hits

november 2015

Nr loven nsker Svartedauden velkommen

En mann som ble mistenkt for ha smittsom tuberkolosevandret i flge Dagbladet flere uker rundt i Levanger - bde blant friske i byen og blant syke med svekket immunforsvar p sykehuset. Mannen nektet flge legens klare rd om legge seg inn p isolasjonsavdeling mens sykdomsmistanken ble avklaret.

I en tid der flere smittsomme sykdommer - eller mistanke om dette - kan komme inn over vre landegrenser fortere enn vi aner, er dette ikke forsvarlig.


(Illustrasjon fra Wikipeida)

Smittevernloven tar utgangspunkt i at pasienter med slike mistanker selvsagt frivillig vil la seg legge inn bde for selv f behandling, men ogs for beskytte andre. Men hva nr pasienten nekter?

Etter dagens lov kan sykehuset og kommunelegen fremme en sak for en nasjonal nemnd som skal saksbehandle dette fr de har nemndsmte, og det fattes og skrives et vedtak. I mellomtiden gjr pasienten som han vil. Oppsker byen og sykehusets fellesomrder om han fler for det.

I Levanger rakk man ikke fatte slikt vedtak fr noen uker var gtt, og det ikke lenger var behov for vedtaket. Heldigvis overvant bde pasienten og de vrige i lokalsamfunnet faresituasjonen. Men det var ikke pasientens eller lovverkets re.

Menneskerettskonvensjonen Artikkel 2 og 3 plegger staten iverksette ndvendige tiltak for beskytte innbyggernes liv og helse. Konvensjonens Artikkel 8 gir staten mulighet til gripe inn i pasientens privatliv for beskytte den generelle folkehelsen, s lenge han etter Artikkel 5 har anledning til prve frihetsbervelsen for en uavhengig domstol. Vi skal selvsagt ikke tilbake til den gamle Sovjettiden der opposisjonelle diagnostiseres og deporteres heller. Men vi kan p den annen side ikke ofre folkehelsen i frykten for Sovjet-spkelset.

Kan Stortinget snarest endre 5-3 i smittevernloven slik at kommunelegen kan fatte selve vedtaket om tvangsisolasjon etter anbefaling fra sykehusets ansvarlige lege? S fr smittevernnemnda vre klageinstans mens pasienten noen dager i mellomtiden er isolert. Og med selvsagt adgang til fremme saken om frihetsbervelse for tingretten like raskt som for folk politiet vil varetektsfengsle.

Vi trenger ingen utredning her. Vr vennlig gi oss en lovendring N.

Fr sykdommer vi for lengst trodde vi var kvitt igjen sprer seg gjennom Norge raskere enn Svartedauden.