elden, men hva er alternativet? Forby pressedekning til saken er avgjort - av retten, spesialenheten eller hvem det nå måtte være? Intervjue en død manns familie? Selvsagt vil "skadelider" som Elden kaller dem, politiet, fortelle hva som har skjedd, og det skjer selvsagt på deres premisser. Vi skal høre til å kunne stole på at det som politiet sier er sant. At det til tider ikke skjer, vet Elden like så godt som meg, men like fullt - hva er alternativet?

Skarpe skudd i sentrum, politi, sykebil, spesialenheten - folk vil vite hva som skjer, og det er politiets oppgave å informere.

Jarle

27.11.2016 kl.22:22

Takk for svaret ditt. Godt du ikke kritiserer politiets handlinger i felten, men informasjonsflyten senere. (Mulig jeg missforstod til å begynne med). Men jeg synes fortsatt det er greit at politiet uttaler seg i en så alvorlig sak. Hvis de legger lokk på saken og henviser til at de er under etterforskning, for så å vente 2 - 3 måneder på en rapport, så virker jo det svært misstenkelig overfor politiet. Jeg må si jeg er fornøyd med at de kom med store deler av den informasjonen de hadde, så fort som mulig.

Anders

27.11.2016 kl.22:35

Flott blogg dette. Mange som kan droppe sine kommentarer og heller lese og lære litt om hvordan jussen fungerer. En stor honnør til Elden som tar seg tid til å drive folkeopplysning med sin blogg. Men det er selvfølgelig lov å være uenig i det som blir skrevet. Stå på Elden.

Bjørn

27.11.2016 kl.22:40

Etter min mening er dette ren henrettelse.

Dette burde vært håndtert på en helt annen måte.

Kunne jo blokkert bilen,forhandlet og evt brukt peppersprayen.

Hanne Sofie

28.11.2016 kl.00:39

Det er vel noe juss ett eller annet sted i den store boka som regulerer "trakassering av forsvarsadvokat i kommentarfelt i blogg"... Hvis ikke bør det vel spes på med en liten paragraf :-) Takk for oppklarende redegjørelser Elden! Synsing og mening er en ting....juss, lov og rett er noe annet. Glad for at du så tydelig viser hva som er hva.

Nilgau

28.11.2016 kl.01:39

Adv. Elden:

Om jeg forstår deg rett så kritiserer du at politiet legger ut en melding på Twitter.

Jeg har ofte undret meg over hvorfor politiet gjør dette. Er de pålagt å melde ut offentlig alle hendelser/ oppdrag? Jeg kan ikke se noe galt i selve meldingen - men er dette nødvendig? Hvilken hensikt har det å drive med denne twittringen?

Sturla Molden

28.11.2016 kl.01:40

Vi så etter 22. juli at politiets selvransakelse er like troverdig som Komiske Ali. I slike saker vil de selvsagt arbeide for å frifinne seg selv. Av habilitetshensyn bør de ikke få etterforske slike saker i det hele tatt.

Kim-André Johannessen

28.11.2016 kl.02:22

No må folk ta seg sammen og se ka Elden skriver! Isje les det dokkar vill lese, men lese d som FAKTISK står der! Det é isje politiet sin jobb og gå ut i media, og frifinne sex selv.

Skeptisk

28.11.2016 kl.07:04

Har liten tillit til politiet etter dette. Som å sette bukken til å passe havresekken.

28.11.2016 kl.07:18

Nilgau - Jeg tror politiet legger ut twittermeldinger for å blidgjøre journalistene som ikke kan tyvlytte på politiradioen, i tillegg til å vise seg frem slik at de ikke skal bli glemt når pengene fordeles fra staten.

Hva tror du Elden?

Ørjan Hesjedal

28.11.2016 kl.07:24

Er det noen av dere som bruker å etterforskere dere selv? Har dere avslørt noe dere ikke visste fra før? Medførte etterforskningen noen gang at dere anmeldte dere selv? For eksempel for å kjøre for fort, eller noe annet du tok avslørte deg selv for å ha gjort?

Å granske seg selv må man gjerne gjøre, og det er nok ikke så dumt alltid. Men denne typen frikjennelser og konklusjoner er ikke bare kritikkverdig. Dette beviser at politiet ikke kan jobben de er satt til å gjøre. De kan ikke elementære etterforskningsprinsipper om å ikke konkludere før alle steiner er snudd.

Svenn Hauge

28.11.2016 kl.09:47

Uansett hvordan man etterforsker slike hendelser vil det alltid bli spørsmål om "politiet som etterforsker seg selv" Antagelsen om at politi vil beskytte politi - uansett, er dyptsittende!

Selv om man overlot denne forskningen til et annet lands politistyrke, ville disse teoriene oppstå, vennetjenester mellom styrkene osv...

