hits

mai 2015

Nr makten korrumperer - om politiets ulovlige frerkortbeslag

Politiet er gitt en vidtrekkende makt til bestemme over hvem av oss som skal kunne kjre bil. Veitrafikkloven oppstiller et rundt og fint krav til at man m vre "edruelige" fr man kan ferdes bak rattet.

I Politidirektoratet har noen utarbeidet handlingsplaner som kan sikre politiets deltagelse i den politiske debatt. I russammenheng har for eksempel Politidirektoratet utgitt en plan om bekjempelse av narkotikakriminalitetI punkt 4.4 heter detom politiets oppgaver:

"Politiet br vre oppmerksomme p debatter og opptreden som er egnet til skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis."

P andre fronter vil politiet bekjempe motorsykkelentusiaster ved kalle dem kriminelle gjenger og lage handlingsplaner der de erklrer at de vil og m bruke "forvaltningsmessige virkemidler"for motarbeide dem.

Et slikt "virkemiddel" er frerkortbeslag.

Men er det lovlig?

NEI sier n Sivilombudsmannen i en knusende klar avgjrelsesom politiet m rette seg etter. Makten kan ikke lenger misbrukes "i det godes tjeneste".

P juristnorsk konkluderer ombudsmannen med at "De to bteleggelsene av klageren var isolert sett ikke nok til oppfylle vilkrene for tilbakekall. Politiets bevisvurdering og vektlegging av klagerens redegjrelse synes ikke ha vrt i trd med beviskravene i vegtrafikkloven 34 femte ledd eller med retningslinjene i politiets hndhevingsinstruks. I mangel av ytterligere underskelser fra politiet forel det dermed ikke tilstrekkelige holdepunkter for direktoratets konklusjon om at klageren brukte rusmidler med en slik regelmessighet og hyppighet at det forel misbruk, eller at misbruket hadde betydning for hennes skikkethet som innehaver av frerett, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd."

Kort sagt: Du er ingen trafikkfare selv om du skulle ha tatt deg en bls, noe mer enn du er det om du skulle ha tatt deg et glass l. Forutsatt at du ikke kjrer rett etterp selvsagt.

Bergens Tidende har fulgt opp avgjrelsen med en knakende god lederartikkel. . Det er ikke vanskelig vre enig i konklusjonen:

"Politi og domstoler m slutte inndra frerkort som et ruspolitisk virkemiddel"

Jeg legger til: Hvis ikke sees vi nok snart i retten.