hits

februar 2015

Neste skandale i Monika-saken

Hordaland politidistrikt fikk i dag en bot p 100 000 kroner fra Spesialenheten for Politisaker.

Begrunnelsen for boten er at politiets hndtering av rapporten frapolitietterforsker Robert Schaefer ikke var kvalitetsmessig forsvarlig, eller som det str i boten: "Behandlingen var ikke effektiv og tillitsvekkende, og innebar risiko for at en alvorlig sak forble henlagt p et uriktig grunnlag".
Fungerende politimester John Reidar Nisen m n ta stilling til om han aksepterer at politidistriktet utviste grov uforstand i tjenesten ved henleggelsen og unnlatelsen av gjenpne saken.

Dette skjer samtidig som Hordaland politidistrikt fortsatt etterforsker Monika-saken. Politidistriktet skal bestemme hvilke etterforskningsskritt som skal gjenomfres for belyse skyld og uskyld. De skal innstille til Statsadvokat og Riksadvokat p om tiltale skal reises, eller om saken p nytt skal henlegges som intet straffbart forhold eller p bevismessig grunnlag.

Etterforskning og ptalemessige avgjrelser skal i en rettsstat foretas av en uhildet politiinstans. Som ikke har bindinger mot noen av partene eller noen interesse i sakens utfall.

Det avgjrende etter menneskerettighetene er ikke bare om etterforskningen er uhildet, men ogs at den utad oppfattes som uhildet. Ingen som har med saken gjre skal kunne mistenkes for ha noen interesse i utfallet.

Den fornrmede part - Monikas mor - og den siktede part i denne saken er begge beskyttet av denne menneskerettigheten.

Nr denne saken avsluttes, er det en av dem som ikke vil n frem.

Begge har klagerett til Menneskerettighetsdomstolen - for eksempel med den begrunnelse at politiet utad ikke var i stand til ha en uavhengig stilling der det var full kamp mellom etterforskere, jurister og ledelse om hva som var riktig og feil i saken, og hva som faktisk hadde skjedd. Der det lett argumenteres med at det ll en prestisje - som blant annet medfrte at politimesteren tok permisjon, at ptaleansvarligr forsvarte henleggelsen, og at etterforskere var opptatt av at ledelsen tok feil. Nr fungerende politimester dessuten mens etterforskningen pgr m ta stilling til om det var uforsvarlig henlegge saken med den begrunnelsen ptaleansvarlig den dag i dag str for - en avgjrelse som kan ha betydning for hvem som bekler fremtidens post som politimester i byen -, er det vanskelig se hvoran man i etterpklokskapens tid om et r eller to, kan hevde at Hordaland politidistrikt hadde en nytral og uavhengig holdning i saken.

Moren har krevet erstatning av politidistriktet for drlig politiarbeid. Siktede nekter skyld etter anklagen fordi han mener seg uskyldig og at politiets mistanke er feil.

Jeg tror Kongeriket Norge vil bli felt i Menneskerettsdomstolen for brudd p reglene om rettferdig rettergang. Det som er uklart er hvilken av partene som inngir klagen.

Men sprsmlet om overfring til annet politidistrikt er for lengst reist - s den fremtidige skandale er i alle fall varslet.