Oppi dette har vi altså en pistoldesperado som skyter mot politiet! Da er man VIRKELIG desperado!

Hvilken kritikk ville stormet mot politiet dersom de hadde latt desperadoen fortsette - og han drepte andre mennesker?

Tenk om politiet her har stoppet en Utøya-hendelse ved sin inngripen?

Jeg for min del er av den oppfatning at politiet SKAL bruke alle midler for å beskytte samfunnet mot slike!

Torbjørn

28.11.2016 kl.09:53

Overraskende mange som kommenterer selve saken, det de tror (!) er hendelsesforløpet og hvorvidt avdøde fortjente å dø eller ei.

Jeg forstod Eldens innelegg som en kommentar til mediahåndteringen og hvordan politiet uttaler seg i saken.

Kalle Kanin

28.11.2016 kl.10:17

Uansett utfall av saken burde alle kriminelle faktisk nå begynne tankegangen: "note to self: ikke skyt mot politiet". For det er i bunn og grunn ganske enkelt. Er man kriminell og tar med våpen ut i bilen i den hensikt å bruke det, så kan det få konsekvenser. Om politiet gir deg fritt leide gjennom byen, eller om de tar opp jakten, så vil de på et eller annet tidspunkt ville ha tak i deg og prate med deg i den hensikt å sikte deg for ulovlig bruk av våpen. Og da, om den kriminelle løfter våpenet og avfyrer skudd mot politiet, så har den kriminelle i mine øyne brutt en samfunnskontrakt og er fritt vilt. Det vil skje konsekvenser om man er så inn i hampen dum at du skyter mot politiet..

Steffen Dahlberg

28.11.2016 kl.10:52

Jeg er rystet over folkets rettsoppfatning i slike saker. Om en forstyrret person løsner skudd i politiets retning har politiet altså blankofullmakt til å avrette vedkommende senere, selv om situasjonen ikke lenger er truende?

Politiet skal få kontroll på slike situasjoner, ikke hevne seg. Om mistenkte i denne situasjonen prøvde å kjøre avgårde slik at det var fare for andre, la gå, men det fins andre måter å stoppe en bil på.

Forsvaret har etter min mening bedre etisk opplæring av sitt personell og det burde være et utvalg derfra som etterforsket politiet i slike saker

Anonym

28.11.2016 kl.11:13

Denne saken er merkelig, og henger ikke helt på greip i utgangspunktet.

-Hvorfor hadde avdøde våpen i bilen, og hva var formålet? Noe(n) må ha trigget det.

-Hvem tipset?

-Nødverge eller ei, Politiet selv kan ikke konkludere dette, men de kan selvfølgelig pårope seg dette som alle oss andre.

-Hvorfor ikke prøve en annen løsning enn døden til følge? De fulgte jo avdøde, og kunne således fått opp en veisperring, både med tanke på bistand fra andre patruljer og kontrollere situasjonen mer defensivt.

-Pumpehagle som det snakkes om, har ikke lang nok rekkevidde til å utgjøre en trussel så lenge Politiet hadde holdt seg på avstand evt satt opp veisperring.

-Hvorfor lå avdøde på bakken på veien? Kom han mot Politiet med Pumpehagla si, eller ble han dratt ut av bilen av Politiet etter at han ble skutt?

- Avdøde døde ikke på stedet? Sett fra første artikkelen VG hadde om saken, så så mannen livløs ut der ham lå. Ga politiet førstehjelp? Utifra bilde fra VG, kan man ikke se slik hjelp.

Mange spørsmål som er ubesvarte i denne saken, la oss håpe sannheten kommer fram.

Kurt Åge Olsen

28.11.2016 kl.12:28

Det som er betenkelig i slike saker er at skadevolder(politiet i dette tilfellet) selv får presentere sin versjon av saken til media og at media stort sett trykker sakene ukritisk.

I andre saker er det etterforskende etat ( i dette tilfellet Spesialenheten) som uttaler seg til pressen. Det burde i denne saken vært Spesialenheten som uttaler seg.

Skadevolder(polititjenestemannen i dette tilfellet), burde ikke få mulighet til å snakke med vitner og med tjenestemenn eller mulighet til å lese rapporter og medieoppslag før Spesialenheten har avhørt ham, slik tilfellet er i andre drapssaker.

Saken mot avdøde, som uansett blir henlagt fordi han er død, burde umiddelbart bli satt bort til et settepolitikammer for en uavhengig granskning av saken.

Ut fra medias dekning kan det nå virke som at han ble skutt fordi han satt med et våpen i bilen. At han tidligere hadde avfyrt skudd rettferdiggjør ikke at han i en senere situasjon kan skytes/ drepes hvis han ikke utgjør en alvorlig trussel mot andres liv og helse.

