hits

Slik kunne en anke sett ut

Hemsedalsaken er svært omdiskutert. Det har vært diskutert både om det er begått rettergangsfeil i saken, og om resultatet er riktig. Vi som ikke har vært til stede hverken i Hemsedal eller i lagma...

La meddommerne i fred!

I et demokrati anser vi det som viktig å ha et rettssystem der folket har avgjørende innflytelse før statens maktapparat påfører noen straff. Vi oppfordrer hvert fjerde år vanlige folk om å melde s...

Når dommeren dømmes

Sveriges Høyesterett avsa 9. juni en dom der en tingrettsdommer og en aktor ble straffet for ikke å ha løslatt en person fra varetekt. En polsk herremann ble mistenkt for promillekjøring, og endte...

NAV-Finansiert rømning?

Dagbladet kan melde at en overgrepstiltalt herremann som har unndratt seg norsk politi og lever på rømmen i Syria, finansierer sitt livsopphold med norske midler som fortløpende utbetales fra NAV. ...

Odins Ravner

Plutselig diskuterer halve Norge begrepet «Borgervern». Men vet noen hva det egentlig er? Odins sønner og deres hund i dialog med politiet i Drammen 27.02.2016 De som helst vil bruke jussen pol...

Herr president!

Forrige uke var jeg så heldig å møte som stortingsrepresentant under åpningen av det 160. storting. Jeg fikk høre Kongens og regjeringens taler om rikets tilstand og vyer fremover. Men debatten ble...

Mullah til besvær

En snøfylt lørdag 30. november 1991 kom Mullah Krekar til Oslo via FN som kvoteflyktning etter krigen i Irak, der han i likhet med enkelte andre hadde deltatt i kampen mot regjeringsstyrkene til Sa...

Når det vises handlekraft

Asylminefeltet har siste uke virkelig vist oss handlekraftige avgjørelser - der det er vilje til det. Når en meksikansk student erter politiet ved å ta opp sitt nasjonalflagg i Rådhuset foran Ma...

Bøtelagt og fortsatt uskyldig

En vøren sportsutøver fra det blide Sørland mistenktes av politiet for å ha kjørt for fort med vannscooter, og har fått et forelegg på 5 000 kroner for det. Mannen nekter skyld, viser til at han ik...

«Die Gedanken sind frei»

9. november 1989 er blitt en historisk dag. Dagen da øst møtte vest, og det delte Europa jeg var vokst opp med sluttet å eksistere. Usikkerheten i Vest Berlin var til å ta og føle på. For oss som v...

En grei dom

50 dager i spjelet, en bot som sponsorene fort dekker og passasjer frem til 2019. Årets største og mest omtalte rettssak er avsluttet. For her er punktum nok satt. Dommeren benyttet anledningen ti...

Politi for folk flest

Å ha en velfungerende politimakt er en av våre viktigste beskyttelser i hverdagen. En etat som kan forebygge, beskytte og oppklare - og dergjennom igjen forebygge. Etter menneskerettskonvensjonens ...

Retsmøder ere Offentelige

Frihetsberøvelser besluttet av hemmelige domstoler uten folkets - normalt gjennom medias - kontroll av lovligheten og vilkårligheten, er et kjennemerke for diktaturer og stater vi ikke vil identifi...

Når Kongen bestemmer

Ytringer som fremsettes over internett er fra og med i dag like straffbare som om de tidligere hadde vært fremsatt på trykk eller overfor en større forsamling.En juristeristisk setning i dagens ref...

"Mitt liv med Arfan Bhatti"

"Mitt liv med Eskil Pedersen" er tittelen på boken jeg aldri får utgitt.Ikke at det er taushetsbelagt at jeg bistår Eskil i Utøya-saken. Klientforholdet er offentlig kjent. Hva jeg har målbåret på ...