Den nye bevæpningsordningen i politiet har etter min mening ført til at terskelen for politiet til å skyte er lavere. Jeg mener også at den fører til et generelt tøffere miljø mellom politiet og kriminelle.

Stein Pettersen

28.11.2016 kl.13:16

Tragisk sak. Det betenkelige her er jo at skudd blir avfyrt nesten så midt i byen som det går an. Hva med sikker bakgrunn? Et vitne forteller at skudd ble avfyrt fra bensinstasjonen mot bil. Er det tilfelle er det blitt skutt mot bil i fart og med hus i bakgrunnen. Slik bilen endte sin ferd håper jeg for politiets skyld at han ble skutt forfra. Uansett tragisk at det skal ende med dødsfall.

Elite

28.11.2016 kl.14:08

Var den uheldige revolvermannen av utenlandsk opprinnelse? Var det rasedrap? Er vi blitt USA?? Hvorfor ikke vente til han hadde skutt en slik at det var sikkert at han mente noe, kanskje han hadde psykiske problemer som ikke var utredet? La oss diskutere dette opp og ned slik at vi bruker 50 millioner av skattebetalernes penger på dette( Elden vil sikkert ha 5 av disse).

Hvorfor ikke la dette bli landet dær vi diskuterer oss ihjel. Noen som er uenig? Jeg er sykemeldt på grunn av ufrivillig analsex og har hele uka å kverrulere på!

en mann

28.11.2016 kl.18:20

Elden, jeg er enig i dine innvendinger. Det var bare en ting jeg stusset på: var det ikke slik at føren som døde, hadde skutt mot politiet? Det var vel samme fyr som i avisen ble avbildet med gevær? Ville noe sånt endret deler av din argumentasjon?

Gunnar

28.11.2016 kl.20:52

Løper en rundt og vifter med våpen må Politiet gjøre sin jobb.

Ikke urimelig at våpenpersonen selv felles av en kule.

Torstein Bugge Høverstad

28.11.2016 kl.21:15

Du skriver om hva politiet (=overordnede) burde gjort--og unnlatt å gjøre) etter at dødsskuddene var et faktum. Men såvidt jeg har skjønt på pressedekningen, var gjerningsmannen isolert midt på en bro, med politi i begge ender. Da kan det nepoe mer være fare for liv; politiet kunne ventet til mannen tigget om en varm pølse. Men selvsagt er det slikt spresialenheten nå skal vurdere. Jeg håper de gjør det.

ACAB

28.11.2016 kl.21:33

selvmoderert uten kritiske kommentarer. lenge leve politistaten norge.

Plukk Råtten

28.11.2016 kl.22:10

Takk JC Elden for at du med din faglige og etiske tyngde hever stemmen din i saker som dette! Det finnes ikke mye informasjon tilgjengelig enda. Men av det som fremkommer til nå er det nok til å stille spørsmål ved politiets opptreden både før og etter drapet. Etterhvert vil det nok komme frem hva som faktisk skjedde, men at politiet i mellomtiden har muligheten til å påvirke og tilpasse sin historie er ikke tillitsbyggende.

Vi trenger nye retningslinjer for hvordan saker, hvor politiets handlinger kan medføre straffereaksjoner behandles.

Du burde selvfølgelig velges ut til å bidra i denne prosessen. Takk for din innsats!

Gunther Fjøslinger

29.11.2016 kl.11:48

Mange synes å glemme at "politiet" er kun en tittel.Vi har uniformer og våpen,og emblemer,men det kan hvem som helst skaffe seg.

Dette "politiet" er fullt av skurker,hentet rett fra tv skjermen med sine filmer og serier.

08.12.2016 kl.10:59

Quis custodiet ipsos custodes?

Kate

16.12.2016 kl.18:45

Dette er BLODIG urefferdig.. Igjen har vi en dømmende makt på 4 hjul som dømmer dødstraff på stedet..hva skal vi med en domstol..3 år på skole + 1 pistol.. Da er sicuritas gutta oppgradert.Jeg har allerede kritisert Justisminister for denne illegale våpenbruken uten at det er utført mentale tester av en slik ustabil offentlig etat... Litt roligere med spikermattebruk.. Men glemmer aldri da Politiet drepte 19 år gamle ungdommen i Bodø.. Ingen av disse ustabile syke personene blir dømt. Samtidig er de så syke at de fortsetter gjerne å drepe unge mennesker med sine jævla blålys og mellom beina finnes det ikke muskler som driver denne Sjarken frem.. Da kjører jo ungdommene fra dem... hehehe... Gjør noe med hodet på Psykopater... da er det lett å dra frem det største de har.. å drepe....

Skriv en ny kommentar